Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Rodina

Vyjádření k Podkladové studii k revizi RVP PV

Datum: Autor/autoři: PhDr. Eva Svobodová Rubrika: Aktuálně Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Výbor Společnosti pro předškolní výchovu oslovil své členy, aby se vyjádřili ke zveřejněné Podkladové studii k revizi RVP PV. Tento článek je reakcí na toto oslovení a zabývá se studií od strany 19. Navazuje na článek uveřejněný ve Speciálu pro ma...

Hledání hranic hudební pregramotnosti a gramotnosti

Datum: Autor/autoři: Milena Kmentová Rubrika: Gramotnosti Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Hudební gramotnost a pregramotnost není v hudební pedagogice dosud obsahově definována ani vzájemně ohraničena. Článek představuje možný náhled na tuto problematiku, soustředí se na období prvního kontaktu předškolních dětí s notovým zápisem a dál...

Všeobecně vzdělávací potenciál výtvarných činností v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: Věra Uhl Skřivanová , Monika Plíhalová Rubrika: Klima školy Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Jaký je rozdíl mezi pojetím výtvarné výchovy ve smyslu rukodělných činností a pojetím tvořivé výtvarné výchovy? Tvořivá výtvarná výchova podporuje možnost sebevyjádření dítěte a jeho fantazii, a je tím pádem příležitostí v rámci soudobého pojetí v...

Erasmus+ pro mateřské školy

Datum: Autor/autoři: Lucie Rychlá Rubrika: Představujeme Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Evropský vzdělávací program Erasmus+ není třeba v České republice příliš představovat. Za dvacet let od našeho zapojení vyjelo díky Domu zahraniční spolupráce, který program administruje, do zahraničí přes 120 000 studentů, učitelů a dalších praco...

Výroba pohádkového domečku

Datum: Autor/autoři: Alexandra Hejlová Rubrika: Tvoříme Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

V dnešním díle si budeme všichni společně (kolektivní práce dětí) vyrábět pohádkový domeček, který nám tentokrát zabere hodně času. Tato tvorba je sice časově náročnější, pracnější, ale zato můžete více využít svou fantazii, můžete dokonce vyrobit...

Program Podpory začínajících ředitelek mateřských škol

Datum: Autor/autoři: Dagmar Škubalová Rubrika: Představujeme Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Sdílení dobré praxe je oblíbeným nástrojem zlepšení a urychlení cesty k cíli. Pro nás je tento projekt hlavně radostí, komunikačním nástrojem a příkladem výborné spolupráce.

Stimulační program Maxík jako příprava dětí nejen předškolního věku

Datum: Autor/autoři: Romana Brilová Rubrika: Představujeme Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

V době ohromného rozvoje technologií a digitalizace společnosti nám z našeho světa jaksi uniká dítě. Dítě, které si hraje, běhá, skáče a těmito úkony se zdokonaluje ve všech oblastech, které mají kladný vliv na psychomotorický vývoj dítěte. Místo ...

Malá digitální univerzita

Datum: Autor/autoři: Barbora Vítová Rubrika: Představujeme Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Pět kluků a tři holčičky sedí na koberci a bedlivě pozorují lektorku, která připravuje na podlaze čtvercovou síť. „Umíte se spočítat?“ ptá se dětí. Je nás osm, volají jeden přes druhého. „Budeme si spolu zase hrát. Minule vás navštívil robot Cubet...

Mateřská škola jako centrum komunity aneb Nejlepší škola je ta naproti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Některé skutečnosti jsou tak často opakovány, že je už ani nevnímáme. Český vzdělávací systém je selektivní, některé regiony i samotné školy se vzdalují od sebe, rodiče mnohdy vozí dítě do mateřské či základní školy zbytečně daleko nikoli kvůli ka...

Slovo úvodem

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavla Petrů-Kicková Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Rubriky