Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Lenka Hečková

Počet článků autora: 5


Dlouhodobé uzavření škol je pro děti rizikem a jeho následky budou citelné

Datum: Autor/autoři: Lenka Hečková Rubrika: Inkluze Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

České pojetí nouzového stavu doprovázené opakovaným plošným uzavřením škol a vzděláváním distančním způsobem, ke kterému zdaleka ne všechny děti (a jejich rodiny) mají vhodné podmínky a potřebné kompetence , těžce dopadá na řadu z nich. Negativn...

Pozitivní podpora chování žáků ve třídě

Datum: Autor/autoři: Anna Kubíčková Rubrika: Odborná sdělení Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

V minulém článku s názvem Pozitivní podpora chování žáků ve škole jsme představili tříúrovňový systém podpory chování PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports). Jedná se o implementační rámec, který využívá výzkumy ověřené principy a i...

Omezování podpůrných opatření není správnou cestou

Datum: Autor/autoři: Lenka Hečková Rubrika: Legislativa Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

      Hned s prvním školním dnem přišlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s návrhem na změny vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných1). V době, kdy má školství za sebou výjimečně náročný p...

Novela školského zákona upravující vzdělávání distančním způsobem neřeší znevýhodněné děti

Datum: Autor/autoři: Lenka Hečková Rubrika: Legislativa Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

V červenci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) poslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona č. 866/20 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol...

Nerovnosti ve vzdělávání dětí v režimu výuky na dálku

Datum: Autor/autoři: Lenka Hečková Rubrika: Inkluze Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Současná situace klade vysoké nároky na všechny zúčastněné a ne vždy se daří najít rovnováhu mezi požadavky kladenými ze strany školy, možnostmi dětí a kapacitami jejich rodičů. Nouzová opatření v reakci na hrozící pandemii onemocnění COVID-19, kt...