Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Průvodce školní inkluzí

Průvodce školní inkluzí

Počet článků v rubrice: 11

Obecný komentář výboru OSN pro práva osob s postižením k inkluzivnímu vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Šárka Dušková Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Česká republika v minulém roce zažila bouřlivou mediální i odbornou diskuzi o tzv. zavádění inkluzivního vzdělávání. To bylo spojeno zejména s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb., která představila systém podpůrných opatření pro vzdělávání dět...

Co všechno znamená rozhodování o přiznání podpůrných opatření školským poradenským zařízením

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Od 1. září 2016 má postup školských poradenských zařízení (dále jen „ŠPZ“) při zjišťování a posuzování odlišných vzdělávacích potřeb všechny znaky formálního rozhodování o právech a povinnostech. Poradenský pracovník formálně rozhoduje o nároku ko...

Tramvaj do stanice Integrace

Datum: Autor/autoři: Kateřina Bobraková Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

Tuto školu jsem navštívila jako první a je jako z pohádky. Je tu málo spádových dětí, takže berou i ty z jiných městských částí, na webu se chlubí účastí v inkluzivních programech a v projektu Rodiče vítáni. Návštěvníkům dne otevřených dveří se vě...

Inkluze ve Spojeném království

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. , Artemi Sakellariadisová Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

Je snadné říci, že něco nejde, nepůjde, je nemožné, protože nám to zní absurdně, protože je to neobvyklé a v rozporu s našimi dosavadními zkušenostmi. Podobně to v poslední době dopadá i s tématem inkluzivního vzdělávání v našem školství. Možná pr...

Podpůrná opatření 1. stupně a způsob jejich zavádění aneb inkluze krok za krokem, 1. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Marika Kropíková Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

Podpůrná opatření a jejich zavádění ve škole, případně ve školských zařízeních, vycházejí z novely školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Tato vyhláška up...

Práva a povinnosti související s poskytováním podpůrných opatření od 1. 9. 2016, 1. část

Článek uvádí souhrn základních práv a povinností zákonných zástupců dětí, žáků, zletilých žáků a studentů, vedení školy a jednotlivých pedagogických pracovníků. Jeho cílem je napomoci školám při přípravě činnosti od 1. 9. 2016. V článku se používá...

Omyly a mýty o novele školského zákona č. 82/2015 Sb., 2. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Ze seriálu: Omyly a mýty o novele školského zákona č. 82/2015 Sb. Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

Druhá část cyklu o omylech spojených s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. je zaměřena především na nové postavení školských poradenských zařízení (dále jen „ŠPZ“) v procesu poskytování podpůrných opatření a na údajnou novou pravomoc škol ohla...

Inkluze není integrace

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Očekávaná praxe inkluze zvedá adrenalin u všech participujících stran. Nejmarkantnější emoce vzbuzuje případné výraznější začleňování žáků s lehkou (nebo i střední?) mentální retardací do běžných tříd. Trochu stranou pozornosti zůstávají žáci ze s...

Inkluze mění pohled na žáka

Datum: Autor/autoři: Mgr. Monika Tannenbergerová, Ph.D. Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Budeme-li chtít porozumět principům inkluze/inkluzivního vzdělávání a pochopit je, je pouze otázkou času, kdy narazíme na problém diagnostiky. Zejména funkce diagnostiky ve školském systému se totiž z nástroje selekce, který představuje v současné...

Je společné vzdělávání připraveno na ostrý start?

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Věra Čadilová , Mgr. Zuzana Žampachová Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Od 1. 9. 2016 dojde ve školách k řadě změn, které souvisejí se zaváděním tzv. společného vzdělávání. Změny jsou doprovázeny legislativními úpravami, se kterými by měly jít ruku v ruce také změny ve financování. Mediální kampaň, která již několik m...