Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr

Spolupráce aneb Cesta k úspěchu mateřské školy

Datum: Autor/autoři: Romana Brilová Vydání: /2020 Ročník: 2020

„Dávejte si pozor na člověka, který vám radí a tvrdí vám, že je jisté vaše konání tzv. pro vás dobré, přičemž je zároveň dobré pro něj, aniž by na něj přímo dopadaly jeho případné neblahé následky pro vás.“ (NASSIM NICHOLAS TALEB, 2019)

Rozvázání pracovního poměru

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 4/2020 Ročník: 2020

Rozvázáním pracovního poměru se rozumí skončení pracovního poměru na základě právního jednání smluvních stran. To může být jednostranné, tj. jedná jedna smluvní strana vůči druhé, nebo dvoustranné, tj. obě strany jednají ve shodě. Dvoustranným prá...

Zahradní slavnost jako poděkování rodičům za celoroční spolupráci

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: /2020 Ročník: 2020

Mateřská škola Slunečnice Maršovice se chlubí poměrně rozlehlou certifikovanou přírodní zahradou, jež nese jméno Fantazie. Přírodní zahrada byla vybudována prioritně k environmentálnímu vzdělávání a výchově dětí, ale své pestré využití našla postu...

Smysluplný rámec pro spolupráci s rodiči

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: /2020 Ročník: 2020

Spolupráce s rodiči je ožehavé téma, existuje k němu řada publikací, návodů, ale i vtipů a karikatur. Některé formy spolupráce jsou založeny zákonem, jiné jsou dobrovolné. Rodiče a školu spojují děti a jejich výchova a vzdělávání, mají tedy v pods...

Školská rada je pro osvíceného ředitele klíčový prvek řízení školy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Vydání: /2020 Ročník: 2020

Funkční školská rada by měla být pro ředitele školy klíčovým partnerem. Proto by měl pro ni vytvářet otevřené a bezpečné prostředí, v kterém je dialog jediným komunikačním nástrojem. Je-li ředitel školy osvícený a sebevědomý, školskou radu vnímá j...

Vzpomínání na to, jak zkušenosti předběhly teorii...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: /2020 Ročník: 2020

Velice rádi vzpomínáme s kolegyní Hankou na dobu zakládání školy pár měsíců po listopadu 1989. Nechci staromilsky lamentovat nad utíkajícím časem, naopak mi do linky našeho letního čísla vlezla dávno zasunutá vzpomínka týkající se spolupráce s rod...

Budování vztahů mezi rodiči a školou je nikdy nekončící proces

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Jirásko, MBA Vydání: /2020 Ročník: 2020

Jedním ze základních ukazatelů kvality školy je fungování komunity škola-rodiče. Jako zásadní faktor se toto jeví především u základních škol, neboť rodiče, respektive zákonní zástupci, jsou vzdělávacím partnerem školy, dítě je paralelně a soustav...

Přichází příležitost pro školské rady?

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Vydání: /2020 Ročník: 2020

Školskou radu ze zákona zřizuje každá škola. Záměr zákonodárce je srozumitelný a ušlechtilý: doplnit tradiční „rakousko-uherský“ model, kdy je škola nástrojem těch mocných „nahoře“, samosprávným prvkem „zdola“. Tři komory zástupců učitelského sbor...

Rubriky