Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Odborná sdělení

Odborná sdělení

Počet článků v rubrice: 104

O čem mluvíme, když mluvíme o předčasných odchodech - část III.

Datum: Autor/autoři: Andrea Svobodová Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Předkládaný text popisuje důvody vedoucí k ukončení studia na střední škole a přestupu na jinou školu, a to v České republice a v Jihomoravském kraji, na základě dat ze školních matrik. Navazuje tak na předchozí dva články k tomuto tématu, prohlub...

O čem mluvíme, když mluvíme o předčasných odchodech - část II.

Datum: Autor/autoři: Andrea Svobodová Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Předkládaný text se věnuje tématu „předčasných odchodů ze škol“. Vedle základní terminologie představuje datové zdroje, ze kterých lze informace k dané problematice čerpat, a na jejich základě pak analyzuje míru a částečně i charakter tohoto jevu ...

Teorie úspěšné inteligence

Datum: Autor/autoři: Michaela Štrejlová Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

V předchozím čísle časopisu v článku Kognitivní přístup ke vzdělávání – co to je? jsem se věnovala obecně tématu kognitivního přístupu ke vzdělávání a zmínila jsem v něm, že se nejedná o koncept s jedinou definicí. V tomto článku bych na něj ráda ...

Hypersenzitivní dítě

Datum: Autor/autoři: Petra Prest Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Existují různé teorie toho, jak vzniká u člověka citlivost. Jedná se o teorie, které popisují vznik citlivosti na základě bolestivých a zraňujících zkušeností v raném věku dítěte nebo na základě prožití výrazné traumatické zkušenosti.

O čem mluvíme, když mluvíme o předčasných odchodech ze vzdělávání - část I.

Datum: Autor/autoři: Andrea Svobodová Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Co to znamená, když někdo školu nebo vzdělání opustí předčasně? Kde dohledat data k tomuto tématu a co z nich lze vyčíst? Jak je na tom Česká republika ve srovnání s dalšími zeměmi EU a kdo jsou ti, kteří nejčastěji odcházejí? Předkládaný článek, ...

Kognitivní přístup ke vzdělávání - co to je?

Datum: Autor/autoři: Michaela Štrejlová Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Přístupů ke vzdělávání je mnoho, ale ještě více je žáků a studentů. Každý z nich se učí jinak a každému z nich vyhovuje jiný přístup. Tento článek je pojatý jako stručný úvod do jednoho z možných přístupů, do přístupu kognitivního, jenž je využívá...

Laboratorní školy v České republice a ve světě

Datum: Autor/autoři: Kateřina Brodská Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Už to bude pět od otevření první české laboratorní školy, zároveň však více než sto let od založení úplně první laboratorní školy na světě. Nejedná se tedy o žádný nový způsob výuky. Proč se k němu opět navracíme? Co se skrývá za označením „labora...

Role školního psychologa v prevenci předčasných odchodů na střední škole

Datum: Autor/autoři: Andrea Svobodová Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Individualizovaný přístup k žákům, který umožnuje odhalit příčiny jejich selhávání navenek se projevujícího absencemi či výchovnými problémy, je podle řady odborníků základem pro prevenci školní neúspěšnosti, včetně předčasných odchodů ze vzdělává...

Jak zvládají distanční výuku dětize sociálně slabých rodin?

Datum: Autor/autoři: Zuzana Ramajzlová Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Na konci minulého roku uskutečnil Člověk v tísni ve spolupráci s dalšími 15 neziskovými organizacemi dotazníkové šetření mezi svými klienty, jež se zaměřilo na otázky přístupu základních a středních škol k distanční výuce a na podmínky sociálně zn...

Distanční práce ve školách a školských poradenských zařízeních

Datum: Autor/autoři: Ivana Blažková Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Právě v koronavirové situaci se jeví poradenská práce a poznání potřeb dítěte jako velmi důležitá, a to i pro zvládnutí přechodu od distančního k prezenčnímu vzdělávání a naopak. Toto poznání se na úrovni školy uskutečňuje pedagogy – učiteli i pra...

Využití dynamické a statické diagnostiky u dětí s poruchou attachmentu v předškolním věku

Datum: Autor/autoři: Andrea Slabá Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Mnoho dětí v ČR je stále umístěno v ústavní výchově nebo žije v podnětně chudším prostředí, v důsledku čehož vykazují známky poruch attachmentu. Pokládám si otázku, jak lze tyto děti rozvíjet pomocí empiricky podložených dat a zda by dynamická dia...

Palec na sociálních sítích se nepočítá, palec učitele nebo spolužáků ve třídě ano!

