Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Prevence

Prevence

Počet článků v rubrice: 84

Škola jako místo bezpečí a pomoci

Datum: Autor/autoři: Petra Wünschová Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Cílem série tohoto a v dalších číslech následujících článků je pomoci učitelům v základních a středních školách porozumět tématu násilí v rodině a jeho specifickým vlivům a dopadům na dítě. Jsou zestručněním Příručky pro učitele, kteří chtějí pro ...

Policie ve škole: Úloha metodika prevence při podání vysvětlení žáka

Datum: Autor/autoři: Luděk Cuták Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Setkat se s psychickým nebo fyzickým ubližováním během školní docházky není bohužel ničím výjimečným, jak dokazují mnohé průzkumy. V závažných případech provádí Policie ČR přímo ve škole šetření, při kterém je nejčastěji využíván institut podání v...

Jak pracovat se zárodky šikany ve škole, minimalizovat ji a současně posilovat sebeúctu a odvahu žáků se šikaně postavit

Datum: Autor/autoři: Dominika Adamová Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Hledání a vymezování si svého místa v kolektivu, ve třídě je pro žáky běžnou věcí. To, že ne všichni při tom jednají férově, s respektem k ostatním, také. Někteří k oslabení pozice svých soků používají pomlouvání či zesměšňování, kterými se snaží ...

Prvostupňoví žáci a sex na sítích

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

V posledních pár týdnech se na Lince pro rodinu a školu 116 000 obracejí často velmi překvapení pedagogové, kteří se chtějí poradit o svých žácích na 1. stupni základní školy. Jejich příběhy mají jedno společné, a tím je výskyt „sexuálního jednání...

Povídky, komiksy a videokurzy vhodné pro výuku bezpečného internetu

Datum: Autor/autoři: David Kudrna Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Revidované rámcové vzdělávací programy pro základní i střední odborné vzdělávání kladou znatelný důraz na rozvoj digitálních kompetencí žáků. Už žáci prvního stupně základní školy budou nově vedeni k dosahování očekáváných výstupů informatického c...

Duševní zdraví a šikana

Datum: Autor/autoři: PhDr. David Čáp , Mgr. Pavel Dosoudil Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Duševní zdraví je vlivem situace, kterou poslední dva roky prožíváme, často skloňovaným tématem. Již nyní můžeme sledovat negativní dopady na duševní zdraví dětí jak v řeči statistik (například šetření NÚDZ; CSSP), tak v osobní zkušenosti těch, kt...

Jaké postupy při prevenci a řešení šikany se osvědčily v základní škole Máchovo náměstí v Děčíně?

Datum: Autor/autoři: Kristina Březinová Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Škola jako prostor, kde se společně vyskytuje hodně různých žáků i pedagogů z různého sociálního prostředí, se lehce může stát základnou pro problémy typu šikana nebo ostrakizace. V textu se seznámíme jednak s osvědčenými metodami, které využívá š...

Policie ve škole

Datum: Autor/autoři: Luděk Cuták Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

          Spoluprací mezi školami a školskými zařízeními (dále jen „škola“) a Policií ČR se podrobněji nezabývá žádný zákon a z toho mohou vyplývat nejasnosti, nepřesnosti a pochybnosti zejména o pravomocích managementu škol ve vztahu k Policii...

Žáci a úskalí užívání digitálních technologií

Datum: Autor/autoři: Jana Pláteníková Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

V minulých dvou letech si žáci užili v rámci distanční výuky hodně času na digitálních technologiích, bude proto dobré zmínit problémy související s jejich užíváním. Tyto problémy jsou spojeny jak s intenzitou, tedy nadměrným používáním digitálníc...

Past na učitele aneb nenechte své kolegy zaklít

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Opakuje se to několikrát do roka. Na Linku pro rodinu a školu 116 000 se obrátí učitel, který se od svého žáka dozvěděl závažné informace. Ovšem s tou podmínkou, že je nikomu neprozradí. A učitel v dobré víře slíbil, že to zůstane jen mezi ním a ž...

