Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Odborná sdělení

Odborná sdělení

Počet článků v rubrice: 96

Jak zvládají distanční výuku dětize sociálně slabých rodin?

Datum: Autor/autoři: Zuzana Ramajzlová Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Na konci minulého roku uskutečnil Člověk v tísni ve spolupráci s dalšími 15 neziskovými organizacemi dotazníkové šetření mezi svými klienty, jež se zaměřilo na otázky přístupu základních a středních škol k distanční výuce a na podmínky sociálně zn...

Distanční práce ve školách a školských poradenských zařízeních

Datum: Autor/autoři: Ivana Blažková Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Právě v koronavirové situaci se jeví poradenská práce a poznání potřeb dítěte jako velmi důležitá, a to i pro zvládnutí přechodu od distančního k prezenčnímu vzdělávání a naopak. Toto poznání se na úrovni školy uskutečňuje pedagogy – učiteli i pra...

Využití dynamické a statické diagnostiky u dětí s poruchou attachmentu v předškolním věku

Datum: Autor/autoři: Andrea Slabá Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Mnoho dětí v ČR je stále umístěno v ústavní výchově nebo žije v podnětně chudším prostředí, v důsledku čehož vykazují známky poruch attachmentu. Pokládám si otázku, jak lze tyto děti rozvíjet pomocí empiricky podložených dat a zda by dynamická dia...

Palec na sociálních sítích se nepočítá, palec učitele nebo spolužáků ve třídě ano!

Datum: Autor/autoři: Libor Komárek Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Čtvrtý a závěrečný díl miniseriálu o motivaci skrze naplnění základních lidských potřeb. Po obecném úvodu a dílech o autonomii a kompetenci se dnes budeme zabývat sounáležitostí, tedy pocitem, že někam patříme. Ta má totiž také velký vliv na subje...

Sebedeterminační teorie ve školní praxi - kompetence

Datum: Autor/autoři: Libor Komárek Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Zažívat úspěch a mít pocit efektivity, platnosti a smysluplnosti vlastního života je základní potřebou každého z nás. Stejně tak i žáci potřebují zažívat pocit úspěchu a mít okamžitou zpětnou vazbu, aby se mohli cítit motivovanější, angažovanější ...

Žáci se SVP v době jarního uzavření škol: rodičovský pohled

Datum: Autor/autoři: Stanislav Štech , Irena Smetáčková Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Jarní uzavření škol v důsledku pandemie covidu-19 bylo jedinečnou zkušeností pro rodiče i vyučující. Všichni byli uzavřením škol překvapeni. Ani rodiny, ani školy nebyly na distanční výuku připraveny. Existovaly proto velké rozdíly v tom, jak konk...

Pozitivní podpora chování žáků ve třídě

Datum: Autor/autoři: Lenka Hečková , Anna Kubíčková Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

V minulém článku s názvem Pozitivní podpora chování žáků ve škole jsme představili tříúrovňový systém podpory chování PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports). Jedná se o implementační rámec, který využívá výzkumy ověřené principy a i...

Supervize učitelských sborů pohledem supervizorů

Datum: Autor/autoři: Irena Smetáčková , Veronika Brémová Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Supervize je pojem, který se v posledních letech ve školním prostředí objevuje čím dál častěji. Školy se s ním setkávají například v tzv. šablonách, jejichž prostřednictvím mohou žádat o finanční podporu pro zavedení supervizí. Bohužel se ale stál...

Autonomie v kontextu motivace žáka: jaký má vliv a jak ji podpořit?

Datum: Autor/autoři: Vojtěch Očenášek Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Autonomie je základním stavebním kamenem k naplněnému životu. Dodává pocit svobody a přináší smysl. Její význam prostupuje všemi životními oblastmi. Může zcela ovlivnit také vztah člověka ke vzdělávání – ve školství může přispět při práci s motiva...

Sebedeterminační teorie ve školní praxi

Datum: Autor/autoři: Libor Komárek Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Snem (nejen) každého učitele a poradce je mít před sebou motivované žáky nebo klienty, které stačí směrovat a doprovázet na jejich cestě za (sebe)poznáním a životními volbami. V takové představě naše podpora vede ke studentově vyšší životní spokoj...

Odklad školní docházky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Školní připravenost a vstup dítěte do první třídy základní školy nepředstavují dnes v České republice témata, která by stála v popředí zájmu odborníků či politiků. Počet odkladů školní docházky se několik let vcelku stabilně drží na podobně vysoké...

