Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Aktuálně

Aktuálně

Počet článků v rubrice: 15

Školský logoped a význam jeho ukotvení v ZPP

Datum: Autor/autoři: Petr Kopečný Vydání: 4/2022 Ročník: 2022

V souvislosti s připravovanou právní úpravou zákona o pedagogických pracovnících (ZPP) v kontextu navrhované pozice školský logoped bych rád shrnul několik postřehů ze školské praxe.

Pozice školského logopeda má v zákoně o pedagogických pracovnících právem své místo

Datum: Autor/autoři: Veronika Včelíková Vydání: 4/2022 Ročník: 2022

(Proč jsou logopedi ve školách správná cesta)Logopedická intervence má v rezortu školství bezpodmínečně své místo, stejně jako školský logoped. Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících ve svém obsahu naprosto správně a oprávněně usi...

Připomínáme výročí

Datum: Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Dětský psycholog a pedagog Václav Mertin, autor mnoha odborných publikací, editor Školního poradenství v praxi a držitel Ceny Wolters Kluwer, slaví kulatiny. Blahopřejeme a nejsme sami. Přidali se k nám ti, kteří se na své profesní cestě s laskavý...

Anketa: Potřebujeme ve školách pestrost?

Datum: Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

V pátek 20. dubna 2018 pořádá katedra psychologie FF UK již jedenáctý ročník konference Škola jako místo setkávání. Časopisy Školní poradenství v praxi i Řízení školy se letos poprvé staly oficiálními partnery a spolupořadateli celé akce, čímž zvý...

Anketa

Datum: Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Když pracujete ve školství, začínáte rok dvakrát – v lednu kalendářní, v září školní. I slova jako „letos“ či „vloni“ mají dva významy. A také máme dvakrát příležitost dávat si předsevzetí a hledět s nadějí do následujícího roku, ve kterém můžeme ...

Antifetfest 2017 bude provázet plakát Marie Zandálkové

Datum: Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Rekordní počet 76 účastníků z pražských základních a středních škol přihlásil své práce do soutěže o nejlepší plakát pro amatérskou filmovou soutěž Antifetfest 2017, kterou vyhlásilo hlavní město Praha. Autoři nejlepších plakátů byli vyhlášeni rad...

Vzpomínka na doc. Věru Pokornou

Datum: Autor/autoři: Naděžda Dvořáková Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany

Cílem článku je vyčlenit důležité obsahové momenty nového Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci šikany ve školách a školských zařízeních a tím přispět k jejich využití v praxi škol a školských zařízení.

Novelizace metodického pokynu proti šikanování

Datum: Autor/autoři: PhDr. David Čáp Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Již od počátku září mají školy a školská zařízení k dispozici novelizovaný metodický pokyn proti šikanování. Hned v úvodu tohoto komentáře musím uvést, že novelizace se dle mého názoru povedla. Jedná se o text v praxi dobře použitelný, návodný a h...

Podpůrná opatření pro dospívající s dyslexií

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Dne 26. listopadu 2015 se konal 16. ročník odborné konference a výstavy DYSKORUNKA, kterou pořádá DYS-centrum Praha, o. s. Letošní ročník byl výjimečný větší účastí kolegů ze zahraničí, s nimiž DYS-centrum od loňska řeší mezinárodní projekt nazvan...

Dyskorunka 2015

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Dne 26. listopadu 2015 se již pošestnácté sešli učitelé, poradenští pracovníci, akademici, ale i rodiče dětí se specifickými poruchami učení a/nebo chování (SPUCH) či dospělí s dyslexií i všichni ostatní, jimž problematika SPUCH není cizí, na odbo...

NÚV připravuje pro školy mnohostrannou podporu v oblasti kariérového poradenství

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavlína Šťastnová , PhDr. Jana Gajdošová Vydání: 5/2015 Ročník: 2015

Do výuky lze začlenit pracovní listy pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce, videoukázky oborů vzdělání nebo Profitest. Poradci na školách mohou projít e-learningovým kurzem. Rodičům lze doporučit bezplatné a individuální služby Centra kariérov...

Speciální a sociální pedagog

Datum: Autor/autoři: Mgr. Libor Tománek , Mgr. Barbora Glogarová Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Dobře personálně vybavené poradenské centrum přímo ve škole má přímý vliv na snižování výskytu sociálně patologických jevů a zmírňování projevů speciálních vzdělávacích potřeb žáků. Urychluje a zkvalitňuje se tak celý proces diagnostiky, prevence,...

Školy by měly být připraveny na různé děti, realita je ale jiná

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Diagnostika, která se používá pro stanovení speciálních vzdělávacích potřeb dětí, je nedostatečná a zavádějící. Poradenská podpora škol hraje při snaze integrovat děti se speciálními potřebami do běžných škol klíčovou roli, je však personálně podd...