Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Klima školy

Klima školy

Ovlivňuje všechny - žáky, pedagogické i nepedagogické pracovníky, rodiče i zřizovatele. V této rubrice nabízíme náměty, které by mohly přispět k jeho zlepšení.

Počet článků v rubrice: 16

Když už psát rodičům, tak efektivně

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Máte jako vedoucí zaměstnanec pocit, že celý den vyřizujete jeden e-mail za druhým, a u některých z nich se vám zdá, že byste je možná vůbec nemuseli vyřizovat, kdyby celou věc před vámi někdo vykomunikoval lépe? Ano, jedná se o komplikované e-mai...

Komunikace s rodiči žáků: Umění vést rozhovor profesionálně

Datum: Autor/autoři: Mgr. Karla Maříková Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Rozhovor s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků je velmi specifická komunikační situace, která má svá pravidla a vyžaduje profesionální přístup ze strany všech pracovníků školy, pokud možno i těch provozních. Téma komunikace s rodiči je stálicí v p...

Správné je to, co je v nejlepším zájmu dítěte

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Má být přítomen zástupce školy při rozhovoru pracovníka OSPOD s dítětem a mají být předem vyrozuměni rodiče? Pokud k tomu nedojde, v jednom případě může údajně dojít ke kolizi s povinnostmi školy zajistit bezpečí dítěte, ve druhém pak s právy rodi...

Schůzka učitele s rodičem - nejčastější zádrhele z pohledu Linky pro rodinu a školu 116 000

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Zdaleka nejčastější potíží, se kterou se na Linku pro rodinu a školu 116 000 rodiče dětí školou povinných obracejí, je to, co můžeme souhrnně nazvat „komunikace se školou“. Nejedná se přitom o určité téma (např. šikana, kázeňské potíže, studijní n...

Prevence vyčleňování dítěte z kolektivu - role učitele

Datum: Autor/autoři: Ludmila Boková Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Snad v každé třídě se najde dítě, které by pro své chování, situaci nebo odlišnost mohlo mít potíže při zapojení do třídního kolektivu. Jsou to děti s „problémem“ - a jak uvozovky naznačují, ne vždy se jedná o faktický problém. Specifickou skupinu...

Klima školy jako protektivní faktor zdraví učitelů

Datum: Autor/autoři: Mgr. et Mgr. Blanka Tomková , PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Přinášíme výsledky výzkumné studie, která se věnuje učitelům, jejich pohledu na klima školy a jeho vnímání. Zajímalo nás, jak se učitelé ve škole a pedagogické profesi cítí a nakolik se klima ve školách a podmínky pro jejich práci odrážejí v hodno...

Děti a jejich vztah ke škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

České děti nechodí do školy rády. Dlouhodobě obsazujeme jedno z posledních míst na žebříčku obliby školy. To představuje podle mého soudu jeden ze zásadních problémů, kterému bychom měli věnovat soustředěnou pozornost, chceme-li zlepšovat výkonnos...

Odpovědnost dětí ve školním věku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Problémy s chováním dětí ve školních podmínkách jsou nežádoucí zejména proto, že brání učiteli v efektivní výuce a žákům v efektivním učení. Současně často snižují pocit pohody a bezpečí u všech zúčastněných, včetně rodičů, kteří bývají na tyto dv...

Zásady a rizika skupinové práce ve třídě

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Schmidová Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

„Ve škole jsem už půl roku. Přesto si každý den hraju o přestávce sám a vy mě vidíte. Hraju si vedle ostatních dětí, ale hraju si sám. Nikdo mi neřekne, abych si šel hrát s ostatními. Když k nim přijdu, nevšímají si mě. Vím, že vám nejsem lhostejn...

Proti skrytému záškoláctví nejsme bezbranní

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Svobodová Vydání: 5/2015 Ročník: 2015

Problematice záškoláctví se věnuji již několik let. Protože mě velmi zajímá, jak na absence a jejich omlouvání pohlížejí pedagogičtí pracovníci různých typů škol, dělám si vlastní soukromé průzkumy (jak u nás v regionu, tak na svých seminářích pro...

Spolupráce učitele s asistentem pedagoga - zaměřeno na školní praxi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Nazarčuková Vydání: 4/2015 Ročník: 2015

Již mnoho let pracuji jako učitelka českého jazyka a zároveň jako výchovná poradkyně na Základní škole na náměstí 28. října v Brně. Dovolím si říct, že se na naší škole snažíme vytvářet inkluzivní vzdělávací prostředí, to znamená, že ve třídách sp...

Spolupráce sociálních služeb s dalšími organizacemi, institucemi

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková , Mgr. et Mgr. Hana Čiberová , Mgr. Petr Mach Vydání: 4/2015 Ročník: 2015

Aby mohly školy i další instituce, organizace pomáhat dítěti nebo jeho rodině, potřebují efektivně nastavit vzájemnou spolupráci s dalšími subjekty, mj. poskytovateli sociálních služeb, pokud jsou využívány právě těmito dětmi. Spolupráce může někd...

Kyberšikana ve školní třídě

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petra Václavová Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

Pražská organizace Prev-Centrum se zabývá realizací primární a sekundární prevence a poskytováním psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími formami rizikového chování. V rámci programů primární prevence poskytujeme služby všeobe...

Kyberšikana

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Dosoudil Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

Šikaně a kyberšikaně je v posledních letech věnována značná odborná i mediální pozornost. Přestože je výsledkem odborné pozornosti řada nástrojů, metodik, vzdělávacích programů či doporučení, zůstává tato oblast jedním z nejčastějších projevů rizi...

Problémy při realizaci managementu třídy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 1/2015 Ročník: 2015

Chování dětí ve škole je předmětem trvalého zájmu učitelů i rodičů z několika důvodů. Pro učitele je zlobení žáků velmi vyčerpávající, navíc jim nedovoluje soustředit se na výuku. Obávají se, že žáky výchovně nezvládnou a moc je toho nenaučí. Opro...

Babulky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Alena Urbancová Vydání: 1/2015 Ročník: 2015

Součástí práce školy je zdůrazňování komunitního rozměru školy. Komunikuje proto nejen s rodinami svých žáků, které zapojuje do dění ve škole, ale i s dalšími občany obce. Škola vytváří příležitosti, při nichž se mohou setkávat žáci, jejich rodiče...