Datum: Autor/autoři: Libor Komárek Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Čtvrtý a závěrečný díl miniseriálu o motivaci skrze naplnění základních lidských potřeb. Po obecném úvodu a dílech o autonomii a kompetenci se dnes budeme zabývat sounáležitostí, tedy pocitem, že někam patříme. Ta má totiž také velký vliv na subje...

Sebedeterminační teorie ve školní praxi - kompetence

Datum: Autor/autoři: Libor Komárek Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Zažívat úspěch a mít pocit efektivity, platnosti a smysluplnosti vlastního života je základní potřebou každého z nás. Stejně tak i žáci potřebují zažívat pocit úspěchu a mít okamžitou zpětnou vazbu, aby se mohli cítit motivovanější, angažovanější ...

Žáci se SVP v době jarního uzavření škol: rodičovský pohled

Datum: Autor/autoři: Stanislav Štech , Irena Smetáčková Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Jarní uzavření škol v důsledku pandemie covidu-19 bylo jedinečnou zkušeností pro rodiče i vyučující. Všichni byli uzavřením škol překvapeni. Ani rodiny, ani školy nebyly na distanční výuku připraveny. Existovaly proto velké rozdíly v tom, jak konk...

Pozitivní podpora chování žáků ve třídě

Datum: Autor/autoři: Lenka Hečková , Anna Kubíčková Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

V minulém článku s názvem Pozitivní podpora chování žáků ve škole jsme představili tříúrovňový systém podpory chování PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports). Jedná se o implementační rámec, který využívá výzkumy ověřené principy a i...

Supervize učitelských sborů pohledem supervizorů

Datum: Autor/autoři: Irena Smetáčková , Veronika Brémová Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Supervize je pojem, který se v posledních letech ve školním prostředí objevuje čím dál častěji. Školy se s ním setkávají například v tzv. šablonách, jejichž prostřednictvím mohou žádat o finanční podporu pro zavedení supervizí. Bohužel se ale stál...

Autonomie v kontextu motivace žáka: jaký má vliv a jak ji podpořit?

Datum: Autor/autoři: Vojtěch Očenášek Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Autonomie je základním stavebním kamenem k naplněnému životu. Dodává pocit svobody a přináší smysl. Její význam prostupuje všemi životními oblastmi. Může zcela ovlivnit také vztah člověka ke vzdělávání – ve školství může přispět při práci s motiva...

Sebedeterminační teorie ve školní praxi

Datum: Autor/autoři: Libor Komárek Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Snem (nejen) každého učitele a poradce je mít před sebou motivované žáky nebo klienty, které stačí směrovat a doprovázet na jejich cestě za (sebe)poznáním a životními volbami. V takové představě naše podpora vede ke studentově vyšší životní spokoj...

Odklad školní docházky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Školní připravenost a vstup dítěte do první třídy základní školy nepředstavují dnes v České republice témata, která by stála v popředí zájmu odborníků či politiků. Počet odkladů školní docházky se několik let vcelku stabilně drží na podobně vysoké...

Pozitivní podpora chování žáků ve škole

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Chování žáků ve škole je často zmiňovaným problémem, přičemž ze zjištění České školní inspekce i z pozorování každodenní reality ve třídách vyplývá, že dosavadní většinově využívané přístupy, spočívající v udělování různých forem trestů (poznámek,...

Únava, nebo syndrom vyhoření? Péče o učitelovu duši

Datum: Autor/autoři: PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D. Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Riziko rozvoje syndromu vyhoření ve spojitosti s učitelským povoláním je v posledních několika letech velmi často diskutovaným tématem. Nároky na výkon učitelské profese jsou značné a každá změna ve společnosti přináší nová témata i pro školy a je...

Možné potíže plynoucí z intelektového nadání

Datum: Autor/autoři: Andrea Štefáčková Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Většina lidí si pod pojmem intelektově nadané dítě představí dítě chytré a bezproblémové, které je snadné učit i vychovávat a které má život jednodušší než ostatní, protože je pro něj snazší se učit nové věci. Intelektové nadání se však pojí i s m...

Význam exekutivních funkcí v edukačním procesu

Datum: Autor/autoři: Kateřina Holubová Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Školní neúspěšnost dětí, které ve standardizovaných, vysoce strukturovaných pedagogicko-psychologických testech vykazovaly dobré výsledky, vzbudila zájem odborníků o hledání příčin těchto nezdarů. Jednou z hojně zkoumaných příčin jsou oslabené exe...

Téma závislosti na PC hrách v kontextu poradenské a školní psychologie

Datum: Autor/autoři: Andrea Kretíková Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

S vydáním nové, již jedenácté revize Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD 11) a blížícím se datem vstoupení tohoto diagnostického nástroje v platnost se před profesemi zaměřenými na práci s dětmi objevuje nová výzva. Závislostní chování v prostředí...

