Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Václav Mertin

Psycholog, 35 let poradenské praxe v pedagogicko-psychologické poradně, učitel katedry psychologie FF UK v Praze – vyučované předměty zahrnují pedagogická psychologie, školní a poradenská psychologie. Odborné zájmy: obecnější otázky uplatnění psychologie ve školství, individualizace vzdělávacího přístupu k dětem, poruchy učení a chování, vstup dítěte do školy, domácí vzdělávání, poradenství pro rodiče.

Počet článků autora: 42


Camille Laurans, Jess Pauwels: Co to tam mám? - moje malá proč

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Krátkodobou bouřlivou mediální pozornost a odezvu vzbudila před pár týdny knížka Co to tam mám? – moje malá proč. Je určena pro děti od čtyř let (takové hranice jsou vždy pouze orientační a velmi individuální) a vydaná v nakladatelství Svojtka a C...

Emocionální gramotnost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Prevence Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Byť to tak někdy nepůsobí, ve škole se snažíme vzdělávat děti v dovednostech (šířeji v kompetencích) důležitých v dospělém životě. Rozvíjíme čtenářskou, numerickou, finanční, digitální a další gramotnosti.

Kdy jsou zodpovědní dospělí, kdy děti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Ohlasy Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Ve Školním poradenství v praxi č. 5/2019 (rubrika Poradna) se na s. 26 objevil dotaz týkající se trestní odpovědnosti školy a učitele v případě, kdy se na škole v přírodě opila žákyně a následně utekla. Odpověď jsem pochopil tak, že odpovědná je š...

Proč je fyzika důležitější než tělocvik?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Je patrně drzost od nevyučujícího dětského psychologa klást následující otázku: Proč jsou fyzika a chemie ve škole důležitější předměty než hudebka a výtvarka nebo tělocvik? A co takové „ruční práce“ nebo etická výchova? Už vůbec si netroufám zept...

Laskavost a důslednost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Učitelé hledají efektivní cesty, jak naplnit společenskou objednávku i své vlastní osobní poslání a děti co nejvíc naučit a maximálně přispět i k jejich dobré výchově. Narážejí přitom na řadu úskalí v podobě nedostatečných předpokladů na straně dě...

Změna je v rukou učitelů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Učitelé si stěžují na nespolupráci a zvyšující se agresivitu rodičů. Patrně oprávněně. Připomínám však, že naprostá většina rodičů jedná slušně a tato slušnost je neopouští ani v náročných situacích (stejně jako podstatnou část učitelů). Jen nevím...

Potřebujeme psychosociální služby pro děti v nejranějších vývojových stadiích?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Odborná sdělení Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Zdravotnické služby pro věkovou kategorii 0–6 pokládáme za samozřejmé. I jesle byly zdravotnické zařízení, protože se mělo za to, že tělesné zdraví i fyzický rozvoj kojence a batolete jsou primární. Psychologické a pedagogické aspekty rozvoje dítě...

Správné je to, co je v nejlepším zájmu dítěte

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Klima školy Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Má být přítomen zástupce školy při rozhovoru pracovníka OSPOD s dítětem a mají být předem vyrozuměni rodiče? Pokud k tomu nedojde, v jednom případě může údajně dojít ke kolizi s povinnostmi školy zajistit bezpečí dítěte, ve druhém pak s právy rodi...

Fyzické tresty

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Odborná sdělení Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Americká akademie pediatrů vydala v listopadu 2018 vyjádření k fyzickému trestání dětí. Je určeno primárně pro pediatry v terénu, protože se v různých šetřeních ukazuje, že většina z nich je v průběhu specifické zdravotní péče žádána i o odpovědi ...

Škola by měla hájit nejlepší zájem dítěte

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Téma měsíce Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Problematika přítomnosti a použití mobilů ve škole je na programu diskusí dlouhodobě. Řeší se, zda zakázat nošení do školy všeobecně předpisem (Francie), nebo jejich zákaz dát do školního řádu, zda je ráno dětem odebírat a v poledne vracet, zda um...