Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Slovo úvodem

Datum: Autor/autoři: Petr Gazdík Rubrika: Aktuálně

 

Slovo úvodem
Mgr.
Petr
Gazdík,
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,
vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,
vážené čtenářky, vážení čtenáři,
skončil další školní rok, který na našich školách neprobíhal úplně standardně, protože jeho první polovina byla ve znamení vlny koronaviru, druhou pak poznamenala ruská agrese vůči Ukrajině a s tím související další vlna, tentokrát migrační. Ta se bohužel přelije i do dalšího školního roku a je otázkou, zda se to nebude týkat i zmíněného koronaviru. Věřte, že bych vám teď, v době zasloužených dovolených, nejraději napsal, že příští školní rok bude už normální, ale bohužel nemohu. Mohu a chci vám ale napsat, o co bude usilovat ministerstvo školství směrem k vám všem.
Navážu na úvodní odstavec, kde jsem se dotkl problematiky integrace ukrajinských žáků do českých škol. Situací jsem se jako ministr školství zabýval od samotného počátku konfliktu v druhé polovině února. Do škol jsme tehdy rozeslali metodiky, jak s žáky o konfliktu hovořit, připravili jsme dotační programy na adaptační a jazykové aktivity, v rekordním čase připravili speciální zákon, o němž se hovořilo jako o „Lex Ukrajina“ a na který naváže
Lex
Ukrajina s pořadovým číslem 2 řešící nový školní rok. V obou případech jsme se s mými kolegy na ministerstvu snažili přijít s takovým legislativním opatřením, které by vám při řešení integrace ukrajinských žáků do škol pomohlo. V dubnu jsme udělali mimořádné šetření, abychom zjistili, jak jste na tom z hlediska kapacit a jak moc je můžete ještě rozšířit. Tyto informace nám velmi pomohly a moc vám všem děkuji za součinnost. A vlastně za veškerou práci, kterou jste ve školách odvedli. Po dvou covidových letech, kdy jste museli přizpůsobit výuku dané situaci, jste skvěle zvládli i tuto mimořádně těžkou zkoušku. A vím, že ji zvládnete i v nadcházejícím školním roce. Je radost vést resort, který se může opřít o skvělé vedení, pedagogické sbory i nepedagogické pracovníky, k nimž mé poděkování směřuje samozřejmě taktéž.
Ministerstvo školství v současné době pokračuje v uvádění Strategie 2030+ do praxe, ale stejně tak řešíme i revizi rámcových vzdělávacích programů, do které se mnozí z vás zapojili, a to nejen v rámci veřejného připomínkování. Práce budou probíhat i nadále tak, abychom spolu mohli změnit způsob vzdělávání v základních školách. Jde o obrovský úkol, který stojí před námi všemi, protože se změnou výuky úzce souvisí i změna myšlení, a to především rodičů.
Nebude to lehký úkol, ale věřím, že to společně dokážeme. Jako učitel jsem si vědom toho, že aby mohli učitelky a učitelé dobře učit, je potřeba, aby k tomu měli také dobré podmínky, aby byli ve své práci spokojení. S tím souvisí další kroky ministerstva, jako jsou podpora mladých nastupujících učitelů a jejich příprava ve formě pregraduální přípravy, na čemž resort také pracuje, ale stejně tak zajištění dobrých podmínek i pro stávající učitelky a učitele. Jde o wellbeing, péči o duševní zdraví a v neposlední řadě také o odpovídající finanční ohodnocení. K tomu se vláda zavázala - a tento svůj závazek také splní.
Dlouhodobým problémem ve školství, který nepřispívá zmíněnému wellbeingu, je administrativa. V tomto ohledu vnímám jako velkou pomoc zřízení středního článku podpory, který zajišťuje ředitelkám a ředitelům podporu přímo u nich v regionu tak, aby na to „papírování“ nebyli sami a měli odbornou pomoc, o niž se mohou pevně opřít. Aktuálně připravujeme také informační systém eEDU, který by měl rovněž přispět ke zjednodušení administrativy. Připravíme také standard nepedagogického týmu pro školy a další opatření, která vám pomohou s řízením školy tak, aby ředitelky a ředitelé mohli mít klid na klíčovou roli své profese, a to být dobrými lídry pedagogického procesu ve školách. Zmíním tady projekt Lídr školy, na němž ministerstvo školství spolupracuje s Národním pedagogickým institutem a organizací Učitel naživo. Program si klade za cíl využít expertního know-how zkušených ředitelů k podpoře ředitelů škol a rozvíjení jejich kompetencí. Program je určen jak pro začínající ředitele, tak pro uchazeče o tuto práci a začne v září.
Děkuji všem, kteří v mém textu došli až sem, a přesunu se od práce k příjemnějším věcem. Přeji vám všem příjemné prožití letních prázdnin. Užijte si zasloužené dovolené, odpočiňte si a naberte síly na další školní rok. Rád bych řekl, že bude lepší než předchozí dva roky, ale události posledních měsíců nám ukázaly, že to tak být nemusí. Slibuji, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělá vše pro to, aby vám v této situaci pomohlo všechny překážky zvládnout.
Děkuji a krásné léto!


Diskuse - Počet příspěvků: 0

Rubriky