Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Vzdělávání

Zpětná vazba jako základ efektivní výuky

Datum: Autor/autoři: Michal Orság Rubrika: Téma měsíce Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Dylan Wiliam, pedagogická celebrita a guru formativního hodnocení, popisuje současný stav ve školách pomocí parafráze výroku rakousko-britského filosofa Karla Poppera jako „sérii nechtěných odpovědí na nevyřčené otázky“. Učitelé, kteří to mohou zm...

Utajené slučování přímo řízených organizací ministerstva školství

Datum: Autor/autoři: Stanislav Štech Rubrika: Aktuálně Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Reorganizace ministerstev, natož jejich přímo řízených organizací je pro veřejnost obvykle málo zajímavá. Jsou však případy, kdy taková interní změna může mít závažné důsledky.

Dopravní výchova na základních školách

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Rubrika: Informace ČŠI Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Jedním z důležitých specifických úkolů České školní inspekce v uplynulém školním roce bylo také hodnocení vzdělávání v tématech souvisejících s dopravní výchovou na základních školách a víceletých gymnáziích. Součástí této tematicky zaměřené inspe...

PISA 2018: Čeští žáci jsou lepší ve vyhledávání informací než v porozumění textu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Josef Basl, Ph.D. Rubrika: Informace ČŠI Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

V úterý 3. prosince 2019 byla zveřejněna zjištění z nejnovějšího cyklu mezinárodního šetření PISA. Vzhledem k tomu, že se Česká republika do PISA zapojuje pravidelně od roku 2000, je možné diskutovat vývoj výsledků za uplynulých 18 let, zejména pr...

Výpověď daná zaměstnanci v předdůchodovém věku

Datum: Autor/autoři: Petr Konečný Rubrika: Legislativa Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Ústavní soud nedávno řešil případ, ve kterém zaměstnanec nesplňoval předpoklady pro výkon práce ve školství. Zaměstnanec si své vzdělání studiem nedoplnil, a zaměstnavatel mu tak dal výpověď. Ačkoliv zaměstnavatel postupoval přesně tak, jak mu ukl...

Co dělají školy pro demokracii? Vyhlášení nejinspirativnějšího žákovského projektu roku 2019

Datum: Autor/autoři: Veronika Pevná Rubrika: Představujeme Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Každoročně se zástupci 10 žákovských parlamentů z celé ČR scházejí na půdě Senátu, aby veřejnosti představili své nejúspěšnější projekty. Letošnímu, 9. ročníku akce „Co dělají školy pro demokracii?“ předcházelo online hlasování veřejnosti, do kter...

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat změny vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, účinné od 1. 1. 2020, a to se zaměřením na doporučení školského poradenského zařízení, pomůcky dle přílohy č. 1 a zvlášt...

Propojení digitálních technologií a environmentální výchovy

Datum: Autor/autoři: Eliška Sokolíková Rubrika: Představujeme Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Digitální technologie a environmentální výchova – dvě zdánlivě nesouvisející oblasti. Právě jejich propojením se zabývá projekt DEEDU (Digital Environmental Education), který v České republice realizuje nezisková mezinárodní organizace EDUcentrum....

Průvodce po sociálních sítích od Zvol si info: Jak fungují a na co dát pozor?

Datum: Autor/autoři: Marijana Šutová Rubrika: Téma - mediální vzdělávání Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Sociální sítě se již staly běžnou součástí našich životů a zejména pro současné žáky a studenty představují přirozené prostředí, ve kterém se každodenně pohybují. Navazují na nich přátelství, hledají inspiraci, vzdělávají se na nich, prezentují sa...

Rubriky