Pozitivní podpora chování žáků ve škole

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Chování žáků ve škole je často zmiňovaným problémem, přičemž ze zjištění České školní inspekce i z pozorování každodenní reality ve třídách vyplývá, že dosavadní většinově využívané přístupy, spočívající v udělování různých forem trestů (poznámek,...

Únava, nebo syndrom vyhoření? Péče o učitelovu duši

Datum: Autor/autoři: PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D. Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Riziko rozvoje syndromu vyhoření ve spojitosti s učitelským povoláním je v posledních několika letech velmi často diskutovaným tématem. Nároky na výkon učitelské profese jsou značné a každá změna ve společnosti přináší nová témata i pro školy a je...

Možné potíže plynoucí z intelektového nadání

Datum: Autor/autoři: Andrea Štefáčková Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Většina lidí si pod pojmem intelektově nadané dítě představí dítě chytré a bezproblémové, které je snadné učit i vychovávat a které má život jednodušší než ostatní, protože je pro něj snazší se učit nové věci. Intelektové nadání se však pojí i s m...

Význam exekutivních funkcí v edukačním procesu

Datum: Autor/autoři: Kateřina Holubová Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Školní neúspěšnost dětí, které ve standardizovaných, vysoce strukturovaných pedagogicko-psychologických testech vykazovaly dobré výsledky, vzbudila zájem odborníků o hledání příčin těchto nezdarů. Jednou z hojně zkoumaných příčin jsou oslabené exe...

Téma závislosti na PC hrách v kontextu poradenské a školní psychologie

Datum: Autor/autoři: Andrea Kretíková Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

S vydáním nové, již jedenácté revize Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD 11) a blížícím se datem vstoupení tohoto diagnostického nástroje v platnost se před profesemi zaměřenými na práci s dětmi objevuje nová výzva. Závislostní chování v prostředí...

Současná situace v oblasti školské logopedie a školských poradenských služeb

Datum: Autor/autoři: Andrea Schmalzová Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Máme ve škole logopedického asistenta, ale nemá zajištěné metodické vedení logopedem – co s tím? Poradit by vám měl krajský koordinátor logopedické péče ve školství. Pokud máme logopedického asistenta, můžeme i přesto požádat o depistáž speciálně ...

Školní psychologie: podpora proti učitelskému stresu

Datum: Autor/autoři: Irena Smetáčková Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Školněpsychologické pozice nejsou v českém vzdělávacím systému novinkou. Ačkoliv se většina odborné i laické veřejnosti shoduje, že jejich potřebnost je velká, a dokonce roste, školní realita tomu příliš neodpovídá. Škol, které školní psychology a...

Využití ucpávek do uší pro zlepšení kognitivního výkonu u dětí s ADHD

Datum: Autor/autoři: Mgr. Aneta Baierová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Přestože se hyperaktivní děti vyskytovaly v naší společnosti odjakživa, porucha ADHD se více začala diagnostikovat až v posledních 30 letech. Tato čtyři písmena však s sebou nesou spoustu předsudků a pro mnohé se jedná o pouhou výmluvu a nálepku p...

Náhlé krizové události a děti do 12 let: nebezpečí versus příležitost

Datum: Autor/autoři: Bc. Michaela Miková Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

O krizových událostech slýcháme téměř denně. Ačkoliv nám mohou připadat jako záležitost určená výhradně dospělým, nevyhýbají se ani dětem. Při takové zkušenosti může být dospělý, který je právě nablízku, konfrontován s náhlou bezmocí a otázkou, co...

Výzkum: Pro rodiče předškoláků je důležité, aby učitelé budovali vztahy mezi dětmi

Datum: Autor/autoři: Václav Zeman Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Společnost IdeaSense vypracovala pro vzdělávací společnost School My Project výzkum o potřebách českých rodičů, kteří čerstvě vybrali nebo letos budou vybírat pro dítě základní školu. Z jejich odpovědí vyplývá, že očekávání a potřeby českých rodič...

Jak zefektivnit třídní schůzky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Třídní schůzky jsou něco, co pravděpodobně každý člověk v České republice nějakým způsobem zažil, a řada lidí je zažívala a zažívá i v různých životních rolích: jako děti, které čekají, co se na třídní schůzce rodiče od učitelů dozvědí, jako rodič...

Inkluze TSP žáků do výuky anglického jazyka na běžných školách

Datum: Autor/autoři: Radka Havlasová Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Je možné učit neslyšící a těžce nedoslýchavé žáky anglický jazyk v inkluzivní třídě? Jak na to, aby nebyl takový žák odkázán výhradně na asistenta pedagoga (dále „AP“) a individuální vzdělávací plán? Ve své bakalářské práci jsem se pokusila hledat...