A co s žáky, kteří odvykli prezenční výuce?

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Na konci loňského školního roku se na nás obrátila pedagožka ze základní školy s následující potíží – přicházejí za ní rodiče žáků, kteří se nechtěli vrátit do školy, trápí se v ní více než jindy, jsou plačtiví, ztrácí zájem o cokoliv, mluví o seb...

Poruchy příjmu potravy - jak si s nimi poradili studenti Slezského gymnázia v Opavě

Datum: Autor/autoři: Michaela Tomíčková , Zuzana Ondruchová Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Skupina studentů Slezského gymnázia v Opavě se již od roku 2007 věnuje prevenci poruch příjmu potravy, které jsou i v dnešní době stále tabu. Prostřednictvím přednášek a sociálních sítí se snaží o tomto tématu mluvit a nabízet kontakty na pomoc ...

Žáky drtí úzkosti, deprese a nárůst technologických závislostí

Datum: Autor/autoři: Bc. Roman Petrenko , Miroslav Líbal Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Velký unikátní výzkum o rizikovém chování žáků 2. stupně základních škol a studentů středních škol přináší datově podložené informace o dopadech protiepidemických omezení a uzavření škol na děti. Výzkum probíhá každý rok již od roku 2016, aktuální...

Preventivní programy zaměřené nejen na "zdravý životní styl" - pohled ze strany možných rizik

Datum: Autor/autoři: Jana Černá Tomanová Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Přínos kvalitních primárně preventivních programů je zkušeností potvrzený. Tak jak se postupem času zkušenost s různými programy vrství a načítá, je možné se podívat na jejich efektivitu a na trvání jejich vlivu i se zvážením případných rizik nebo...

Dítě v ohrožení

Datum: Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Rady a tipy, jak při distanční výuce poznat dítě v nouzi, jak mu pomoci a podpořit jej.

In memoriam Karla Kordová(18. 12. 1933 - 3. 2. 2021)

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Sociální pracovnice nebývají obvykle v popředí odborného zájmu poradenství. Možná také proto, že se v průběhu let pozvolna proměnila náplň jejich práce a dnes jsou možná víc organizačně administrativní pracovnice.

Primární prevence násilí v blízkých vztazích

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Dosoudil , Bc. Roman Petrenko , Jana Gricová Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Zavedená protipandemická opatření přinášejí také změny v oblasti rizikového chování a rizikových jevů. Ze zahraniční přicházejí informace o růstu násilí v blízkých vztazích, a to jak ve smyslu nárustu jejich intenzity v konkrétních rodinách, tak v...

Náročné chování jako reakce na stres

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

 Častou příčinou náročného a také bohužel i rizikového chování dětí i dospělých je stres. Míra aktivace systému reakce na stres se promítá do našeho chování i aktuálních kapacit kognitivních funkcí.

Nová linka v poradenství

Datum: Autor/autoři: Galina Jarolímková Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Pedagogicko-psychologické poradny (dále PPP) patří mezi školská poradenská zařízení, jež byla – stejně jako školy – nucena projít neobvyklými situacemi, rychle se v nich zorientovat a poradit si s nimi. Na jednu stranu to byl strach o zdraví nás v...

Když si žáci ubližují online

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

S přesunem výuky do online prostředí se na Lince pro rodinu a školu 116 000 opět zvyšuje počet hovorů, v nichž řešíme ubližování mezi žáky v online světě. Volající si často stěžují, že „škola to neřeší“, a dožadují se informací a postupů, jak škol...

Uzavření škol přineslo potíže všem - poznatky z hovorů s rodiči a učiteli

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Celorepublikové několikaměsíční uzavření škol, které zasáhlo do druhé poloviny minulého školního roku, se promítlo i do skladby hovorů na Lince pro rodinu a školu 116 000. V nich se jednoznačně ukazuje, že uzavření škol znamenalo zátěž pro žáky, j...

Duše za školou aneb Co bylo dřív - vejce, nebo slepice?

