Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Zamyšlení nad

Zamyšlení nad

Počet článků v rubrice: 35

Příliš velká snaha, aby se děti měly dobře, bývá škodlivá

Datum: Autor/autoři: Pavla Koucká Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Rodiče se snaží zajistit svým dětem ideální podmínky pro jejich růst a vývoj. S těmi nejlepšími úmysly chovají potomky jako v bavlnce, umetají jim cestičky. Ve výsledku jim však mnohdy škodí. A co škola? Jakou roli v tom hraje?

Bezpečí a jistota je nejdůležitější

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Několik let jsem měl možnost vysokoškolským studentům se stanovenými speciálními vzdělávacími potřebami provádět tzv. funkční diagnostiku, která měla sloužit výlučně k úpravám podmínek dalšího studia. Nejdřív mě mile překvapilo, posléze už jsem si...

Štěstí je klíčem k úspěchu

Datum: Autor/autoři: Marek Pavlík Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Chcete být v životě úspěšný, nebo spíše šťastný? Jak najít svůj skrytý potenciál? Až osmdesát procent lidí nevyužívá své silné stránky. Zjednodušeně řečeno – svět běží jen na dvaceti procentech svého potenciálu. Přitom najít svůj potenciál nemusí ...

Můj život s dyslexií a specifickým rozumovým nadáním

Datum: Autor/autoři: Ing. Dagmar Rýdlová Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Hodně mi pomohlo, když jsem porozuměla svým odlišnostem a přijala je do svého sebepojetí…

Kde a proč ztrácíme intelektuální kapacitu dětí? A co máme dělat k jejímu uchování a rozvoji u všech dětí?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Nikdo neví stoprocentně, které dítě nosí v tornistře maršálskou hůl. Až na malé výjimky neumíme validně a spolehlivě poznat vlohy, talent či nadání v kterékoliv oblasti dětského rozvoje a už vůbec ne je předvídat pro dospělý život. Koneckonců všec...

Najít ten správný klíč...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Učitelé někdy svůj přínos k všeobecnému utváření i specifickým výsledkům dítěte hrubě podceňují. Deklarují, a zřejmě jsou o tom i přesvědčeni, že jsou to především vlastnosti a schopnosti samotného dítěte, působení rodiny, všeobecné podmínky mimo ...

Na okraji školství

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Dosoudil Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Česká televize uvádí nový původní seriál Ochránce. V jednotlivých dílech procházíme významné kauzy, které se v našem školství odehrály za posledních třicet let („které otřásly českým školstvím“, jak uvádí upoutávky). Seriál je doprovázen řadou nav...

Rozvíjejme všechny děti bez ohledu na predikce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Snaha rozumět trendům ve vývoji dítěte je pochopitelná. Do určité míry totiž toto porozumění ovlivňuje náš přístup k němu.

Poučení z minulosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Jestliže nerozumíme vlastní historii, jsme prý odsouzeni k tomu, abychom opakovali všechny chyby, kterých jsme se kdy jako společnost dopustili. Nechme stranou, že neexistuje pouze jedna verze výkladů historie, jen řada našich leckdy protikladných...

Už žádná čísla

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Některé edukační problémy u dětí se nám mohou zdát jako malicherné. Zejména když jsme dnes nuceni řešit otázky světodějné a bez sebemenšího zlehčování doopravdy závažné. Jenže i ty banální reálně existují a patrně budou existovat alespoň v nejbliž...

Dar nebes

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Když má dítě výtvarný, hudební, sportovní talent, bereme to trochu jako dar nebes. Mluvíme o genetické výbavě, kterou nelze změnit, o vrozeném talentu, vlohách, nadání. Někdy jsme dokonce přesvědčeni, že nadání se prosadí, i když mu vnější životní...

Poradenský systém potřebuje změnu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Je nepochybné, že ani v současné době se nezastavila činnost poradenských služeb ve školství. Jen dochází k tomu, že vzhledem k podmínkám některé problematiky ustupují do pozadí (pokud jsou děti doma), naproti tomu jiné jsou a budou frekventovaněj...

Volám po větší rovnoprávnosti tělesných a duševních problémů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Když má dítě chřipku, je doma přirozeně třeba 10 dní a nikdo nenamítá, že je zbaveno možnosti vzdělávat se. Tento přístup má jednoznačně logiku. Jak se může učit, když má horečku a leží? Naproti tomu když je stejné dítě ve škole v opravdu velmi šp...

Dobročinnost ve škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Lidové rčení, že halíře dělají talíře, by asi bylo třeba v dnešním světě posunout o několik řádů; faktem však zůstává, že škola jako kolektivní zařízení čítající obvykle stovky lidí má potenciál poskládat z částek relativně zanedbatelných pro jedn...

50x opiš větu...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Ještě stále se ve školní praxi setkáváme s tím, že učitel po nějakém opakujícím se nebo výraznějším prohřešku nechá dítě (případně skupinu dětí i celou třídu) napsat desetkrát, padesátkrát, či dokonce stokrát větu, která obsahuje vyjádření, co (ne...

Jak se pozná gentlemanská škola

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Jedna z definic gentlemana říká, že gentleman je muž, který se chová dobře i k lidem, které nepotřebuje. Tato definice mě napadá, když se na Linku pro rodinu a školu 116 000 obracejí rodiče s povzdechy nad chováním školy, do které jejich dítě ješt...

