Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Kariérové poradenství

Kariérové poradenství

Počet článků v rubrice: 37

Nebojte se otevřít školu rodičům. Spolupráce školy a rodiny jako prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - I. část

Datum: Autor/autoři: Daniela Büchlerová Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Předčasné odchody ze vzdělávání, tedy situace, kdy žák opouští vzdělávací systém před dokončením 9. třídy základní školy nebo vypadává ze studia v průběhu střední školy a nedosáhne tak fakticky žádné kvalifikace, jsou závažným problémem s komplexn...

Kariérové poradenství a informační technologie: proměna moderního poradce

Datum: Autor/autoři: Ing. Helena Košťálová Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Kdybych měla najít něco pozitivního, co mi dal loňský covidový rok, pak je to proměna pohledu na využití informačních technologií v kariérovém poradenství. Po krátkém a marném odporu jsem vyzkoušela celou škálu nových „vychytávek“. Narazila jsem...

Odborná příprava kariérových poradců

Datum: Autor/autoři: Tristram Hooley Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

E-learning pro kariérové poradce (C-Course) je projekt financovaný z programu ERASMUS+ (č. p. 2020-1-CZ01-KA204-078378) s cílem vyvinout online vzdělávací program pro profesionály pracující v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání. Reaguje n...

Podívejme se na služby italské neziskové organizace Frontiera Lavoro

Datum: Autor/autoři: Kristina Březinová , Gabriela Kermesová Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Přístup k znevýhodněným osobám liší se v jednotlivých zemích liší. Nezisková společnost Frontiera Lavoro v Itálii poskytuje především kariérové poradenství a sociální služby. V následujícím článku se věnujeme především otázce, jak se jim daří um...

Ke kritické úloze vysokoškolského vzdělání

Datum: Autor/autoři: Ing. Robin Maialeh, Ph.D. Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Význam vysokoškolského diplomu doznal za poslední století značných proměn. Diplom získaný na vysoké škole v České republice již neslouží úzké skupině elit k budování či posilování prestiže. Zpravidla již neslouží ani jako „společenský výtah“, kter...

Kariérové poradenství na zeleno

Datum: Autor/autoři: Ing. Helena Košťálová Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

O ekologii se dnes hodně mluví, někdy zapáleně, jindy s velkým despektem, a občas to vypadá na dva nesmiřitelné tábory. A není to náhodou jen módní výstřelek? Zkusme se na toto téma podívat s nadhledem a bez emocí. Představte si, že žijete v partn...

Patří kariérové poradenství na základní školy?

Datum: Autor/autoři: Ing. Helena Košťálová Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Vzdělávací aktivity (kariérové vzdělávání) by měly směřovat k rozvoji kompetence řízení kariéry (samostatně se rozhodovat o svém profesním směřování v průběhu celého života) a nezužovat jen na přípravu na volbu vyššího stupně vzdělávání.

Kariérko.cz - kariérní platforma pro studenty

Datum: Autor/autoři: Kateřina Solmaz Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Nezisková organizace Institut kariéry a rozvoje, z. s., pomáhá studentům získat přehled o trhu práce a jeho možnostech, ukazuje jim příležitosti osobního rozvoje a inspiruje je k proaktivnímu přístupu k životu.

Co je kariérní portfolio

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Představte si, že jste na pracovním pohovoru, kde vám položí otázku: „Jak byste charakterizoval/a sám/sama sebe?“ nebo „V čem jste jedinečný/á?“. Co na to odpovědět? Přitom jde o celkem běžnou otázku, která má pomoci budoucímu zaměstnavateli rychl...

Dotazník studijních zkušeností

Datum: Autor/autoři: Mgr. et Mgr. Jana Draberová Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Dotazník studijních zkušeností je nový diagnostický nástroj, který právě vyšel u firmy Propsyco. Umožňuje zjišťovat úroveň studijní self-efficacy žáků středních škol. Studijní self-efficacy je pojem u nás zatím málo známý, přesto si naši pozornost...

Budování žádoucí změny u dětí: inspirace z práce sociální pedagožky a kariérové poradkyně

Datum: Autor/autoři: Dorota Madziová , Jana Svobodová Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Kariérové poradenství už dávno vybočilo z kolejí služby poradenské a dostalo se na širší platformu – osobnostní a rozvojovou.

Přichází nový Europass - celoevropská online platforma osloví i kariérové poradce

Datum: Autor/autoři: Petr Chaluš Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Pomalu, ale jistě vstupujeme do éry, kdy si budou muset lidé sami spravovat vlastní kariérové portfolio v digitální formě i s certifikáty a doklady o vlastních dovednostech a pracovních zkušenostech. Každý se bude muset naučit samostatně vyhledáva...

