Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Představujeme

Představujeme

Představujeme Vám zajímavé a osvědčené organizace a instituce, které můžou svými aktivitami zatraktivnit výuku nebo pomoci při řešení problémů.

Počet článků v rubrice: 81

Představení programu Growing Early Mindsets jako možného nástroje pro práci se školní třídou, ale i pro budování celkové kultury školy

Datum: Autor/autoři: Jana Pláteníková Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Program Growing Early Midsets (dále GEM) je založený na gramotnosti a integruje, jak vidíme na obrázku, ve své koncepci sociální a emocionální učení (SEL), růstové myšlení, přístupy k učení, všímavost (mindfulness), jazyk a jazykovou gramotnost, n...

Jak Týmy duševního zdraví pro děti bojovaly za úsměvy v uplynulém roce

Datum: Autor/autoři: Lenka Beznosková Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

502 intervencí, 132 klientů, 5 zrealizovaných seminářů, 3 školení pro pedagogy, několik osvětových akcí v rámci Týdnů duševního zdraví, nespočet mezioborových setkání, spolupráce s mnoha institucemi, neustávající snaha o vzdělávání se… Tak vypadal...

Fíovo čtení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Školní poradenství v praxi Zlínského kraje

Datum: Autor/autoři: Zuzana Fišerová , Jana Galová Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Zlínský kraj nabízí rozsáhlou síť škol a školských zařízení všech zřizovatelů. V současné době na území kraje působí celkem 608 škol a školských zařízení, největšími zřizovateli jsou obce (449 subjektů) a Zlínský kraj (99 subjektů). Ve Zlínském kr...

Rozum a Cit pro školy - projekt komplexní podpory dětí s poruchami učení a chování a jejich rodin

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Divoká , Petra Flemrová Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách bývá v posledních letech velmi diskutovanou a zároveň i poněkud palčivou záležitostí. Zkušenosti s realizací inkluzivního vzdělávání (kromě jiného) ukazují, že školám,...

Akademické znalosti, duševní zdraví, psychická odolnost a sebeúcta - co mají společného?

Datum: Autor/autoři: Dominika Adamová Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Jak docílit toho, aby se žáci rádi a dobře učili? Aby uměli být ve škole – a později jako dospělí v práci i v osobním životě – spokojeni? Aby zvládali nečekané události, např. distanční výuku? Jaké dovednosti a schopnosti jsou k tomu potřebné a ja...

Ochránce - ve škole každý někdy potřebuje zastání

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Existuje cesta, jak do debaty o vzdělávání zapojit i tu část veřejnosti, která se o něj nezajímá? Existuje cesta, jak vysvětlit těm, kteří kauzy spojené se školstvím prostřednictvím médií sledují, že jejich podstata je často složitější, než se jev...

Centrum pro malé a velké čtenáře

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. , Mgr. Jana Pechancová Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Ve školním roce 2020/2021 se DYS-centrum ®  Praha rozrostlo o novou pobočku. Ve spolupráci se ZŠ Cimburkova a za podpory Městské části Praha 3 vybudovalo centrum čtenářské gramotnosti. V tomto náročném roce jsme dlouho čekali, než budeme moci př...

Spolupracujme a hlídejme to podstatné

Datum: Autor/autoři: Marina Šimanová Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

V čem je důležitý při obtížích ve čtení a psaní ortoptista

Datum: Autor/autoři: Jana Pláteníková Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

O tom, že jsou oči důležité, asi nikdo z nás nepochybuje. Zrakem se přijímá až 70 % informací, na učení se řeči se podílejí asi z 30 %. To jen potvrzuje, jak potřebné je o ně pečovat a hlídat si je, a to již od dětství. Zrak a jeho kvalita ovliv...

Agrese je OK?

Datum: Autor/autoři: Michal Vybíral Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

S agresí se setkáváme už od dětství. Úplně nejdříve asi jako s hlasitým křikem, který vyjadřuje, že máme hlad nebo nám něco jiného důležitého chybí. Agresivní jednání může mít velmi různé podoby: sportovní zápolení jednotlivců či týmů, praní kluků...

Nový podcast otevírá debatu o vzdělávání s handicapy i nadáním

Datum: Autor/autoři: Jana Odstrčilová Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Národní pedagogický institut spustil začátkem tohoto roku nový podcast zaměřený na rovné příležitosti ve vzdělávání s názvem Zapojme všechny. Dvojice moderátorek 21dílné série vyzpovídává žáky a rodiče, ale také psychology, speciální pedagogy nebo...