Camille Laurans, Jess Pauwels: Co to tam mám? - moje malá proč

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Krátkodobou bouřlivou mediální pozornost a odezvu vzbudila před pár týdny knížka Co to tam mám? – moje malá proč. Je určena pro děti od čtyř let (takové hranice jsou vždy pouze orientační a velmi individuální) a vydaná v nakladatelství Svojtka a C...

Za jedna, za dva, za tři, za čtyři, za pět - co se tím žáci naučí?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

„Známkování je ve škole důležité.“ „Bez známek by to nešlo – jak žáky jinak donutíme, aby se učili?“ „My jsme také dostávali známky a neublížilo nám to.“ „V této škole neznámkují, oni mají ty nové, alternativní přístupy.“ „Tady se neznámkuje, to j...

Proč je fyzika důležitější než tělocvik?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Je patrně drzost od nevyučujícího dětského psychologa klást následující otázku: Proč jsou fyzika a chemie ve škole důležitější předměty než hudebka a výtvarka nebo tělocvik? A co takové „ruční práce“ nebo etická výchova? Už vůbec si netroufám zept...

Špatné školy zavřít?

Datum: Autor/autoři: Štěpán Kment Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Školy s nejhoršími maturitními výsledky by se měly zavřít, tvrdí politici. Nikdo se přitom nezajímá o osudy tamních neúspěšných dětí a školy místo větší podpory sklízejí jen zavržení.

Laskavost a důslednost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Učitelé hledají efektivní cesty, jak naplnit společenskou objednávku i své vlastní osobní poslání a děti co nejvíc naučit a maximálně přispět i k jejich dobré výchově. Narážejí přitom na řadu úskalí v podobě nedostatečných předpokladů na straně dě...

Změna je v rukou učitelů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Učitelé si stěžují na nespolupráci a zvyšující se agresivitu rodičů. Patrně oprávněně. Připomínám však, že naprostá většina rodičů jedná slušně a tato slušnost je neopouští ani v náročných situacích (stejně jako podstatnou část učitelů). Jen nevím...

Klíčové je posilování rodičovských kompetencí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Existují děti, které jsou ohrožené školní neúspěšností a u nichž se tato nepříznivá prognóza později během školní docházky naplní. Častěji se vyskytují v rodinách málo vzdělaných rodičů, žijících v pásmu chudoby, sociálně slabých, bydlících v ubyt...

Známky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

Známky mají v současnosti význam pouze v době, kdy dítě navštěvuje vzdělávací systém, a to ještě velmi omezený, protože jsou jen minimálně přenositelné v jednotlivých stupních vzdělávání. Někdy stačí změna učitele a ve třídě dojde k všeobecnému po...

Výchovy ve škole by měly sloužit k radosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Poradenský pracovník sice primárně slouží jednotlivým klientům, ovšem neměl by se vzdávat vyjádření pohledu na obecnější otázky spojené s edukací dětí. Například zkušenosti psychologů v poradenských zařízeních jsou nezastupitelné. Některé problémy...

Relativita známkování ve škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Deseti učitelkám z různých škol v Praze a ve Středočeském kraji (9 kvalifikovaných pro učitelství 1. stupně s víceletou praxí) jsme předložili identickou písemnou práci z českého jazyka. Požádali jsme je, aby písemku opravily a oznámkovaly. A dost...

Technická novela

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Úpravy obsažené v technické novele vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se týkají zejména vytváření plánu pedagogické podpory (PlPP). Jde patrně o reakci na to, že bylo třeba vyplňovat "papír" i v případě banálních peda...

Pohádka o inkluzivním království, ať se nebereme pořád tak vážně!

Datum: Autor/autoři: Mgr. Monika Tannenbergerová, Ph.D. Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Za devatero horami a devatero řekami bude jednou jedno království...

Několik vět

Datum: Autor/autoři: PhDr. Petr Klíma Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Několik vět

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Význam otců při výchově a vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

V průběhu času se výrazně proměňují podmínky, ve kterých žijeme. Je logické, že následkem toho se proměňuje i náš život. Nemám pochopitelně na mysli pouze materiální pokroky, ale i uspořádání společnosti, příležitosti ke vzdělávání, globalizaci in...

Jak rozumíme pojmu kariérové poradenství?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Kariérové poradenství se aktuálně skloňuje všude možně, rozumíme ale tomu, o čem by mělo být? Co všechno by měl takový kariérový poradce umět? A stačí jedna dvě konzultace s výchovným poradcem nebo školním psychologem na konci 2. stupně základní š...

Poučení z bohnické facky

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Debata o řediteli základní školy v pražských Bohnicích, který dal vzdorujícímu žákovi pohlavek, se táhla celým podzimem a stala se jedním z výrazných témat mediální a veřejné diskuse ve vztahu ke vzdělávání. Pomiňme tentokrát souvislosti konkrétní...

Tablet ano, či ne?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Jedním z aktuálně nejčastějších témat diskuse široké veřejnosti jsou tablety a jejich využití pro vzdělávací účely. Zaznívají hlasy velmi kritické i velmi pozitivní, slýcháme varovné příběhy demonstrující nevhodné použití mobilních technologií, al...

Na čem lze stavět sny o budoucnosti

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

Rodiče i děti, které jsou už v 15 letech postaveny před zásadní volbu své budoucnosti, se často musejí cítit zmateně, když uvažují o tom, jakým směrem se vydat. Mají poslechnout výzvy ministra školství a doporučit svému potomkovi, aby získal techn...