Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Informace, zjištění a analýzy ČŠI

Informace, zjištění a analýzy ČŠI

Počet článků v rubrice: 4

Shrnutí hlavních zjištění ke kvalitě institucionální výchovy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Česká školní inspekce provedla v období červen 2016 - únor 2017 podrobné inspekční šetření zaměřené na kvalitu výchovně-vzdělávací činnosti v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Inspekční činnost se skládala ze dvou částí - z preze...

K prevenci a řešení rizikových jevů ve školách

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Školy a školská zařízení mají podle školského zákona povinnost vytvářet mimo jiné také podmínky pro zdravý vývoj dětí a žáků a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků při vzdělávání a...

Na nadané se zapomíná, jejich podpora je stále v počátečním stadiu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Jedním z témat, kterému se Česká školní inspekce v uplynulém školním roce věnovala, bylo vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků. V rámci debat o společném vzdělávání se totiž většinou zdůrazňuje problematika začleňován...

Monitoring zavádění společného vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Od školního roku 2016/2017 dochází ke změně v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů (pro zjednodušení je dále používán termín „žák“) se speciálními vzdělávacími potřebami a také žáků nadaných a mimořádně nadaných (na které se v kontextu debat o...