Jak udržet rovnováhu mezi vzděláváním a wellbeingem?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Běťáková Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

V polovině března vydalo MŠMT metodické doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví. Někteří ho nadšeně uvítali, jiní se podivovali, že až v březnu, když už pandemie trvá tak dlouho. Většina z nás doufala, že tento školní rok proběhne úplně ji...

Supervizní kazuistické semináře fungují dobře také on-line

Datum: Autor/autoři: Mgr. Karla Maříková Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Zpočátku jsem se trochu obávala: individuální on-line konzultace sice praktikuji několik let, ale skupinová supervizní práce ve virtuálním prostředí byla pro mne ještě vloni na jaře malou neznámou. Vlastně jsem si nebyla jista, jestli je vůbec mož...

Systém podpory studentů se specifickými potřebami na vysokých školách v 21. století

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Pechancová , Barbora Čalkovská Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Již mnoho let se hovoří o přístupnosti studia všem lidem bez rozdílu a tato idea je stále častěji naplňována. Nejinak je tomu i na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde se konkrétně o studenty se specifickými potřebami stará tým pracovníků ...

Nový projekt ukazuje, že změna komunikace s dětmi na pozitivní zlepší atmosféru

Datum: Autor/autoři: Dipl.-Pol. Bára Procházková Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Komplikovaná situace v rodinách, zadlužení, nezaměstnanost nebo exekuce mají často velký vliv na chování dětí a jejich prospěch ve škole. Nový projekt neziskové organizace Schola Empirica přináší sociálním a pedagogickým pracovníkům nástroje, jak ...

Internetový portál jdidoklubu.cz pomáhá teenagerům s jejich problémy

Datum: Autor/autoři: Jiří Kocourek Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Česká asociace streetwork přenesla svoji práci i do online prostředí. Již devátým rokem provozuje internetovou poradnu, kde pomáhá dětem zorientovat se ve svých problémech. Návštěvníci webu naleznou v preventivních článcích a videogaleriích, které...

Vzdělávání nadaných žáků jako téma česko-norské spolupráce

Datum: Autor/autoři: Jana Hůrská Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Když se řekne speciální vzdělávací potřeby, většině se vybaví nejspíše žáci a studenti, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni, při studiu se potýkají s menšími či většími potížemi, a proto potřebují zvláštní péči pedagogů. Málokoho však napadne...

Nadaní žáci v krčínské škole mají podporu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Romana Minaříková , Ivana Hanušová Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Péče o nadané žáky ve škole není žádnou novinkou. Naše škola se tímto problémem intenzivně zabývá a naším cílem je především děti s nadáním odhalit a věnovat jim náležitou péči. V letošním roce bylo nabídnuto rodičům žáků 1.–6. tříd testování scho...

Naše škola a inkluze

Datum: Autor/autoři: Mgr. Daniela Sejpalová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

FZŠ a MŠ Barrandov II je velkou sídlištní školou. V současné době ji navštěvuje zhruba 900 žáků. Naše škola má dlouholetou zkušenost se začleňováním žáků se speciálními potřebami. Již koncem 90. let díky bezbariérovému vstupu do budovy navštěvoval...

Zahájení českého Zlatého Ámose připomíná Světový den učitelů

Datum: Autor/autoři: Ladislav Hrzal Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

V sobotu 5. října 2019 startuje 27. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos a pátý říjnový den je zároveň od roku 1994 Světovým dnem učitelů. Zlatý Ámos je o pár let starší než tento svátek. První ročníky jsme začínali vždy 1. října...

Komiks pro děti o bezpečnosti na internetu

Datum: Autor/autoři: Ing. Michala Radotínská Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Sdružení CZ.NIC vydalo na konci loňského roku komiks s názvem Jak na Internet – bezpečně, určený především žákům 5. až 9. tříd základních škol. Komiksové vydání knihy navazuje na úspěšný televizní seriál Jak na Internet, který má v současné době v...

Fotbal3 jako nástroj vzdělávání a získávání dovedností pro život

Datum: Autor/autoři: Sonia Ennafaa Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Fotbal je fenomén nevídaných rozměrů, jenž překračuje kontinenty, sociální vrstvy, vzdělání, náboženství i generace. Díky tomu je ve světě i u nás využíván jako praktický nástroj k rozšíření vědomostí o nejrůznějších tématech a k rozvíjení rozličn...