Datum: Autor/autoři: Alena Vrbová Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

V minulém čísle časopisu jsem se ve svém článku věnovala tomu, že téma duševního zdraví a nemoci není v rámci primární prevence v gesci MŠMT systémově komplexně řešeno. Oblast duševního zdraví nebyla a není řešena ani v gesci jiného ministerstva, ...

Emoční karty ve třídě

Datum: Autor/autoři: Jan Molnár Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

V rámci své praxe v preventivních programech jsem přibližně před 10 lety začal pracovat s emočními kartami, kterých v té době nebylo příliš mnoho k sehnání a bylo potřeba si je objednávat spíše ze západních států. Emočními kartami myslím například...

Duše není tabu: Oblast duševního zdraví hledá své místo v systému školské primární prevence

Datum: Autor/autoři: Alena Vrbová Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Ač by se to v souvislosti se situací kolem covidu-19 mohlo nabízet, hledání místa pro primární prevenci týkající se duševního zdraví není novým tématem. Tedy alespoň ne pro mě a mé kolegy, kteří se této oblasti dlouhodobě věnujeme.

Podpora duševního zdraví ve škole - metodika Passport: Skills for Life

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Dosoudil Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

V nedávných letech jsme ve školním prostředí byli zvyklí preferovat programy specifické primární prevence, tedy aktivity konkrétně a prokazatelně spojené s předcházením konkrétním formám rizikového chování. Toto pojetí se odráželo také v dotačních...

Jana Blažke: Zavedla bych jednu hodinu empatie týdně

Datum: Autor/autoři: Markéta Popelářová Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Podobně jako se v posledních měsících výrazně proměnila práce učitelů, změnou pracovní náplně si prošli i školní psychologové a psycholožky. Jednou z nich je i Jana Blažke, která se stala hostem květnové epizody podcastové série Hovory z kabinetu.

Prevence rizikového chování po ukončení mimořádných opatření

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Dosoudil Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

V této chvíli se ruší mimořádná opatření reagující na šíření nemoci, která nás do značné míry uzavřela v izolaci. Více se otvírají také školy a školská zařízení. Stále však existuje pravděpodobnost, že budou nějaká opatření znovu zavedena, a neumí...

Sankce nefungují, cestou je multidisciplinární podpora a včasná intervence

Datum: Autor/autoři: Klára Šimáčková-Laurenčíková Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Návrh zákona o přídavku na bydlení z dílny ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), který má sjednotit poskytování finanční podpory státu v oblasti bydlení do jediné dávky, takzvaného přídavku na bydlení, a současně zrušit stávající dávky, ted...

Průvodce po sociálních sítích od Zvol si info: Jak fungují a na co dát pozor?

Datum: Autor/autoři: Marijana Šutová Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Sociální sítě se již staly běžnou součástí našich životů a zejména pro současné žáky a studenty představují přirozené prostředí, ve kterém se každodenně pohybují. Navazují na nich přátelství, hledají inspiraci, vzdělávají se na nich, prezentují sa...

Uživatelským podmínkám sociálních sítí lidé nerozumějí

Datum: Autor/autoři: Jiří Průša Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Uživatelské podmínky a spotřebitelské smlouvy mají mnoho společného. Málokdo je čte, neboť jsou často dlouhé, nesrozumitelné a navíc psané anglicky. Podobně jako když nástupem do tramvaje či autobusu projevujeme souhlas s přepravními podmínkami a ...

Několik postřehů k osvětové kampani V síti

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

„Tři dospělé herečky, které vypadají na 12 let, se připojí na sociální sítě, aby v přímém přenosu zažily, co se děje v online světě. V kopiích dětských pokojů chatují a skypují s muži, kteří si je na netu našli a napsali jim. Drtivá většina těchto...

Posouzení nabízeného programu v oblasti prevence - TFA PROJECT

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Dosoudil Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Na redakci časopisu se obrátilo několik škol či jejich zřizovatelů se žádostí o vyjádření, zda je nabízený projekt TFA – Titanic Freddie AIDS formou preventivního programu, která by měl být podporována. Autor tohoto článku program osobně neviděl, ...

