Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Kamila Balharová

Vystudovala PdF UP v Olomouci obor speciální pedagogika a český jazyk pro 2. stupeň ZŠ a ZvŠ. Rigorózní zkoušku složila na Univerzitě Karlově v roce 2008. Věnuje se speciální pedagogice a výuce českého jazyka. Profesně zaměřené osobní stránky najdete na http://kamilabalharova.wz.cz.   Je autorkou vzdělávacích internetových stránek věnovaných výuce českého a anglického jazyka především pro žáky se SPU - http://www.kaminet.cz, stránek http://kamizdat.wz.cz, které jsou zaměřené metodicky na výuku literatury a slohu a stránek http://azprojekty.wz.cz, kde najdete mnoho projektů propojující jednotlivé vzdělávací oblasti se vším všudy.   Věnuje se profi orientaci žáků se specifickými poruchami učení.

Počet článků autora: 12


Putování klokánka Jumpíka

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Rubrika: Knižní tip Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Kniha Putování klokánka Jumpíka, kterou k vydání připravuje nakladatelství Wolters Kluwer, je určena mladším dětem – na 1. stupni ZŠ. Záměrem knihy je rozvíjet čtenářskou gramotnost nejen u žáků s obtížemi ve čtení, ale i těch, kteří při čtení rád...

Příběhy veverky Zrzinky aneb Učíme se di-ti-ni s veverkou Zrzinkou

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Rubrika: Metodická činnost Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Čím dál častěji se setkávám s dětmi, které nemají dostatečně dozrálé sluchové rozlišování, a z toho důvodu mívají obtíže s odlišením měkkých a tvrdých slabik ve slovech, které se učí ve 2. ročníku základní školy. Když jsem zjistila, že jedna z mýc...

Život rytíře

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Rubrika: Metodická činnost Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Na podzim roku 2018 spatřilo světlo světa 2. vydání knihy Život rytíře 1) , která je zaměřená na rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií (DYS-centrum Praha).

Délky hravě

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Rubrika: Metodická činnost Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

Ve 2. ročníku ZŠ žáci procvičují rozlišování délky ve slovech, důležitá je správná výslovnost i psaní slabik di-ti-ni-dy-ty-ny, dě-tě-ně-de-te-ne. Začínají se seznamovat se základními pravidly českého pravopisu, který je zdánlivě jednoduchý, neboť...

Matematika na KamiNetu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Rubrika: Práce s klientem Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Bloky v části „Matematika“ jsou na KamiNetu řazeny nikoli podle ročníků, ale podle tematických celků. V jednotlivých cvičeních je sedm úkolů. Za správné řešení každého z nich získá dítě usměvavého „smajlíka“. Pokud se mu podaří správně vyřešit vše...

Matematika na KamiNetu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Rubrika: Práce s klientem Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Ve své praxi se setkávám s dětmi, které mají diagnostikovanou dyslexii, dysgrafii či dysortografii a kromě toho jim nejde matematika. To ale bývá překvapivé, neboť matematika dětem s výše vyjmenovanými poruchami potíže obvykle nedělá. Často se na ...

Čas v životě a na KamiNetu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Rubrika: Metodická činnost Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Děti se v rámci předmětu prvouka ve 2. třídě učí hodiny. Některým z nich toto učivo činí potíže a překvapivě mají problémy nejen s hodinami, ale i s orientací v čase obecně. Neorientují se v denních dobách, měsících nebo dnech v týdnu. To jim pak ...

Tři příklady z praxe

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Rubrika: Práce s klientem Vydání: 5/2015 Ročník: 2015

Na jednom setkání s prof. Matějčkem mě zaujalo, když říkal, že český učitel je nesmírně vynalézavý, tvořivý, dokáže si poradit téměř v každé situaci, ale jednu chybu má, nepíše kazuistiky, nepublikuje. Proto mnoho vynikajících pomůcek a postupů mn...

Fíovo čtení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Rubrika: Představujeme Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Pracovní sešit „Fíovo čtení“ vznikl pro děti, jimž se nedaří čtení genetickou metodou, kterou se učily ve škole. Při genetické metodě se učí číst po jednotlivých písmenech, která se rovnou spojují ve slova. Často se jedná o děti s problémy s rozvo...

Projekt PrePIn

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Rubrika: Představujeme Vydání: 1/2015 Ročník: 2015

Legislativa České republiky prostřednictvím školského zákona č. 561/2004 Sb. zaručuje v § 2 rovný přístup ke vzdělání všem občanům České republiky nebo jiného členského státu EU bez rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, n...