Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Václav Mertin

Psycholog, 35 let poradenské praxe v pedagogicko-psychologické poradně, učitel katedry psychologie FF UK v Praze – vyučované předměty zahrnují pedagogická psychologie, školní a poradenská psychologie. Odborné zájmy: obecnější otázky uplatnění psychologie ve školství, individualizace vzdělávacího přístupu k dětem, poruchy učení a chování, vstup dítěte do školy, domácí vzdělávání, poradenství pro rodiče.

Počet článků autora: 47


Odklad školní docházky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Lepší dříve nežli později

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Diagnostika Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Prevence problémů je důležitá a totéž se týká i jejich včasného záchytu. Platí to jak pro zdravotní, tak pro vzdělávací a výchovné problémy. Jestliže je např. dítě výrazně deprivované, nemůže navázat trvalejší citové vztahy s důležitými dospělými,...

Dyslexie - včera, dnes a zítra

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Diagnostika Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Teorie i výzkumné poznatky, ze kterých vychází praxe poznávání a nápravy specifických poruch učení v oblasti čtení, se v průběhu desetiletí výrazně proměnily – přitom my máme pocit, že jde pořád o totéž. Je pravda, že v projevech se dnešní dyslekt...

50x opiš větu...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Ještě stále se ve školní praxi setkáváme s tím, že učitel po nějakém opakujícím se nebo výraznějším prohřešku nechá dítě (případně skupinu dětí i celou třídu) napsat desetkrát, padesátkrát, či dokonce stokrát větu, která obsahuje vyjádření, co (ne...

Camille Laurans, Jess Pauwels: Co to tam mám? - moje malá proč

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Krátkodobou bouřlivou mediální pozornost a odezvu vzbudila před pár týdny knížka Co to tam mám? – moje malá proč. Je určena pro děti od čtyř let (takové hranice jsou vždy pouze orientační a velmi individuální) a vydaná v nakladatelství Svojtka a C...

Emocionální gramotnost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Prevence Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Byť to tak někdy nepůsobí, ve škole se snažíme vzdělávat děti v dovednostech (šířeji v kompetencích) důležitých v dospělém životě. Rozvíjíme čtenářskou, numerickou, finanční, digitální a další gramotnosti.

Kdy jsou zodpovědní dospělí, kdy děti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Ohlasy Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Ve Školním poradenství v praxi č. 5/2019 (rubrika Poradna) se na s. 26 objevil dotaz týkající se trestní odpovědnosti školy a učitele v případě, kdy se na škole v přírodě opila žákyně a následně utekla. Odpověď jsem pochopil tak, že odpovědná je š...

Proč je fyzika důležitější než tělocvik?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Je patrně drzost od nevyučujícího dětského psychologa klást následující otázku: Proč jsou fyzika a chemie ve škole důležitější předměty než hudebka a výtvarka nebo tělocvik? A co takové „ruční práce“ nebo etická výchova? Už vůbec si netroufám zept...

Laskavost a důslednost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Učitelé hledají efektivní cesty, jak naplnit společenskou objednávku i své vlastní osobní poslání a děti co nejvíc naučit a maximálně přispět i k jejich dobré výchově. Narážejí přitom na řadu úskalí v podobě nedostatečných předpokladů na straně dě...