Současná situace v oblasti školské logopedie a školských poradenských služeb

Datum: Autor/autoři: Andrea Schmalzová Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Máme ve škole logopedického asistenta, ale nemá zajištěné metodické vedení logopedem – co s tím? Poradit by vám měl krajský koordinátor logopedické péče ve školství. Pokud máme logopedického asistenta, můžeme i přesto požádat o depistáž speciálně ...

Školní psychologie: podpora proti učitelskému stresu

Datum: Autor/autoři: Irena Smetáčková Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Školněpsychologické pozice nejsou v českém vzdělávacím systému novinkou. Ačkoliv se většina odborné i laické veřejnosti shoduje, že jejich potřebnost je velká, a dokonce roste, školní realita tomu příliš neodpovídá. Škol, které školní psychology a...

Využití ucpávek do uší pro zlepšení kognitivního výkonu u dětí s ADHD

Datum: Autor/autoři: Mgr. Aneta Baierová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Přestože se hyperaktivní děti vyskytovaly v naší společnosti odjakživa, porucha ADHD se více začala diagnostikovat až v posledních 30 letech. Tato čtyři písmena však s sebou nesou spoustu předsudků a pro mnohé se jedná o pouhou výmluvu a nálepku p...

Náhlé krizové události a děti do 12 let: nebezpečí versus příležitost

Datum: Autor/autoři: Bc. Michaela Miková Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

O krizových událostech slýcháme téměř denně. Ačkoliv nám mohou připadat jako záležitost určená výhradně dospělým, nevyhýbají se ani dětem. Při takové zkušenosti může být dospělý, který je právě nablízku, konfrontován s náhlou bezmocí a otázkou, co...

Výzkum: Pro rodiče předškoláků je důležité, aby učitelé budovali vztahy mezi dětmi

Datum: Autor/autoři: Václav Zeman Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Společnost IdeaSense vypracovala pro vzdělávací společnost School My Project výzkum o potřebách českých rodičů, kteří čerstvě vybrali nebo letos budou vybírat pro dítě základní školu. Z jejich odpovědí vyplývá, že očekávání a potřeby českých rodič...

Jak zefektivnit třídní schůzky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Třídní schůzky jsou něco, co pravděpodobně každý člověk v České republice nějakým způsobem zažil, a řada lidí je zažívala a zažívá i v různých životních rolích: jako děti, které čekají, co se na třídní schůzce rodiče od učitelů dozvědí, jako rodič...

Inkluze TSP žáků do výuky anglického jazyka na běžných školách

Datum: Autor/autoři: Radka Havlasová Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Je možné učit neslyšící a těžce nedoslýchavé žáky anglický jazyk v inkluzivní třídě? Jak na to, aby nebyl takový žák odkázán výhradně na asistenta pedagoga (dále „AP“) a individuální vzdělávací plán? Ve své bakalářské práci jsem se pokusila hledat...

Cesty romských žáků ke vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Dana Moree Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

… zůstávají trnité, jak vyplývá ze stejnojmenného výzkumu podpořeného Nadací OSF ve školním roce 2018/2019. Situace ale není neřešitelná. A hlavně – různé instituce v tomto směru mají relativně hodně možností, jak záležitost posouvat směrem k inkl...

Studie na téma digitálních her u českých adolescentů

Hraní digitálních her je v celosvětově jednou z nejoblíbenějších aktivit u dětí a dospívajících (v České republice je nehraje pouze 28,40 % adolescentů). Následující článek na tento trend navazuje a představuje studii na téma digitálních her (gami...

Fenomén sharenting

Datum: Autor/autoři: Kamil Kopecký Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Jedno ze základních pravidel spojených s bezpečným využíváním internetu hovoří o tom, že v online prostředí bychom měli sdílet pouze takové osobní a citlivé údaje, které nás nemohou v současnosti či budoucnosti ohrozit – např. poškodit naši pověst...

Žáci se SVP v základním školství ve školním roce 2018/2019

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

V tomto článku se zaměříme na aktuální data ze statistických ročenek školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách a porovnáme aktuální údaje s předchozím škol...

Přínosy dechových cvičení (nejen) jako součást logopedické prevence

Datum: Autor/autoři: Klára Ligurská Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Cvičení správného dýchání má příznivý vliv nejen na řečové schopnosti, ale také na celkový psychický i fyzický stav. Dechová cvičení by tak měla být součástí logopedické prevence u dětí v předškolním a mladším školním věku. Jaký typ dýchání je ale...

FIE a možnosti rozvoje čtenářských strategií dospívajících s dyslexií

Datum: Autor/autoři: Hana Burešová Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Následujícím textem uzavíráme sérii článků věnovaných problematice dospívajících s dyslexií. V lednovém čísle Školního poradenství v praxi jsme v souvislosti s rozvojem oslabených kognitivních funkcí projevujících se při recepci textu porovnávali ...