Nová metodika může zlepšit výuku neslyšících

Datum: Autor/autoři: Renata Votavová Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Jak učit český jazyk děti se sluchovým postižením, vysvětluje nová, unikátní metodika, která právě vzniká v Národním ústavu pro vzdělávání. Materiál je v češtině i v českém znakovém jazyce, je přístupný online a mohou ho využívat učitelé v běžných...

O těžkých otázkách lehce díky Filozofii pro děti

Datum: Autor/autoři: Nikola Páleníčková Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Kolik je hodin, kde se odpoledne najíme, co se stalo dnes ve světě? Otázky jsou nedílnou součástí našich životů a uvažování. Ať už jde o ty malé, všední, nebo o ty velké, na které mnohdy sami nedokážeme odpovědět a které často pokládají děti. Jak ...

Novinky v aplikaci Včelka

Datum: Autor/autoři: Michal Hudeček Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Výukový program Včelka i letos přináší řadu nových vylepšení, díky kterým je výuka a procvičování čtení ve škole ještě efektivnější a zábavnější. Níže přinášíme seznam největších novinek. Pokud Včelku ještě ve vaší škole nevyužíváte, na konci člán...

Dobrými otázkami k odpovědím i prevenci rizikového chování

Datum: Autor/autoři: Nikola Páleníčková Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

V každodenním životě pokládáme otázky neustále. Naše myšlení je poháněno otázkami, a ne odpověďmi. Ptáme se ostatních na věci, které sami nevíme, zjišťujeme informace, hledáme souvislosti. Druhů otázek je několik - podle toho, jak se ptáme, ovlivň...

Učitel naživo - charakteristika programu

Datum: Autor/autoři: Michal Dubec Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Program pro budoucí učitele Učitel naživo otestoval svůj pilotní ročník a vyslal první absolventy do praxe. Příprava učitelů v rámci programu je postavena především na praxi, využití nejnovějších poznatků o systému učení, ale i na neustálém sdílen...

Ukazujeme směr mladé generaci

Datum: Autor/autoři: Jan Molnár Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Společnost MAJÁK, o. p. s., pomáhá při řešení rizikového chování rozšířeného mezi mladou generací a během 18 let existence si vydobyla uznání v oblasti práce s mládeží jak u veřejnosti, tak u zástupců měst a Libereckého kraje. Lektoři společnosti ...

Adaptivní online trénink kognitivních funkcí

Datum: Autor/autoři: Tereza Váňová Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Fenomén trénování kognitivních funkcí získává stále větší pozornost. Nejen odborné studie, ale i běžná praxe ukazují, že kognitivní trénink výrazně napomáhá ke zlepšení kvality života u osob s náhlým nebo pozvolným úbytkem poznávacích funkcí. Záro...

Linka 116 000 aneb Když si nevíte rady

Datum: Autor/autoři: Lucie Hermánková Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Představujeme vám Linku pro rodinu a školu 116 000, která je k dispozici všem lidem, kteří se setkávají s tématem ohroženého dítěte, a to nejen v okamžiku, kdy dítě uteče, je zraněno nebo se ztratí, je týráno či zneužíváno, sebepoškozuje se či je ...

Škola jako bezpečný přístav před situací doma

Datum: Autor/autoři: Dipl.-Übers. Markéta Nováková Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Často slýcháme, že dnešní děti jsou jiné než ty z předchozích generací, a to zejména co se jejich chování týká. Lze souhlasit minimálně s tím, že přestupky v chování nabývají závažnějšího charakteru (jsou tu první mediálně známé případy, kdy se uč...

Magdaléna, o. p. s., preventivní programy do škol

Datum: Autor/autoři: Helena Fialová Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Primární prevence patří k základním nástrojům a strategickým přístupům snižování výskytu širokého spektra forem rizikových jevů a chování u dětí a mládeže. Na stále ještě nezralou a sociálně neukotvenou osobnost mladých lidí se vyvíjí obrovský tla...

Mentoringové dobrovolnické programy HESTIA

Datum: Autor/autoři: Mgr. Radka Šimková Koutová Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Posláním HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., je šířit a rozvíjet myšlenku dobrovolnictví a zajistit, aby dobrovolnictví bylo přístupné všem a spojovalo v sobě lidskost i profesionalitu.

