Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Studovala na Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní univerzity a Masarykovy univerzity v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako pedagog na vysoké škole, pracovnice školského úřadu a zástupkyně ředitele střední školy. V současné době se zabývá lektorskou, poradenskou a kontrolní činností ve školství. V rámci vlastní akreditované vzdělávací instituce nabízí semináře pro učitele a vedení školy. 

Počet článků autora: 40


Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (1. část)

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, byla v relativně krátké době dvakrát novelizována. Tématem článku je základní obsah vyhlášky č. 248/2019 Sb. se zaměřením na některá podpůrná opatřen...

Novely některých právních předpisů a jejich důsledky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Cílem článku je popsat podstatu novel některých právních předpisů, které byly publikovány ve Sbírce zákonů v srpnu roku 2019, a načrtnout jejich základní důsledky důležité pro činnost školských poradenských zařízení a škol zřízených podle § 16 ods...

Povinnost školy vytvořit podmínky pro začínajícího učitele

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Jaký je správný postup, pokud je ve škole začínající učitel, a jak má probíhat jeho uvedení do praxe v průběhu prvních dvou let?

Trestní odpovědnost učitele

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Jaký je správný postup, pokud je ve škole začínající učitel, a jak má probíhat jeho uvedení do praxe v průběhu prvních dvou let?

Pravidla pro hodnocení žáků maturitního ročníku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Žáci 4. ročníku, kteří chtějí skládat maturitní zkoušku z matematiky, musejí, kromě jiného, absolvovat cca tři didaktické testy (adekvátní maturitním) a splnit je na určitý počet bodů. Pokud se jim to nepodaří, jsou údajně klasifikováni nedostateč...

Žádost o slovní hodnocení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Musí být žádost zákonného zástupce žáka o slovní hodnocení doložena doporučením PPP?

Trestní odpovědnost učitele

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Jaká je trestní odpovědnost pedagoga v tomto případě: Na škole v přírodě se opila žákyně základní školy. Když to zjistila učitelka, tato žákyně utekla do lesa, kde ji nakonec hledala horská služba. Rodiče i žákyně byli před školou v přírodě řádně ...

Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2019/2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Článek shrnuje základní činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2019/2020. Jedná se o aktivity, které vykonávají výchovní poradci a školní metodici prevence ve veřejných i neveřejných základních a střed...

Kdo je oprávněn udělit třídní důtku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Třídní důtka jako výchovné opatření může být udělována pouze třídním učitelem? Co když třídní učitel odmítá svému žákovi toto výchovné opatření udělit? Ostatní vyučující včetně výchovného poradce jsou pro udělení třídní důtky. Lze toto specifikova...

Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Článek shrnuje tradiční činnosti a základní nové aspekty činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence působících v základní a střední škole, a to v jednotlivých měsících 2. pololetí školního roku 2018/2019.