Potřebujeme psychosociální služby pro děti v nejranějších vývojových stadiích?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Zdravotnické služby pro věkovou kategorii 0–6 pokládáme za samozřejmé. I jesle byly zdravotnické zařízení, protože se mělo za to, že tělesné zdraví i fyzický rozvoj kojence a batolete jsou primární. Psychologické a pedagogické aspekty rozvoje dítě...

Jak dostat kritické myšlení do výuky?

Datum: Autor/autoři: Lukáš Hána Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Mediální gramotnost studentů středních škol u nás je nízká. Zhruba polovina nedokáže rozeznat zprávu od komerčního sdělení (48 %), porovnat důvěryhodnost etablovaného a dezinformačního média (50 %) nebo nezná vlastníky jednotlivých médií (57 %). K...

Fyzické tresty

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Americká akademie pediatrů vydala v listopadu 2018 vyjádření k fyzickému trestání dětí. Je určeno primárně pro pediatry v terénu, protože se v různých šetřeních ukazuje, že většina z nich je v průběhu specifické zdravotní péče žádána i o odpovědi ...

Konstruktivistický a kognitivně zaměřený model vyučování a dospívající s dyslexií

Datum: Autor/autoři: Hana Burešová Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

V předešlém čísle Školního poradenství v praxi jsme se zabývali oblastí vzdělávání dospívajících žáků s dyslexií. Upozornili jsme na problémy, které mohou nastat v případě, že nedojde ke kompenzaci obtíží spojených s dyslexií na prvním stupni vzdě...

Neuroandragogika. Nudná teorie, nebo efektivní pomocník ve vzdělávání dospělých?

Datum: Autor/autoři: Hana Erlebachová Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

O důležitosti soustavného vzdělávání a osobního rozvoje v průběhu celého profesního života už dnes nikdo nepochybuje. Jak se ale vyrovnat se stále rostoucím objemem informací i rychlostí změn, se kterými je třeba si informace průběžně osvojovat? J...

Kritické myšlení - dovednost pro 21. století

Datum: Autor/autoři: Lukáš Hána Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

V roce 1842 paleontolog Richard Owen vymyslel označení dinosaurus, což v řečtině znamená „strašlivý ještěr“. Problém je, že vědci nedávno přišli na svůj omyl, a to že dinosauři jako ještěři vůbec nevypadali. Byli totiž mnohem podobnější ptákům. Př...

Náměty pro práci s dětmi s ADHD

Datum: Autor/autoři: PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

V předchozích číslech časopisu jsme si postupně ve třech článcích připomněli mnohá specifika, dokumentovaná i kazuisticky, o poruchách pozornosti s hyperaktivitou (čili ADHD). Uvědomili jsme si, že se v současnosti jedná v celosvětovém měřítku o j...

SCT a ADHD

Datum: Autor/autoři: Martin Doležal Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Zpomalené kognitivní tempo (sluggish cognitive tempo - SCT) představuje dosud nozologicky neukotvenou, avšak výzkumně dobře podloženou poruchu, která je ve svých projevech příbuzná ADHD (respektive hyperkinetickým poruchám). Ukazuje se však, že z ...

Mezinárodní klasifikace nemocí ICD-11/MKN-11

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Světová zdravotnická organizace (WHO-SZO) vydala k 18. červnu tohoto roku dlouho očekávanou jedenáctou revizi Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-11, v Česku MKN). Na jejím základě budou pravděpodobně od roku 2022 i v České republice diagnostiková...

Komorbidity a přidružené obtíže ADHD

Datum: Autor/autoři: PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

V minulých dílech seriálu jsme si přiblížili podstatu obtíží poruch pozornosti s hyperaktivitou, známých pod zkratkou ADHD. Připomněli jsme si, že se jedná o jednu z nejčastějších neurobehaviorálních poruch dětského věku, přetrvávající až do dospě...

Subtypy ADHD

Datum: Autor/autoři: PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

V minulém čísle jsme si podrobně povídali o hyperaktivitě, impulzivitě a nepozornosti a označili jsme si je za tři základní symptomy poruchy pozornosti s hyperaktivitou čili ADHD. Uvažuje se ovšem, že k těmto třem základním znakům přibude ještě čt...

Duševní hygiena a zvládání zátěže ve školním prostředí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

O významu duševní pohody a rovnováhy pro osobní i profesní život nejspíš nikdo nepochybuje. Klíčová je v profesích, ve kterých se dostáváme do každodenních intenzivních interakcí s druhými lidmi, mezi které patří právě profese věnující se výchově ...