Vítězové Národní ceny kariérového poradenství jsou inspirací pro školní poradce

Datum: Autor/autoři: Petr Chaluš , Gabriela Kabotová Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Každý rok uděluje české Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce Národní cenu kariérového poradenství (NCKP) poskytovatelům kvalitních služeb v této oblasti. Do soutěže se mohou zapojit jak jednotlivci, tak organizace. Přihlášené aktivi...

Umění v kariérovém poradenství?

Datum: Autor/autoři: Ing. Helena Košťálová Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

O expresivní výchově ve vzdělávání bylo napsáno už mnohé. Do rodiny expresivních technik se řadí mj. tvořivá dramatika, výtvarná a hudební výchova. V rámci vzdělávání mají své tradiční místo vymezeno v předmětech výtvarná a hudební výchova. Techni...

Pracovní karty jako pomůcka pro kariérové poradce

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová , Dorota Madziová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Jaké všechny profese bych mohl/a vykonávat? Proč mám k některým povoláním pozitivní vztah a k jiným ne? Nakolik se povolání, se kterými se běžně setkáváme, proměnila za posledních 10 let? Podobné otázky si mohou klást dnešní mladí lidé v souvislos...

Kariérové poradenství v Dánském království

Datum: Autor/autoři: Ing. Helena Košťálová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Nahlédnout pod pokličku kariérového poradenství na dánský způsob jsem mohla díky dvěma mezinárodním projektům, které nastartovaly příjemnou a obohacující spolupráci mezi pražskou EKS a VIA Univerzity v Aarhus. Naši dánští kolegové působí na jedné ...

Deskovka "Cesta životem" - hra s obrovským potenciálem pro výuku

Datum: Autor/autoři: Kristýna Krejčová , Kateřina Berková , Petr Liška Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Smyslem školní docházky je připravit žáky na budoucí život, a proto je důležité rozvíjet kromě odbornosti také tzv. soft skills, mezi které patří mimo jiné adaptace, vyjednávání, řešení problémů, samostatnost či kreativita. Využití deskových her n...

Kariérové poradenství a well-being - jak spolu souvisejí?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

V České republice je aktuálně znát snaha zavádět kariérové poradenství do škol. Toto téma rezonuje v takzvaných krajských akčních plánech směrem ke středním školám i v místních akčních plánech, cílených na základní školy. Současné nastavení českéh...

Hlavním milníkem v rozvoji kariérového poradenství byly evropské rezoluce

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Zuzana Freibergová je vedoucí Střediska podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, zakládající členkou Asociace výchovných poradců, Asociace vysokoškolských poradců, Asociace bilanční diagnostiky a Sdružení pro kariérové poradenství...

Osm kritérií dobrého kariérového poradenství. Britská inspirace

Datum: Autor/autoři: Ing. Helena Košťálová Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Kariérové poradenství na českých školách začíná být postupně stále viditelnější. Mnoho škol se rozhodlo zapojit do krajských akčních plánů, přibývá příležitostí k dalšímu vzdělávání, na poradenství je možné čerpat podporu z tzv. šablon. Současně a...

Věnujme se ve školách dovednostem řízení vlastní kariéry

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová , Petr Chaluš Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Mgr. Petr Chaluš vystudoval pedagogiku na Filozofické fakultě UK. V letech 2001–2006 pracoval jako poradce pro děti, rodiče i učitele a jako koordinátor školního parlamentu v ZŠ Londýnská, Praha 2. Od roku 2005 se podílel na rozvojie aktivity eTwi...

Kariérové poradenství může mít širší dopady pro společnost

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Tomáš Šprlák pracuje jako metodik pro odborné poradenské služby na slovenském Ústredí práce, sociálných vecí a rodiny, od roku 2016 je předsedou slovenského Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. V letech 2009–2012 pracoval ve franc...

Témata, která hýbou kariérovým poradenstvím v Evropě i ve světě

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Ve švédském Göteborgu se letos konala celosvětové konference Mezinárodní asociace studijního a kariérového poradenství (IAEVG 1) ). Jednalo se o výroční konferenci, která v tomto roce nesla název A Need for Change (Potřeba změny). Konference se úč...

Salmondo - online nástroj pro podporu kariérového poradenství na ZŠ i SŠ

Datum: Autor/autoři: Tibor Kučera Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Brněnská společnost Salmondo vyvíjí webový systém pro podporu kariérového poradenství na základních a středních školách. Webová aplikace má za cíl efektivně poskytnout základní poradenství většímu množství studentů, kteří zvažují výběr dalšího stu...

