Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Metodická činnost

Metodická činnost

Počet článků v rubrice: 100

Tvoření a učení

Datum: Autor/autoři: Petra Prokůpková Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Chtěla bych se s vámi podělit o svou zkušenost s alternativním učením za pomoci výtvarných aktivit, které pomáhá nejen běžným žákům, ale hlavně žákům s různými druhy poruch učení.

ADHD spolu s poruchou chování očima dítěte a učitele, terapeuta

Datum: Autor/autoři: Kristina Březinová , Gabriela Kermesová Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Fungování třídního kolektivu i atmosféru ve třídě může ztěžovat přítomnost dítěte s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a současně s poruchou chování. V tomto článku najdete tipy, jak lze takového žáka začlenit a zároveň ošetřit, aby zbyte...

Osm měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder: "Vůdčí schopnosti" - představení sedmé dovednosti

Datum: Autor/autoři: Romana Šloufová Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Britskou metodiku rozvoje měkkých dovedností Skills Builder již více než rok pomáhají ověřovat a adaptovat čeští učitelé v pilotních základních školách. Na následujících řádcích se dozvíte více o vůdčích schopnostech, sedmé z osmi dovedností, kter...

Téma smrti a umírání nemá zatím ve školách příliš prostoru

Datum: Autor/autoři: Marcela Kašpárková Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Výzkum neziskové organizace Cesta domů ukázal, že rodiče i učitelé tápou v tom, jak se bavit s dětmi o konci života. Následující text seznamuje s hlavními výsledky a naznačuje možná východiska.

Osm měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder:"Cílevědomost" - představení šesté dovednosti

Datum: Autor/autoři: Romana Šloufová Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Britskou metodiku rozvoje měkkých dovedností Skills Builder již více než rok pomáhají ověřovat a adaptovat čeští učitelé v pilotních základních školách. Na následujících řádcích se dozvíte více o „cílevědomosti“, šesté z osmi dovedností, které met...

Výzvy pro speciálního pedagoga na základní škole v době on-line vzdělávání. Potřeby klientů a jejich řešení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Když začínalo on-line vzdělávání, stáli před výzvami, jak zvládnout výuku, nejen učitelé, ale i školní speciální pedagogové. Určitě si podobně jako já kladli otázky: Půjde poskytovat speciálně pedagogickou podporu on-line? Jak zajistit speciálně p...

Kreativita ve výuce: Z Popelky královnou

Datum: Autor/autoři: Ing. Helena Košťálová Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Kreativní techniky se dnes bezpochyby do výuky zařazují ve většině škol. Například v předvánočním týdnu, kdy jsou žáci již myšlenkami na prázdninách, nebo když učitel stihne probrat látku rychleji či chce žáky mimořádně odměnit… Častěji to nejde, ...

Osm měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder: "pozitivní nastavení" - představení páté dovednosti

Datum: Autor/autoři: Romana Šloufová Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Britskou metodiku rozvoje měkkých dovedností Skills Builder již více než rok pomáhají ověřovat a adaptovat čeští učitelé v pilotních základních školách. Na následujících řádcích se dozvíte více o páté z osmi dovedností, které metodika podporuje; p...

Historie a současnost webu KamiNet

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

V únoru 2022 oslaví webové stránky KamiNet 20 let své existence. Dovolte mi malé ohlédnutí v historii i informace aktuální, co vše se za tu dobu změnilo a co v současnosti na KamiNetu najdete.

Naučme se rozvíjet osm měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder

Datum: Autor/autoři: Romana Šloufová Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Již více než rok pomáhají čeští učitelé v pilotních základních školách ověřovat a pro české prostředí adaptovat britskou metodiku rozvoje měkkých dovedností Skills Builder. Na následujících řádcích se dozvíte více o čtvrté z osmi dovedností, které...

Výuka češtiny a žáci se SVP

Datum: Autor/autoři: Stanislav Štěpáník , Klára Eliášková Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Výuka mateřského jazyka a žáci se SVP, to je veliké téma současné oborové didaktiky češtiny i inkluzivní pedagogické praxe. Jucovičová, Žáčková a Sovová (2007) vymezují, v čem mají žáci se SVP (konkrétně se SPU, ve vztahu k výuce češtiny nejčastěj...

Naučme se rozvíjet osm měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder

Datum: Autor/autoři: Romana Šloufová Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Již více než rok pomáhají čeští učitelé v pilotních základních školách ověřovat a pro české prostředí adaptovat metodiku rozvoje měkkých dovedností Skills Builder, populární ve Velké Británii. Na následujících řádcích se dozvíte více o třetí z osm...