Žáci s agresivním chováním a program ART

Datum: Autor/autoři: PhDr. David Čáp , Mgr. Pavel Dosoudil Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Problematické chování žáků je v posledních letech častým námětem odborných textů, konferencí, rozhovorů mezi pedagogy i společenským tématem. Zejména v širší společenské diskusi se v tomto tématu objevuje hledání příčin takového chování a hledání ...

Emocionální gramotnost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Byť to tak někdy nepůsobí, ve škole se snažíme vzdělávat děti v dovednostech (šířeji v kompetencích) důležitých v dospělém životě. Rozvíjíme čtenářskou, numerickou, finanční, digitální a další gramotnosti.

Mít crush je cringe!

Datum: Autor/autoři: David Kudrna Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Pravděpodobně každý z nás se jako rodič, učitel nebo jen jako nezaujatý pozorovatel dostal v každodenním životě do situace, kdy se podivoval tomu, co takzvaná generace Z, která kompletně vyrůstá ve světě internetu, dělá nebo sdílí. Častým argument...

Třídní učitel na 1. stupni a "jeho třída"

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

V hovorech na Lince pro rodinu a školu 116 000 se pravidelně setkáváme s jevem, který bychom mohli popsat jako uzavřenost systému „třídní učitel – jeho třída“. Ačkoliv nepopírám, že tato uzavřenost může být v něčem i prospěšná, z povahy naší služb...

A to mám hlásit na sociálku? To je to tak zlé?

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Na Linku pro rodinu a školu 116 000 se mnohdy obracejí pedagogové hledající pro své žáky pomoc, kterou jim nemohou zajistit sami. Ovšem když řekneme slovo „sociálka“ nebo „OSPOD“, slyšíme v telefonu zřetelné ticho, po kterém se mnohdy ozve: „A to ...

Záškoláctví pohledem sociálně-právní ochrany dětí

Datum: Autor/autoři: Lukáš Mejsnar, DiS. Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

      Není snad žáka či studenta, kterého by nikdy nenapadla myšlenka „nejít do školy“. Záškoláctví ve všech svých podobách je součástí školského systému již od počátku samotného vzdělávání. Rád bych se zde věnoval jedné z forem záškoláctví a tou ...

Šikana pohledem školského ombudsmana

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Ladislav Hrzal Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Šikana – podle mého názoru „moderní termín“, který ne vždy vystihuje skutečnost. Setkávám se s tím celkem často. Na šikanu si stěžují školy, rodiče i žáci. Zaměstnanci škol tak označují vzájemné nedobré vztahy, ať už mezi sebou, nebo s vedením ško...

Jak odolat internetovým výzvám?

Datum: Autor/autoři: Jiří Průša Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Vylít na sebe kýbl ledové vody, sníst co nejvíce skořice, tančit v otevřených dveřích jedoucího auta nebo spolknout tabletu do myčky na nádobí. To jsou jen příklady některých výzev (tzv. challenges), které se pravidelně objevují na sociálních sítí...

Jak pomoci závislému na hraní digitálních her?

O digitálních hrách mimo hráčskou komunitu, tedy mezi rodiči, učiteli a širokou veřejností, slyšíme nejčastěji s negativní konotací. Dítě hraje, protože chce poznávat nové věci, chce zažít úspěch, odreagovat se, zabavit se. Pokud je hraní takto mo...

Pomoc mimo systém: Poradna je plná, obrátíme se jinam - ale kde si potom budeme stěžovat?

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Zhruba tři neděle před koncem školního roku nám v e-mailové schránce přistál dotaz ohledně možného dalšího postupu ve věci šetření podezření na šikanu. Tentokrát to ovšem nebyl dotaz rodiče, který má dojem, že je jeho dítěti ubližováno a škola to ...

