Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Školy základní

Střední školy ve spolupráci s Islandem a Norskem

Datum: Autor/autoři: Jana Hůrská Vydání: SŠ 3/2020 Ročník: 2020

Island a Norsko jsou země pověstné nejen svou magicky krásnou přírodou nebo otevřenou a rovnostářskou společností, ale i svým progresivním přístupem ke vzdělávání a školství, které bývá dáváno za vzor celému světu. Není tedy divu, že školy z těcht...

Doba vzdělávání na dálku je plná příležitostí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Rubrika: Distanční vzdělávání Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Jako člověk, který se celý svůj profesní život zabývá rozvojem digitální gramotnosti, bych asi mohl vítězoslavně (a cynicky) konstatovat: „Já vám to říkal.“ V plné nahotě a v přímém přenosu do obývacích pokojů se dnes ukázalo, že dostatečné digitá...

Maturita by mohla být hodnocena percentily či body

Datum: Autor/autoři: Antonín Jančařík Vydání: SŠ 3/2020 Ročník: 2020

Z historického a sociokulturního hlediska je maturitní zkouška jakýmsi iniciačním rituálem. Již sám název maturita odkazuje k tomu, že se uzavírá období dětství a nastupuje dospělost. Ostatně dříve byla maturita nazývána oficiálně jako zkouška dos...

Ředitelé středních škol chtějí být pedagogickými lídry, jsou však spíše správci školy. Některé kompetence vůbec nechtějí

Datum: Autor/autoři: Jakub Černý Vydání: SŠ 3/2020 Ročník: 2020

Z výsledků dotazníkového šetření mezi řediteli středních škol v Karlovarském a Jihomoravském kraji vyplývá, že ředitelé středních škol se z drtivé většiny cítí být pedagogickými lídry, nikoli provozními správci školy, byť jejich náplň každodenní č...

Už vím proč

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Distanční vzdělávání Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

V titulku zmíněná kniha byla v dětství jednou z mých nejoblíbenějších. Podporovala a ve své době zcela uspokojovala moji zvídavost. V osmdesátých letech vyšly dva díly této ilustrované naučné encyklopedie. Co se píše ve třetím, virtuálním dílu, kt...

Odpis zboží ze skladu

Datum: Autor/autoři: Ing. Zdeněk Morávek Vydání: ŠJ 3/2020 Ročník: 2020

Jak naložit se zbožím ve školním stravovacím zařízení, které má krátkou trvanlivost a musíte jej odepsat ze skladu a nezapočítat tento odpis do finanční bilance?

MATH4U - portál pro procvičování středoškolské matematiky

Datum: Autor/autoři: Ing. Petr Beremlijski, Ph.D. , RNDr. Petra Vondráková, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2020 Ročník: 2020

Portál Math4U učitelům umožní připravit si za pár minut nové písemky a interaktivní testy z databáze 4 200 otázek a zaujmout třídu některou ze 150 připravených tréninkových her. Studentům nabízí originální aplikaci pro procvičování matematiky na m...

Ředitelé středních škol chtějí být pedagogickými lídry, jsou však spíše správci školy. Některé kompetence vůbec nechtějí

Datum: Autor/autoři: Jakub Černý Vydání: SŠ 3/2020 Ročník: 2020

Z výsledků dotazníkového šetření mezi řediteli středních škol v Karlovarském a Jihomoravském kraji vyplývá, že ředitelé středních škol se z drtivé většiny cítí být pedagogickými lídry, nikoli provozními správci školy, byť jejich náplň každodenní č...

Jak motivovat ke studiu žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 3/2020 Ročník: 2020

Podle údajů portálu Infoabsolvent počty žáků a studentů odcházejících ze školy, aniž by získali kvalifikaci, postupně vzrůstají. Nejpočetnější skupinou jsou žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí.

Rubriky