Rodiče a digitální svět jejich dětí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

V současné době je více zdůrazňován rozvoj žáků v oblasti digitálních technologií. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Cílem revize bylo modernizovat obsah vzdělávání v d...

Knihy psané speciálně pro jedince s dyslexií a jak mezi nimi vybírat

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

 Jedinci s dyslexií mají speciální potřeby ve čtení v průběhu celého svého života. Číst jim nejde, nedokážou se delší dobu soustředit na text nebo mu nerozumějí, ale bez čtení se ještě nikdo číst nenaučil. Mozek potřebuje impulzy, aby zaměřoval sv...

Počítačové programy pro výrobu a tisk individualizovaných pomůcek

Datum: Autor/autoři: Jana Šarounová Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Každý pedagog potřebuje ve své práci užívat řadu názorných materiálů. To platí při práci s dětmi školními a ještě více s předškolními, daleko největší je ale tato potřeba u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zvláště se jedná o žáky s naru...

Malý ROPRATEM

Datum: Autor/autoři: Dagmar Ženková , Iva Kopecká Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Pracujete s žáky prvních a druhých tříd či předškoláky? V době pandemie jsou jejich výuka, zaškolení nebo příprava na roli školáka velmi náročné a mnohdy i problematické. Digitalizace odvádí děti od klasických her, kterými předchozí generace rozví...

Public Café online na GJP aneb když absolventi inspirují

Datum: Autor/autoři: Klára Thámová , Nora Jakobová , Jakub Běhounek , Anna Koktová Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Letos, více než jiné roky, je důležité pomoci studentům udržet a posílit motivaci ke studiu, která kvůli distanční výuce znatelně upadá. Právě přemýšlení o budoucím směřování může studenty velmi dobře motivovat, aktivizovat a dát smysl a širší per...

Čtenářský program KARATON v Základní škole Zeleneč

Datum: Autor/autoři: Lada Šimáková Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Na naší škole jsme v únoru tohoto roku zahájili pilotní prověřování programu Karaton. Jde o jeden z významných výstupů mezinárodního projektu A is for App, který má za cíl podpořit učitele, ale hlavně žáky k plynulému a radostnému čtení za využití...

Naučme se osm dovedností v rámci metodiky Skills Builder - detailní představení první dovednosti "Schopnost naslouchat"

Datum: Autor/autoři: Alice Beranová , Romana Šloufová Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Již rok pomáhají čeští učitelé v pilotních základních školách ověřovat a pro české prostředí adaptovat metodiku rozvoje měkkých dovedností Skills Builder, po pulární ve Velké Británii. Na následujících řádcích se dozvíte více o základních principe...

Bariéry a jejich překonávání v dospělém životě jedinců s dyslexií

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

V rámci konference Dyskorunka se křtila a představovala kniha s názvem Dyslexia and Accessibility in the Modern Era: Emerging Research and Opportunities, která vyšla v nakladatelství IGI Global Publisher of Timely Knowledge v USA. Autoři K. Balh...

Inspirace pro práci se třídou

Datum: Autor/autoři: Naděžda Dvořáková , Aranka Řezníčková Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

V současné době se chystá do tisku nová učebnice Osobnostní a etická výchova pro střední školy, která se může stát užitečnou pomůckou nejen pro učitele osobnostní nebo etické výchovy, ale i pro ty, kteří realizují třídnické hodiny, adaptační pobyt...

Maturanti v době koronakrize

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Nestává se tak často, aby se na Linku pro rodinu a školu 116 000 obraceli studenti s obavami ohledně své další studijní kariéry. Přesněji řečeno, do doby jarního nouzového stavu se tyto případy počítaly na jednotky za rok. Od poloviny března 2020 ...

Základem úspěchu v učení je dobře definovaný cíl

Datum: Autor/autoři: Květa Sulková Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Objasňování, sdílení a porozumění cílům je první z pěti strategií formativního hodnocení. Pokud víme, jakých cílů mají žáci dosáhnout, nepřemýšlíme pouze o tom, co chceme učit, ale především o tom, co chceme naučit. Čím lépe plánujeme naši výuku, ...

Společnost, pedagogika a gender

Datum: Autor/autoři: Eva Lukešová , Dagmar Matulíková , Kristýna Kaymak Minaříková Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Gender. Genderová rovnost. Genderové stereotypy. Slova a slovní spojení, která se v současnosti stávají čím dál více mediálně probíranými. Je ale důležité se o nich bavit na půdě školy?

