Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Václav Mertin

Psycholog, 35 let poradenské praxe v pedagogicko-psychologické poradně, učitel katedry psychologie FF UK v Praze – vyučované předměty zahrnují pedagogická psychologie, školní a poradenská psychologie. Odborné zájmy: obecnější otázky uplatnění psychologie ve školství, individualizace vzdělávacího přístupu k dětem, poruchy učení a chování, vstup dítěte do školy, domácí vzdělávání, poradenství pro rodiče.

Počet článků autora: 55


Dar nebes

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Když má dítě výtvarný, hudební, sportovní talent, bereme to trochu jako dar nebes. Mluvíme o genetické výbavě, kterou nelze změnit, o vrozeném talentu, vlohách, nadání. Někdy jsme dokonce přesvědčeni, že nadání se prosadí, i když mu vnější životní...

In memoriam Karla Kordová(18. 12. 1933 - 3. 2. 2021)

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Prevence Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Sociální pracovnice nebývají obvykle v popředí odborného zájmu poradenství. Možná také proto, že se v průběhu let pozvolna proměnila náplň jejich práce a dnes jsou možná víc organizačně administrativní pracovnice.

Poradenský systém potřebuje změnu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Je nepochybné, že ani v současné době se nezastavila činnost poradenských služeb ve školství. Jen dochází k tomu, že vzhledem k podmínkám některé problematiky ustupují do pozadí (pokud jsou děti doma), naproti tomu jiné jsou a budou frekventovaněj...

Profesor Josef Langmeier

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Připomínáme výročí Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Připomínáme výročí

Pohled do zahraničí - úvod

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Pohled do zahraničí Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Zkušenosti z poradenských systémů jiných států nebývají jednoduše přenositelné do českých podmínek.

Profesor Josef Langmeier

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Volám po větší rovnoprávnosti tělesných a duševních problémů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Když má dítě chřipku, je doma přirozeně třeba 10 dní a nikdo nenamítá, že je zbaveno možnosti vzdělávat se. Tento přístup má jednoznačně logiku. Jak se může učit, když má horečku a leží? Naproti tomu když je stejné dítě ve škole v opravdu velmi šp...

Postup školy při obvinění zákonného zástupce z týrání dítěte

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Poradna Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Šestnáctiletá studentka střední školy odešla od rodičů a nyní bydlí s příbuznými. S rodiči se nechce stýkat a viní je z týrání, u příbuzných je spokojená. Tento faktický stav však nebyl dosud potvrzen soudem ani rozhodnutím, ani předběžným opatřen...

Odklad školní docházky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Odborná sdělení Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Školní připravenost a vstup dítěte do první třídy základní školy nepředstavují dnes v České republice témata, která by stála v popředí zájmu odborníků či politiků. Počet odkladů školní docházky se několik let vcelku stabilně drží na podobně vysoké...

Výchovné poradenství potřetí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 4/2020 Ročník: 2020