Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Téma měsíce

Téma měsíce

Články, které komentují současné dění v oblasti českého školství.

Počet článků v rubrice: 24

Jsou mobilní telefony problém?

Datum: Autor/autoři: Rostislav Němec Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

V listopadovém vydání časopisu Řízení školy byl ze všech stran prozkoumáván „problém“ mobilních telefonů. Nechci se zamýšlet nad prací či zákazem mobilů ve vyučování, rád bych se, společně s vámi, zabýval tématem mobilní telefony a přestávky.

Škola by měla hájit nejlepší zájem dítěte

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Problematika přítomnosti a použití mobilů ve škole je na programu diskusí dlouhodobě. Řeší se, zda zakázat nošení do školy všeobecně předpisem (Francie), nebo jejich zákaz dát do školního řádu, zda je ráno dětem odebírat a v poledne vracet, zda um...

Mobily ve školách - chceme jen zakazovat, nebo využívat příležitosti a vychovávat?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Jedním z diskutovaných témat současnosti je otázka užívání mobilních telefonů ve školách a školských zařízeních (dále jen „školy“). Mobilní telefony jsou v dnešní době běžnou součástí každodenního života, jsou zejména ze strany mladých lidí velmi ...

Negativní dopady opatření na podporu účasti v nematuritním studiu

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Straková, Ph.D. Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Od konce minulého století se značně snížil podíl studujících v nematuritních oborech. Podíl mladých lidí, kteří opouštějí střední vzdělání s maturitním vysvědčením, se víceméně zdvojnásobil, spolu s tím se během poslední dekády ztrojnásobil podíl ...

Cut-off score u přijímacího řízení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Na počátku tohoto školního roku se Asociace krajů ČR nechala slyšet s požadavkem zavést tzv. cut-off score u přijímacích zkoušek. Jinými slovy chce stanovit minimální bodovou hranici úspěšnosti těch, kteří mohou být přijati na střední školu. Je-li...

Psychologické souvislosti střídavé péče u dětí předškolního věku

Datum: Autor/autoři: Bc. Miroslava Šigutová Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

V současné době se setkáváme s rozporuplnými názory odborníků na to, jaká forma péče po rozvodu (rozchodu) rodičů představuje pro děti nejmenší zátěž. V hledání odpovědi na tuto otázku nám mohou pomoci studie, které se snaží porovnat prosperitu a ...

Střídavou péči je třeba destigmatizovat

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

JUDr. Kateřina Šimáčková, PhD., působí jako soudkyně Ústavního soudu. Zabývá se problematikou dětí a rodiny a konceptem justice vstřícné k dětem. Podle něj dítě nemá být právem a justicí vnímáno jako pouhý předmět ochrany, ale jako plnoprávný subj...

Věřím, že to, co nás čeká, zvládneme

Datum: Autor/autoři: Libuše Třískalová Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Málokterá profesní organizace působící ve školství nabízí svým členům tak efektivní podporu jako Asociace výchovných poradců. V jejím čele stojí Libuše Třískalová, zkušená výchovná poradkyně, znalá reality školního prostředí a skvěle se orientujíc...

Z deníku výchovného poradce, 2. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Markéta Krčmářová Ze seriálu: Z deníku výchovného poradce Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Předkládám vám další část ze svého deníku výchovného poradce. Také 2. pololetí školního roku je plné událostí a problémů k řešení. Vybírám z deníku kazuistiky, které výrazně ovlivnily mou práci. Z níže uvedeného je jasné, že práce výchovného porad...

Metoda dobrého startu jako dobrý základ

Datum: Autor/autoři: Bc. Radana Kempová Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

V naší mateřské škole praktikujeme metodu dobrého startu (MDS) již minimálně deset let. Přestože přicházejí nové trendy ve vzdělávání, přístup k dítěti se hodně individualizuje, MDS pro nás stále zůstává stejně důležitým metodickým materiálem při ...

Vendulko, je dnes metoda?

Datum: Autor/autoři: Bc. Vendulka Žežulková Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Metoda dobrého startu (MDS)? Proč ne? Řekla jsem si před sedmnácti lety a zúčastnila se výcviku její základní teorie a názorného provádění jednotlivých lekcí pod přímým vedením PhDr. Jany Swierkoszové. Metoda mě hned oslovila a zaujala, a proto js...

Metoda dobrého startu - ucelený koncept přípravy na školu

Datum: Autor/autoři: Bc. Petra Filipiová Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

V době, kdy dítě dosáhne věku pěti až šesti let, stojí rodiče i učitelky mateřských škol před závažným rozhodnutím: je dítě skutečně zralé pro vstup do základní školy? Bude úspěšné? Většina dětí se do „velké“ školy těší. Metoda dobrého startu (MDS...