Umíme se omluvit?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Dosoudil Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Omluva je fenomén, na který se můžeme dívat například z pohledu kulturně antropologického, lingvistického nebo psychologicko-pedagogického, tedy jako na sociální dovednost, již se musíme naučit.

Moderní technologie v ZŠ ZRAK jako nedílná součást vzdělávání žáků se zrakovou vadou

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Malotová Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Není žádným tajemstvím, že od roku 2017/2018 má škola ZRAK na pražském náměstí Míru ve svém vzdělávacím programu zařazen obsah učiva robotiky a že učitelé společně se žáky této školy jsou školeni odbornými mistry pro vedení výuky robotiky a mechan...

Dyslexie a cizí jazyky

Datum: Autor/autoři: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

V současné době není pochyb o tom, že cizí jazyk se musejí učit všichni žáci, včetně žáků s dyslexií. Na trhu práce doma i v zahraničí, stejně jako na dovolených potřebuje ovládat alespoň základy cizího jazyka každý. Odborníci různých oborů se ve ...

Školská poradenská zařízení - činnosti a kompetence, rozdíly mezi pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry

Datum: Autor/autoři: Andrea Schmalzová Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Od 1. 9. 2016, v souvislosti se společným vzděláváním, jsou školská poradenská zařízení (ŠPZ) zmiňována stále častěji. Pro poskytování podpůrných opatření 2.–5. stupně, včetně zařazení do školy zřízené pro žáky jmenované v § 16 odst. 9 školského z...

Možnosti podpory a rozvoje intelektově nadaných dětí ve škole

Datum: Autor/autoři: Andrea Štefáčková Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

V předchozích číslech časopisu jsme se věnovali typickým charakteristikám tzv. MiND dětí 1) , jejich včasné identifikaci, diagnostice i možným potížím, které z intelektového nadání mohou plynout. V aktuálním článku bych vám ráda přiblížila některé...

S pomocí hry je každý úkol snazší aneb Gamifikujte, co se dá!

Datum: Autor/autoři: Jana Stoklasová , Juan Rafael Acedo Amigo Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Slovo gamifikace člověk zaslechne převážně v korporátním prostředí velkých firem, a když si jej chcete vyhledat na internetu, odkazy vás obvykle do firemního prostředí zavedou. Nás ale myšlenka gamifikace natolik uchvátila, že jsme se rozhodli při...

Centra kolegiální podpory

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Cílem dvouletého projektu (září 2017 – červen 2019) Centra kolegiální podpory – cesta k implementaci APIV (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004677), který organizovalo Městské gymnázium a Základní škola Jirkov, bylo vytvoření a podpora prostředí pro pří...

Školní poradenské pracoviště - významný prvek pro dobrou atmosféru a rozvoj školy

Datum: Autor/autoři: Nora Jakobová Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Co je pro školu důležitější než příjemné klima, dobré lidské vztahy, motivovaní, spokojení žáci a rozvíjející se učitelé? Právě existence školního poradenského pracoviště (ŠPP) je prostředkem, jak se k harmonii ve škole přiblížit. Na stránkách toh...

Formativní hodnocení v praxi

Datum: Autor/autoři: Květa Sulková Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Ve chvíli, kdy se v oblasti vzdělávání rozhodneme pro změnu, měla by vycházet z postupů, které byly ověřeny výzkumy, pilotovány na reprezentativním vzorku škol a mají prokazatelný dopad na zlepšení učení žáků. Formativní hodnocení, které je již řa...

Důvěra ve smysluplnost čtení

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Děti čtou, a čtou rády. Čtou knihy. A mnohé ještě radši píšou. Potřebují v tom naši pomoc. Cesta od nečtenáře k zaujatému, přemýšlivému a nezávislému čtenáři – a pisateli – se otevírá především v raném dětství v rodině. Nic ale není ztraceno, když...

Společně s rodiči se to lépe táhne

Datum: Autor/autoři: Dipl.-Pol. Bára Procházková Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

S příchodem do mateřské školy vstupují děti z výhradně domácího prostředí do nového prostoru s určitým řádem a pravidly. Nezřídka se stává, že rodič dítě nepoznává, když ho vidí se chovat v kolektivu. Naopak to ale platí stejně. Učitelé, kteří v m...

Gramatický rozcestník aneb Osvojování české gramatiky hravě a efektivně

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Drahomíra Jucovičová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

„Honzo, v diktátu máš pět gramatických chyb, musíš se víc učit!“ slyšel Honza od paní učitelky skoro po každém diktátu. Dobře míněná rada byla namístě, vždyť gramatické chyby tam měl vždycky minimálně čtyři. Ale Honza už získal nejen k diktátům, a...