Digitální stopa zdarma a pro všechny

Datum: Autor/autoři: David Kudrna Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Ačkoliv to zní jako klišé, digitální technologie a internet jsou nedílnou součástí dnešní společnosti. Děti jsou vystavovány jejich přítomnosti a vlivu už od nízkého věku a není ničím nevídaným, že v mateřské škole nebo na prvním stupni základní š...

Nový žák v (třídnické) hodině

Datum: Autor/autoři: Lukáš Kohoutek Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

S novým školním rokem do třídy nejčastěji přicházejí i noví žáci. Nevyhnutelně se nám tak změní klima, které jsme ve skupině měli. Je vhodné i výhodné jejich přijetí třídní komunitou podpořit, aby změna proběhla pokud možno hladce. Optimálním nást...

Buď připraven! Školní program proti šikanování

Datum: Autor/autoři: Lukáš Kohoutek Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Ačkoli si nikdo šikanu ve škole nepřeje, většina škol ji každoročně zažije. Kdo není připraven, zpravidla se dočká horkých chvilek. Postup, jak šikaně předcházet, či ji spíše minimalizovat, ale také jak ji řešit, je vhodné – a v současnosti již i ...

Peer program Dívčího spolku

Datum: Autor/autoři: Diana Burdová Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

„Každý druhý uživatel internetu se stal obětí počítačové kriminality. To znamená, že každý druhý z nás...“ počítá Bára žáky v lavici. Začíná přednáška o bezpečném chování na internetu, kterou společně s dalšími lektory pravidelně prezentujeme na z...

Aplikace "Nenech to být" může žákům pomoci

Datum: Autor/autoři: Jan Sláma Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Nejen ve světě, ale i na českých školách sledujeme v posledních letech trend zařazování moderních online technologií do výuky. Kromě internetových testů a kvízů se přidávají i žákovské knížky, platformy pro komunikaci s rodiči a další nástroje, je...

Aktualizované přílohy metodického doporučení k primární prevenci

Datum: Autor/autoři: PhDr. David Čáp , Mgr. Jan Žufníček , Mgr. Pavel Dosoudil Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže je dokument MŠMT platný od roku 2010, který vymezuje aktuální terminologii, popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, definuje Mi...

Školní prevence v oblasti náboženství: nejlepší je otevřený rozhovor

Datum: Autor/autoři: Jitka Schlichtsová Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Od začátku školního roku se společně na stránkách Školního poradenství v praxi zamýšlíme nad tím, proč a jak ve škole hovořit o náboženství. Na první otázku, tedy proč, jsme odpovídali v předchozích třech článcích. Věnovali jsme se tradičním i mén...

Červená krakatice

Datum: Autor/autoři: Beáta Macejková Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Současní mladí lidé tráví čím dál více času na internetu. Tento fakt nemusíme vnímat jen negativně. Internet nabízí mnoho možností sebevzdělávání, osobního rozvoje či uplatnění kreativity. Zároveň však nemůžeme zapomínat, že internet skrývá mnohá ...

Šikaně na sociálních sítích lze předejít

Datum: Autor/autoři: Petr Šmíd Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Obsah internetu jako decentralizované počítačové sítě je odvislý od toho, co v něm my lidé chceme mít – je odrazem lidské duše, našich skrytých tužeb i upřímných přání. Není divu, že se stal i nástrojem ubližování. Nadužívané slovo šikana na inter...

Na internetu bezpečně: Zakazovat internet není řešení. Vzdělávejme sebe i děti

Datum: Autor/autoři: Helena Julia Szymanská Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Proč jezdím s bývalým youtuberem ve fialové dodávce po českých školách a ukazuji dětem, jak si skrýt fotky na Facebooku, co nefotit na Instagram a jak si vymyslet silné heslo? Zjistila jsem totiž, že děti ve věku 9 až 12 let jsou aktivní průměrně ...

Jak vysvětlit malým dětem pojmy z kybernetické bezpečnosti? Na zvířátkách v zoologické zahradě

Datum: Autor/autoři: Ing. Michala Radotínská Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Věk, kdy se děti prvně seznamují s mobilními telefony, tablety a počítači, neustále klesá. Bohužel se dnes setkáváme s dvouletými, ale i mladšími dětmi, které běžně sledují pohádky online, hrají na tabletu jednoduché hry a kreslí prstem na displej...