Společné vzdělávání žáků s poruchami pozornosti s hyperaktivitou

Datum: Autor/autoři: PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

Od září 2016 školství v naší republice oficiálně nastoupilo legislativně podpořenou cestu společného vzdělávání. Jak všichni čtenáři dozajista vědí, jedná se primárně o podporu inkluzivní edukace dětí s různými druhy obtíží, tzv. dětí se speciální...

Syndrom zavrženého rodiče

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Znalci v otázkách porozvodové péče o děti hrají podstatnou roli při rozhodování soudu o svěření dítěte do péče i o úpravě styku rodičů s dětmi. Když roli znalce plní psycholog nebo psychiatr, asi to nevzbuzuje pochyby. Může dojít na otázky, zda da...

Právo přátelské k dětem a rodinám

Datum: Autor/autoři: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Český právní řád neobsahuje přesnější definici rodiny, což správně umožňuje výkladovou volnost aplikační praxe, neboť obsah pojmu rodina se v čase vyvíjí a v různých situacích je třeba umožnit flexibilní výklad. Základem rodiny je zpravidla vztah ...

Vliv přítomnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě na vzdělávací výsledky jejich spolužáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Řada zástupců odborné i laické veřejnosti se v souvislosti s podporou rozvoje inkluzivního vzdělávání obává možného negativního dopadu na vzdělávací výsledky žáků bez speciálních vzdělávacích potřeb (SVP). V této souvislosti jsou velmi zajímavé vý...

Disordered eating - narušené stravovací návyky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Tomanová, Ph.D. , Ing. Martin Černý Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Co jsou poruchy příjmu potravy, je většině odborníků zřejmé a jejich závažnost a vysoký výskyt jsou rovněž známy. Lidé, kteří pracují s pacienty s tímto spektrem diagnóz (od restriktivní mentální anorexie přes mentální bulimii a záchvatovité přejí...

Otcové

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Je jisté, že školní poradenské pracoviště ani PPP a už vůbec škola nejsou zařízení primárně určená pro vzdělávání rodičů v otázkách výchovy, nicméně v řadě případů lze spatřovat i za drobnými problémy u dítěte méně funkční fungování obou nebo jedn...

Nadváha a obezita u dětí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Divoká Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Nadváha a zejména obezita jsou z lékařského hlediska považovány za závažná chronická metabolická onemocnění s multifaktoriálními příčinami. Náš trh, přesycený spoustou potravin, vytváří takzvané "obezigenní prostředí", které nás vybízí ke zvýšené ...

Sexting u českých dětí pohledem výzkumu

Datum: Autor/autoři: Kamil Kopecký , René Szotkowski Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Sexting představuje poměrně nový a rychle se rozmáhající fenomén, kterým označujeme "elektronické rozesílání textových zpráv, vlastních fotografií či vlastního videa se sexuálním obsahem,1 ke kterému dochází v prostředí virtuálních elektronických ...

Obézní dítě z pohledu pediatra

Datum: Autor/autoři: MUDr. Martin Gregora Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Jeden ze zakladatelů naší dětské diabetologie a endokrinologie profesor Kopecký říkával, že dědičnost obezity je především dána tím, že se v rodinách dědí kuchařská kniha. Do určité míry je to stále pravda, ale díky pokrokům v medicíně se ukázalo,...

iLive - navazování vztahů online a jejich offline odraz

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Tomanová, Ph.D. , Ing. Martin Černý Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Opomíjet vliv virtuálního světa a jeho trvalé prolínání se světem „offline“ již dávno není možné. Od úvah o rizicích rozporuplných informací, přetěžování nervové soustavy a o možné epidemii digitální „demence“ (která stále není a snad ani nebude p...

Možné reakce dětí a dospívajících na rozvod

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Schmidová Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Rozpad manželství s dětmi je pro všechny spojen se strádáním či ztrátou. Nic na tom nemění ani fakt, že rozvod bývá provázen pocity úlevy a nabízí partnerům šanci osvobodit se od strastiplného soužití. Rozvod proto není akt, který můžeme považovat...

Tablet a jeho možnosti v konceptu Bazální stimulace

Na plzeňském odloučeném pracovišti Základní školy speciální a Praktické školy Diakonie Českobratrské církve evangelické Merklín probíhá už druhým rokem výzkum využití tabletů při práci se žáky s těžkým kombinovaným postižením. Výzkumný tým složený...

Drunkorexie - dvojité nebezpečí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Tomanová, Ph.D. , Ing. Martin Černý Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Poruchy příjmu potravy mají stále více tváří a patří mezi aktuální, rychle se proměňující diagnózy. Odborníci jsou vždy několik kroků za těmi, kteří některé formě poruch příjmu potravy propadnou a „vynaleznou“ její novou, „vylepšenou“ verzi. Dopře...