Cesty romských žáků ke vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Dana Moree Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

… zůstávají trnité, jak vyplývá ze stejnojmenného výzkumu podpořeného Nadací OSF ve školním roce 2018/2019. Situace ale není neřešitelná. A hlavně – různé instituce v tomto směru mají relativně hodně možností, jak záležitost posouvat směrem k inkl...

Studie na téma digitálních her u českých adolescentů

Hraní digitálních her je v celosvětově jednou z nejoblíbenějších aktivit u dětí a dospívajících (v České republice je nehraje pouze 28,40 % adolescentů). Následující článek na tento trend navazuje a představuje studii na téma digitálních her (gami...

Fenomén sharenting

Datum: Autor/autoři: Kamil Kopecký Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Jedno ze základních pravidel spojených s bezpečným využíváním internetu hovoří o tom, že v online prostředí bychom měli sdílet pouze takové osobní a citlivé údaje, které nás nemohou v současnosti či budoucnosti ohrozit – např. poškodit naši pověst...

Žáci se SVP v základním školství ve školním roce 2018/2019

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

V tomto článku se zaměříme na aktuální data ze statistických ročenek školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách a porovnáme aktuální údaje s předchozím škol...

Přínosy dechových cvičení (nejen) jako součást logopedické prevence

Datum: Autor/autoři: Klára Ligurská Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Cvičení správného dýchání má příznivý vliv nejen na řečové schopnosti, ale také na celkový psychický i fyzický stav. Dechová cvičení by tak měla být součástí logopedické prevence u dětí v předškolním a mladším školním věku. Jaký typ dýchání je ale...

FIE a možnosti rozvoje čtenářských strategií dospívajících s dyslexií

Datum: Autor/autoři: Hana Burešová Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Následujícím textem uzavíráme sérii článků věnovaných problematice dospívajících s dyslexií. V lednovém čísle Školního poradenství v praxi jsme v souvislosti s rozvojem oslabených kognitivních funkcí projevujících se při recepci textu porovnávali ...

Potřebujeme psychosociální služby pro děti v nejranějších vývojových stadiích?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Zdravotnické služby pro věkovou kategorii 0–6 pokládáme za samozřejmé. I jesle byly zdravotnické zařízení, protože se mělo za to, že tělesné zdraví i fyzický rozvoj kojence a batolete jsou primární. Psychologické a pedagogické aspekty rozvoje dítě...

Jak dostat kritické myšlení do výuky?

Datum: Autor/autoři: Lukáš Hána Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Mediální gramotnost studentů středních škol u nás je nízká. Zhruba polovina nedokáže rozeznat zprávu od komerčního sdělení (48 %), porovnat důvěryhodnost etablovaného a dezinformačního média (50 %) nebo nezná vlastníky jednotlivých médií (57 %). K...

Fyzické tresty

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Americká akademie pediatrů vydala v listopadu 2018 vyjádření k fyzickému trestání dětí. Je určeno primárně pro pediatry v terénu, protože se v různých šetřeních ukazuje, že většina z nich je v průběhu specifické zdravotní péče žádána i o odpovědi ...

Konstruktivistický a kognitivně zaměřený model vyučování a dospívající s dyslexií

Datum: Autor/autoři: Hana Burešová Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

V předešlém čísle Školního poradenství v praxi jsme se zabývali oblastí vzdělávání dospívajících žáků s dyslexií. Upozornili jsme na problémy, které mohou nastat v případě, že nedojde ke kompenzaci obtíží spojených s dyslexií na prvním stupni vzdě...

Neuroandragogika. Nudná teorie, nebo efektivní pomocník ve vzdělávání dospělých?

Datum: Autor/autoři: Hana Erlebachová Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

O důležitosti soustavného vzdělávání a osobního rozvoje v průběhu celého profesního života už dnes nikdo nepochybuje. Jak se ale vyrovnat se stále rostoucím objemem informací i rychlostí změn, se kterými je třeba si informace průběžně osvojovat? J...

Kritické myšlení - dovednost pro 21. století

Datum: Autor/autoři: Lukáš Hána Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

V roce 1842 paleontolog Richard Owen vymyslel označení dinosaurus, což v řečtině znamená „strašlivý ještěr“. Problém je, že vědci nedávno přišli na svůj omyl, a to že dinosauři jako ještěři vůbec nevypadali. Byli totiž mnohem podobnější ptákům. Př...

