Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Učitelé

Změny v poskytování pedagogické intervence a pracovněprávní dopady

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je popsat změnu pravidel, podle kterých se poskytuje podpůrné opatření „pedagogická intervence“, a na ně navazující pracovněprávní vztahy. Informace přímo související s poskytováním podpůrného opatření „pedagogická intervence“ jsou ur...

Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání je cílem Strategie 2030+

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta , Ferdinand Hrdlička Rubrika: Informace MŠMT Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Jednou z priorit Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ je vedle proměny obsahů a forem vzdělávání i nastavení rovných příležitostí ve vzdělávání. Bohužel i přes významný posun (řada bariér formálních i neformálních byla již o...

Školní zahrady

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará , Ing. arch. Petr Lešek Rubrika: Klima školy Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Zahrada stojí u samého počátku škol a vzdělávání. Základním archetypem prostoru pro vyučování je totiž obraz učitele a žáků pod stromem. I řada světových náboženství s tímto archetypem pracuje – vzpomeňme na Buddhův strom nebo getsemanskou zahradu...

Založení a rozjezd školy #7: Rodiče

Datum: Autor/autoři: Marek Adler Rubrika: Noví, malí, neotřelí Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

V sedmém pokračování série mapující zrod a život malých neveřejných škol zaměříme svou pozornost na další důležité aktéry – rodiče. Příběhy čtyř škol různých velikostí, z různých regionů a různých zaměření jsou pestrou mozaikou rodičovských očekáv...

Mít nasazené batohy i u počítačů aneb Jak odolává kolektiv Přírodní školy opatřením letošního roku

Datum: Autor/autoři: Adam Lustig Rubrika: Inovace a inspirace ze škol Vydání: SŠ 2/2021 Ročník: 2021

Tiché šeptání spolužáků a zvuky zipů od spacáků, které se ozývaly z obou stran pískovcového převisu. Očima jsem se naposledy podíval na hvězdy, před nimiž se klidně houpaly koruny vysokých borovic, a zachumlal jsem se do spacáku. Taková je moje po...

Čeho je moc, toho je příliš

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Ať člověk otevře kterékoli médium, dokonce i odborné, jsou již přibližně rok zprávy o covidu všudypřítomné. Je logické, že média informují veřejnost o závažných aktuálních událostech, které současnou společnost bezprecedentně ovlivňují a trápí, že...

Cesta k finanční gramotnosti vede přes finančně gramotné učitele

Datum: Autor/autoři: Markéta Beková Rubrika: Představujeme Vydání: SŠ 2/2021 Ročník: 2021

Se zakladatelkou a ředitelkou neziskové organizace Institut ekonomického vzdělávání (INEV) a Ekonomické olympiády Martinou Bacíkovou jsme si v rozhovoru povídaly o finanční gramotnosti studentů i učitelů a taky o vizi společnosti, kde každý rozumí...

Specifika přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Novinky - legislativa, informace Vydání: SŠ 2/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je zrekapitulovat specifika přijímacího řízení ke vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky ve střední škole pro školní rok 2021/2022 a vyčlenit obecně platné momenty, které vyvstaly v jeho kontextu.

Rubriky