Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Legislativa

Legislativa

Podrobný rozbor legislativních změn, které mají dopad na práci škol a školských zařízení (novely zákonů, vyhlášek...).

Počet článků v rubrice: 51

Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Článek shrnuje tradiční činnosti a základní nové aspekty činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence působících v základní a střední škole, a to v jednotlivých měsících 2. pololetí školního roku 2021/2022.

Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Článek shrnuje základní činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2021/2022 v základní a střední škole. Pokud se určité části článku vztahují pouze na základní školy nebo střední školy určitého zřizovatel...

Odklad není podpůrné opatření ...

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Od podzimu 2016 se občas setkám s názorem, že „pokud má dítě odklad, tak potřebuje nějakou míru podpůrných opatření, aby za rok už určitě mohlo do školy nastoupit.“ Je zvláštní, že ačkoli došlo ke změně závazných procesů týkajících se speciálních ...

Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je shrnout obsah novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a novely vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a š...

Proč nemohou děti ve speciálních školách využívat mnohá podpůrná opatření?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Hned na začátku tohoto školního roku připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k připomínkám jednu z dalších změn vyhlášky č. 27/2016 Sb.1) To, co následovalo po zveřejnění návrhu, nelze nazvat jinak než „hnutím odporu“ coby vzácným ...

Novela školského zákona upravující vzdělávání distančním způsobem neřeší znevýhodněné děti

Datum: Autor/autoři: Lenka Hečková Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

V červenci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) poslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona č. 866/20 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol...

Rychlokurs orientace v informacích a jejich závaznosti

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

… aneb co (ne)musíme, (ne)smíme a (ne)můžeme nejen ve školství. Abych se vyhnula debatám o tom, že nevím, co je informace, protože každý čtenář může tomuto slovu rozumět rozdílně, snažila jsem se najít její definici. Až jsem se málem nevyhnula tau...

Omezování podpůrných opatření není správnou cestou

Datum: Autor/autoři: Lenka Hečková Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

      Hned s prvním školním dnem přišlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s návrhem na změny vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných1). V době, kdy má školství za sebou výjimečně náročný p...

Novela zákoníku práce - doručování

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

S účinností od 30. 7. 2020 jsou zákonem č. 285/2020 Sb. novelizována některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Novelizační zákon provádí i změny v doručování právních jednání...

Ohrožování výchovy dítěte

Datum: Autor/autoři: Petr Konečný Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Listina základních práv a svobod v článku 32 zaručuje zvláštní ochranu dětí a mladistvých. Ochrana je poskytována napříč právním řádem od předpisů soukromoprávních po předpisy veřejnoprávní. Aby z dítěte vyrostl kvalitní člověk, je potřeba pozitiv...

Důtka i pro rodiče?

Datum: Autor/autoři: Petr Konečný Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

U většiny dětí školou povinných a jejich rodičů vyvolávají pojmy ředitelská důtka či důtka třídního učitele negativní reakce. U většiny rodičů pak současně tyto pojmy evokují i potřebu zlepšit chování a jednání svého potomka. Stejně tak se i větši...

Poměr na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

      Cílem článku je popsat některé časté omyly provázející uzavírání pracovního poměru na dobu určitou a porovnat podmínky uzavírání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka s použitím názorných příkladů vhodn...

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat změny vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, účinné od 1. 1. 2020, a to se zaměřením na doporučení školského poradenského zařízení, pomůcky dle přílohy č. 1 a zvlášt...

Souhlas s poskytnutím poradenské služby ve školském poradenském zařízení

Datum: Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Ministr školství podepsal vyhlášku č. 248/2019 Sb., která mimo jiné novelizuje vyhlášku č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (dále jen „vyhláška“). Jednou ze změn je také novelizovaná pří...

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (1. část)

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, byla v relativně krátké době dvakrát novelizována. Tématem článku je základní obsah vyhlášky č. 248/2019 Sb. se zaměřením na některá podpůrná opatřen...

Několik poznámek k několika druhům asistenta pedagoga a dalším asistencím

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Jak už sám název napovídá, asistent pedagoga jako pedagogický pracovník podle zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., § 20) existuje ve více druzích. Jde o stav velmi podobný stavu individuálního vzdělávacího plánu, o jehož dvo...

Novely některých právních předpisů a jejich důsledky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Cílem článku je popsat podstatu novel některých právních předpisů, které byly publikovány ve Sbírce zákonů v srpnu roku 2019, a načrtnout jejich základní důsledky důležité pro činnost školských poradenských zařízení a škol zřízených podle § 16 ods...