Jsou nová náboženská hnutí nebezpečná?

Datum: Autor/autoři: Jitka Schlichtsová Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Když lidé hovoří o nových náboženských hnutích, nejčastěji používají slovo sekta. Toto označení v sobě už předem nese jistou názorovou vyhraněnost a představy o nebezpečích, která potenciálně hrozí každému, kdo se k nim byť jen přiblíží. Nezřídka ...

Internet a jeho rizika - nová výzva školské prevence

Datum: Autor/autoři: Ingrid Emmerová Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Základní a střední školy navštěvují žáci, kteří nejednou ovládají moderní technologie lépe než dospělí - jejich rodiče, vychovatelé či učitelé. Dokážou efektivně pracovat s informacemi, dělat více věcí zároveň, ale žijí ve virtuálním světě (mají m...

Nový druh rizikové výzvy - Momo Challenge

Datum: Autor/autoři: Kamil Kopecký Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Během letních prázdnin 2018 se prostřednictvím sociálních sítí začal rozšiřovat nový druh rizikové výzvy - tzv. Momo Challenge.

Téma "nenávistné projevy" do školní prevence rozhodně patří

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michal Kaderka Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Pro nejmenovaného, byť konkrétního obyvatele Frýdku-Místku muselo být velkým překvapením, když byl letos v dubnu obviněn za výrok „Tam by sednulgranát jak pr.l na prkýnko“, který adresoval teplickým prvňáčkům ze ZŠ Plynární. Pravděpodobně byla udi...

Co jsou to sekty a jak fungují

Datum: Autor/autoři: Jitka Schlichtsová Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

V minulém vydání jsme hovořili o zvláštnostech náboženského života v České republice a důvodech, proč toto téma ve škole rozhodně nevynechávat. Ve druhém článku se zaměřím na to, čeho jsme se minule dotkli pouze letmo, tedy na problematiku tzv. se...

Školní prevence v oblasti náboženství: proč a jak ve škole hovořit o náboženství?

Datum: Autor/autoři: Jitka Schlichtsová Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

S otázkami náboženství a nutností preventivního působení se ve školství může setkat prakticky kdokoli: školní psychologové, metodici prevence, řadoví pedagogové i jejich asistenti. Zvládnutí tohoto tématu však klade na samotného preventistu vysoké...

Téma "Šikana mezi vrstevníky ve škole" očima Linky pro rodinu a školu 116 000

Datum: Autor/autoři: Lucie Hermánková Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

V článcích ve Školním poradenství v praxi 1/2018 a 2/2018 jsme se zabývali tématem bezpečného klimatu jak ve vztazích mezi učiteli a žáky, tak mezi učiteli ve sboru navzájem a rovněž nastavením pravidel spolupráce mezi pedagogy, vedením školy a ro...

Facebook je skvělý online nástroj do výuky, ale jeho používáním brzdíme rozvoj digitální gramotnosti

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michal Kaderka Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

Na konci června v médiích rezonovala polemika, zda používat Facebook ve výuce a jestli k jeho používání žáky nutit, pokud na nejrozšířenější sociální síti nemají účet. Někteří učitelé údajně vyžadují používání Facebooku i u žáků mladších 13 let. T...

Kam kráčí online systém evidence preventivních aktivit

Datum: Autor/autoři: Bc. Roman Petrenko Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Stav školství je odrazem stavu společnosti a zároveň prostředkem, jak chceme jako společnost sami sebe formovat prostřednictvím výchovy nastávajících generací. Školy dávno ztratily monopol na zprostředkování informací a vzdělání. Pár kliknutí na c...

Systém výkaznictví

Datum: Autor/autoři: Jitka Musilová Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Systém výkaznictví preventivních aktivit budí stále rozporuplné reakce. Vyplňování tohoto výkaznictví není zatím povinné, a proto je na každém z nás, jak k tomuto úkolu přistoupí. V tomto příspěvku bych chtěla ukázat, jak na vyplňování online výka...