Náměty pro práci s dětmi s ADHD

Datum: Autor/autoři: PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

V předchozích číslech časopisu jsme si postupně ve třech článcích připomněli mnohá specifika, dokumentovaná i kazuisticky, o poruchách pozornosti s hyperaktivitou (čili ADHD). Uvědomili jsme si, že se v současnosti jedná v celosvětovém měřítku o j...

SCT a ADHD

Datum: Autor/autoři: Martin Doležal Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Zpomalené kognitivní tempo (sluggish cognitive tempo - SCT) představuje dosud nozologicky neukotvenou, avšak výzkumně dobře podloženou poruchu, která je ve svých projevech příbuzná ADHD (respektive hyperkinetickým poruchám). Ukazuje se však, že z ...

Mezinárodní klasifikace nemocí ICD-11/MKN-11

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Světová zdravotnická organizace (WHO-SZO) vydala k 18. červnu tohoto roku dlouho očekávanou jedenáctou revizi Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-11, v Česku MKN). Na jejím základě budou pravděpodobně od roku 2022 i v České republice diagnostiková...

Komorbidity a přidružené obtíže ADHD

Datum: Autor/autoři: PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

V minulých dílech seriálu jsme si přiblížili podstatu obtíží poruch pozornosti s hyperaktivitou, známých pod zkratkou ADHD. Připomněli jsme si, že se jedná o jednu z nejčastějších neurobehaviorálních poruch dětského věku, přetrvávající až do dospě...

Subtypy ADHD

Datum: Autor/autoři: PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

V minulém čísle jsme si podrobně povídali o hyperaktivitě, impulzivitě a nepozornosti a označili jsme si je za tři základní symptomy poruchy pozornosti s hyperaktivitou čili ADHD. Uvažuje se ovšem, že k těmto třem základním znakům přibude ještě čt...

Duševní hygiena a zvládání zátěže ve školním prostředí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

O významu duševní pohody a rovnováhy pro osobní i profesní život nejspíš nikdo nepochybuje. Klíčová je v profesích, ve kterých se dostáváme do každodenních intenzivních interakcí s druhými lidmi, mezi které patří právě profese věnující se výchově ...

Společné vzdělávání žáků s poruchami pozornosti s hyperaktivitou

Datum: Autor/autoři: PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

Od září 2016 školství v naší republice oficiálně nastoupilo legislativně podpořenou cestu společného vzdělávání. Jak všichni čtenáři dozajista vědí, jedná se primárně o podporu inkluzivní edukace dětí s různými druhy obtíží, tzv. dětí se speciální...

Syndrom zavrženého rodiče

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Znalci v otázkách porozvodové péče o děti hrají podstatnou roli při rozhodování soudu o svěření dítěte do péče i o úpravě styku rodičů s dětmi. Když roli znalce plní psycholog nebo psychiatr, asi to nevzbuzuje pochyby. Může dojít na otázky, zda da...

Právo přátelské k dětem a rodinám

Datum: Autor/autoři: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Český právní řád neobsahuje přesnější definici rodiny, což správně umožňuje výkladovou volnost aplikační praxe, neboť obsah pojmu rodina se v čase vyvíjí a v různých situacích je třeba umožnit flexibilní výklad. Základem rodiny je zpravidla vztah ...

Vliv přítomnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě na vzdělávací výsledky jejich spolužáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Řada zástupců odborné i laické veřejnosti se v souvislosti s podporou rozvoje inkluzivního vzdělávání obává možného negativního dopadu na vzdělávací výsledky žáků bez speciálních vzdělávacích potřeb (SVP). V této souvislosti jsou velmi zajímavé vý...

Disordered eating - narušené stravovací návyky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Tomanová, Ph.D. , Ing. Martin Černý Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Co jsou poruchy příjmu potravy, je většině odborníků zřejmé a jejich závažnost a vysoký výskyt jsou rovněž známy. Lidé, kteří pracují s pacienty s tímto spektrem diagnóz (od restriktivní mentální anorexie přes mentální bulimii a záchvatovité přejí...

Otcové

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Je jisté, že školní poradenské pracoviště ani PPP a už vůbec škola nejsou zařízení primárně určená pro vzdělávání rodičů v otázkách výchovy, nicméně v řadě případů lze spatřovat i za drobnými problémy u dítěte méně funkční fungování obou nebo jedn...