Najít společnou řeč

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. , PhDr. Jana Swierkoszová Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Jak zní ženská verze slova doyen? Kdybychom to věděli, asi bychom jí mohli směle označit dr. Janu Swierkoszovou, která se v českém poradenství pohybuje již skoro půl století. Z praxe v pedagogicko-psychologické poradně přešla na akademickou půdu, ...

Těšíme se do školy

Děti už mají po zápisu do prvních tříd a pomalu je čas přemýšlet, jak se na nástup do školy připravit. Zvládnutí každé nové situace si vyžaduje přípravu. V případě budoucích prvňáků je prostor jak v mateřské škole, tak v rodině. Ovšem i škola má s...

Pedagogická diagnostika nadaného žáka

Datum: Autor/autoři: Mgr. Romana Divínová Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Speciální vzdělávací potřeby nadaných žáků vyžadují určitou úpravu vyučovacího procesu. Jedná se o modifikaci obsahu výuky a volbu vhodných pedagogických postupů (metod a forem práce), které se promítnou do individuálního vzdělávacího plánu. Pedag...

Osvědčené metody práce s nadanými dětmi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Baše Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Umíme učit nadané žáky? Cílem školní výuky není nadané dítě zabavit, ale jeho nadání systematicky rozvíjet. Zainteresovaní učitelé vhodné vyučovací metody, formy a prostředky teoreticky ovládají, ale nemají je procvičené v praxi a nejsou v jejich ...

Přístupy ke vzdělávání nadaných žáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Romana Divínová Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Ve své školní praxi můžeme využít mnoho různých přístupů ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Nelze jednoznačně říct, který z nich je nejvhodnější. Každý z nich má své přednosti a nedostatky, které je třeba zvážit. Volba konkrétního způsobu prác...

Identifikace mimořádně intelektově nadaného žáka

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Baše Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Abychom mohli začít cíleně pracovat s mimořádně intelektově nadaným žákem ve výuce, je nejprve třeba jej včas a správně identifikovat. Jak postupovat, kam se obrátit pro radu či pomoc a na co nezapomenout, to jsou základní otázky, na které se v ná...

Vzdělání je naší METOU!

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Vodňanská Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Ocitnete se v neznámém prostředí, nikomu nerozumíte a nikdo nerozumí vám. Pro většinu z nás je to jen noční můra, ovšem pro stovky cizinců, kteří každý rok nově nastupují do české školy (celkem jich je v českých mateřských, základních a středních ...

Základní momenty právní úpravy vzdělávání cizinců v ČR

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Vzdělávání cizinců je stále běžnější součástí činností škol v ČR. Článek popisuje základní situace, které je mateřská, základní a střední škola povinna řešit v souladu s právními předpisy.

Komunitní tlumočníci na třídních schůzkách

Datum: Autor/autoři: RNDr. Radka Balounová, Ph.D. Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Jako začínající výchovná poradkyně a absolventka kurzů celoživotního vzdělávání (studium pro výchovné poradce a výchovné poradenství II - trendy v práci výchovného poradce) jsem si i díky těmto kurzům, které mě po odborné stránce velmi obohatily a...

Pomocná ruka pedagogickým pracovníkům a pracovnicím

Datum: Autor/autoři: Bc. Pavla Jenková, DiS. Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Vzdělávání dětí-migrantů je pro mnoho českých pedagogů novým a těžko uchopitelným tématem. Na vysokých školách se tomuto tématu věnuje minimum času, a proto pedagogové postrádají metodickou podporu a praktické rady pro jejich každodenní práci ve t...

Jak předcházet zbytečným konfliktům s rodiči žáků

Datum: Autor/autoři: PhDr. David Čáp Vydání: 1/2014 Ročník: 2014

Pro učitele jsou rodiče žáků velmi důležitými partnery. Informují je o významných momentech školního roku, spolupracují s nimi v rámci organizace různých akcí, řeší s nimi prospěch žáků a také se na rodiče obracejí v případě řešení výchovných prob...

Komunikace s rodiči

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 1/2014 Ročník: 2014

Učitel by se měl smířit s tím, že existují rodiče, se kterými by nepohnul ani Jan Zlatoústý. Jde totiž o to, aby se zbytečně neobviňoval z vlastního selhání nebo aby neinvestoval přespříliš energie do marné převýchovy z principu nespolupracujících...