Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr

Houbové hrátky

Datum: Autor/autoři: Ivana Staňková Vydání: ŠD 4/2020 Ročník: 2020

Letní čas není jen koupání, slunění a hry venku. Někdy přijde déšť či jinak nevlídné počasí... a pak jsou vám k dispozici naše Houbové hrátky.

Seznamte se s GPS art

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 4/2020 Ročník: 2020

Pokud chcete dát pobytu venku se svými svěřenci nový rozměr nebo děti pomocí technologií motivovat k pohybu a poznávání okolí, zkuste aktivitu nazvanou „GPS art“. Tato jednoduchá aktivita zaujme malé i velké. Dá se kreativně využít k propojení poh...

Sdružení pro hračku a hru

Datum: Autor/autoři: Ing. Jiří Šťastný Vydání: ŠD 4/2020 Ročník: 2020

Redakce časopisu Řízení školy navázala v letošním roce spolupráci s oborovou asociací Sdružení pro hračku a hru. Cílem této spolupráce je pravidelné zveřejňování aktuálních informací ze světa hraček a her na stránkách časopisů Speciál pro MŠ a Spe...

Práce vychovatelek v mimořádné situaci

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 4/2020 Ročník: 2020

Prosím o sdělení, jak postupovat v případě vychovatelek ve školní družině v souvislosti se zákazem školní docházky, potažmo pobytu ve školní družině. Musí chodit do školy a vykonávat nějaké jiné práce (např. přerovnání archivu), nebo je to překážk...

Rozvázání pracovního poměru

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 4/2020 Ročník: 2020

Rozvázáním pracovního poměru se rozumí skončení pracovního poměru na základě právního jednání smluvních stran. To může být jednostranné, tj. jedná jedna smluvní strana vůči druhé, nebo dvoustranné, tj. obě strany jednají ve shodě. Dvoustranným prá...

Činnostní testování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Nedokážu posoudit, jestli uvedené sdělení odpovídá skutečnosti, ale odhadované množství nových informací mezi roky 1999 a 2002 bylo prý větší než za celou dosavadní historii lidstva. Množství technických informací se údajně v této době zdvojnásobo...

Školy a cestování žáků. Vady školního zájezdu: V. část

V minulých číslech jsme se zabývaly právními vztahy mezi školou a cestovní kanceláří a zmínily jsme též situaci, kdy škola může od smlouvy odstoupit pro mimořádné a nepředvídatelné okolnosti. V tomto článku se však přesuneme do průběhu zájezdu. Za...

Některé problémové momenty základního uměleckého vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: ZUŠ 3/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat některé zkušenosti s řešením problémových situací při organizaci základního uměleckého vzdělávání v základní umělecké škole. Článek je zaměřen zejména na postup předepsaný příspěvkovým organizacím.

Vyhlášení třetí vlny šablon pro mateřské a základní školy je tady!

Datum: Autor/autoři: Lucie Karešová Rubrika: Granty Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opět z fondů EU podpoří mateřské a základní školy v celé republice. Ve vyhlášené výzvě Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony III je připravena částka 3 mld. Kč.

Dotace na výměnu osvětlení

Datum: Autor/autoři: Ivana Tichotová Rubrika: Provoz školy Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Za daných podmínek je možné získat dotaci z Operačního programu životní prostředí (OPŽP, Prioritní osa 5: Energetické úspory) na modernizaci vnitřního systému umělého osvětlení veřejné budovy s přechodem na LED svítidla. Takto by bylo možné získat...

Rubriky