Nadváha a obezita u dětí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Divoká Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Nadváha a zejména obezita jsou z lékařského hlediska považovány za závažná chronická metabolická onemocnění s multifaktoriálními příčinami. Náš trh, přesycený spoustou potravin, vytváří takzvané "obezigenní prostředí", které nás vybízí ke zvýšené ...

Sexting u českých dětí pohledem výzkumu

Datum: Autor/autoři: Kamil Kopecký , René Szotkowski Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Sexting představuje poměrně nový a rychle se rozmáhající fenomén, kterým označujeme "elektronické rozesílání textových zpráv, vlastních fotografií či vlastního videa se sexuálním obsahem,1 ke kterému dochází v prostředí virtuálních elektronických ...

Obézní dítě z pohledu pediatra

Datum: Autor/autoři: MUDr. Martin Gregora Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Jeden ze zakladatelů naší dětské diabetologie a endokrinologie profesor Kopecký říkával, že dědičnost obezity je především dána tím, že se v rodinách dědí kuchařská kniha. Do určité míry je to stále pravda, ale díky pokrokům v medicíně se ukázalo,...

iLive - navazování vztahů online a jejich offline odraz

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Tomanová, Ph.D. , Ing. Martin Černý Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Opomíjet vliv virtuálního světa a jeho trvalé prolínání se světem „offline“ již dávno není možné. Od úvah o rizicích rozporuplných informací, přetěžování nervové soustavy a o možné epidemii digitální „demence“ (která stále není a snad ani nebude p...

Možné reakce dětí a dospívajících na rozvod

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Schmidová Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Rozpad manželství s dětmi je pro všechny spojen se strádáním či ztrátou. Nic na tom nemění ani fakt, že rozvod bývá provázen pocity úlevy a nabízí partnerům šanci osvobodit se od strastiplného soužití. Rozvod proto není akt, který můžeme považovat...

Tablet a jeho možnosti v konceptu Bazální stimulace

Na plzeňském odloučeném pracovišti Základní školy speciální a Praktické školy Diakonie Českobratrské církve evangelické Merklín probíhá už druhým rokem výzkum využití tabletů při práci se žáky s těžkým kombinovaným postižením. Výzkumný tým složený...

Drunkorexie - dvojité nebezpečí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Tomanová, Ph.D. , Ing. Martin Černý Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Poruchy příjmu potravy mají stále více tváří a patří mezi aktuální, rychle se proměňující diagnózy. Odborníci jsou vždy několik kroků za těmi, kteří některé formě poruch příjmu potravy propadnou a „vynaleznou“ její novou, „vylepšenou“ verzi. Dopře...

Spokojenost učitelů v kontextu péče o klima školy

Datum: Autor/autoři: Mgr. et Mgr. Blanka Tomková , PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

V lednovém čísle jsme v článku „Klima školy jako protektivní faktor zdraví učitelů“ prezentovaly nejdůležitější zjištění výzkumu klimatu školy a jeho vztahu ke zdraví učitelů. V tomto čísle bychom chtěly navázat na předchozí informace a představit...

Možné sociální a emocionální problémy nadaných dětí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Baše Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Když mimořádně intelektově nadané děti vstupují do školy, ovládají již většinou čtení, psaní i počítání. Můžeme je tedy považovat za částečně gramotné - vybavené mnohými znalostmi, které nejsou typické pro ostatní děti stejného věku. Mohlo by se t...

Program ke stimulaci pozornosti a paměti s využitím kognitivního učení (PAMIS)

Datum: Autor/autoři: Alžběta Kratochvílová , PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Program, o kterém chceme čtenáře informovat a jehož jsme autorkami, je novinkou na našem trhu. Byl vytvořen z důvodu naší dlouhodobé potřeby pracovat s cíleným nástrojem na posílení pozornosti a paměti. Umožňuje modifikaci dle potřeb každého klien...

Grafomotorika

Datum: Autor/autoři: Yveta Heyrovská Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Podpora rozvoje grafomotoriky patří již neodmyslitelně do programů mateřských i základních škol. Obecní pedagogové využívají množství kvalitních metodik, uvolňovacích cviků a také se zabývají výběrem vhodných pastelek, tužek, nůžek, voskovek, per ...

Dyslexie a kreativita

Datum: Autor/autoři: Hana Brancuská Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

V současné době se v souvislosti s dyslexií nehovoří jen o deficitech, ale také o jejích možných pozitivech, která se objevují a rozvíjejí v kontextu případných oslabení. Podobně jako je například u osob se zrakovým postižením zaznamenána tendence...