Portfolio předškoláčka

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Drahomíra Jucovičová , Mgr. Lenka Křapková Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Nakladatelství D+H vydalo v loňském roce sadu pěti plakátů ke školní připravenosti, které přinášejí souhrn všeho, co by dítě mělo dokázat, aby se úspěšně vypořádalo s nástupem do základní školy. Jedná se o pět plakátů formátu A2 s částečně vizuali...

Logopedické komiksy pro malé čtenáře

Datum: Autor/autoři: PhDr. Renata Škaloudová Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Tento příběh je skutečný. Osoby v něm vystupující opravdu žijí a mají radost ze společně vytvořeného díla. I jméno chlapce je se souhlasem rodiny ponecháno, protože je na titulní straně knížky „LOGOPEDICKÉ KOMIKSY pro malé čtenáře“.

Školská sociální práce v praxi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Eva Hurychová Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

V roce 2016 vznikla Asociace školské sociální práce v ČR, z. s. Byla založena s cílem, aby i u nás došlo k legislativnímu ukotvení profesní pozice školské sociální práce a jejímu právoplatnému uplatnění v praxi.

Semiramis

Datum: Autor/autoři: Bc. Miroslav Zavadil, DiS. Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Na základě rostoucí poptávky po vzdělávání se během loňského roku v rámci Semiramis, z. ú., úspěšně profilovalo Centrum vzdělávacích aktivit, kterému se již podařilo realizovat téměř 30 akreditovaných seminářů především pro pedagogy. Těch už nové ...

Odborná společnost pro prevenci rizikového chování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Skácelová Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Rádi bychom představili nově vzniklou Odbornou společnost pro prevenci rizikového chování. Oficiální název společnosti v podobě zkratky je OSPRCH, z. s.

Dětský průvodce světem rozvodu

Datum: Autor/autoři: Dipl.-Übers. Markéta Nováková , Tereza Dlouhá Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Přibližně 5000 dětí z manželství a 5000 dětí nesezdaných rodičů se v ČR ročně ocitne v situaci rozpadu rodiny (statistiky za rok 2015). Proces rozhodování o jejich budoucnosti bude trvat v průměru dva roky až pět let. Dětem z manželství bude ustan...

P-centrum Plzeň

Datum: Autor/autoři: Veronika Kondrová Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

„Děti v mé třídě se k sobě chovají hrubě, urážejí se, některé se tu necítí dobře. Mohl bych se s vámi poradit, jak se třídou pracovat?“ „Co můžu udělat pro syna, který se trápí naším rozvodem?“ „S dcerou těžko nacházíme společnou řeč a zdá se, že ...

Události ze světa Tablexie

Datum: Autor/autoři: Jana Černá Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Tréninková aplikace pro děti s dyslexií Tablexia přichází s revolučními změnami. Vyslyšeli jsme přání našich uživatelů a provedli velké změny. Jaké konkrétně?

Motivační karty aneb jaké podmínky potřebuji ve své budoucí práci

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová , Dorota Madziová Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

Dnešní dynamicky se rozvíjející doba nabízí mnoho možností, jak uplatnit svůj potenciál. Aby člověk našel v životě své místo, kde se bude seberealizovat, potřebuje vědět, jaké podmínky mu osobnostně vyhovují. Teprve tehdy bude moci dobře prospívat...

Zlepšování psychické odolnosti učitelů

Datum: Autor/autoři: Ing. Kateřina Nevřalová Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

Projekt Zlepšování psychické odolnosti učitelů v Evropě (ENTREE) vychází z evropských a mezinárodních trendů, které si uvědomují potřebu chránit a podporovat duševní pohodu učitelů. Jeho cílem je pomoci učitelům vybudovat si takovou míru odolnosti...

Hraj, co chceš

Datum: Autor/autoři: Ing. Pavlína Boučková Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Základním předpokladem pro práci s dětmi je vzájemná důvěra a navázání rovnocenného dialogu mezi oběma stranami. Pro dítě bývá často stresujícím faktorem už pouze fakt, že si „musí povídat s cizí paní“, a reaguje zarputilým mlčením. Jak ho přimět ...

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) byla založena v roce 2011 jako občanské sdružení, které bylo následně transformováno na spolek. Jejím posláním je pomoc při rozvoji inkluzivního vzdělávání v České republice. Zaměřuje se n...

