Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Zamyšlení nad

Zamyšlení nad

Nastolování aktuálních nebo nadčasových témat, výzvy k diskuzi a polemice.

Počet článků v rubrice: 119

Jak dlouho mohou přežívat historické lži

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Jirásko, MBA Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Pedagogové mají důležitou společenskou pozici. Ač finančně podhodnoceni, co se týká prestiže, udržují si konstantě pozici v první pětce. Obecně jsou tím pádem považováni za lídry vzdělané společnosti a nároky na jejich vzdělanost jsou vysoké. Kdo ...

Chvála bláznovství

Datum: Autor/autoři: Jan Jícha Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Profesor filozofie Milan Machovec choval velkou úctu k mladým lidem a říkával: Nebýt toho, že děti začaly sametovou revoluci, máme tu dodneška totalitu a nad pivem si polohlasně vyprávíme vtipy o komunistech. Nás studenty vedl také k širokospektrá...

Vize pověřeného předsedy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Bohuslav Lédl Vydání: ZUŠ 4/2019 Ročník: 2019

Dovolte mi, abych vás, coby pověřený předseda Spolku UR ZUŠ ČR, seznámil se svojí představou, jak by měl tento Spolek v příštích letech fungovat, a především, kam by měl směřovat. Nejedná se o nějaké nezměnitelné vize nebo nepřekročitelné podmínky...

Má snaha o vytvoření pedagogické komory smysl?

Datum: Autor/autoři: Michal Komárek Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

„Otázka je, co nás spojuje, jak založit komoru, kde se spojí učitelky z mateřinek, mistři z učňáku…, profesor latiny z gymplu…“ „A k tomu byste ještě mohli přidat učitele ze Sudet, z Liberce, z Prahy. Každý má na školství a svou práci (úplně) jiný...

Špatné školy zavřít?

Datum: Autor/autoři: Štěpán Kment Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Školy s nejhoršími maturitními výsledky by se měly zavřít, tvrdí politici. Nikdo se přitom nezajímá o osudy tamních neúspěšných dětí a školy místo větší podpory sklízejí jen zavržení.

Pozor na "experty"!

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Bilancování školství uplynulého kalendářního roku asi nemůže být pro nikoho moc zajímavé čtení. Pár vzedmutých vášní ohledně maturit (vyústěných do ztracena), narychlo „spíchnutá“ úprava vyhlášky o inkluzi (s níž není spokojen skoro nikdo), zvýšen...

Nacházení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Tento článek se měl původně jmenovat Odcházení, v průběhu jeho promýšlení jsem se ale rozhodl změnit předponu. Ostatně, kořen slova zůstává stejný a odkazuje k témuž východisku, jímž je pohyb, resp. cesta (odejít, najít; přesně v tomto sledu). Nem...

Přijetí každého předpisu by měla předcházet otevřená diskuse a přesvědčovací kampaň

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

U nás je snadné kritizovat ministerstvo školství, protože v řadě případů postupuje velmi neprofesionálně, leckdy nenaplňuje své poslání a nehájí dostatečně vzdělávací zájmy dětí, učitelů ani této společnosti. A ještě tyto své postupy obhajuje i v ...

Současné horizonty poznání předškolního dítěte jako podnět k úvaze nad revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Na sklonku 20. století dochází v předškolní pedagogice k významné změně. V souvislosti se vznikem mezinárodní normy pro klasifikaci ve vzdělávání ISCED (International Standard Classification of Education), kterou přijalo UNESCO v roce 1997, se běž...

Ze setkání s řediteli ZUŠ, při "vědomí konečnosti"

Datum: Autor/autoři: Miroslav Pospíšil Vydání: ZUŠ 3/2019 Ročník: 2019

Po skončení vzdělávacího programu „Základní umělecké vzdělávání – management ZUŠ“, který realizoval NIDV v rámci rezortního projektu MŠMT, jsem se setkal, jako přednášející, s řadou pedagogů a ředitelů tohoto druhu školy. Překvapilo mě, kolik z ni...