Více než desatero fake news o tzv. inkluzivní novele školského zákona: 1. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Na konci února zveřejnil na svém blogu představitel spolku Pedagogická komora (dále jen „autor / autor blogu“) příspěvek s názvem parafrázujícím výrok lázeňského Antonína Důry v podání R. Hrušínského nejst. z filmu Rozmarné léto. Podobně jako v ji...

Rozhodovací praxe v oblasti rovného přístupu ke vzdělávání: aktuální trendy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Rovný přístup ke vzdělání a zajištění podpory při výuce a poskytování školských služeb je patrně nejožehavějším tématem stávajícího českého školství. Trend je v tomto ohledu jasný: ve stále vyšší míře vyžadují zákonní zástupci dětí se speciálními ...

Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2019/2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Článek shrnuje základní činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2019/2020. Jedná se o aktivity, které vykonávají výchovní poradci a školní metodici prevence ve veřejných i neveřejných základních a střed...

Co má učitel dělat, když žák narušuje vyučování?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Zásadní výzvu pro učitele představuje požadavek, aby fakticky zajistil takové prostředí ve třídě, ve kterém se mohou efektivně učit všichni žáci. Každé dítě ve třídě má právo na vzdělání a tohoto práva je není možné svévolně zbavovat žádným způsob...

Řešení problémového chování žáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Fiala Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Článek se zabývá způsoby řešení problémového chování žáků (nikoli těch se speciálními vzdělávacími potřebami) a zaměřuje se na využívání záchytných místností ve školách, oddělení žáka od třídy a některá další opatření.

Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Článek shrnuje tradiční činnosti a základní nové aspekty činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence působících v základní a střední škole, a to v jednotlivých měsících 2. pololetí školního roku 2018/2019.

Strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Jitka Musilová Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je upozornit na strategii předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování, kterou školy zpracovávají v rámci poskytování poradenských služeb ve školách. Obsah článku je zaměřen na základní a střední školy ...

K čemu jsou na světě advokáti

Datum: Autor/autoři: JUDr. Daniela Kovářová Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

Kdysi velmi dávno, ještě na vysoké škole, jsem si vybrala advokacii jako své povolání, které vykonávám už tři desítky let. O pár let později jsem byla velmi hrdá, do jaké skupiny profesionálů patřím, a dodnes považuji advokacii za barvité povolání...

Street Law - zažít právo jinak?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michal Urban , Hana Draslarová Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

Projekt Street Law Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který zvyšuje právní gramotnost ve společnosti mimo jiné prostřednictvím spolupráce právnické fakulty a středních škol, vstupuje tento podzim do 10. sezóny. Cílem článku je blíže představit ...

Porušení zabezpečení osobních údajů v poradenských zařízeních

Cílem článku je zanalyzovat problematiku hlášení porušení zabezpečení osobních údajů v rámci činnosti poradenských zařízení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpr...

Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Článek vyčleňuje činnosti výchovného poradce a metodika prevence, které navazují na změnu právních předpisů nebo změnu metodických materiálů. V tomto ohledu je tak určitým pokračováním článku publikovaného ve Školním poradenství v praxi 2017/4. Ob...

GDPR - úvod do problematiky

Dne 25. 5. 2018 začne v celém rozsahu platit obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále „GDPR“). Ochrana osobních údajů se tak stává jedním z nejdiskutovanějších témat soukromého i veřejného sektoru. Co GDPR vlastně znamená? Jaký význam bude m...

Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence ve 2. pololetí školního roku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Článek shrnuje základní aktivity výchovného poradce a školního metodika prevence působících v základní a střední škole, a to v jednotlivých měsících 2. pololetí školního roku 2017/2018.

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, byla poprvé novelizována, a to vyhláškou č. 270/2017 Sb. Cílem novely je upravit vyhlášku č. 27/2017 Sb. takovým způsobem, aby byly odstraněny problé...

Možnosti působení ombudsmana v oblasti školství

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Lidé mají často poměrně nepřesnou představu o tom, v čem spočívají pravomoci veřejného ochránce práv, tedy ombudsmana. Hlavně předešlí ochránci práv opakovaně uváděli, že se na ně lidé ve značné míře obracejí s problémy, s nimiž jim nemohou pomoci...

Základní nedorozumění o inkluzivní novele školského zákona v praxi ŠPZ v prvním roce (2016/2017)

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Uplynulý školní rok se nesl ve znamení změny školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.), která zavedla nový systém vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami (dále jen „SVP“). Přestože vlastních změn nebylo mnoho, dochá...

Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Článek je zaměřen na činnost výchovného poradce a školního metodika prevence působících v základní a střední škole a shrnuje časovou posloupnost základních aktivit 1. pololetí školního roku, které se tradičně opakují nebo jsou naopak nové. Obsah č...