Aktualizace tří příloh Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

MŠMT vydalo tři aktualizované přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010-28, a to přílohu č. 7 – Kyberšikana a další formy kybernetické agrese, ...

Pražské školy minimalizují šikanu

Datum: Autor/autoři: Milan Kotík Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

Řada pedagogů se domnívá, že pokud se ve škole setkají se šikanou, zvládnou ji svým přirozeným pedagogickým citem. Z našeho průzkumu ale vyplývá, že asi v 80 % případů i dobrý učitel zvolí intuitivně špatný postup při šetření šikany a příslušné in...

Kam s ní? Musíme učit! Třídnická hodina

Datum: Autor/autoři: Lukáš Kohoutek Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

Nerudovská otázka a tematický plán praskající ve švech jsou nejčastěji skloňované problémy, které se vyrojí, když ve škole vyslovíme spojení „třídnická hodina“. Zároveň existuje již poměrně rozšířené přesvědčení, že třídnické hodiny by se dělat mě...

Primární prevence není věda!

Datum: Autor/autoři: Bc. Tereza Bělohradská Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Primární prevence skutečně není věda: Stačí vám jen odhodlání, chuť a vůle něco změnit. A my vám můžeme dát recept, jak na to. V Kladně celkem tři roky fungovala služba Aktivní detekce ohrožení dětí v prvních třídách. V současné době je realizace ...

Prevence (nejen) na papíře

Datum: Autor/autoři: Lukáš Kohoutek Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Prevence v ČR má za sebou po téměř 30 letech obrovský kus práce. Zůstává však mnoho nedokončených úkolů, které je zapotřebí vyřešit. Přicházejí nové formy rizikového chování, na které zatím neumíme efektivně reagovat. Tímto monitorujícím textem pr...

Hloubkový průzkum klimatu na pražských školách ukázal, že žáci hodnotí atmosféru na školách dobře, učitelé ještě o něco lépe

Datum: Autor/autoři: Ing. Mgr. Irena Ropková Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Rozsáhlý průzkum školního klimatu ve více než stovce pražských škol a školských zařízení, který si prostřednictvím veřejné zakázky hlavní město objednalo u renomované společnosti SC&C, přinesl komplexní vhled do atmosféry, jež panuje v systému...

Jak využít komiks i jeho tvorbu ve výuce

Datum: Autor/autoři: Lucie Kundra Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Kreslené příběhy jsou u dětí oblíbené a své místo mají i ve vzdělávání. Přestože například zahraniční jazykové učebnice, které se do českých škol dostávají, používají komiksový formát celkem běžně, většina českých vzdělávacích materiálů je ke komi...

Zipyho kamarádi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Žufníček , Mgr. Mga Markéta Čermáková Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Duševní a emocionální zdraví dětí je nevyčíslitelnou společenskou hodnotou. Zvyšující se nároky současného světa, které podporují i sociální sítě, nám však vnucují obrázek dokonalého štěstí. Vytvářejí tím tlak na vysoký pracovní výkon, dokonalou p...

Školní preventivní program: dobrý sluha, nebo zlý pán? 2. část

Datum: Autor/autoři: Dana Dlouhá Ze seriálu: Školní preventivní program Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Preventivní působení je neoddělitelnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu ve školství. Při rozhodování, která témata zařadit do školního preventivního programu, je velmi důležité zohlednit mnoho faktorů, které by měly napomáhat k efektivní pri...

Specifické poruchy učení a prevence

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

O specifických poruchách učení již bylo mnoho napsáno. Někteří učitelé možná mají dokonce dojem, že už o nich vědí všechno, že chtějí zase chvíli poslouchat informace o něčem jiném. Pohled do praxe mnohých škol bohužel svědčí o opaku. Specifické p...