Není to málo, Antone Pavloviči?

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Jirásko, MBA Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Národní vlastností Čechů je odbornost na všechno, doprovázená mimořádnou schopností každému poradit. Školství jakožto oblast, se kterou má každý dospělý Čech osobní zkušenost, je postiženo radami všemožných „expertů“ úplně nejvíce. Všelijaká možná...

Jaké je poslání školství?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Pyramida potřeb člověka od Abrahama Maslowa je všeobecně známá. Vcelku tak rozumíme mnohému, co potřebujeme jako dospělí. Podobně před desítkami let se dětský psycholog Zdeněk Matějček zabýval tím, co potřebují ke svému rozvoji děti. Jak to souvis...

Dovednost číst je klíčovou dovedností pro rozvoj vzdělanosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: MŠ 2/2019 Ročník: 2019

O dovednosti číst se bavíme leckdy velmi neutrálně, technicistně, jako by se jednalo o jednu dílčí dovednost z celé řady, které rozvíjí škola. Přitom pro rozvoj vzdělanosti jde stále ještě o dovednost klíčovou. Bez dobrého zvládnutí čtení jedinec ...

Konkurz na ředitele - překročení na druhý břeh

Datum: Autor/autoři: Bc. Eva Znojemská Vydání: ZUŠ 2/2019 Ročník: 2019

V minulém školním roce opět proběhly konkurzy na místa ředitelů škol. Do funkcí bylo uvedených mnoho začínajících kolegů, kteří na pracovní pozici ředitel školy byli dosazeni bez jakýchkoliv předchozích manažerských zkušeností.

Milé ředitelky mateřských škol!

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

Oslovuji vás počátkem druhého pololetí. Nahlíženo optikou školního roku vstupujete do jeho druhé poloviny, která, jak už jistě víte, je kratší a rychleji ubíhající. Společně ovšem stojíme na startu cyklu článků určených právě vám ve Speciálu pro m...

Pozor na "experty"!

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 1/2019 Ročník: 2019

Říše za zrcadlem

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Ač se na školách naplno učí a učitelé i ředitelé jsou tímto procesem plně zaměstnáni, na pozadí se rozbíhá proces revize kurikula. Je to velká příležitost srovnat krok s vývojem společnosti, s dobou, s technologiemi. Ale také velké riziko, že poku...

White Hat Student Hacker aneb Nech studenta prověřit síť

Datum: Autor/autoři: Marek Hencl Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

White hackeři jsou etičtí hackeři, kteří prověřují bezpečnost sítí tím, že se snaží do zabezpečeného systému dostat a upozornit na bezpečnostní nedostatky. V rámci školního kroužku se nám ve skupině jedna taková duše objevila – student prvního roč...

Smí učitel žákům vnucovat svoji ideologii?

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Jirásko, MBA Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

V úterý 13. listopadu jsem měl tu čest zúčastnit se diskusního setkání Akvárium ve Skautském institutu v Praze společně s ostatními hosty - Michalem Řezáčem (Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd), Robertem Čapkem (psycholog a lekt...

Co má učitel dělat, když žák narušuje vyučování?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 12/2018 Ročník: 2018

Zásadní výzvu pro učitele představuje požadavek, aby fakticky zajistil takové prostředí ve třídě, ve kterém se mohou efektivně učit všichni žáci. Každé dítě ve třídě má právo na vzdělání a tohoto práva je není možné svévolně zbavovat žádným způsob...

GDPR - mýtus - hrozba - příležitost - komedie?

Datum: Autor/autoři: Ing. Aleš Špidla Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

Kdybych si měl dát panáka pokaždé, když dostanu hloupý dotaz nebo hloupou radu na téma GDPR vyplývající z hlubokého, ale opravdu velmi hlubokého nepochopení, tak bych zbytek života strávil na dialýze. Co mýtů a nesmyslných interpretací jsem už vys...

