Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Studovala na Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní univerzity a Masarykovy univerzity v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako pedagog na vysoké škole, pracovnice školského úřadu a zástupkyně ředitele střední školy. V současné době se zabývá lektorskou, poradenskou a kontrolní činností ve školství. V rámci vlastní akreditované vzdělávací instituce nabízí semináře pro učitele a vedení školy. 

Počet článků autora: 44


Postup školy při obvinění zákonného zástupce z týrání dítěte

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Poradna Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Šestnáctiletá studentka střední školy odešla od rodičů a nyní bydlí s příbuznými. S rodiči se nechce stýkat a viní je z týrání, u příbuzných je spokojená. Tento faktický stav však nebyl dosud potvrzen soudem ani rozhodnutím, ani předběžným opatřen...

Rozsah práce speciálního pedagoga

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou státem, která vykonává činnost základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a činnost speciálně pedagogického centra. K pedagogickým pracovníkům speciálně pedagogického centra patří i speciáln...

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat změny vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, účinné od 1. 1. 2020, a to se zaměřením na doporučení školského poradenského zařízení, pomůcky dle přílohy č. 1 a zvlášt...

Poměr na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

      Cílem článku je popsat některé časté omyly provázející uzavírání pracovního poměru na dobu určitou a porovnat podmínky uzavírání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka s použitím názorných příkladů vhodn...

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (1. část)

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, byla v relativně krátké době dvakrát novelizována. Tématem článku je základní obsah vyhlášky č. 248/2019 Sb. se zaměřením na některá podpůrná opatřen...

Novely některých právních předpisů a jejich důsledky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Cílem článku je popsat podstatu novel některých právních předpisů, které byly publikovány ve Sbírce zákonů v srpnu roku 2019, a načrtnout jejich základní důsledky důležité pro činnost školských poradenských zařízení a škol zřízených podle § 16 ods...

Povinnost školy vytvořit podmínky pro začínajícího učitele

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Jaký je správný postup, pokud je ve škole začínající učitel, a jak má probíhat jeho uvedení do praxe v průběhu prvních dvou let?

Trestní odpovědnost učitele

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Jaký je správný postup, pokud je ve škole začínající učitel, a jak má probíhat jeho uvedení do praxe v průběhu prvních dvou let?

Pravidla pro hodnocení žáků maturitního ročníku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Žáci 4. ročníku, kteří chtějí skládat maturitní zkoušku z matematiky, musejí, kromě jiného, absolvovat cca tři didaktické testy (adekvátní maturitním) a splnit je na určitý počet bodů. Pokud se jim to nepodaří, jsou údajně klasifikováni nedostateč...

Žádost o slovní hodnocení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Musí být žádost zákonného zástupce žáka o slovní hodnocení doložena doporučením PPP?