Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Václav Mertin

Psycholog, 35 let poradenské praxe v pedagogicko-psychologické poradně, učitel katedry psychologie FF UK v Praze – vyučované předměty zahrnují pedagogická psychologie, školní a poradenská psychologie. Odborné zájmy: obecnější otázky uplatnění psychologie ve školství, individualizace vzdělávacího přístupu k dětem, poruchy učení a chování, vstup dítěte do školy, domácí vzdělávání, poradenství pro rodiče.

Počet článků autora: 61


Bezpečí a jistota je nejdůležitější

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Několik let jsem měl možnost vysokoškolským studentům se stanovenými speciálními vzdělávacími potřebami provádět tzv. funkční diagnostiku, která měla sloužit výlučně k úpravám podmínek dalšího studia. Nejdřív mě mile překvapilo, posléze už jsem si...

Kde a proč ztrácíme intelektuální kapacitu dětí? A co máme dělat k jejímu uchování a rozvoji u všech dětí?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Nikdo neví stoprocentně, které dítě nosí v tornistře maršálskou hůl. Až na malé výjimky neumíme validně a spolehlivě poznat vlohy, talent či nadání v kterékoliv oblasti dětského rozvoje a už vůbec ne je předvídat pro dospělý život. Koneckonců všec...

Najít ten správný klíč...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Učitelé někdy svůj přínos k všeobecnému utváření i specifickým výsledkům dítěte hrubě podceňují. Deklarují, a zřejmě jsou o tom i přesvědčeni, že jsou to především vlastnosti a schopnosti samotného dítěte, působení rodiny, všeobecné podmínky mimo ...

Rozvíjejme všechny děti bez ohledu na predikce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Snaha rozumět trendům ve vývoji dítěte je pochopitelná. Do určité míry totiž toto porozumění ovlivňuje náš přístup k němu.

Poučení z minulosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Jestliže nerozumíme vlastní historii, jsme prý odsouzeni k tomu, abychom opakovali všechny chyby, kterých jsme se kdy jako společnost dopustili. Nechme stranou, že neexistuje pouze jedna verze výkladů historie, jen řada našich leckdy protikladných...

Už žádná čísla

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Některé edukační problémy u dětí se nám mohou zdát jako malicherné. Zejména když jsme dnes nuceni řešit otázky světodějné a bez sebemenšího zlehčování doopravdy závažné. Jenže i ty banální reálně existují a patrně budou existovat alespoň v nejbliž...

In memoriam Karla Kordová(18. 12. 1933 - 3. 2. 2021)

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Prevence Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Sociální pracovnice nebývají obvykle v popředí odborného zájmu poradenství. Možná také proto, že se v průběhu let pozvolna proměnila náplň jejich práce a dnes jsou možná víc organizačně administrativní pracovnice.

Dar nebes

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Když má dítě výtvarný, hudební, sportovní talent, bereme to trochu jako dar nebes. Mluvíme o genetické výbavě, kterou nelze změnit, o vrozeném talentu, vlohách, nadání. Někdy jsme dokonce přesvědčeni, že nadání se prosadí, i když mu vnější životní...

Profesor Josef Langmeier

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Připomínáme výročí Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Připomínáme výročí

Poradenský systém potřebuje změnu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Je nepochybné, že ani v současné době se nezastavila činnost poradenských služeb ve školství. Jen dochází k tomu, že vzhledem k podmínkám některé problematiky ustupují do pozadí (pokud jsou děti doma), naproti tomu jiné jsou a budou frekventovaněj...