Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Diagnostika

Diagnostika

Počet článků v rubrice: 14

Barevné fólie jako podpůrná opatření při nápravách čtení

Datum: Autor/autoři: Jana Štěpánová , Libor Štěpán Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Tisíce dětí, pro které je čtení únavné a nepříjemné, nevědomky zažívají vizuální stres. Aby dosáhly stejných výsledků jako jejich vrstevníci, musí pracovat s vyšším úsilím. Často potřebují zvláštní vzdělávací opatření. Mnohým z nich mohou pomoci s...

MABEL - Vícejazyčná testová baterie pro diagnostiku předpokladů rozvoje gramotnosti a gramotnostních dovedností

Datum: Autor/autoři: Gabriela Seidlová Málková Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Multilanguage Assessment Battery of Early Literacy (MABEL) je vícejazyčný soubor diagnostických testů a normativních údajů určený pro diagnostiku předpokladů rozvoje raných gramotnostních dovedností a dovedností souvisejících s rozvojem čtení a ps...

Hodnocení exekutivních funkcí u dětí

Datum: Autor/autoři: Kateřina Holubová Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Jak již bylo naznačeno v článku o exekutivních funkcích v květnovém vydání, mnohé zahraniční výzkumy již několik desítek let podporují předpoklad, že kvalita exekutivních funkcí (dále také „EF“) dětí a dospívajících ovlivňuje edukační proces a že ...

Dyslexie - včera, dnes a zítra

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Teorie i výzkumné poznatky, ze kterých vychází praxe poznávání a nápravy specifických poruch učení v oblasti čtení, se v průběhu desetiletí výrazně proměnily – přitom my máme pocit, že jde pořád o totéž. Je pravda, že v projevech se dnešní dyslekt...

Lepší dříve nežli později

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Prevence problémů je důležitá a totéž se týká i jejich včasného záchytu. Platí to jak pro zdravotní, tak pro vzdělávací a výchovné problémy. Jestliže je např. dítě výrazně deprivované, nemůže navázat trvalejší citové vztahy s důležitými dospělými,...

Seznámení s nově vydanou českou verzí čtvrté revize Woodcockova-Johnsonova testu

Datum: Autor/autoři: Monika Víchová Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Na podzim roku 2019 obohatila český psychodiagnostický trh další významná metoda. Čtvrtá revize Woodcockova-Johnsonova testu byla převedena do českého prostředí a standardizována na české populaci. Vydané Woodcock-Johnson IV Testy kognitivních sch...

Co říká výzkum o potřebách rodičů ředitelům škol?

Datum: Autor/autoři: Václav Zeman Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Postoj českých rodičů ke zdejším školám je mnohem barvitější než jen na škále „spokojeni – nespokojeni“. Ukazuje to výzkum, jehož výsledky mohou být v mnohém zajímavé i pro vedení škol.

Jak včas rozpoznat intelektově nadané dítě: 2. část: Úskalí psychologické diagnostiky

Datum: Autor/autoři: Andrea Štefáčková Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

V minulém čísle jsme se věnovali důležitosti včasné identifikace MiND 1) dětí i celému procesu identifikace intelektového nadání. V tomto čísle si přiblížíme některá možná úskalí, která plynou z typických charakteristik MiND dětí a která je třeba ...

Nový přístup k diagnostice grafomotorických obtíží

Datum: Autor/autoři: Katarína Šafárová Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Dysgrafie, definovaná jako porucha psaného projevu, patří mezi specifické poruchy učení s odhadovanou prevalencí 10–34 % (v závislosti na zdroji). K její diagnostice jsou určeny různé testy, které však nejsou k tomuto účelu primárně určeny. Samotn...

Logopedická depistáž a kompetence logopedických asistentů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Ilona Hulínová-Mihalcová Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Co je logopedická depistáž? Orientační vyšetření vývoje řeči, které se provádí většinou v mateřských či základních školách pro vybranou skupinu dětí. Jaký je cíl depistáže? Včasné zahájení odborné logopedické péče a tím snížení následků narušené k...

Diagnostika pozornosti u dětí v předškolním věku

Datum: Autor/autoři: Bc. Vladěna Šnoblová Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Psychologická diagnostika v současnosti představuje dynamicky se rozvíjející odvětví psychologie. V oblasti diagnostiky dětí stále převažuje poptávka po diagnostických nástrojích umožňujících hodnotit schopnosti dětí, a to zejména v souvislosti s ...

Vhodnost využití Testu struktury inteligence při diagnostikování dyslexie u studentů středních škol

Datum: Autor/autoři: Viera Vatrtová Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Článek shrnuje výsledky výzkumné části diplomové práce, ve které jsme se zaměřili na prověření vhodnosti využití Testu struktury inteligence IST 2000 R při diagnostice studentů středních škol s dyslexií. Podnět k výzkumu vzešel z diagnostické prax...

Novinka v psychodiagnostice - diagnostická baterie kognitivních procesů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Máte dojem, že diagnostické nástroje, které používáte pro zmapování rozumových schopností žáků, jsou už někdy trochu zastaralé nebo vám neposkytnou dostatek informací pro navrhování podpůrných opatření ani pro formulování doporučení rodičům a klie...