Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Osobní údaje

Školní koordinátoři rozvoje - nositelé změny

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Valenta, Ph.D. Rubrika: Klima školy Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Systém intenzivní podpory, který úspěšně pilotuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) v rámci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, zavedl roli tzv. školních koordinátorů rozvoje (ŠKR). Jsou jimi převážně ředitel...

Fyzika má sloužit tomu, aby se děti chtěly učit objevovat svět kolem sebe

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová , RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. Rubrika: Rozhovor Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D., učila téměř 30 let matematiku a fyziku na základní škole, v současné době působí na katedře didaktiky fyziky MFF UK v Praze a podílí se na výuce budoucích učitelů fyziky. Je zakladatelkou projektu Heuréka (https://kdf...

Změňme determinaci v proaktivní chování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Ředitel školy - a co ještě? Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Kolikrát čeští ředitelé i učitelé slyšeli mantru: Dělejte to jako ve Finsku. Kdo nebyl v minulém školním roce v Helsinkách, jako by neexistoval…

Zápis školy nebo školského zařízení do školského rejstříku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta Rubrika: Legislativa Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

V tomto číslo Řízení školy nabízíme třetí ze série článků věnujících se problematice školských rejstříků. V prvním článku jsme se věnovali představení samotných rejstříků, tedy rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických ...

Zákon o svobodném přístupu k informacím: Osobní údaje. 3. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Legislativa Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

V květnovém vydání časopisu Řízení školy byl představen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Následující vydání časopisu provedlo čtenáře procesem při vyřízení žádosti o informace. Tento poslední ...

Jaké jsou právní vztahy mezi orgány státní správy a samosprávy jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Legislativa Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Na začátku dubna 2019 se konal na Filozofické fakultě Karlovy univerzity 12. ročník konference Škola jako místo setkávání. Konference bývá přirozeně zaměřená na ty, kteří vzděláváním procházejí – na děti od nejútlejšího věku až po mladé dospělé – ...

Polytechnické vzdělávání v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: Hana Nádvorníková Rubrika: Gramotnosti Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

Nedávno jsem zažila zajímavou situaci. Starší učitelka si stěžovala svojí mladší kolegyní: „Ty děti jsou dneska hrozný. I předškoláci. Když se jich zeptám, kdo umí hrát na mobilu hry, hlásí se většina, ale zavázat tkaničku umí jen pár z nich a už ...

Aby se z úklidu dětského pokoje či školní herny nestávala válka mezi dospělým a dítětem

Datum: Autor/autoři: Veronika Valová Rubrika: Inovace a inspirace ze škol Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

Jako pedagog mateřské školy určitý čas trávíte tím, že s dětmi uklízíte místo, kde si hrají. A někdy se vám může zdát, že právě tato aktivita je pro vás černým odběrem energie. A možná také znáte dny, kdy pořád dokola dětem připomínáte, aby si ukl...

S pohlednicí kolem světa podruhé

Datum: Autor/autoři: Kateřina Konvalinová Rubrika: Inovace a inspirace ze škol Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

Jak to s námi dále bylo? Co nám poštou dorazilo? Pohlednice z velké dálky či obrázky do obálky. Příběhy v obrázcích schované, inkoustem pečlivě napsané. Barevné a krásné známky, zavedly poštu do naší schránky. Světem tam a zase zpátky, to vám poví...

Rubriky