Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr

Mutismus v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jana Prokešová Rubrika: Vzdělávání Vydání: MŠ 2/2012 Ročník: 2012

Jistě se každá učitelka mateřské školy ve své praxi setkala s dítětem, které při nástupu do kolektivu nemluvilo. Ve třech letech dítěte mohou mít tyto projevy hned několik důvodů. V dnešním článku se zaměříme na jednu ze závažnějších poruch – muti...

Změny ovlivňující řízení mateřské školy

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Rubrika: Legislativa Vydání: MŠ 2/2012 Ročník: 2012

V následujících pokračováních budeme přinášet výklady změn v právních předpisech, které s účinností od 1. 1. 2012 ovlivňují řízení mateřské školy. Půjde tedy o výběr z ustanovení novelizovaných právních předpisů zaměřený právě na potřeby ředitelek...

Kroužky řečové výchovy - kde jsou?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Renata Škaloudová Rubrika: Vzdělávání Vydání: MŠ 2/2012 Ročník: 2012

„My byli tam…no…tam…jak ten slon! A taky ryby v tý vodě. Máma nebyla taky, ale s dědou koupili nálepky! A taky párek v rohlíku, ale nebyl dobrej, mekáč je lepší. A on stříkal vodu dlouhým nosem! Jako hasiči. Já budu hasič. My tam byli zejtra…“ Kdy...

Ideální denní program v anglické mateřské škole

Datum: Autor/autoři: Andrea Vřešťálová Rubrika: Vzdělávání Vydání: MŠ 2/2012 Ročník: 2012

Ideální denní program v mateřských školách je často probíraným tématem a každý ředitel či učitel by jistě přispěl svým originálním nápadem. Protože však existuje nepřeberné množství mateřských škol s různým zaměřením, jednotný vzdělávací program b...

Zápis do první třídy

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Jan Mikáč Rubrika: Poradna Vydání: 4/2012 Ročník: 2012

Tvorba spisového řádu pro školy, 13. část

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Ze seriálu: Tvorba spisového řádu pro školy Vydání: 4/2012 Ročník: 2012

V minulém čísle jsem vytvořila část vzorového spisového řádu pro školy týkající se rozdělování a oběhu dokumentů, která definuje, jakým způsobem se ve škole předávají dokumenty k jejich dalšímu vyřízení. Dnes se budu věnovat samotnému vyřizování d...

Jak vést personální evidenci?

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Rubrika: Personalistika v řízení školy Vydání: 4/2012 Ročník: 2012

Personální evidence představuje souhrn personálních údajů, které zaměstnavatel potřebuje k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a zabezpečování personální práce v organizaci.

Nová zákonná úprava ve zdravotnictví a její vliv na terminologii ve školském zákoně a zákoně o soudnictví ve věcech mládeže (počínaje 1. dubnem 2012)

Datum: Autor/autoři: JUDr. Mgr. Miroslav Petrák Rubrika: Legislativa Vydání: 4/2012 Ročník: 2012

Dnem 1. dubna 2012 nabude účinnosti1) zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“), který byl publikován ve Sbírce zákonů dne 8. prosince 2011. Ve stejný den nabude účinnos...

Cestovní příkazy u pedagogických pracovníků

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Jan Mikáč Rubrika: Poradna Vydání: 4/2012 Ročník: 2012

Nová úprava pracovních poměrů od 1. ledna 2012

Datum: Autor/autoři: JUDr. David Borovec Rubrika: Pracovní právo Vydání: 4/2012 Ročník: 2012

Vzhledem k četným dotazům na problematiku nové úpravy pracovních poměrů, se kterou se od začátku roku 2012 střetáváme v personální praxi, která se dotýká i činnosti ředitelů škol (případně zástupců ředitelů škol), se bude tento článek podrobněji z...

Rubriky