"Fantastické karty"

Datum: Autor/autoři: MgA. Jana Zimová , PhDr. Petr Hedbávný Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Karty, se kterými se dá hrát množství originálních her různé obtížnosti, jsou ve světě chytrých hraček novinkou. „Fantastické karty“ v sobě spojují tradici karetních her i moderní dobu, kdy jeden nástroj, například chytrý telefon, lze využít pro n...

"Včelka" - osobní trenér čtení, domácí i školní využití

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Renata Wolfová , Ing. Michal Zwinger Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

„Včelka“ zlepšuje úroveň čtenářských dovedností, pomáhá dětem při obtížích se čtením, zejména dětem s dyslexií. V souladu se současnými přístupy se zaměřuje na rozvoj techniky čtení (přesnost, plynulost, rychlost), procvičování potřebných funkcí p...

Jedenácté vydání knihy "Poruchy učení"

Datum: Autor/autoři: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Úspěch knihy mě nesmírně těší. Zároveň si ale kladu otázku, co je příčinou, že v záplavě našich i zahraničních publikací s tematikou poruch učení má právě tato kniha tolik čtenářů. Pojďme se podívat na její dlouhý život s připomínkou postřehů a zá...

Aliance Rodiče za inkluzi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Na konci ledna 2015 oznámila zahájení činnosti aliance Rodiče za inkluzi. Jde o volnou iniciativu rodičů, kteří se zabývají vzděláváním dětí s individuálními vzdělávacími potřebami. Aliance je platformou pro setkávání a výměnu zkušeností mezi rodi...

Edutainment

Datum: Autor/autoři: Monika Krejčová Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Pokud jste pojem edutainment doposud neslyšeli, nezoufejte. Vzpomeňte si na českého humanistu Jana Amose Komenského, podle kterého je hra jedním ze způsobů, jak se může dítě něco naučit. Pod pojmem edutainment se totiž neskrývá nic jiného než jeho...

Rodinné skupinové konference

Datum: Autor/autoři: Mgr. Alena Sentenská Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Probační a mediační služba (PMS) nově využívá při řešení protiprávního jednání dětí a mladistvých restorativní program - rodinné skupinové konference. Jedná se o facilitátorem řízené společné setkání pachatele, oběti, jejich blízkých osob a také z...

"Sami"

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Suchopárová, Ph.D. Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Film „Sami“ se zabývá problematikou poruch příjmu potravy. Je vytvořen tak, aby byl didaktickou pomůckou do výuky na základních a středních školách a pomáhal pedagogům při nelehkém úkolu - prevenci poruch příjmu potravy.

Centrum sociálních služeb Praha, oddělení Pražské centrum primární prevence

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Žufníček Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. Poskytuje především terénní, ambulantní i pobytové služby široké škále osob v tíživé životní nebo sociální situaci. Rozsah služeb realizovaných CSSP zahrnuje s...

Ohrožený břichomluvec

Datum: Autor/autoři: PhDr. Renata Škaloudová , Pavel Koutský Vydání: 5/2015 Ročník: 2015

V současnosti narůstá počet dětí, u nichž se vady výslovnosti nebo jiné projevy narušené komunikační schopnosti manifestují ještě v době školní docházky. Tedy v době, kdy je k cílenému procvičování již možné využít čtení. Pro věkovou skupinu devět...

Efektivní primární prevence?!

Datum: Autor/autoři: Bc. Miroslav Zavadil, DiS. Vydání: 5/2015 Ročník: 2015

Základním kamenem úspěšné a funkční primární prevence rizikového chování je nejen široké spektrum řešených témat, ale i dlouhodobý a navazující program, který se žákům věnuje kontinuálně a v úzké spolupráci s pedagogickým personálem i rodiči pružn...

Talentcentrum NIDV

Datum: Autor/autoři: Mgr. Vojtěch Tutr Vydání: 5/2015 Ročník: 2015

Programy na pomoc nadaným žákům musejí učitelům práci ubírat, ne přidávat. Toto přesvědčení stálo na počátku přípravy online kurzů pořádaných ve spolupráci Talentcentra a Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, které se postupem času vyvinuly v ...

SPIN

Datum: Autor/autoři: PhDr. Eva Šírová, Ph.D. Vydání: 5/2015 Ročník: 2015

SPIN1) se jako nestátní nezisková organizace snaží od roku 1993 rozšiřovat a rozvíjet v České republice metodu videotréninku interakcí (dále jen „VTI“), která učí za pomoci videonahrávek principům úspěšného kontaktu a velmi efektivně pomáhá poziti...