Důležití dospělí a jejich role v životě dospívajících

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

I v odborné psychologické literatuře se můžeme setkat se zkratkou VIP. A nejde o významnou osobnost kulturního či společenského světa, ale je to označení pro „very important person“, tedy důležitého dospělého pro děti či dospívající. Psychologové ...

K čemu je důležitý dobrý vztah mezi učiteli a žáky?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Tomáš Komárek Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Ve 20. století se radikálně proměnilo naše chápání raného dětství směrem k větší empatii a pochopení vývojových specifik tohoto období. Zásadní roli přitom sehrály výzkumy Johna Bowlbyho a jeho kolegů, kteří svou pozornost zaměřili na problematiku...

Proč podpořit oběti šikany

Datum: Autor/autoři: Bc. Vladěna Šnoblová Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Šikana je dlouhodobé a opakované ubližování jedinci nebo skupině jinými jedinci nebo skupinou. Může se jednat o šikanu fyzickou, kdy dominují projevy fyzického násilí a agrese, ale existuje také šikana psychická, mezi jejíž projevy můžeme počítat ...

Agresor jako oběť vlastní agrese

Datum: Autor/autoři: Ema Jilemnická Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Šikana je závažný komplexní problém spadající do oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie a etiky. Téměř každý se s ní setkal. Tato „nemoc kolektivu“, jak bývá někdy v literatuře označována, má velmi negativní důsledky pro všechny její aktéry. ...

Proč se žákům (ne)daří vyřešit zadaný úkol?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Janoušková Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Úspěch nebo selhání žáka při řešení úkolu mohou mít různé příčiny. Analýza úkolu podle kognitivní mapy představuje přístup, který učitelům, psychologům a poradenským pracovníkům umožňuje identifikovat, které charakteristiky úkolu způsobují žákovi ...

Emoční inteligence a možnosti jejího rozvoje v rodině a ve školním prostředí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Pojem emoční inteligence použili poprvé v roce 1990 Peter Salovey a John Mayer k popisu emočních vlastností člověka, opravdovou slávu mu ale zajistil Daniel Goleman. Přitom už o několik let dříve Howard Gardner ve svém modelu mnohostranné intelige...

Dyspraxie, nebo lenost?

Datum: Autor/autoři: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Mezi oběma pojmy je zásadní rozdíl, ačkoliv projevy mohou být podobné. Dyspraxie je zařazována mezi specifické poruchy učení a definována jako porucha postihující koordinaci pohybů a osvojování nových pohybových dovedností.

Problémové chování žáků s autismem

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Polenský Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Vzdělávání žáků s autismem v hlavním vzdělávacím proudu je v současné době jasně zakotveno v české školské legislativě a každým rokem přivádí do škol hlavního vzdělávacího proudu více a více žáků s touto diagnózou. Pro ty, kteří jsou zděšeni jejic...

Aktuální formy poruch příjmu potravy - Adonisův komplex

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Tomanová, Ph.D. , Ing. Martin Černý Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Na dnešní adolescenty (ale nejen na ně) číhá všude kolem spousta nebezpečí. K těm velmi zákeřným patří poruchy příjmu potravy. V poslední době narůstá počet chlapců, kteří ve snaze dosáhnout ideálu mužského těla, jak ho prezentují některé časopisy...

Záškoláctví

Datum: Autor/autoři: Mgr. Marika Kropíková Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Záškoláctví žáků představuje aktuální problém současného školství a společnosti. Nejedná se o žádný nový rizikový jev. K chození za školu docházelo historicky již od okamžiku, kdy se školní docházka stala povinnou.

iLive - životní styl současných adolescentů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Tomanová, Ph.D. , Ing. Martin Černý Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Porozumět myšlení a jazyku dnešních dětí a dospívajících, kteří tráví podstatnou část svého času v takzvaném virtuálním světě, není snadné pro rodiče ani pro pedagogy. Přesto jsou alespoň částečný vhled a pochopení velkou výhodou pro tvorbu funguj...

Sebevražda. Můžete se s ní setkat?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ivana Křížová Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Ve společnosti je hojně rozšířený názor, že sebevražedné chování se týká zejména dospělých lidí, kteří řeší závažné potíže a jejichž situace je bezvýchodná. Dětství a dospívání je vnímáno jako bezstarostný čas a málokdo by očekával sebevraždu u dí...

Co víme o supervizi ve školách a školských zařízeních

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Dosoudil , PhDr. Lucie Myšková, Ph.D. Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Supervize má své místo a opodstatnění i ve školství. Je to forma podpory pomáhajícím profesionálům stejně jako v jiných oblastech. Nicméně oproti oblasti sociálních služeb či psychoterapie je pojetí supervize ve školách a školských zařízeních dosu...