Kariérové poradenství ve Francii se řídí zákonem

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Grazianu Boscato, psycholožku, poradkyni a ředitelku poradenského centra ve francouzském Štrasburku, jsem měla možnost poznat v rámci evropské sítě Euroguidance, kde jsme spolu úzce spolupracovaly na mezinárodní úrovni. Vážím si jejího přínosu pro...

Role výchovného poradce v rozhodování o volbě školy

Datum: Autor/autoři: Aneta Košíkova , Vít Heinz Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Naše společnost Než zazvoní registruje velký společenský tlak, stupňují se diskuse a reflektují se (ne)naplněná očekávání od výchovných poradců na základních školách. Mají to být právě oni, kdo zajistí české společnosti dostatek lidí na žádané pra...

Finové mají 50 let zkušeností s kariérovým poradenstvím

Datum: Autor/autoři: Raimo Vuorinen, Ph.D. Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

S Raimem Vuorinenem jsem se poprvé setkala v letech 2009-2010, kdy jsem byla členkou české delegace v ELGPN. Díky této mezinárodní síti měl český tým příležitost seznámit se s příklady systémových řešení v oblasti kariérového poradenství v různých...

Kariérové poradenství pro děti z Bullerbynu

Datum: Autor/autoři: Ing. Helena Košťálová Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Na studijní cestu do švédského Stockholmu jsem se dostala díky ocenění v soutěži Národní cena kariérového poradenství. Odjížděla jsem přesně v období, ve kterém realizujeme sérii vzdělávacích kurzů pro pedagogy a poradenské pracovníky na základníc...

Jaká je role kariérového poradenství ve Švédsku?

Datum: Autor/autoři: Asa Sundelin Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

S Asou Sundelin jsem se seznámila v roce 2008, kdy připravila pro české kariérové poradce a poradkyně mezinárodní školení v rámci programu Euroguidance. Pak jsme se opět setkaly na přelomu let 2013/2014, kdy s kolegyní Karin Hirisawa zrealizovaly ...

Projekty kariérového poradenství - příklad z praxe

Datum: Autor/autoři: Ing. Helena Košťálová Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

V posledních letech se na českých školách udělal pro rozvoj kariérového poradenství bezpochyby kus práce. Mnozí učitelé pro své žáky a studenty připravili celou škálu aktivit od exkurzí přes kroužky až po dlouhodobější projekty a předměty. Ale jak...

Potvrzování přihlášek - jiný úhel pohledu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Romana Jezberová, Ph.D. Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Zcela souhlasím s názorem pana Gregory, že při schvalování přihlášek do přípravy na povolání u žáků se zdravotními handicapy je nejpřednější dodržovat individuální přístup. Být na místě pediatra a vědět, že žák trpí chronickou a v podstatě nevyléč...

Potvrzování přihlášek - jaká je role pediatra?

Datum: Autor/autoři: MUDr. Martin Gregora Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Do endokrinologické ambulance přichází chlapec, diabetik, závislý na čtyřech dávkách inzulínu denně a na dietě přepočítávané na výměnné jednotky. Jeho matka mi rozhořčeně podává přihlášku na odborné učiliště, kterou jí praktický dětský lékař odmít...

Propojení kariérového poradenství a konkrétních zkušeností aneb Aby bylo co reflektovat

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Kariérové poradenství je ze své podstaty zaměřeno na sebereflexi. Pokud se má člověk rozhodovat o tom, kam bude profesně směřovat svůj život, jak v životě uplatní, co se doposud naučil, a pro co má předpoklady, potřebuje mít prostor se nad tím zam...

Co není kariérové poradenství

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Do škol aktuálně směřuje skrze místní akční plány a krajské akční plány a další strategie téma kariérového poradenství. Podle nového znění novely zákona o pedagogických pracovnících, která je v současnosti v legislativním procesu, by se měla od ro...

"Kdo jsem? Kam jdu?" Dáváme žákům a studentům prostor pro hledání odpovědí? - Jak funguje školní poradenské pracoviště oceněné za kariérové poradenství, 2. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D. Ze seriálu: Kdo jsem? Kam jdu? Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

„Ráda bych přišla na to, jaké povolání by mi v budoucnu sedlo.“ (Bára, 17 let) „Ráda bych zjistila, jestli chci být víc veterinářka nebo lékařka.“ (Andrea, 16 let) „Chtěla bych si dát dohromady nápady, co všechno bych chtěla po gymplu dělat, a víc...