Pohled zprostředkovatelů programu Feuersteinova instrumentálního obohacování

Datum: Autor/autoři: Petr Jíša , David Schicker Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Zdá se vám, že děti nepřemýšlejí? Trápí vás, že se žáci špatně orientují?

Rok plný výzev

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

A je tu další nový školní rok. Program ve školách se začíná rozjíždět. Co zkusit tentokrát celoroční hru či projekt nechat naplánovat samotné děti? Co kdyby si vyzkoušely, co chtějí samy sobě zprostředkovat? Slovo výzva – challenge – je možná v dn...

Dobré vztahy mezi žáky jako důležité téma školy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Alena Dostálová Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Řešení narušených vztahů mezi žáky ve třídě je klíčovou službou našeho školského poradenského pracoviště Mozaika v Hradci Králové. Školy zřízené magistrátem města mají naši službu zdarma k dispozici a využívají ji v situacích, kdy se objeví mezi ž...

Seminář osobního rozvoje pro studenty

Datum: Autor/autoři: PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D. Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

„Nejde o to ptát se, co chci od života, důležitější je ptát se na to, co život čeká od nás!“ V. E. Frankl

Vizualizace a prvky strukturovaného učení ve škole (použití režimových karet)

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Zobačová Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

V současných školách přibývá žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Předškolní zařízení zase stále častěji navštěvují děti s odlišným mateřským jazykem a děti dvouleté, které se třeba zatím samy nedomluví. Vyvstává tedy potřeba předávat infor...

Dílny o dějinách a kultuře Romů, které baví

Datum: Autor/autoři: Markéta Skočovská Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Studenti v učebně pražského Gymnázia Evolution Sázavská tiše sedí, ani nedutají. Rom Ladislav Goral (* 1939) jim poutavě vypráví svůj životní příběh. Narodil se na Slovensku, jeho otec bojoval ve válce jako partyzán, na což doplatila celá rodina, ...

Metoda vědomé stopy pohybu(c)

Datum: Autor/autoři: akad. mal. Táňa Svatošová Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

„Jakýkoliv lék lze nahradit správným pohybem, ale správný pohyb nenahradí žádný lék.“ Hippokrates „Umět dobře psát znamená umět dobře myslet.“ Pascal

Active citizens Zatlanka aneb I škola už je život

Datum: Autor/autoři: Romana Bartůňková Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

„Každej si hledá svý, kam sebe vrazit,“ zpívá Monika Načeva v devadesátkovém hitu. Určité procento studentů z našeho gymnázia se očividně rádo „vráží“ do užitečných a reálnému životu blízkých projektů. Kromě studia se snaží vyšetřit zbývající čas ...

Život rytíře

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Na podzim roku 2018 spatřilo světlo světa 2. vydání knihy Život rytíře 1) , která je zaměřená na rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií (DYS-centrum Praha).

Příběhy veverky Zrzinky aneb Učíme se di-ti-ni s veverkou Zrzinkou

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Čím dál častěji se setkávám s dětmi, které nemají dostatečně dozrálé sluchové rozlišování, a z toho důvodu mívají obtíže s odlišením měkkých a tvrdých slabik ve slovech, které se učí ve 2. ročníku základní školy. Když jsem zjistila, že jedna z mýc...

Školní čtenářské kluby pohledem speciálního pedagoga

Datum: Autor/autoři: Naděžda Dvořáková Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Výzkumy a pilotní projekty dokazují, že podpora čtenářství je účinným inkluzivním nástrojem. Školy měly a mají možnost si díky jednotlivým výzvám i šablonám vyzkoušet čtenářské kluby pro žáky na 1. stupni, proškolit pedagogy v metodách rozvíjející...

Individuální výchovný program (smlouva/dohoda s rodiči) - pomoc při řešení rizikového chování žáků

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Miroslava Salavcová Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Výchovné problémy ve školách nabývají na závažnosti, zejména ve vztahu k požadavkům kladeným na vzdělávání každého jedince. Školy stále ve větší míře řeší problémy s agresivitou, vulgárním chováním, kouřením, pitím alkoholu, drogami a dalšími záva...

Feuersteinovo instrumentální obohacování v praxi

Datum: Autor/autoři: Vladimíra Fortunová , Petr Jíša , Eva Váňová Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Úvodem tohoto článku, který přináší dva pohledy na vzdělávací proces ve spojitosti s Feuersteinovým instrumentálním obohacováním (dále „FIE“ - z anglického Feuerstein’s Instrumental Enrichment), nejprve několik slov o metodě, která ještě nevešla p...

