Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Téma děti a cizinci

Téma děti a cizinci

Počet článků v rubrice: 11

Akulturace a česká základní škola

Datum: Autor/autoři: Mgr. et Bc. Magdaléna Vrbová Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

Má problémy v češtině. Nerozumí. Bolí ho bříško. Paní učitelka dělá rozdíly mezi dětmi. Zvažují změnu školy. Obtíže v chování k rodičům – je odmítavý. Takovéto a další podobné „zakázky“ přicházejí mně a dalším kolegům v pedagogicko-psychologických...

Pohled dětského psychologa

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Touha české školy mít všechny děti stejné

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michal Kaderka Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Pokud vedení školy není otevřené k integraci dětí s odlišným mateřským jazykem a vnímá cizince ve škole jako překážku ve vzdělávání ostatních, necítí se dítě s odlišným mateřským jazykem přijato a může se u něj rozvinout i agresivní jednání (viz n...

Integrační centrum Praha

Datum: Autor/autoři: Mgr. Anca Covrigová, M.A. Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Integrační centrum Praha pomáhá školám již déle než pět let. Často se jedná o asistenci na zápisech nebo třídních schůzkách. Zabývá se ale také případy, kdy se spolupráce rozšiřuje i na jiné instituce, například pedagogicko-psychologické poradny n...

"Nevymýšlejte vietnamským dětem česká jména," - říká pedagožka z vietnamské rodiny

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michal Kaderka Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Tran Thu Tra přišla do Československa v roce 1991 jako tříletá se svou maminkou za otcem, který byl umístěn do jedné z československých fabrik tři roky předtím. Je absolventkou pražské pedagogické fakulty, kde vystudovala aprobaci německý a anglic...

Nejtěžší je naučit se pracovat s nudou dítěte

Datum: Autor/autoři: Eva Shaw Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Eva Shaw se narodila se ve Velké Británii československým emigrantům. Vzdělání však získala jen na anglických školách, a přestože zná češtinu z domova, upřednostnila pro rozhovor o složitějším a odbornějším tématu angličtinu. Do České republiky se...

Dětem nepovolujeme české knihy ani YouTube videa v češtině

Datum: Autor/autoři: Mariann Ziss Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Podle Mariann Ziss se v českých školách příliš tlačí na češtinu na úkor celkového rozvoje dítěte a jakékoliv potíže či pochybnosti dáváme do spojitosti s bilingvní výchovou. Mariann Ziss se přistěhovala z Maďarska do České republiky v roce 2005 a ...

Hodnocení žáka-cizince

Datum: Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Postupujeme správně při hodnocení žákyně-cizinky, která má doporučeno školským poradenským zařízením pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole kombinovat slovní a numerické hodnocení? Jde nám o hodnocení předmětu český jaz...

Přála bych si, abych mohla mluvit o své zemi a tradicích

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michal Kaderka Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Fatima Rehimi se narodila v roce 1992 v Afghánistánu. Otec byl učitelem perštiny ve škole a maminka zůstala podle místní tradice v domácnosti. Po uzavření afghánských univerzit a škol musela rodina emigrovat. Prodala veškerý majetek a vydala se na...

Děti cizinci

Datum: Autor/autoři: Mgr. Anca Covrigová, M.A. Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Mezi žáky českých škol každým rokem přibývá dětí cizinců. Tento proces s sebou nese i řadu výzev, a to jak pro dítě, tak i pro školu, která ho přijme. Mnoho škol si již vytvořilo metodiku, jak s takovým žákem pracovat. Objevují se také nové postup...

Děti se integrují rozličně, šablona neexistuje

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michal Kaderka Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Sedmnáctiletá zkušenost z jediné židovské školy v Česku z pozice učitele, zřizovatele i rodiče mi pomohla získat vhled do vzdělávání cizinců. Podíl nečesky mluvících dětí ve vybraných letech a třídách totiž dosahoval až devadesáti procent. Laudero...