Spokojenost učitelů v kontextu péče o klima školy

Datum: Autor/autoři: Mgr. et Mgr. Blanka Tomková , PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

V lednovém čísle jsme v článku „Klima školy jako protektivní faktor zdraví učitelů“ prezentovaly nejdůležitější zjištění výzkumu klimatu školy a jeho vztahu ke zdraví učitelů. V tomto čísle bychom chtěly navázat na předchozí informace a představit...

Možné sociální a emocionální problémy nadaných dětí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Baše Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Když mimořádně intelektově nadané děti vstupují do školy, ovládají již většinou čtení, psaní i počítání. Můžeme je tedy považovat za částečně gramotné - vybavené mnohými znalostmi, které nejsou typické pro ostatní děti stejného věku. Mohlo by se t...

Program ke stimulaci pozornosti a paměti s využitím kognitivního učení (PAMIS)

Datum: Autor/autoři: Alžběta Kratochvílová , PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Program, o kterém chceme čtenáře informovat a jehož jsme autorkami, je novinkou na našem trhu. Byl vytvořen z důvodu naší dlouhodobé potřeby pracovat s cíleným nástrojem na posílení pozornosti a paměti. Umožňuje modifikaci dle potřeb každého klien...

Grafomotorika

Datum: Autor/autoři: Yveta Heyrovská Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Podpora rozvoje grafomotoriky patří již neodmyslitelně do programů mateřských i základních škol. Obecní pedagogové využívají množství kvalitních metodik, uvolňovacích cviků a také se zabývají výběrem vhodných pastelek, tužek, nůžek, voskovek, per ...

Dyslexie a kreativita

Datum: Autor/autoři: Hana Brancuská Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

V současné době se v souvislosti s dyslexií nehovoří jen o deficitech, ale také o jejích možných pozitivech, která se objevují a rozvíjejí v kontextu případných oslabení. Podobně jako je například u osob se zrakovým postižením zaznamenána tendence...

Důležití dospělí a jejich role v životě dospívajících

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

I v odborné psychologické literatuře se můžeme setkat se zkratkou VIP. A nejde o významnou osobnost kulturního či společenského světa, ale je to označení pro „very important person“, tedy důležitého dospělého pro děti či dospívající. Psychologové ...

K čemu je důležitý dobrý vztah mezi učiteli a žáky?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Tomáš Komárek Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Ve 20. století se radikálně proměnilo naše chápání raného dětství směrem k větší empatii a pochopení vývojových specifik tohoto období. Zásadní roli přitom sehrály výzkumy Johna Bowlbyho a jeho kolegů, kteří svou pozornost zaměřili na problematiku...

Proč podpořit oběti šikany

Datum: Autor/autoři: Bc. Vladěna Šnoblová Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Šikana je dlouhodobé a opakované ubližování jedinci nebo skupině jinými jedinci nebo skupinou. Může se jednat o šikanu fyzickou, kdy dominují projevy fyzického násilí a agrese, ale existuje také šikana psychická, mezi jejíž projevy můžeme počítat ...

Agresor jako oběť vlastní agrese

Datum: Autor/autoři: Ema Jilemnická Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Šikana je závažný komplexní problém spadající do oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie a etiky. Téměř každý se s ní setkal. Tato „nemoc kolektivu“, jak bývá někdy v literatuře označována, má velmi negativní důsledky pro všechny její aktéry. ...

Proč se žákům (ne)daří vyřešit zadaný úkol?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Janoušková Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Úspěch nebo selhání žáka při řešení úkolu mohou mít různé příčiny. Analýza úkolu podle kognitivní mapy představuje přístup, který učitelům, psychologům a poradenským pracovníkům umožňuje identifikovat, které charakteristiky úkolu způsobují žákovi ...

Emoční inteligence a možnosti jejího rozvoje v rodině a ve školním prostředí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Pojem emoční inteligence použili poprvé v roce 1990 Peter Salovey a John Mayer k popisu emočních vlastností člověka, opravdovou slávu mu ale zajistil Daniel Goleman. Přitom už o několik let dříve Howard Gardner ve svém modelu mnohostranné intelige...

Dyspraxie, nebo lenost?

Datum: Autor/autoři: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Mezi oběma pojmy je zásadní rozdíl, ačkoliv projevy mohou být podobné. Dyspraxie je zařazována mezi specifické poruchy učení a definována jako porucha postihující koordinaci pohybů a osvojování nových pohybových dovedností.