Nezapomínejme na dospívající s dyslexií...

Datum: Autor/autoři: Hana Burešová Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s ním spojená problematika inkluze bývají poslední dobou tématy mnohých diskusí mezi odborníky i laickou veřejností. Takové diskuse mohou být navíc podněcovány obrazem mediální reality českýc...

Může být supervize pro učitele přínosem?

Datum: Autor/autoři: Ludmila Boková Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Můj článek je určen pracovníkům ve školách, kteří zvažují supervizi pro sebe, pro školní poradenské pracoviště nebo pro celý pedagogický sbor. Stejně tak se může hodit těm, na jejichž škole už supervize běží, ale dosud se neodhodlali ji pro sebe v...

Škola pohledem žáka, žák prožitkem učitele

Datum: Autor/autoři: Jana Pálenská Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

Následující příspěvek se věnuje životním příběhům konkrétních dětí a dospělých, kteří společně a zároveň odděleně obývají tentýž svět a vzájemně na sebe působí, aniž by mnohdy věděli, jakou moc a sílu sdílejí. Základním stavebním kamenem a současn...

Příklad z praxe: školní poradenské pracoviště

Datum: Autor/autoři: Jana Češková Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Ráda bych se podělila o zkušenosti s naším školním poradenským pracovištěm, které je zřízeno při Základní škole Dr. Edvarda Beneše na Praze 9.

Přínos přístupu zaměřeného na člověka nejen ve škole

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Londinová , Mgr. Michaela Skokanová Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

Přístup zaměřený na člověka, v odborné literatuře známý jako rogersovský, spočívá v provázení druhého v jeho životním prostoru tempem, které mu vyhovuje. K jeho přiblížení můžeme využít analogii s návštěvou cizí zahrady. Když vstupujeme do kontakt...

Záhadná pozice školní asistentky

Datum: Autor/autoři: Jindra Bartošová, DiS , Nora Jakobová Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

Uvažujete o zavedení pozice školního asistenta/asistentky? Zajímá vás, k čemu by to mohlo být pro vaši školu užitečné? Na následujících řádcích se dozvíte, jak jsme začlenili školní asistentku Jindru do týmu školního poradenského pracoviště na naš...

Program KUPREV - primárně preventivní péče o děti ve věku od čtyř do osmi let

Datum: Autor/autoři: Barbora Krankusová Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

V předchozím článku „Využití myšlenek pozitivní psychologie při práci s dětmi a rodinami dětí s poruchami učení a chování“1) jsem představila programy KUPROG a zvláštní pozornost jsem věnovala programu pro rozvoj pozornosti – KUPOZ. Nyní bych chtě...

"Déčka" v běžných třídách

Datum: Autor/autoři: Mgr. Markéta Krčmářová Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Výběr střední školy či středního odborného učiliště představuje v životě dítěte významný mezník. S tím souvisí i co nejméně problematický přechod na třetí stupeň škol. Proto je nutné děti na tuto skutečnost postupně připravovat.

Využití myšlenek pozitivní psychologie při práci s dětmi a rodinami dětí s poruchami učení a chování

Datum: Autor/autoři: Barbora Krankusová Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Život dětí a rodin dětí s poruchami učení a chování je v mnoha ohledech svízelný. Často se setkávají s nepochopením, kritikou, odmítáním i obviňováním všeho druhu, jak ze strany rodiny, tak spolužáků a širšího okolí. Běžně pozorujeme napjatý, až k...

Mnemotechnické pomůcky, 4. část

Datum: Autor/autoři: Ing. Pavlína Boučková Ze seriálu: Mnemotechnické pomůcky Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Dnes nás čeká svatý grál mnemotechnických pomůcek - metoda loci (někdy také zvaná cesty či paměťového paláce). Tony Buzan ve své knize The Memory Book (u nás vyšla v nakladatelství BizBooks pod názvem Trénink paměti) uvádí návod, jak si je možné z...

Mnemotechnické pomůcky. 3. část

Datum: Autor/autoři: Ing. Pavlína Boučková Ze seriálu: Mnemotechnické pomůcky Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

V minulém dílu našeho miniseriálu o mnemotechnických pomůckách jsme si vysvětlili, co je asociační příběh a jak ho vytvořit. Dnes vám nabídnu trošku jiný pohled na číselné pojmy a práci s nimi metodou pís-čís. Naučíme se, jak si zapamatovat nadmoř...

