Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Práce s klientem

Práce s klientem

Počet článků v rubrice: 16

Mohou žáci začínat s Hejného metodou l v matematice až na 2. stupni?

Datum: Autor/autoři: Jitka Linhartová , Jana Hanušová , Eva Nováková Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

"Naše děti se ve škole na 1. stupni učí matematiku Hejného metodou. Jak zvládnou přechod na 2. stupeň, kde se tak neučí?" "Na naší škole se už Hejného matematika učí i na 2. stupni. Jak naše děti zvládnou přijímací zkoušky na střední školy a potom...

Sebepoškozování u dětí a dospívajících

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Schmidová Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

V posledních letech Linku bezpečí kontaktuje kvůli sebepoškozování okolo 300 dětí a dospívajících ročně. Problematika záměrného sebepoškozování je odborné veřejnosti poměrně známá, avšak chybějí statistiky, které by nám zodpověděly, jak rozsáhlým ...

Sexualita a partnerství u dětí a dospívajících

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Schmidová Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

V poslední době se na Lince bezpečí zvyšuje počet dotazů týkajících se sexuality. Děti chtějí anonymně vědět, co je to kondom, jak se rodí děti atp. Z oblasti sexuálního vyzrávání pak často řešíme témata jako menstruace, masturbace, sexuální orien...

Trauma a školní prostředí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Schmidová Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

„Máma říkala, že člověk musí odložit minulost a pak zase může jít dál.“ Forrest Gump O traumatu se poslední dobou v odborných kruzích mluví čím dále tím častěji, přibývá odborných studií, které se teorií traumatu zabývají. Setkávají se s ním psych...

Výuka matematiky na základní škole aneb když se dětem nedaří

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Renata Wolfová Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Zítra začíná nový školní rok a já očekávám svého prvního klienta. Přichází čerstvý druhák. Zakázku formulují rodiče: pomoci s problémy se čtením a psaním. Příčina problému je brzy jasná. Nerozvinuté fonematické uvědomění u chlapce si „nesedlo“ s g...

Jak studenta (pod)chytit a celé čtyři roky neztratit

Datum: Autor/autoři: Klára Thámová Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Sedím v posledním patře prázdné budovy základní školy v Jindřišské ulici, v ruce mám papír a pořadové číslo. Dělám přijímačky na Gymnázium Jana Palacha. Jsem nervózní. Máma je nervózní. Strašně nechce, abych šla do devítky. Poprvé v životě povedu ...

Komunikace o návykových látkách

Datum: Autor/autoři: Mgr. Xenie Uholyeva Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Děti a dospívající by vůbec neměli přijít do styku s návykovými látkami a neměli by mít příležitost je užívat. Realita je ale taková, že sehnat drogy není vůbec těžké. V podmínkách ČR mělo zkušenost s nějakou nelegální drogou 43 % mládeže, nelegál...

Poskytnutí emoční podpory dětem po nehodách a pádech

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Schmidová Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Dospívajícího chlapce na třídním výletě srazilo kolo. Bouchl se do hlavy, odřené ruce, doširoka otevřené oči, změněný stav vědomí. Učitel k němu přišel a řekl: „Ambulance je na cestě.“ (Pauza) „Jsi v šoku. Budu tady s tebou.“ Chlapec se začal třás...

Matematika na KamiNetu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Bloky v části „Matematika“ jsou na KamiNetu řazeny nikoli podle ročníků, ale podle tematických celků. V jednotlivých cvičeních je sedm úkolů. Za správné řešení každého z nich získá dítě usměvavého „smajlíka“. Pokud se mu podaří správně vyřešit vše...

Matematika na KamiNetu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Ve své praxi se setkávám s dětmi, které mají diagnostikovanou dyslexii, dysgrafii či dysortografii a kromě toho jim nejde matematika. To ale bývá překvapivé, neboť matematika dětem s výše vyjmenovanými poruchami potíže obvykle nedělá. Často se na ...

Komunikace s žákem v problémové situaci

Datum: Autor/autoři: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Komunikace s žáky je v rámci školního prostředí na denním pořádku a je vlastně základem dobré interakce, vytváření příznivého učebního prostředí i vztahů. Je zároveň nástrojem efektivního předávání informací, zkušeností, motivace k vlastní práci, ...

Komunikace s rodiči ve školním prostředí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Pavlína Hlaváčová Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Spolupráce a komunikace mezi rodiči a školou jsou nedílnou součástí každodenní práce pedagoga. Na její kvalitě do jisté míry závisí průběh vzdělávání a výchovy žáka a v případě dobře kooperujícího vztahu může být přínosná jak pro školu, tak pro ro...

Tři příklady z praxe

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: 5/2015 Ročník: 2015

Na jednom setkání s prof. Matějčkem mě zaujalo, když říkal, že český učitel je nesmírně vynalézavý, tvořivý, dokáže si poradit téměř v každé situaci, ale jednu chybu má, nepíše kazuistiky, nepublikuje. Proto mnoho vynikajících pomůcek a postupů mn...

Záškoláctví

Datum: Autor/autoři: PhDr. Pavlína Hlaváčová Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

Záškoláctví je dnes jedním z vážných problémů, kterému je třeba věnovat pozornost. Nejedná se totiž pouze o problém, který ztěžuje práci pedagogů, ale znamená poměrně velké riziko pro žáka samotného. Již proto bychom měli jako škola věnovat tomuto...

Integrace chlapce s Aspergerovým syndromem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Veronika Válková Vydání: 1/2015 Ročník: 2015

Kazuistika - průběh integrace chlapce s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem v šestiletém gymnáziu.

Výchovné konsekvence

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 1/2015 Ročník: 2015

Ještě před několika lety bylo u nás odborně i lidsky korektní vymýšlet a poskytovat žákům se specifickými poruchami učení úlevy. Takový žák nemusel psát diktáty, psal každou druhou větu, počítal každý druhý příklad, nemusel číst nahlas...