Problémové chování žáků s autismem

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Polenský Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Vzdělávání žáků s autismem v hlavním vzdělávacím proudu je v současné době jasně zakotveno v české školské legislativě a každým rokem přivádí do škol hlavního vzdělávacího proudu více a více žáků s touto diagnózou. Pro ty, kteří jsou zděšeni jejic...

Aktuální formy poruch příjmu potravy - Adonisův komplex

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Tomanová, Ph.D. , Ing. Martin Černý Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Na dnešní adolescenty (ale nejen na ně) číhá všude kolem spousta nebezpečí. K těm velmi zákeřným patří poruchy příjmu potravy. V poslední době narůstá počet chlapců, kteří ve snaze dosáhnout ideálu mužského těla, jak ho prezentují některé časopisy...

Záškoláctví

Datum: Autor/autoři: Mgr. Marika Kropíková Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Záškoláctví žáků představuje aktuální problém současného školství a společnosti. Nejedná se o žádný nový rizikový jev. K chození za školu docházelo historicky již od okamžiku, kdy se školní docházka stala povinnou.

iLive - životní styl současných adolescentů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Tomanová, Ph.D. , Ing. Martin Černý Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Porozumět myšlení a jazyku dnešních dětí a dospívajících, kteří tráví podstatnou část svého času v takzvaném virtuálním světě, není snadné pro rodiče ani pro pedagogy. Přesto jsou alespoň částečný vhled a pochopení velkou výhodou pro tvorbu funguj...

Sebevražda. Můžete se s ní setkat?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ivana Křížová Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Ve společnosti je hojně rozšířený názor, že sebevražedné chování se týká zejména dospělých lidí, kteří řeší závažné potíže a jejichž situace je bezvýchodná. Dětství a dospívání je vnímáno jako bezstarostný čas a málokdo by očekával sebevraždu u dí...

Co víme o supervizi ve školách a školských zařízeních

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Dosoudil , PhDr. Lucie Myšková, Ph.D. Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Supervize má své místo a opodstatnění i ve školství. Je to forma podpory pomáhajícím profesionálům stejně jako v jiných oblastech. Nicméně oproti oblasti sociálních služeb či psychoterapie je pojetí supervize ve školách a školských zařízeních dosu...

Sourozenci chronicky nemocných dětí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Anna Komorová Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Sourozenci chronicky nemocných dětí bývají často vnímáni jako ti „bezproblémoví“, jako ti, kterým není nutné věnovat tolik pozornosti a jejichž potřeby či případné potíže bývají podceňovány a přehlíženy. Přesto, nebo právě proto mohou trpět mnoha ...

Ortorexie - skryté nebezpečí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Tomanová, Ph.D. Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Jak blízko má zabývání se zdravým životním stylem k patologickému jídelnímu chování, si odborníci uvědomují stále častěji a intenzivněji. Denně jsme konfrontováni s množstvím informací, doporučení a zaručených poznatků o tom, jak se správně stravo...

Agrese a její řešení ve školním prostředí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Marika Kropíková Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Etiologie vzniku agresí ve školním prostředí je jednoznačně dána faktory, které jsou ovlivněny biologicky i sociálně. Pro školu a pedagogy je ale důležité se s agresí u dětí „poprat“. Co s tím tedy ve škole provést? Co může udělat učitel ve chvíli...

Asistivní technologie ve školství

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Definice asistivních technologií není v České republice jednotná. Obecně lze říci, že za asistivní technologii je možné považovat jakýkoli nástroj, zařízení, software nebo systém využívající zpravidla moderní technologie (zejména senzory, aktuátor...

Lhaní dětí a dospívajících

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

V praxi školního poradenství se můžeme setkat s řadou případů, u kterých ne vždy s jistotou víme, zda náš (nejen) dětský klient říká pravdu, či lže. Kromě toho přicházejí na školní poradenská pracoviště nebo k dětskému psychologovi také rodiče, je...

Školní zralost - jeden z předpokladů školní úspěšnosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Pavlína Hlaváčová Vydání: 5/2015 Ročník: 2015

Školní zralost je jedním z důležitých předpokladů pro úspěšný vstup dítěte do procesu vzdělávání. Orientačně se zralost ověřuje při zápisech v základních školách, v ordinacích dětských lékařů i v mateřských školách. Existují ale i další faktory, k...

Edukace založená na důkazech

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 5/2015 Ročník: 2015

Na základě čeho volíme metody, podle kterých budeme dítě/žáka/studenta učit nebo vychovávat? Čím je ovlivněn výběr diagnostických metod a následná doporučení psychologa nebo speciálního pedagoga v poradně? Na základě čeho vybírá výchovný poradce p...