Mnemotechnické pomůcky, 2. část

Datum: Autor/autoři: Ing. Pavlína Boučková Ze seriálu: Mnemotechnické pomůcky Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Vítám vás u druhého dílu seriálu o mnemotechnických pomůckách. Minule jsme si představili atributy asociačních prvků. Dnes si vysvětlíme význam klíčových slov, zaměříme se na zapamatování si seznamu pojmů metodou asociačního příběhu a naučíme se s...

Jak mluvit s dětmi o lhaní

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

V tomto článku bych vás ráda seznámila s tím, jak nejlépe přistoupit k výchově dětí k pravdomluvnosti a k tomu, aby dokázaly rozeznat, kdy je vhodné uchýlit se k tzv. prosociálním lžím a kdy naopak lhaním pouze škodí. Jak asi tušíte, neexistují žá...

Myšlenkové mapy ve výuce

Datum: Autor/autoři: Mgr. Markéta Krčmářová , Eva Hrazděrová Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Myšlenkové mapy představují jednu ze současných pomůcek pro přemýšlení, zapamatování a pochopení skutečností. Podporují a posilují kreativitu, komunikační dovednosti, koncentraci pozornosti i paměť, a proto se mohou stát nepostradatelným pomocníke...

Mnemotechnické pomůcky, 1. část

Datum: Autor/autoři: Ing. Pavlína Boučková Ze seriálu: Mnemotechnické pomůcky Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Vítám vás u seriálu o mnemotechnických pomůckách. V tomto úvodním článku se budu věnovat asociacím, bez nichž by mnemotechnické pomůcky nemohly existovat. Na svých kurzech se často setkávám s otázkou: "Proč jsem o něčem podobném nikdy neslyšel ve ...

Mladí dospělí ve škole

Datum: Autor/autoři: Ludmila Boková Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Ve svém článku se zaměřím na roli a možnosti školních poradenských pracovišť a pedagogů středních škol v případech, kdy řeší problémy (výchovné, výukové, ale také sociální a přímo existenční) svých zletilých žáků. Vycházím z vlastních zkušeností k...

Matematika se žáky se speciálními potřebami

Datum: Autor/autoři: Sára Machová Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Chtěla bych čtenáře seznámit se zkušenostmi s vyučováním žáků se specifickými potřebami matematice Hejného metodou. V článku popisuji potřeby dítěte se syndromem ADHD a prostředí, která mu tato metoda nabízí, v porovnání s jinými metodami. Obdobné...

Podpora rodičů v oblasti Hejného matematiky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petra Prokopová Machalová Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

V souvislosti se současným trendem rozšiřování Hejného metody do škol naléhavěji vyvstává potřeba metodické podpory učitelů, kterou ve velkém realizují lektoři společnosti H-mat, o. p. s. Důležitou pomoc pro učitele představuje i podpora cílená na...

Digitální tablet a dyslexie

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Ukazuje se, že tablet může být významným pomocníkem žáků s dyslexií (2), ať už jako asistivní technologie, nebo jako nástroj pro zvýšení motivace k učení a nekončící zdroj procvičovacích aktivit. Většina dnešních dětí přístup k tabletu nebo chytré...

Homoparentální rodiny

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Zatím se pro vývoj dítěte nepodařilo vytvořit všestranně lepší podmínky, než které poskytuje rodina, ve které fungující žena zastává roli matky a fungující muž roli otce. Naplnění tohoto modelu totiž odjakživa komplikuje reálný život. Rodiče se ro...

iLive - rozum

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Tomanová, Ph.D. , Ing. Martin Černý Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Výhoda prakticky okamžité dostupnosti informací na internetu je při zběžném pohledu a lineární úvaze jasná - všechno, co potřebuji vědět právě teď, mohu zjistit. Dokonce si to mohu i ověřit z několika zdrojů, pokud si kriticky uvědomuji, že důvěry...

Využití kognitivně-behaviorálních technik v práci školního psychologa

Datum: Autor/autoři: PhDr. Pavlína Hlaváčová Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) vznikla v 70. letech 20. století a v současné době představuje jeden ze základních a nejrozšířenějších přístupů v léčbě psychických potíží. Jak již název napovídá, KBT pracuje především s našimi myšlenkami (ko...

Přístup k řešení absence žáků ve škole spádové v sociálně vyloučené lokalitě

Datum: Autor/autoři: Martin Pírko Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

V tomto příspěvku vám představíme systém řešení absence ve škole spádové v sociálně vyloučené lokalitě v Brně. Na úvod je dobré zmínit, že absence je jedním z nejdůležitějších indikátorů školní úspěšnosti (viz GAC, 2009). Budeme se věnovat přístup...

