Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Pohled do zahraničí

Inkluzivní vzdělávání ve Francii

Datum: Autor/autoři: Clara Cherblanc Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Školní docházka ve Francii je povinná a vzdělávání se poskytuje zdarma a je sekulární od doby, kdy se začaly uplatňovat tzv. zákony Julese Ferrryho z let 1881 a 1882. Přesto pro děti se speciálními potřebami zůstává obtížné navštěvovat běžné školy...

Sociální pedagogika na Ukrajině

Datum: Autor/autoři: Gabriela Kermesová Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Ačkoli význam sociální pedagogiky ve škole roste a v západní i východní Evropě jde již často o standardní pracovní pozici (ať už se jedná o sociálního pedagoga nebo pracovníka), u nás je i nadále nutno tuto pozici obhajovat a hledat pro ni prostře...

Školský poradenský systém v Rakousku

Datum: Autor/autoři: Kateřina Klempířová , Eliška Šlajsová Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

V tomto textu se zaměříme na školský poradenský systém v Rakousku. Nejprve se budeme věnovat zakotvení psychologů v rakouském systému, jejich pozici v zákoně, jejich místu ve školním a poradenském systému. Poté se postupně přesuneme ke školskému s...

Co jste nevěděli o pedagogické psychologii na Novém Zélandu

Datum: Autor/autoři: Terezie Zuntychová , Viktorie Mašková , Hana Tenglerová Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Na Novém Zélandu žije necelých pět miliónů obyvatel, na které se vztahuje povinná školní docházka od 6 do 16 let. Pokud byste zde začínali výuku (ať už jako školní psychologové, studenti či učitelé), zasedali byste do lavic na přelomu ledna a únor...

Školní poradenský systém v Rusku

Datum: Autor/autoři: Lucie Hůtová , Jaroslav Rác Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Rusko se svými zhruba 146 miliony obyvatel patří mezi nejlidnatější státy světa. Na velikost populace se udává velmi vysoká úroveň gramotnosti, 99,7 % (Literacy rate by country, 2020), většina obyvatelstva tedy absolvuje alespoň základní vzdělání,...

Pohled do zahraničí - úvod

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Zkušenosti z poradenských systémů jiných států nebývají jednoduše přenositelné do českých podmínek.