Rizika vzniku dyslexie

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. Vydání: 4/2015 Ročník: 2015

Existují ukazatele budoucích obtíží ve čtení a psaní, či dokonce výskytu specifických poruch učení? Tuto otázku si kladou jak odborníci, tak rodiče, kteří mají nějakou osobní zkušenost s poruchami učení. Problematika tzv. rizika dyslexie (rizika v...

Podpůrná opatření

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Věra Čadilová , Mgr. Zuzana Žampachová Vydání: 4/2015 Ročník: 2015

Článek nastiňuje problematiku vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra a žáků s psychickým onemocněním. Popisuje současný stav, aktuální metodická doporučení při vzdělávání těchto žáků a věnuje se pojmu podpůrná opatření. Uvádí návrh členě...

Cochemská praxe

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin , Dipl.-Übers. Markéta Nováková Vydání: 4/2015 Ročník: 2015

Patříme k zemím s vysokým výskytem rozvodů. Jejich míra se již několik let pohybuje mezi 45 až 50%. Z celkového počtu manželství rozvedených v roce 2013 bylo 57,1% s nezletilými dětmi. Pedagog bývá jedním z prvních dospělých mimo rodinu, který můž...

Behaviorální genetika

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

Působení genetických informací představuje pro ne-genetiky jakousi „černou skříňku“. U řady tělesných nebo psychických problémů, poruch, nemocí, ale i talentů či běžných osobnostních vlastností jsou v psychologické nebo pedagogické literatuře jedn...

Kde se bere agresivita u dětí?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Marika Kropíková Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

Každý pedagog si určitě položil otázku: Proč jsou ty děti tak zlé? Proč ubližují druhým, proč útočí, proč se bijí? Proč si nadávají? Byli jsme taky takoví? Agresivní chování je u dětí běžné a normální. Dítě se nerodí schválně agresivní, aby ubližo...

Dítě ohrožené domácím násilím a škola

Datum: Autor/autoři: Mgr. Adriena Gabrielová Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

Násilí v rodině i násilí páchané na dětech je stále velmi citlivé téma. I když se o domácím násilí u nás již hodně mluví i píše a činí se mnoho kroků pro pomoc jeho obětem, zůstává domácí násilí stále dlouho skryto, a proto je velice nebezpečné, o...

Děti a rozvod

Datum: Autor/autoři: Bc. Nikola Kotenová Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

Jak můžeme jako rodiče, pedagogové, výchovní poradci nebo psychologové pomoci dětem v tak náročné životní situaci, jako je rozvod rodičů? Co může naopak tuto situaci ještě zhoršit? Jak se tyto děti nejčastěji projevují?

Sebevražedné chování dětí a adolescentů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Katarína Loneková, Ph.D. Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

Sebevražedné chování se v dětském věku vyskytuje poměrně vzácně, jeho výskyt ale stoupá v době adolescence. V porovnání s ostatními věkovými skupinami je sice počet sebevražd u adolescentů nižší, avšak představuje jednu z nejčastějších příčin smrti.

Když děti něco trápí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. , PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

Pokud jde o prospívání dětí v prostředí školy a celkově vzdělávací proces, panuje někdy mezi učiteli i rodiči názor, že pokud má dítě dobré známky, je vše v pořádku. Pokud je jeho prospěch méně žádoucí, je třeba se zaměřit na to, aby si známky zle...

Vnímaná účinnost a její vliv na školní výkony žáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. et Mgr. Jana Draberová Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Každý učitel se jistě mnohokrát setkal se žákem, kterému „to nešlo“. Přirozeně se ptáme, kde je příčina. Kromě poruch učení, problémů s pozorností, problémů v rodinném prostředí či školním kolektivu může být důvodem i nízká vnímaná účinnost.

Podpůrná opatření

Datum: Autor/autoři: doc. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. , PadDr. Pavlína Baslerová Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

Ve speciálně pedagogické teorii a praxi se od nedávné doby objevuje termín podpůrná opatření jako prvek podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Předmětem zájmu odborníků se v této souvislosti stávají i žáci ...

Dynamické vyšetření podle Davida Tzuriela

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. , Mgr. et Mgr. Zuzana Bodnárová Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

V nultém čísle Školního poradenství v praxi jsme se v článku „Dynamické vyšetření - alternativní diagnostický přístup, který má budoucnost“ snažily čtenářům přiblížit základní principy dynamického vyšetření. V mezidobí se v České republice konal t...

Dyslexie a specifický způsob zpracování informací

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. , PhDr. Luděk Stehlík Vydání: 1/2014 Ročník: 2014

V první dekádě tohoto tisíciletí představili A. Fawcett a R. Nicolson nový přístup k problematice dyslexie, který kombinuje poznatky z neurověd, kognitivní psychologie i pedagogických disciplín. Dyslexii se snaží pojímat z hlediska způsobu práce s...