Tři cesty k jednomu cíli

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. Vydání: MS 5/2018 Ročník: 2018

V letošní atmosféře připomínek významných výročí můžeme konstatovat, že i mezníky spojené se vzděláváním učitelek mateřských škol mají mezi osmičkami své zastoupení. První požadavek na zavedení přípravy na úrovni vysoké školy zazněl na 5. Sjezdu p...

Každý je originál aneb nebojme se přiznat své nedostatky...

Datum: Autor/autoři: Bc. Eva Znojemská Vydání: ZUS 4/2018 Ročník: 2018

Řízení jakékoliv organizace, firmy, školy nebo rodiny je vlastně umění, kterému se učíme celý život. Situace je pokaždé jiná, lidé jsou různí a různé jsou také postupy, jak, co a kdy správně dělat. Jediná správná cesta totiž neexistuje.

Současné předškolní vzdělávání pohledem učitelky na začátku pedagogické dráhy

Datum: Autor/autoři: Karolína Bílková Vydání: MS 5/2018 Ročník: 2018

V první řadě bych chtěla říci, že jsem nikdy učit nechtěla. Možná proto, že i moje maminka je učitelka, a to na základní škole. Postupem času jsem ale zjišťovala, že mě práce s dětmi naplňuje. Především s dětmi předškolního věku, které postupují p...

Netolerance vůči odlišnostem na středních školách

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: SŠ 5/2018 Ročník: 2018

Adolescence není v současné vyspělé společnosti západního typu obdobím, které by bylo pro dítě zrovna "úžasné". Je sice pravda, že dospívající nemusejí pracovat, žijí v relativním materiálním klidu, z pohledu starších generací dokonce v nadbytku, ...

Pozornost bychom měli soustředit na obyčejný život

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

Je nepochybně správné nezůstávat ve školství stát na místě a je zapotřebí neustále hledat inovativní způsoby edukace a vhodnější pedagogické a psychologické postupy práce s dětmi, zavádět účinnější technologie, vytvářet lepší podmínky pro práci uč...

Závěr

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 7-8/2018 Ročník: 2018

Kam tolik spěcháme...?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: MŠ 3/2018 Ročník: 2018

Může se zdát, že k institucionálnímu začleňování dvouletých bylo již řečeno vše, argumenty byly položeny na stůl, pozice obou názorových táborů jsou jasné. Teď nezbývá než počkat, jak dopadne politické rozhodování.

Slušnost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Školství by se ke svým dlouholetým zaměstnancům mělo chovat slušně. Jestliže někdo po roce či dvou odejde ze školy jinam, tak mu jistě poděkujeme. Současně si můžeme pomyslet, že odchází za lepším nebo že se zmýlil ve svém zaměření. Ale co když ně...

"Tvrdá" a "měkká" argumentace aneb Proč mluvíme do zdi?

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 3/2018 Ročník: 2018

Už tolik let usilujeme, aby základní umělecké školy veřejnost vnímala jako "školy" a ne jako nějaké odpolední volnočasové aktivity nebo zájmové vzdělávání (po té dopolední "opravdové škole"). Není pochyb o tom, že se nám to nedaří. A chyba určitě ...

Výsledek je důležitý

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

V diskusích nad kontroverzními tématy o celospolečenské úpravě podmínek péče o děti nebo při jejich výchově a vzdělávání občas zazní dotaz, zda je jedna varianta opatření opravdu tak škodlivá, jak tvrdí její oponenti. Mají kolektivní zařízení pro ...

Proč si za spolupracovníky vybírám zlobivé žáky

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Nevím, podle jakého parametru si vybírají příští kolegy ředitelky a ředitelé škol, ale mohu poskytnout krátké nahlédnutí do několika jiných oborů. V různých fázích své pracovní kariéry jsem vybíral budoucí reportéry, hledal jsem scenáristy, lidi n...

Český bermudský trojúhelník - kam 10 let mizely peníze na platy učitelů?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

Dlouholetým a snad končícím problémem financování českého regionálního školství vždycky bylo "zalepování děr" a přendávání peněz z jedné kapsy do druhé. A s tím také vytváření lživého dojmu, že prostředků je vlastně "dost". Není a nikdy nebylo.

