Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Inspirace a inovace ze škol

Inspirace a inovace ze škol

Počet článků v rubrice: 13

Labyrinth

Datum: Autor/autoři: RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

„What’s needed today is a new model for learning that values all learning opportunities and provides children and families with easy access to meaningful and rewarding experiences wherever they are...“ (Remaking learning, s. 11)

Jak funguje školní poradenské pracoviště oceněné za kariérové poradenství, 1. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D. Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

Školní poradenské pracoviště je pevnou součástí školy již několik let, jeho počátky sahají do roku 2007. Cílem jeho činnosti je být k dispozici studentům čtyřletého gymnázia v případě potřeby, tzv. tady a teď, tedy poskytovat neodkladně podporu př...

Ondra nás naučil, jak se stát lepšími

Datum: Autor/autoři: Ing. Anna Luxová , Kateřina Zídková Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Naše škola zaznamenala na začátku března nečekaný úspěch, když jeden z našich žáků zvítězil v soutěži odborných dovedností, čímž se nominoval na celostátní soutěž České ručičky. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby se nejednalo o žáka s poruchou...

Inkluze znamená, že dobře je všem zúčastněným

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jitka Hřebecká Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

V poslední době se slova integrace a inkluze skloňují mezi pedagogickou a rodičovskou veřejností velmi intenzivně. Často ne zrovna v pozitivním vyznění. Teprve v posledních dnech se objevují první předběžné podklady blíže konkretizující změny, kte...

"Hej rup - spojme sílu, hej rup - ruce k dílu"

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Uhrová Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

V březnu 2013 odstartovala naše škola pod záštitou Plzeňského kraje a Evropské unie projekt s názvem „Hej rup - spojme sílu, hej rup - ruce k dílu“. Cílem projektu bylo podpořit děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpora pro tyto d...

Asistent pedagoga ve škole

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bohuslava Glasslová Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Pojem „asistent pedagoga“ se dnes skloňuje se ve všech pádech. Přítomný je i v novele školského zákona, v části, která se dotýká změn koncepce vzdělávání žáků, kteří potřebují vyšší míru podpory. Zajištění vzdělávání dětí, žáků a studentů se speci...

Kartotéka podpůrných a vyrovnávacích opatření

Datum: Autor/autoři: Mgr. Libor Tománek Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Naše škola se nachází v centru Brna a vždy platila za poněkud „jinou“ školu. Školu, se kterou si systémově tak nějak nevíme rady. Jsme školou inkluzivní, nebo segregační? Poskytujeme kvalitní vzdělávání, nebo naopak bráníme žákům kvalitní vzdělání...

Kariérové poradenství na Gymnáziu Jihlava

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ivana Veselá Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

Na Gymnáziu Jihlava jsem začala pracovat před šesti lety jako školní psycholožka díky projektu „VIP Kariéra II“. Od té doby se podařilo našemu školnímu poradenskému pracovišti (dále také „ŠPP“) ustálit model kariérového poradenství, o který bych s...

Jak se cítí Birlibán?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Dana Tvrďochová Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Ve třídě je tak trochu šero, možná je cítit vanilka nebo kakao. Na zemi leží vzorovaná látka a na ní velký hrnec s vařečkou... Co se bude dít? Začnu pomalu točit kličkou hracího strojku, rozezní se jemná melodie a třída zvědavých prvňáčků se sesed...

Nepřipusťme zánik školních poradenských pracovišť

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Došek Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

V září roku 2005 se do školského slovníku začal vkrádat pojem školní poradenské pracoviště. Díky projektu tehdejšího Institutu pedagogicko-psychologického poradenství dostaly školy šanci zřídit pozici školního speciálního pedagoga nebo školního ps...

Výchovné poradenství na SOŠ a SOU Mladá Boleslav

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Wenzelová Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

Výchovnému poradenství se věnuji asi pět let. Absolvovala jsem kurz výchovného poradenství, studuji na Pražské psychoterapeutické fakultě (v rámci celoživotního vzdělávání na Pražské vysoké škole psychosociálních studií) a minulý rok jsem absolvov...

Projekt "Starší kamarád"

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zdeňka Polínková Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

Procházím se o přestávce po škole a ve většině tříd je krásný klid. Možná by mě mohlo uchlácholit, že máme tak hodné žáky. Když však nahlédnu do tříd, vidím jednotlivce i skupinky, jak se sklánějí nad mobily a tablety a jsou zabráni do různých her...

Jak zatočit se šikanou?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Eva Sedláková Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

Tuto otázku si asi klade každý pedagogický sbor na této planetě. Bohužel právem.