Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Pavel Dosoudil

Centrum sociálních služeb Praha, Pražské centrum primární prevence.

Počet článků autora: 12


Duševní zdraví a šikana

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Dosoudil Rubrika: Prevence Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Duševní zdraví je vlivem situace, kterou poslední dva roky prožíváme, často skloňovaným tématem. Již nyní můžeme sledovat negativní dopady na duševní zdraví dětí jak v řeči statistik (například šetření NÚDZ; CSSP), tak v osobní zkušenosti těch, kt...

Na okraji školství

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Dosoudil Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Česká televize uvádí nový původní seriál Ochránce. V jednotlivých dílech procházíme významné kauzy, které se v našem školství odehrály za posledních třicet let („které otřásly českým školstvím“, jak uvádí upoutávky). Seriál je doprovázen řadou nav...

Primární prevence násilí v blízkých vztazích

Datum: Autor/autoři: Bc. Roman Petrenko Rubrika: Prevence Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Zavedená protipandemická opatření přinášejí také změny v oblasti rizikového chování a rizikových jevů. Ze zahraniční přicházejí informace o růstu násilí v blízkých vztazích, a to jak ve smyslu nárustu jejich intenzity v konkrétních rodinách, tak v...

Umíme se omluvit?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Dosoudil Rubrika: Metodická činnost Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Omluva je fenomén, na který se můžeme dívat například z pohledu kulturně antropologického, lingvistického nebo psychologicko-pedagogického, tedy jako na sociální dovednost, již se musíme naučit.

Podpora duševního zdraví ve škole - metodika Passport: Skills for Life

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Dosoudil Rubrika: Prevence Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

V nedávných letech jsme ve školním prostředí byli zvyklí preferovat programy specifické primární prevence, tedy aktivity konkrétně a prokazatelně spojené s předcházením konkrétním formám rizikového chování. Toto pojetí se odráželo také v dotačních...

Prevence rizikového chování po ukončení mimořádných opatření

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Dosoudil Rubrika: Prevence Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

V této chvíli se ruší mimořádná opatření reagující na šíření nemoci, která nás do značné míry uzavřela v izolaci. Více se otvírají také školy a školská zařízení. Stále však existuje pravděpodobnost, že budou nějaká opatření znovu zavedena, a neumí...

Žáci s agresivním chováním a program ART

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Dosoudil Rubrika: Prevence Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Problematické chování žáků je v posledních letech častým námětem odborných textů, konferencí, rozhovorů mezi pedagogy i společenským tématem. Zejména v širší společenské diskusi se v tomto tématu objevuje hledání příčin takového chování a hledání ...

Posouzení nabízeného programu v oblasti prevence - TFA PROJECT

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Dosoudil Rubrika: Prevence Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Na redakci časopisu se obrátilo několik škol či jejich zřizovatelů se žádostí o vyjádření, zda je nabízený projekt TFA – Titanic Freddie AIDS formou preventivního programu, která by měl být podporována. Autor tohoto článku program osobně neviděl, ...

Aktualizované přílohy metodického doporučení k primární prevenci

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Dosoudil Rubrika: Prevence Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže je dokument MŠMT platný od roku 2010, který vymezuje aktuální terminologii, popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, definuje Mi...

Agrese ve škole

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Dosoudil Rubrika: Prevence Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Agresivní chování ve škole je často diskutovaným a sledovaným tématem. Pozornost veřejnosti vzrůstá s medializací výjimečných případů s tragickými důsledky. Také z tohoto důvodu se v našem prostředí v poslední době do popředí zájmu dostala předevš...