Sourozenci chronicky nemocných dětí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Anna Komorová Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Sourozenci chronicky nemocných dětí bývají často vnímáni jako ti „bezproblémoví“, jako ti, kterým není nutné věnovat tolik pozornosti a jejichž potřeby či případné potíže bývají podceňovány a přehlíženy. Přesto, nebo právě proto mohou trpět mnoha ...

Ortorexie - skryté nebezpečí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Tomanová, Ph.D. Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Jak blízko má zabývání se zdravým životním stylem k patologickému jídelnímu chování, si odborníci uvědomují stále častěji a intenzivněji. Denně jsme konfrontováni s množstvím informací, doporučení a zaručených poznatků o tom, jak se správně stravo...

Agrese a její řešení ve školním prostředí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Marika Kropíková Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Etiologie vzniku agresí ve školním prostředí je jednoznačně dána faktory, které jsou ovlivněny biologicky i sociálně. Pro školu a pedagogy je ale důležité se s agresí u dětí „poprat“. Co s tím tedy ve škole provést? Co může udělat učitel ve chvíli...

Asistivní technologie ve školství

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Definice asistivních technologií není v České republice jednotná. Obecně lze říci, že za asistivní technologii je možné považovat jakýkoli nástroj, zařízení, software nebo systém využívající zpravidla moderní technologie (zejména senzory, aktuátor...

Lhaní dětí a dospívajících

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

V praxi školního poradenství se můžeme setkat s řadou případů, u kterých ne vždy s jistotou víme, zda náš (nejen) dětský klient říká pravdu, či lže. Kromě toho přicházejí na školní poradenská pracoviště nebo k dětskému psychologovi také rodiče, je...

Školní zralost - jeden z předpokladů školní úspěšnosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Pavlína Hlaváčová Vydání: 5/2015 Ročník: 2015

Školní zralost je jedním z důležitých předpokladů pro úspěšný vstup dítěte do procesu vzdělávání. Orientačně se zralost ověřuje při zápisech v základních školách, v ordinacích dětských lékařů i v mateřských školách. Existují ale i další faktory, k...

Edukace založená na důkazech

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 5/2015 Ročník: 2015

Na základě čeho volíme metody, podle kterých budeme dítě/žáka/studenta učit nebo vychovávat? Čím je ovlivněn výběr diagnostických metod a následná doporučení psychologa nebo speciálního pedagoga v poradně? Na základě čeho vybírá výchovný poradce p...

Rizika vzniku dyslexie

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. Vydání: 4/2015 Ročník: 2015

Existují ukazatele budoucích obtíží ve čtení a psaní, či dokonce výskytu specifických poruch učení? Tuto otázku si kladou jak odborníci, tak rodiče, kteří mají nějakou osobní zkušenost s poruchami učení. Problematika tzv. rizika dyslexie (rizika v...

Podpůrná opatření

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Věra Čadilová , Mgr. Zuzana Žampachová Vydání: 4/2015 Ročník: 2015

Článek nastiňuje problematiku vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra a žáků s psychickým onemocněním. Popisuje současný stav, aktuální metodická doporučení při vzdělávání těchto žáků a věnuje se pojmu podpůrná opatření. Uvádí návrh členě...

Cochemská praxe

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin , Dipl.-Übers. Markéta Nováková Vydání: 4/2015 Ročník: 2015

Patříme k zemím s vysokým výskytem rozvodů. Jejich míra se již několik let pohybuje mezi 45 až 50%. Z celkového počtu manželství rozvedených v roce 2013 bylo 57,1% s nezletilými dětmi. Pedagog bývá jedním z prvních dospělých mimo rodinu, který můž...

Behaviorální genetika

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

Působení genetických informací představuje pro ne-genetiky jakousi „černou skříňku“. U řady tělesných nebo psychických problémů, poruch, nemocí, ale i talentů či běžných osobnostních vlastností jsou v psychologické nebo pedagogické literatuře jedn...

Kde se bere agresivita u dětí?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Marika Kropíková Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

Každý pedagog si určitě položil otázku: Proč jsou ty děti tak zlé? Proč ubližují druhým, proč útočí, proč se bijí? Proč si nadávají? Byli jsme taky takoví? Agresivní chování je u dětí běžné a normální. Dítě se nerodí schválně agresivní, aby ubližo...