Orientační testování při důvodném podezření na ovlivnění žáka návykovou látkou ve škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Jaroslav Šejvl Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Cílem článku1) je popsat podmínky provedení orientačního vyšetření žáka na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek (dále jen „orientační vyšetření“) ve škole a školském zařízení (také označovaného jako „orientační testování“), které vyplývaj...

Bezpečné klima školy v souvislosti s preventivním programem školy, 2. část

Datum: Autor/autoři: Jitka Musilová Ze seriálu: Bezpečné klima školy Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Bezpečné klima školy je možné nastavovat mimo jiné prostřednictvím preventivního programu školy. Školní metodik prevence v úzké spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky preventivní program školy (PPŠ) každý rok aktualizuje a koordinuje jeho t...

Fenomén Modrá velryba

Datum: Autor/autoři: Kamil Kopecký Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

V únoru letošního roku informovalo několik bulvárních deníků o tom, že na území České republiky pronikla z Ruska sebevražedná hra Modrá velryba, pod jejímž vlivem spáchaly sebevraždu stovky dětí. Tato informace nevzbudila větší ohlas, protože čten...

Alkohol a jiné návykové látky ve škole, 2. část

Datum: Autor/autoři: Jaroslav Šejvl Ze seriálu: Alkohol a jiné návykové látky ve škole Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Školní řád každé školy by měl mimo jiné zahrnovat podmínky, které povedou k zajištění bezpečnosti ochrany žáků a studentů. Mezi ně nepochybně patří i určení pravidel v oblasti návykových látek ve škole. V tomto článku proto navrhuji možnou variant...

Právní aspekty šikany: Může být šikana právně postižitelným jednáním?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Šikana je problém, který je v současném českém školství akcentován jako velmi frekventovaný. Jaký je však jeho právní dosah? Jsou postižitelní samotní studenti nebo žáci, kteří se dopouštějí šikany na spolužákovi nebo spolužačce, nebo mají být prá...

Školní preventivní program: dobrý sluha, nebo zlý pán? 1. část

Datum: Autor/autoři: Adéla Klingelová Ze seriálu: Školní preventivní program Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Mít v dnešní době funkci metodika prevence nad rámec pozice třídního učitele či "jen" učitele může pro někoho znamenat možnost dalšího rozvoje, pro jiného notnou dávku odvahy, pro dalšího množství starostí a zbytečností navíc. O tom, jak vnímají d...

Spolupráce metodika prevence v PPP a školního metodika prevence

Datum: Autor/autoři: Jitka Musilová Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Co obnáší spolupráce školního metodika prevence (ŠMP) a metodika prevence v pedagogicko-psychologické poradně při tvorbě preventivního programu školy, který je ve své podstatě plánem efektivní primární prevence ve škole? V tomto článku se budu sna...

Agrese ve škole

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Dosoudil Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Agresivní chování ve škole je často diskutovaným a sledovaným tématem. Pozornost veřejnosti vzrůstá s medializací výjimečných případů s tragickými důsledky. Také z tohoto důvodu se v našem prostředí v poslední době do popředí zájmu dostala předevš...

Alkohol a jiné návykové látky ve škole, 1. část

Datum: Autor/autoři: Jaroslav Šejvl Ze seriálu: Alkohol a jiné návykové látky ve škole Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

V tomto článku bych chtěl představit problematiku návykových látek, vysvětlit jednotlivé pojmy, které jsou v této oblasti dnes běžně používány, a za využití definic v právních předpisech stanovit jejich vzájemné meze a přesahy. Článek současně pod...

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková , Mgr. Petr Mach Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen „NZDM“) je jednou ze služeb sociální prevence, která je určena osobám ve věku od 6 do 26 let, jež jsou ohroženy společensky nežádoucími sociálními jevy.1) Formulace společensky nežádoucích sociální...

Kvalitní programy prevence ve školách

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lucie Myšková, Ph.D. , Bc. Roman Petrenko Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Následující článek je určen především pro ředitele škol, školní metodiky prevence, školní psychology a výchovné poradce. Jeho cílem je čtenáře seznámit se základními parametry systému certifikací programů primární prevence, který si klade za cíl p...