Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Kazuistika

Kazuistika

Počet článků v rubrice: 15

Edukace chlapce s ADD a SPU na 2. stupni ZŠ

Datum: Autor/autoři: Mgr. Markéta Krčmářová Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami představuje pro školu i rodinu zátěž. Mnohdy navíc dochází ke komorbiditě poruch, což edukaci samozřejmě ztěžuje. Jak se snažíme vyrovnávat s výše nastíněným problémem, uvidíte v následující ka...

Téma "Učitel jako terč" na Lince pro rodinu a školu 116 000, 2. část

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

Zatímco v minulém článku1) jsme se zabývali nezdravými vztahy mezi učiteli a žáky, dnes se budeme věnovat klimatu ve sborovně a nastavení pravidel spolupráce mezi pedagogy, vedením školy a rodiči v kontextu služeb, které poskytuje Linka pro rodinu...

Téma "Učitel jako terč" na Lince pro rodinu a školu 116 000

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Zatímco minulé články - Náhlé neštěstí ve škole i venku1) a Podezření na spáchání trestného činu (týrání)2) - byly věnovány kazuistikám, u kterých je oprávněný zájem dítěte viditelný na první pohled, dnes bych se s vámi ráda podělila o ty, u nichž...

Postup ombudsmana při podávání stížností ve školské oblasti

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

V článku Možnosti působení ombudsmana v oblasti školství1) uveřejněném v loňském roce jsme si přiblížili, v čem spočívají hlavní kompetence veřejného ochránce práv, tedy ombudsmana, a také jsme popsali, které stížnosti mu naopak nepřísluší řešit. ...

Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Divoká Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Vnímání toho, co rozumíme pojmem „problémové chování“, je velice subjektivní. Pro někoho jím může být již jen pouhé vykřikování v hodině, jiný za něj může považovat odmlouvání, nerespektování příkazů, či dokonce až delikventní jednání. Jít cestou ...

Podezření na spáchání trestného činu (týrání)

Datum: Autor/autoři: Lucie Hermánková Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

V minulém čísle časopisu Školní poradenství v praxi jsme se zabývali řešením akutních situací ve školním prostředí (článek Náhlé neštěstí ve škole i venku - Pomoc po telefonu na Lince 116 000), který následoval po představení činnosti Linky pro ro...

Náhlé neštěstí ve škole i venku

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

V minulém čísle časopisu Školní poradenství v praxi1 jsme vám představili činnost Linky pro rodinu a školu 116 000 (Linka 116 000 aneb Když si nevíte rady). Dnešní článek má ambici konkrétněji popsat a představit možnosti Linky na příkladu jedné z...

Přechod žáka s AS a ADHD na 2. stupeň ZŠ

Datum: Autor/autoři: Mgr. Markéta Krčmářová Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Tento článek přináší kazuistiku na téma vzdělávání chlapce s Aspergerovým syndromem, ADHD, dysgrafií, dysortografií, výraznou emoční reaktivitou, výrazně sníženou adaptabilitou, sníženou frustrační tolerancí a obtížnou motivovaností na základní šk...

Když se učitel stane postrachem...

Datum: Autor/autoři: Ludmila Boková Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Jak název článku naznačuje, jeho téma je poměrně ožehavé – učitel jako postrach. To se jistě pedagogické veřejnosti nečte snadno. Učitel se samozřejmě může stát postrachem žáků zcela nezáměrně, protože učí a reprezentuje obávaný předmět. To však n...

Práce s nemotivovanou skupinou

Datum: Autor/autoři: Helena Fialová Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence rizikového chování není v současné době žádnou novinkou. Na pedagogy - především na třídní učitele - je čím dál tím častěji přenášena zodpovědnost za realizaci všeobecné primární prevence na školách....

Virtuální svět jako zdroj závislosti

Datum: Autor/autoři: Lucie Peschiková Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Pojem „závislost“ vyvolává představu užívání nelegálních návykových látek či alkoholu nebo představu gamblingu (patologického hráčství). V současné době se však mezi dospívajícími dostává do popředí nadměrné užívání sociálních sítí a internetu, tz...

Když dítě mlčí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Pavlína Hlaváčová Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Elektivní mutismus by se do češtiny dal přeložit jako „výběrová němota“. Dítě jednoduše přestává mluvit a komunikovat v určitých situacích či s určitými osobami. Z psychologického hlediska se jedná o poruchu sociální adaptace či sociálních vztahů,...

Z deníku výchovného poradce, 1. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Markéta Krčmářová Ze seriálu: Z deníku výchovného poradce Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

Náplň práce výchovného poradce na základní škole zahrnuje mnoho oblastí, které musí výchovný poradce obsáhnout za klusu běžného školního dění. Jako výchovná poradkyně si vedu deník, který mi slouží jako evidence činnosti a také jako podklad ke zle...

Role školy u žáků s poruchou příjmu potravy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Pavlína Hlaváčová Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Téma poruch příjmu potravy již není v dnešní době tabuizované. Veřejnost tak má určité povědomí o tom, co si pod tímto termínem představit. Přesto se však stále setkáváme s poměrně malou informovaností ohledně podstaty tohoto onemocnění, s předsud...

ADHD u dívek - čtyřikrát jinak

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Dana Tvrďochová Vydání: 4/2015 Ročník: 2015

Je velmi pozitivní, že se v poslední době čím dál více setkáváme v odborných textech i v praxi se zájmem o specifičnost projevů ADHD a ADD u děvčat. Během mé praxe se mi vrylo do paměti několik příběhů dívek, se kterými jsme společně hledaly cestu...