Vedoucí školní jídelny, nebo rukojmí?

Datum: Autor/autoři: Petra Šoukalová Vydání: ŠJ 3/2018 Ročník: 2018

Máme za sebou dlouhou zimu, kdy jsem se snažila, ale jistě ne jenom já, myslet pozitivně, a snažit se tak odvrátit vše negativní od plynulého chodu školního stravování i ze svého osobního života. Proto jsem psala raději o těch veselejších tématech...

Když se ve škole začne o politice...

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Jirásko, MBA Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Na úvod chci zdůraznit, že článek píšu s vědomím neznalosti přesné hranice mezi občanským a politickým postojem, že úplně přesně nevím, co je jen politické a co čistě občanské, že jsem přesvědčený o výrazném překryvu těchto dvou pojmů a že každý c...

Může být značka "Rodiče vítáni" užitečná i pro ZUŠ?

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Vydání: ZUŠ 2/2018 Ročník: 2018

Jak moc se liší problémy, které řeší s rodiči základní umělecké školy, od těch na běžné základní škole? V mnohém ano, ale jedno je určitě společné. Nejčastějším zdrojem konfliktů mezi rodiči a jakoukoli školou je rodičovský pocit, že nemá dostatek...

Příspěvek k diskusi o smyslu víceletých gymnázií

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

V diskusích nad vhodností víceletých gymnázií se zdůrazňuje řada aspektů. Systémoví odborníci se vyjadřují spíše negativně z pohledu vzdělávání celé populace, naopak rodiče v nich vidí ponejvíce šance pro vlastní dítě, a tak jejich zájem během pos...

Cesta k profesionalitě vede přes sebepoznání a osobní rozvoj

Datum: Autor/autoři: Mgr. Karla Maříková Vydání: ŠD 2/2018 Ročník: 2018

Jako lektorka takzvaných soft skills neboli psychosociálních dovedností a jako supervizorka pomáhajících profesionálů se pracovně angažuji zejména v oblasti školství a sociální práce. Ve školách jsem v posledním desetiletí spolupracovala převážně ...

Strategický rámec Česká republika 2030

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

V dubnu 2017 odsouhlasila vláda Bohuslava Sobotky „Strategický rámec Česká republika 2030“. Dokument1) nastavuje cíle, kterých by Česko mělo dosáhnout v příštím desetiletí. Jeho naplnění by mělo zvýšit kvalitu života v České republice a nasměrovat...

Beze změny myšlení se ve školství vpřed nepohneme

Datum: Autor/autoři: Ing. Radko Sáblík Vydání: ŠŠ 1/2018 Ročník: 2018

V poslední době je v módě používat pojmy jako Průmysl 4.0, Společnost 4.0 či Vzdělávání 4.0. Jsem však přesvědčený, že mnohdy dotyční příliš netuší, co je jejich obsahem. Maximálně opakují informace z médií o robotizaci, digitalizaci, o nahrazení ...

Platy nepedagogických pracovníků ve školství

Datum: Autor/autoři: Dagmar Čáslavová Vydání: ŠJ 1/2018 Ročník: 2018

Platy na počátku roku 1990 byly velice nízké, ale byly v jednotlivých profesích a oborech stejné. Jakmile začaly vznikat tabulky pro jednotlivé profese, vznikaly také platové rozdíly. Již neplatilo, že zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním a stej...

Tři způsoby řízení školství: inženýrství, podnikání, nebo zahradnictví?

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Je pár týdnů po volbách. Ještě se ani nesešla Poslanecká sněmovna, vláda s důvěrou je v nedohlednu, ale přesto se již spekuluje o tom, kdo by byl tím pravým ministrem či ministryní školství. Padají konkrétní jména. Diskutuje se o tom, jaké by měl ...