Dítě ohrožené domácím násilím a škola

Datum: Autor/autoři: Mgr. Adriena Gabrielová Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

Násilí v rodině i násilí páchané na dětech je stále velmi citlivé téma. I když se o domácím násilí u nás již hodně mluví i píše a činí se mnoho kroků pro pomoc jeho obětem, zůstává domácí násilí stále dlouho skryto, a proto je velice nebezpečné, o...

Děti a rozvod

Datum: Autor/autoři: Bc. Nikola Kotenová Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

Jak můžeme jako rodiče, pedagogové, výchovní poradci nebo psychologové pomoci dětem v tak náročné životní situaci, jako je rozvod rodičů? Co může naopak tuto situaci ještě zhoršit? Jak se tyto děti nejčastěji projevují?

Sebevražedné chování dětí a adolescentů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Katarína Loneková, Ph.D. Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

Sebevražedné chování se v dětském věku vyskytuje poměrně vzácně, jeho výskyt ale stoupá v době adolescence. V porovnání s ostatními věkovými skupinami je sice počet sebevražd u adolescentů nižší, avšak představuje jednu z nejčastějších příčin smrti.

Když děti něco trápí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. , PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

Pokud jde o prospívání dětí v prostředí školy a celkově vzdělávací proces, panuje někdy mezi učiteli i rodiči názor, že pokud má dítě dobré známky, je vše v pořádku. Pokud je jeho prospěch méně žádoucí, je třeba se zaměřit na to, aby si známky zle...

Vnímaná účinnost a její vliv na školní výkony žáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. et Mgr. Jana Draberová Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Každý učitel se jistě mnohokrát setkal se žákem, kterému „to nešlo“. Přirozeně se ptáme, kde je příčina. Kromě poruch učení, problémů s pozorností, problémů v rodinném prostředí či školním kolektivu může být důvodem i nízká vnímaná účinnost.

Podpůrná opatření

Datum: Autor/autoři: doc. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. , PadDr. Pavlína Baslerová Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

Ve speciálně pedagogické teorii a praxi se od nedávné doby objevuje termín podpůrná opatření jako prvek podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Předmětem zájmu odborníků se v této souvislosti stávají i žáci ...

Dynamické vyšetření podle Davida Tzuriela

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. , Mgr. et Mgr. Zuzana Bodnárová Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

V nultém čísle Školního poradenství v praxi jsme se v článku „Dynamické vyšetření - alternativní diagnostický přístup, který má budoucnost“ snažily čtenářům přiblížit základní principy dynamického vyšetření. V mezidobí se v České republice konal t...

Dyslexie a specifický způsob zpracování informací

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. , PhDr. Luděk Stehlík Vydání: 1/2014 Ročník: 2014

V první dekádě tohoto tisíciletí představili A. Fawcett a R. Nicolson nový přístup k problematice dyslexie, který kombinuje poznatky z neurověd, kognitivní psychologie i pedagogických disciplín. Dyslexii se snaží pojímat z hlediska způsobu práce s...

Psychické důsledky týrání, zneužívání a zanedbávání dětí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Branislava Marvánová Vargová Vydání: 0/2014 Ročník: 2014

Pojem domov je pro většinu z nás spojen s představou jistoty, bezpečí, místa, kde prožíváme blízké vztahy a kde se můžeme schovat před tlaky a nástrahami vnějšího světa. Pro řadu dětí je bohužel domov místem, kde jim hrozí větší nebezpečí než mimo...

DSM-5

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 0/2014 Ročník: 2014

Školský přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zažívá v posledních dvaceti letech u nás (ale i ve světě) velmi dynamické posuny. Zkusme se vrátit do doby před listopadem 89. Kdo tehdy v českém školství znal a používal diagnózu Asper...

Smysl života a školní edukace

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 0/2014 Ročník: 2014

„Člověk potřebuje rámec hodnot, filosofii života... zhruba ve stejném smyslu jako potřebuje sluneční paprsky, vápník a lásku.“ Abraham Maslow „Na světě neexistuje nic... co by pomohlo člověku účinně přežít i nejhorší podmínky než pocit, že jeho vl...

Dynamické vyšetření - alternativní diagnostický přístup, který má budoucnost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. , Mgr. et Mgr. Zuzana Bodnárová Vydání: 0/2014 Ročník: 2014

Diagnostika je nedílnou součástí poradenství. Na rozdíl od klinické praxe, kde bývá často zakázkou stanovení diagnózy, k poradenským pracovníkům přicházejí klienti sice s žádostí o diagnostiku, ale současně chtějí vědět, co mají ve škole či doma d...