Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr

Rubikon pro praxi

Datum: Autor/autoři: Jaroslav Jindra Rubrika: Klima školní družiny Vydání: ŠD 1/2022 Ročník: 2022

RUBIKON (www.projektrubikon.info) je vzdělávací projekt učící žáky a studenty principům zodpovědného rozhodování, rozpoznání a odmítnutí potenciálních rizik. Mezi nejžádanější patří divadelní představení Patrik, komiks Patrik a on-line programy. V...

Malí bastlíři

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Rubrika: Představujeme Vydání: ŠD 1/2022 Ročník: 2022

Možná je titulek trochu zavádějící, protože mnozí si pod pojmem bastlíř představí pouze počítačového kutila. My jsme tomuto pojmu ponechali jeho širší užití pro pojmenování všech kutilů. Bastlířem či bastlířkou jsou označováni technicky zdatní jed...

Shrnutí zjištění veřejného ochránce práv týkajících se školních družin

Datum: Autor/autoři: Barbora Votoupalová Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 1/2022 Ročník: 2022

Veřejný ochránce práv v rámci své činnosti v oblasti školství zaznamenává i stížnosti týkající se školních družin. Často jde o stížnosti zákonných zástupců dětí, které nebyly z různých důvodů přijaty do školní družiny. Krátké shrnutí zjištění ochr...

Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 1/2022 Ročník: 2022

Článek vyčleňuje hlavní činnosti školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022. V případě, že se činnost týká pouze družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

Školní jídelny v Belgii

Datum: Autor/autoři: Agnes Joelle Mfoumou Rubrika: Pohled do zahraničí Vydání: ŠJ 1/2022 Ročník: 2022

Jak fungují školní jídelny v Belgii? A jsou skutečně školní, nebo privátní? A jak se řeší situace s neplatiči obědů? Na to odpovídá Agnes, belgická stážistka v Holubová advokáti.

Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované "velké novely" ZZVZ

Datum: Autor/autoři: Marek Buday Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 1/2022 Ročník: 2022

Původně již v letošním roce měla být Parlamentem ČR projednána a schválena tzv. „velká novela“ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).1) Jednalo se (a stále se jedná) o komplexní novelu...

Stravování dětí v mateřské škole - 3. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Rubrika: Pohled do zahraničí Vydání: ŠJ 1/2022 Ročník: 2022

Přemýšlejí děti nad tím, co jedí? Vědí, odkud se vzaly potraviny na jejich talířku? Mají možnost vyzkoušet si přípravu jednoduchého pokrmu? Dáváme jim příležitosti k bližšímu poznávání například jednotlivých druhů ovoce a zeleniny? Mohou je děti s...

Hygienická rada 4

Datum: Rubrika: Praktická vizuální pomůcka Vydání: ŠJ 1/2022 Ročník: 2022

Recepty plné nápadů

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Rubrika: Recepty Vydání: ŠJ 1/2022 Ročník: 2022

Recepty plné nápadů se nám postupně rozšiřují a podle nich si můžete zkusit uvařit nejrůznější chutná jídla. Věříme, že vznikne zajímavý soubor, který společně tvoříme.

Používání elektronické žákovské knížky při komunikaci se zákonnými zástupci na základních školách

Datum: Autor/autoři: Hana Gruntová Kolingerová , Otakar Ďurďa Rubrika: Výzkumy a šetření Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

V komunikaci základních škol jsou významnou skupinou zákonní zástupci žáků, typicky rodiče. Zákonní zástupci mají právo být srozumitelně a včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a měly by jim být dobře dostupné také další informac...

Rubriky