Délky hravě

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

Ve 2. ročníku ZŠ žáci procvičují rozlišování délky ve slovech, důležitá je správná výslovnost i psaní slabik di-ti-ni-dy-ty-ny, dě-tě-ně-de-te-ne. Začínají se seznamovat se základními pravidly českého pravopisu, který je zdánlivě jednoduchý, neboť...

Učební styly a strategie učení žáků se SPU, 3. část

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Drahomíra Jucovičová Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

V minulých dvou číslech jsme se věnovali nejčastějším specifickým poruchám učení (dále jen „SPU“), jejich negativnímu dopadu na proces učení a ukázali jsme si konkrétní možnosti, jak lze dětem se SPU pomoci při překonávání jejich obtíží a jak jim ...

Komplexní program rozvoje čtenářských dovedností - inspirace ze zahraničí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

Dne 18. 5. 2016 pořádala Česká společnost „Dyslexie“ půldenní přednášku, na niž přijala pozvání kanadská pediatrička a psycholožka Maureen Lovettová. Prof. Lovettová se více než 30 let věnuje rozvoji intervenčních programů pro děti a dospívající, ...

Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení?

Vážení čtenáři, v minulém čísle jste měli možnost seznámit se s nejčastějšími specifickými poruchami učení (SPU) a jejich negativním dopadem na proces učení, který je u dětí s SPU často komplikovanější. Nyní si ukážeme konkrétní možnosti, jak lze ...

Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení?

Mnozí učitelé si často stěžují, že se žáci se specifickými poruchami učení málo učí, nesnaží se nebo že „mají na víc“, ale jejich výkon ve škole (a tudíž i hodnocení) jejich skutečným schopnostem neodpovídá. I když se jim snaží uzpůsobit podmínky ...

Využití arteterapie a artefiletiky ve školním prostředí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Léčebného potenciálu umění úspěšně využívali již starověcí Egypťané a Řekové při léčení různých potíží psychického původu. Povšimli si, že vnímání uměleckých děl i aktivní tvorba umění přispívají k uvolnění, zklidnění a relaxaci, tedy k navození d...

Individuální vzdělávací plán

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Už je to téměř třicet let, co se začaly v českém školství tvořit a používat individuální vzdělávací plány (IVP). Přesto se stále setkáváme s tím, že se jedná o formální dokumenty, o dokumenty, které fakticky vzdělávání žáků se speciálními vzděláva...

Čas v životě a na KamiNetu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Děti se v rámci předmětu prvouka ve 2. třídě učí hodiny. Některým z nich toto učivo činí potíže a překvapivě mají problémy nejen s hodinami, ale i s orientací v čase obecně. Neorientují se v denních dobách, měsících nebo dnech v týdnu. To jim pak ...

Český jazyk a literatura v "našich déčkách"

Datum: Autor/autoři: Mgr. Markéta Krčmářová Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Cílem mého příspěvku je představit konkrétní aktivity směřující k osvojení jazykového učiva a k rozvoji čtenářské gramotnosti u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na druhém stupni základní školy. Rozvíjet čtenářství a upevňovat gramatická ...

Jak na nás působí naše očekávání?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Tomáš Komárek Vydání: 5/2015 Ročník: 2015

Působení očekávání na naše chování bylo psychology zkoumáno v celé řadě oblastí našeho života, včetně školního prostředí. Je tomu právě padesát let, co významný americký psycholog Robert Rosenthal uskutečnil slavný experiment „Pygmalion“, který po...

Pedagog jako zdroj agresivního chování žáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Marika Kropíková Vydání: 4/2015 Ročník: 2015

Agresivní chování žáků ve škole je fenomén, který velkou měrou trápí učitele. Bohužel si někdy pedagogická veřejnost neuvědomuje, že ona sama je spouštěčem agrese u svých žáku. Kdy je učitel zdrojem agrese? Na co si má dát pozor během svého pedago...

Poruchy příjmu potravy ve školním prostředí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Tomanová, Ph.D. Vydání: 4/2015 Ročník: 2015

Přestože o poruchách příjmu potravy (dále jen „PPP") bylo vydáno velké množství publikací, zůstávají tématem s veškerou závažností a aktuálností. V praxi se pedagogové, lékaři první linie, pracovníci v sociálních službách, ale i laická veřejnost (...