Dokumentace související s poskytováním podpůrných opatření

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Cílem článku je vyčlenit základní dokumentaci zpracovávanou školou nebo školským zařízením v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření na základě vzoru uvedeného ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. a dokumentaci, jejíž formu a obsah škola nebo školské...

Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany, 2. část

Přinášíme druhou část příspěvku o důležitých obsahových momentech nového Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci šikany ve školách a školských zařízeních a chceme tím přispět k jejich využití v praxi škol a školský...

Zpráva a doporučení jako výsledek poradenské činnosti

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), zákonem č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předšk...

Proměna v přístupu ke zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb: od zjišťování diagnóz ke stanovení podpůrných opatření

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Vládou schválená novela školského zákona přináší novinky týkající se chápání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami a úpravu dosavadní praxe v oblasti výstupů z diagnostiky, podpůrných opatření nebo nárokovosti doporučení, která vydají škol...

Testování žáků ve škole při podezření na užití návykové látky (alkoholu nebo jiné návykové látky), 2. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

V první části článku jsou zmapována ustanovení právních předpisů zakotvující podmínky, při jejichž splnění je škola oprávněna k tomu, aby vyzvala žáka k orientačnímu testování při podezření na užití návykové látky a provedla toto testování. Druhou...

Testování žáků ve škole při podezření na užití návykové látky (alkoholu nebo jiné návykové látky), 1. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Cílem článku je zmapovat základní právní pravidla umožňující testování žáků ve škole při podezření na užití návykové látky, přispět k provádění testování ve školách za podmínek stanovených zákonem a varovat školy před unáhleným testováním.

Metodik prevence

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 5/2015 Ročník: 2015

Cílem článku je popsat souvislosti poskytování poradenských služeb metodikem prevence ve škole1) a pracovněprávních podmínek jeho činnosti. Text věnovaný poskytování poradenských služeb metodikem prevence se stejně vztahuje na školy veřejné a neve...

Některé pracovněprávní aspekty činnosti výchovného poradce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Cílem článku je okomentovat některé pracovněprávní aspekty činnosti výchovného poradce.

Sociální služby určené osobám se zdravotním postižením

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková , Mgr. Petr Mach Vydání: 1/2015 Ročník: 2015

Děti s postižením jsou dnes součástí snad skoro každé školy, zkusme si proto odpovědět na následující otázky: Jaké sociální služby existují pro děti nebo osoby se zdravotním postižením? V čem je mohou podpořit? A jakou návaznost mají na školu nebo...

Zakotvení problematiky HIV v českém právním řádu

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková , Mgr. Petr Mach Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

Problematika HIV/AIDS je v dnešní době velmi diskutovaným tématem především v souvislosti se sexuální výchovou a neustále se zvyšujícím počtem HIV pozitivních osob jak ve světě, tak v naší zemi.

Školní psycholog

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

Cílem článku je stručně popsat činnost školního psychologa z pohledu odborné kvalifikace, pracovní doby a podmínek činnosti.

Práva a povinnosti rodičů, dítěte a školy související s výchovným poradenstvím

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2014 Ročník: 2014

Cílem článku je shrnout práva a povinnosti rodičů, dítěte, školy, OSPOD a policie v situacích, které se škole (výchovnému poradci) jeví jako situace, ve kterých jsou rozvoj dítěte, jeho zdraví zásadně ohroženy.

Přehled platných metodických pokynů a dalších dokumentů MŠMT

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2014 Ročník: 2014

V první dekádě tohoto tisíciletí představili A. Fawcett a R. Nicolson nový přístup k problematice dyslexie, který kombinuje poznatky z neurověd, kognitivní psychologie i pedagogických disciplín. Dyslexii se snaží pojímat z hlediska způsobu práce s...

Systém sociálních služeb a služby zaměřené na děti, mládež a rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením nebo rizikovým způsobem chování, případně na děti propuštěné z ústavní výchovy

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková , Mgr. et Mgr. Hana Čiberová , Mgr. Petr Mach Vydání: 1/2014 Ročník: 2014

Příčiny vzniku problémů dětí lze spatřovat ve vlivu rodiny či jejich širšího sociálního prostředí, přístupu okolí k danému dítěti (např. se zdravotním postižením), ale i v dalších okolnostech ovlivňujících vývoj dítěte. Z těchto důvodů je třeba po...

Ochrana osobních údajů v praxi poradenských pracovníků

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Vydání: 0/2014 Ročník: 2014

Zákonem, který se zabývá ochranou osobních údajů, je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

Oznamovací povinnost poradenských pracovníků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: 0/2014 Ročník: 2014

Poradenští pracovníci jsou osoby, které se při výkonu svého povolání často dozvídají informace více či méně důvěrného charakteru. Takové informace pochopitelně vyžadují diskrétnost při jejich zpracování a dalším využívání. Jsou však situace, kdy i...