Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo ČŠI

Motivační kotvy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová , Irena Trojanová Rubrika: Manažerské dovednosti Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

V našem motivačním seriálu se věnujeme jednotlivým motivátorům a motivačním typům, které jsou vždy zaměřené buď na vztahy, věci nebo růst. Z čeho ale pramení zmíněná zaměření a proč je někdo spíš vztahový a jiný spíš růstový? Odpověď můžeme najít ...

Koučovatelnost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Rubrika: Manažerské dovednosti Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Rozvíjet potenciál zaměstnanců stojí čas a peníze a vyžaduje spoustu energie a mentální kapacity manažera. V takové situaci výrazně pomáhá, pokud je dotyčný zaměstnanec koučovatelný. Být koučovatelný znamená, že je člověk připraven udělat to, co j...

Učňovské školství jako magnet na nerovnosti a studijní neúspěch. Máme šanci to změnit?

Datum: Autor/autoři: Jan Zeman Rubrika: Vzdělávací politika Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Zavřené školy během pandemie ukázaly, kteří žáci jsou nejvíce ohroženi studijním neúspěchem. Jsou to ti z nepodnětného prostředí i horších ekonomických poměrů. Velká část těchto dětí končí v nematuritním odborném studiu1), v němž problémy zastaral...

Školní řád základní školy optikou nedávných legislativních změna kritických míst

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Nedávná hektická doba často se měnících podmínek činnosti základní školy neumožňovala se systémově věnovat aktualizaci školního řádu a vyjevila jeho dosud skrytá „kritická místa“. Cílem článku je shrnout momenty, ve kterých změněná právní úprava o...

Spisový řád - jak začít

Datum: Autor/autoři: Miroslav Čejka Rubrika: Legislativa Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

V minulém čísle jsme psali o základních charakteristikách Spisového řádu. Je to jedna z nejdůležitějších interních směrnic, musí v rámci legislativních mantinelů popisovat skutečný výkon spisové služby a musí být vždy aktuální, kontrolovatelný a v...

Tzv. digitalizace a školy a školská zařízení - část 1.

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Schwaller Rubrika: Legislativa Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Nejedno školské zařízení (dále též „původce“) je v současné době vystaveno otázce tzv. digitalizace. Děje se tak různými formami. Stát prostřednictvím různých ministerstev (nejčastěji jde patrně o pokyny ministerstva vnitra) posílá orgánům veřejně...

Cestovní náhrady

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Rubrika: Legislativa Vydání: SŠ 3/2022 Ročník: 2022

V regionálním školství jsou pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci vysíláni na pracovní cesty a v souvislosti s tím jim vzniká nárok na cestovní náhrady. V tomto článku vysvětlím, v jakých dalších případech může mít zaměstnanec na cestovní náhrady...

Přestup žáka střední školy do jiné střední školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: SŠ 3/2022 Ročník: 2022

Přestup žáka střední školy do jiné střední školy je institut, se kterým se setkávají všechny střední školy. Cílem článku je upozornit na některé momenty, které vyvolávají obtíže při jeho použití, a popsat způsob jejich řešení1). Obsah článku se sh...

Pracovní pohovor

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Rubrika: Legislativa Vydání: SŠ 3/2022 Ročník: 2022

Pracovní pohovor je jedním z prvních kroků směřujících ke vzniku pracovněprávního vztahu. Jde o proces selekce ze strany zaměstnavatele, ale i ze strany zaměstnance. Smluvní strany pak na základě pracovního pohovoru rozhodnou, zda pracovněprávní v...

Rubriky