Probační a mediační služba

Datum: Autor/autoři: PhDr. Andrea Matoušková Vydání: 5/2015 Ročník: 2015

Probační a mediační služba (dále jen „PMS“) zahájila svoji činnost 1.1.2001 na základě přijetí zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. PMS je organizační složkou státu spadající do resortu Ministerstva spravedlnosti ČR. Služba má cel...

Týmy pro mládež

Datum: Autor/autoři: Mgr. Marta Konvičková Vydání: 5/2015 Ročník: 2015

Cílem článku je představit projekt multidisciplinární spolupráce v oblasti prevence a včasné práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami nazvaný „Systém včasné intervence a činnost Týmu pro mládež“. Na bližším představení činností Týmu pro mládež n...

"Cesta labyrintem města"

Datum: Autor/autoři: Mgr. Ondřej Počarovský Vydání: 4/2015 Ročník: 2015

„Hra není jen obyčejnou hrou, která je určena k rozvoji určitých dovedností, ale zároveň dává prostor žákům a učitelům k lepšímu poznání. V průběhu hry hráči narazí na témata, která stojí za rozšíření a důkladnější rozebrání. Tato hra dá dětem nej...

Syndrom CAN a kompetence pracovníků škol

Datum: Autor/autoři: Mgr. Radka Dydňanská Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

V období od 1. dubna 2013 do 31. prosince 2014 realizovala organizace IREAS, o. p. s., projekt podpořený z OP VK s názvem „Syndrom CAN a kompetence pracovníků škol“ CZ.1.07/1.3.48/02.0009. Partnerem projektu byla Univerzita Jana Amose Komenského v...

Asociace výchovných poradců

Datum: Autor/autoři: RNDr. Stanislav Adamec Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

Asociace výchovných poradců, o. s., jedná nejen ve prospěch svých členů, ale také ve prospěch celého systému výchovného poradenství, výchovných poradců, žáků, kteří využívají celou škálu služeb poskytovaných výchovnými poradci, rodičů těchto žáků ...

Standard práce asistenta pedagoga

Datum: Autor/autoři: Mgr. MgA. Mariana Koutská, Ph.D. Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

V České republice působí ve školách více než pět tisíc pedagogických pracovníků v pracovní pozici asistent pedagoga. Formálně byla tato pozice ustanovena v roce 2005 školským zákonem a zákonem o pedagogických pracovnících. Za téměř deset let ofici...

Prev-Centrum aneb Jak vám můžeme pomoci?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Ondřej Počarovský Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

„V programu jsem dostala podporu v situaci, kdy jsem byla na dně, pomohlo mi to podívat se na věci jinak a přestat utíkat před problémy.“ Tak zní slova jedné z našich klientek. Zbavit klienty jejich obav, nejistot a motivovat je ke změně životního...

Cogito

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Věra Pokorná Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

V následujících řádcích představím vzdělávací středisko, které školí v zahraničních přístupech k výchově a vyučování. Všechny jsou zaměřeny na rozvoj myšlení, překonávání školních a výchovných obtíží a především na rozvoj osobnosti. Byla jsem požá...

Fíovo čtení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Pracovní sešit „Fíovo čtení“ vznikl pro děti, jimž se nedaří čtení genetickou metodou, kterou se učily ve škole. Při genetické metodě se učí číst po jednotlivých písmenech, která se rovnou spojují ve slova. Často se jedná o děti s problémy s rozvo...

Zatracená čeština!

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Zdeněk Topil Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Když se chvíli bavím s učiteli českého jazyka, obvykle se řeč stočí na stále rostoucí množství pravopisných chyb v porovnání s obdobím, kdy začínali učit nebo sami navštěvovali základní školu. Chybami se to hemží v elektronické komunikaci, ale i v...

Linka bezpečí aneb Víte, jak to funguje?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Peter Porubský Vydání: 1/2015 Ročník: 2015

Zavolání na Linku bezpečí považuji od dětí za hrdinský čin. I když garantujeme v našich službách anonymitu, dovedu si představit, že je pro dítě těžké začít si povídat o problému s někým, koho nikdy nevidělo a koho nezná. Pojí se s tím jistá dávka...

Multikulturalita neformálně

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Randa Vydání: 1/2015 Ročník: 2015

Multikulturní výchova a interkulturní vzdělávání jsou dnes již poměrně známými pojmy, které si několik let hledají své pevné místo v českém povědomí i v celé společnosti. V našich podmínkách je pojem multikulturní výchova částečně chápán jako zast...