Zvládání konfliktů s rodiči

Datum: Autor/autoři: Mgr. Xenie Uholyeva Vydání: 4/2015 Ročník: 2015

Komunikace s rodiči zabírá učitelům hodně času. Vedle tradičních rodičovských schůzek rostou požadavky na individuální schůzky s rodiči. Pozoruhodně často se setkávám s nespokojeností s takovou konzultací jak ze strany učitelů, tak ze strany rodič...

Jak začleňovat žáky-cizince do českých základních škol?

Datum: Autor/autoři: doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc. Vydání: 4/2015 Ročník: 2015

Cílem příspěvku je shrnout nejdůležitější doporučení pro pedagogy k začleňování žáků-cizinců do českého základního školství podle současné legislativy.

Komunikace s dítětem týraným, zneužívaným a zanedbávaným

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Schmidová Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

Rodina poskytuje jedinci primární zkušenost od kolébky až do smrti a náš osobnostní růst je především podmíněn vzájemnou interakcí mezi jejími jednotlivými členy. Dítě potřebuje od svých rodičů, respektive pečovatelů, aby byly naplňovány jeho zákl...

Tipy pro začínající školní psychology

Datum: Autor/autoři: Mgr. Barbora Neuwirthová Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Při své praxi na školách v pozici školního psychologa či metodika školních psychologů jsme se v rozhovorech s učiteli i řediteli škol setkávaly s jejich představami o tom, jak by měl ve škole působit školní psycholog, co by měl, či naopak neměl dě...

Školní speciální pedagog

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. , Mgr. Jana Mrázková Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Na některých našich školách pracuje školní speciální pedagog, nikoli však jako učitel, nýbrž jako odborník-specialista. Setkáváme se s představou, že je tato profese vhodná jen pro školy, ve kterých jsou vzděláváni ve vyšší míře žáci se speciálním...

Nevzdávat se

Datum: Autor/autoři: Mgr. Markéta Krčmářová Vydání: 1/2015 Ročník: 2015

Učit třídu plnou poslušných dětí by si jistě přál každý z nás, ale je nám všem jasné, že takhle to v pedagogické praxi nefunguje. Přiznám se, že by mě tato práce ani nenaplňovala. Ve výchovně-vzdělávacím procesu se každodenně setkáváme s dětmi pro...

Prevence HIV na školách

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková , Mgr. Petr Mach Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

Prevence HIV, ale i jiných sexuálně přenosných chorob, jak na základních a středních školách, tak ve školských zařízeních je jedním z důležitých aspektů vzdělávání a výchovy žáků nebo studentů. Význam samotné prevence, nejen na půdě školství, podt...

Jak dělat kariérní poradenství jinak?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Barbora Neuwirthová Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

Ve své praxi školní psycholožky jsem se často setkávala s přáním dětí, rodičů (a občas i učitelů) poradit. Poradit, na jakou školu by dítě po ukončení základního vzdělávání mělo jít. Snažila jsem se toto přání naplnit, jak nejlépe jsem dovedla, a ...

Týden dospěláka ve městě PŘÍPRAVKOV

Datum: Autor/autoři: Bc. Jana Hubová Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

Představujeme příručku pro učitele, která vzešla z projektu „Týden dospěláka ve městě PŘÍPRAVKOV“ věnujícího se finanční gramotnosti v předškolním vzdělávání.

Dítě s ADHD ve škole aneb Jak na ně

Datum: Autor/autoři: Mgr. Markéta Krčmářová Vydání: 1/2014 Ročník: 2014

Každé třetí dítě ze sta má diagnózu ADHD, více než jedna třetina dětí s ADHD opakuje alespoň jednou ročník, více než 10 % potřebuje speciální typ vzdělávání po celou dobu školní docházky, více než polovina dětí s ADHD má současně diagnostikované o...

Supervize ve školství

Datum: Autor/autoři: PhDr. Sylva Hönigová Vydání: 0/2014 Ročník: 2014

Supervize je velmi efektivní prostředek zkvalitňování práce ve všech oblastech, ve kterých je důležitý vztah mezi lidmi. Poskytuje podporu profesního růstu především prostřednictvím bezpečného prostoru pro reflexi vlastní práce a pro hledání novýc...

V čem je nový metodický pokyn k řešení šikanování opravdu nový?

Datum: Autor/autoři: PhDr. David Čáp Vydání: 0/2014 Ročník: 2014

Pro školní rok 2013/2014 nás (tedy školy a školská zařízení) vybavilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy novým Metodickým pokynem k řešení školní šikany. Má číslo jednací 22294/2013-1 a nahrazuje předcházející pokyn z roku 2008. Již v úv...