Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Zaměstnanci

Ještě ke dvouletým dětem v mateřské škole...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 4/2020 Ročník: 2020

Řada nedorozumění ve školství by nevznikla nebo by měla mírnější průběh, kdybychom spolu více a vstřícněji komunikovali. Kdybychom se pozorněji poslouchali a zároveň o vyřčeném více přemýšleli a současně byli méně zaujatí.

Zástupce ředitele pro ekonomiku

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Rubrika: Poradna Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Budoucnost regionu začíná v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 4/2020 Ročník: 2020

Mám radost z toho, že se o vzdělávání stále více hovoří v souvislostech konkrétního regionu. Osloví to lidi v místě žijící, rozumějí věcem jistě více než obecným proklamacím. Náš region, naše okolí si mnohem plastičtěji představíme a dokážeme o ně...

Příběhy našich sousedů ve světě

Datum: Autor/autoři: Eva Mikulášková Rubrika: Představujeme Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Organizaci Post Bellum se v roce 2019 podařilo svůj úspěšný vzdělávací koncept Příběhy našich sousedů rozšířit do zahraničí. Díky učitelům a dětem z českých škol se sbírka Paměti národa rozrostla o 11 příběhů českých krajanů z Evropy a USA.

Znalost češtiny je základním předpokladem akademického úspěchu

Datum: Rubrika: Inkluze Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

V českých školách přibývá žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a vzdělávací systém na ně není připraven. Podpora postrádá koncepci a nereaguje na konkrétní potřeby dětí ani na jejich úroveň jazyka. Je často závislá na přístupu jednotlivých škol...

Taneční obor startuje diskuzi

Datum: Autor/autoři: Zora Breczková Rubrika: Informace z ÚUR ZUŠ ČR Vydání: ZUŠ 4/2020 Ročník: 2020

Kolegium spolku UR ZUŠ ČR prošlo obměnou, a to nejen na pozici předsedy spolku, ale také v oborovém zastoupení. Jedním z „nováčků“ kolegia jsem také já a musím se přiznat, že to pro mne neznamená být v nějaké funkci, pozici nebo mít nějaké privile...

Někde se strategie vymýšlí, na Říčansku se už žije...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Vzdělávání Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Někde se Strategie 2030+ teprve dokončuje a cizeluje, někde se bez velkých okolků již naplno žije, bez přehánění. Někde se bude řadu měsíců vymýšlet, jak, kdy a kdo bude tuto celostátní strategii implementovat, někde se naopak přímo v terénu naplň...

"Věštecká křišťálová koule" pro inovátory ve vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Redakce časopisu Řízení školy Rubrika: Ze života ZUŠ Vydání: ZUŠ 4/2020 Ročník: 2020

Na konci minulého roku se v Praze uskutečnil největší vzdělávací festival v ČR PREF – Prague Education Festival. Vystupovali zde všichni, kdo mají co říci k výzvám, s nimiž se bude vzdělávání v Česku v budoucnosti muset zabývat.

Prezentiáda jako ukázka komunikace a spolupráce žáků v praxi

Datum: Autor/autoři: Ing. Zbyněk Bárta Rubrika: Inovace a inspirace Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Městská knihovna v Hradci Králové poskytla ve čtvrtek 13. 2. 2020 od 10 do 16 hodin své prostory i zázemí pro pořádání městského kola prezentiády, kterého se zúčastnilo 10 týmů z 9 základních škol, jejichž zřizovatelem je město Hradec Králové.

Pět postřehů z irského školství

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jiří Taufer, Ph.D. Rubrika: Pohled do zahraničí Vydání: ZUŠ 4/2020 Ročník: 2020

Základní umělecká škola Rýmařov se mnoho let profiluje jako škola projektová. Už více než patnáct let podniká nejrůznější mezinárodní spolupráce a využívá většinou „Norské fondy“, program Comenius (Erasmus+) a další. Učitelé a žáci tak navštívili ...

Rubriky