Projekt PrePIn

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: 1/2015 Ročník: 2015

Legislativa České republiky prostřednictvím školského zákona č. 561/2004 Sb. zaručuje v § 2 rovný přístup ke vzdělání všem občanům České republiky nebo jiného členského státu EU bez rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, n...

Linka bezpečí není pouze telefon a sluchátko

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Lišková Vydání: 1/2015 Ročník: 2015

Téměř všichni si při představě Linky bezpečí vybavíme místnost, kde zvoní telefony a konzultanti mají na uších sluchátka. Málokdo však tuší, že Linka bezpečí poskytuje své služby také přes internet. E-mailová poradna a chat nabízejí vedle telefonu...

Novinky v Tablexii

Datum: Autor/autoři: Andrea Šíchová , Karolína Rybářová Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

Za názvem aplikace Tablexia se skrývají dvě slova - tablety a dyslexie - která o ní říkají to nejdůležitější. Tablexia je moderní vzdělávací pomůcka, která umožňuje dětem s dyslexií trénovat na tabletech kognitivní schopnosti. Aplikaci vytvořilo s...

Výzkumný projekt LITERACY

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

Poruchy učení tvoří skupinu různých dysfunkcí, které mají různorodé projevy. Dyslexie je známá jako porucha čtení, dysgrafie jako porucha procesu psaní, dysortografie jako porucha pravopisu, dyskalkulie jako porucha matematických schopností. Proje...

Dokážeme děti pozitivně motivovat?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Vydání: 1/2014 Ročník: 2014

Když se zeptáte šestiletého dítěte, zda umí zpívat nebo malovat, hrdě přisvědčí a nejspíše vám to i ochotně předvede. Když tomu samému dítěti zopakujete otázku v šesté sedmé třídě, pravděpodobně pouze stydlivě sklopí oči. Co se změnilo? Zapůsobilo...

Astronomie bez dalekohledu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: 1/2014 Ročník: 2014

Jednou z cest, jak zpřístupnit jedincům s dyslexií text, je najít a používat typografii, která jim vyhovuje. Představujeme knihu „Astronomie bez dalekohledu“, která je přizpůsobena jedincům s dyslexií po stránce typografické i grafického členění t...

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami oceňováním jejich pokroku ve formě certifikátů

Datum: Autor/autoři: Ing. Kateřina Nevřalová Vydání: 1/2014 Ročník: 2014

Představujeme projekt „Cesta k hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (P-Scales)“ - inovativní způsob hodnocení žáků se SVP a tvorby individuálního vzdělávacího plánu.

Poradenská podpora žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základních škol a metodická podpora jejich učitelů

Datum: Autor/autoři: Mgr. et Mgr. Zuzana Bodnárová Vydání: 1/2014 Ročník: 2014

Od července 2013 realizuje DYS-centrum® Praha o. s. projekt, který je financován z Operačního programu Praha Adaptabilita.

Tablexia - vzdělávací aplikace pro děti s dyslexií

Datum: Autor/autoři: Andrea Šíchová , Kateřina Rybářová Vydání: 0/2014 Ročník: 2014

Ve sdružení CZ. NIC, které spravuje českou národní doménu a současně se podílí mimo jiné na řadě projektů v oblasti vzdělávání, vznikla v minulém roce aplikace Tablexia, moderní vzdělávací pomůcka pro tablety určená dětem s dyslexií, která je od l...

Syndrom CAN a kompetence pracovníků škol

Datum: Autor/autoři: Mgr. Radka Dydňanská Vydání: 0/2014 Ročník: 2014

Rádi bychom představili projekt „Syndrom CAN a kompetence pracovníků škol“, který je zaměřen na učitele mateřských a I. stupně základních škol ve Středočeském kraji. Smyslem projektu bylo vytvoření akreditovaného kurzu v rámci DVPP „Kompetence pra...

DYS-centrum Praha o. s.

Datum: Autor/autoři: Mgr. et Mgr. Zuzana Bodnárová Vydání: 0/2014 Ročník: 2014

Nestátní nezisková organizace DYS-centrum Praha o. s. oslavila na začátku února tohoto roku své devatenácté narozeniny. Vznik DYS-centra Praha inicioval pan profesor Zdeněk Matějček, který si uvědomoval, že pouze dlouhodobou a systematickou prací ...