Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr

Kečupy

Datum: Rubrika: Výsledky testů kvality Vydání: ŠJ 6/2019 Ročník: 2019

Dlouhodobý záměr kraje může zapříčinit nezapsání školy do školského rejstříku

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. , Martin Bukovic Rubrika: Legislativa Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Aby mohly školy poskytovat vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), musejí být nejprve zapsány do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „školský re...

Školní jídelny v Rakousku

Datum: Autor/autoři: Alexandra Kijek Rubrika: Pohled do zahraničí Vydání: ŠJ 6/2019 Ročník: 2019

Jelikož v Rakousku neexistuje zákonná povinnost zajišťovat stravování ve školách, tak se každá obec a každá škola s touto záležitostí vypořádává jinak. Cílem tohoto článku je představit současnou situaci školního stravování ve Vídni, jelikož autor...

3. pracovní setkání vedoucích školních jídelen Pardubického kraje

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. Vladimír Štefančík , Šárka Nováková Rubrika: Představujeme Vydání: ŠJ 6/2019 Ročník: 2019

V celém Pardubickém kraji je 75 151 strávníků z řad dětí, žáků a studentů, dále 10 894 pracovníků škol, kteří se ve školních jídelnách pravidelně stravují, a v rámci své doplňkové činnosti pravidelně navštěvuje školní jídelny ještě dalších 10 292 ...

Děti potřebují dostávat co největší prostor, aby něco vymýšlely a rozhodovaly samy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová Rubrika: Rozhovor Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

RNDr. Jiří Kulich působí jako ředitel Střediska ekologické výchovy SEVER, člen výkonného výboru SSEV Pavučina a místopředseda Výboru pro vzdělávání rady vlády pro udržitelný rozvoj. V roce 1996 byl u založení SSEV Pavučina, v roce 2004 získal Cenu...

Hodnocení práce učitele žáky

Datum: Autor/autoři: Jan Juříček Rubrika: Hodnocení učitelů žáky Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Získávání zpětné vazby je pro učitele stejně jako pro ostatní pracující profesionály velmi podstatné. Lékaři, psychologové, terapeuti, sociální pracovníci, všechny profese, které samostatně a na komplexní úrovni pracují s lidmi, mají ve svých prof...

Setkání pracovníků školních jídelen - jezdecké odpoledne

Datum: Autor/autoři: Ilona Kumžáková Richterová , Tomáš Cimbálník Rubrika: Informujeme Vydání: ŠJ 6/2019 Ročník: 2019

      Asociace zřizovatelů školních jídelen, z. s. (AZŠJ, z. s.), uspořádala ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. města Prahy (MHMP) již 3. krajské setkání pracovníků školních jídelen. Letošní ročník se uskutečnil na S...

Školní jídelna Olešská Koncept interiéru školní jídelny - snaha o propojení vzdělávání v oblasti potravin a zlepšování kultury stravování v prostředí jídelny

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jaroslav Vrtiška Rubrika: Inovace a inspirace ze škol Vydání: ŠJ 6/2019 Ročník: 2019

Školní stravování se stále potýká s důsledky toho, že nutriční a výživová hodnota pokrmů a zpracovávaných surovin bývá často víceméně jediným sledovaným měřítkem jeho kvality. Stravovací návyky dětí jsou navíc stále soustředěny spíše k tradičním a...

Rubriky