Relativita známkování ve škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 12/2017 Ročník: 2017

Deseti učitelkám z různých škol v Praze a ve Středočeském kraji (devět kvalifikovan ých pro učitelství 1. stupně a s víceletou praxí) jsme předložili identickou písemnou práci z českého jazyka. Požádali jsme je, aby písemku opravily a oznámkovaly....

Zdravý rozum

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 11/2017 Ročník: 2017

Selský rozum, zdravý rozum, common sense je v řadě případů oprávněně kritizován, či až znevažován. Jde o situace, kdy existuje prokazatelné zjištění, leč "zdravý" rozum vypovídá o něčem jiném. O kulatosti Země snad nikdo nepochybuje, přestože naše...

Ví učitel na ZUŠ, že má prestižní povolání?

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 4/2017 Ročník: 2017

Nepamatuji se, že by nějaké politické straně od roku 1989 chyběla ve volebním programu zmínka o důležitosti vzdělávání a nutnosti posílení prestiže učitelského stavu. Také si ovšem nepamatuji, že by to jakákoliv vláda od sametové revoluce skutečně...

Potvrzování přihlášek - jaká je role pediatra?

Datum: Autor/autoři: MUDr. Martin Gregora Vydání: SS 5/2017 Ročník: 2017

Do endokrinologické ambulance přichází chlapec, diabetik, závislý na čtyřech dávkách inzulínu denně a na dietě přepočítávané na výměnné jednotky. Jeho matka mi rozhořčeně podává přihlášku na odborné učiliště, kterou jí praktický dětský lékař odmít...

Výkonnost dítěte

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

Nejen rodiče, ale i společnost má eminentní zájem na tom, aby edukační výsledky všech dětí byly maximálně dobré. Mimo jiné právě pedagogická psychologie se zabývá výkonností dítěte a zkoumá faktory, které ji ovlivňují. Například léta pracovala s k...

Potvrzování přihlášek - jiný úhel pohledu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Romana Jezberová, Ph.D. Vydání: SS 5/2017 Ročník: 2017

Zcela souhlasím s názorem pana Gregory, že při schvalování přihlášek do přípravy na povolání u žáků se zdravotními handicapy je nejpřednější dodržovat individuální přístup. Být na místě pediatra a vědět, že žák trpí chronickou a v podstatě nevyléč...

Co nám svět stále závidí - systém školního stravování

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Krmíčková Vydání: ŠJ 5/2017 Ročník: 2017

Zařízení školního stravování – Matiční dům, Rybí trh 7–8, Opava. Matiční dům v 19. století sloužil nejdříve jako zájezdní hostinec, později jako restaurace. Provoz školní jídelny v objektu Matičního domu byl zahájen v roce 1951.

Příprava ředitelů škol aneb Pohádka o mořských vlcích

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Pavel Koc Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

Pozice ředitele školy je na stránkách Řízení školy často přirovnávána k pozici kapitána lodi, který z můstku řídí plavbu, má přehled o dění na palubě i v podpalubí, zodpovídá za posádku a vlastně za všechno, co se na lodi odehrává. Myslím si, že j...

Zakončení aneb na konci léta zase vyplouváme

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

Milí kapitáni, lodníci, pracovníci admirality a všichni ostatní!

O čem si může povídat alternativní ředitel s tradičním ředitelem?

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jindřich Kitzberger Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

V českém základním školství se stále více začíná zabydlovat segment tzv. alternativních škol a roste zájem rodičů o vzdělávání dětí v těchto školách. Ve velké většině jde o školy soukromé, někdy i o skupiny rodičů v režimu tzv. domácího vzdělávání...

Nemělo by vytváření kariérového systému pedagogických pracovníků začít u ředitele školy?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

Ředitel školy je klíčovou a nezastupitelnou osobou každé školy. Nejen v probíhajícím procesu kurikulární reformy, ale zejména v každodenním životě školy je úloha této osoby stále nedoceňována, přestože důsledky jejího rozhodování zasahují často ve...

Kdo je a kdo není expertem ve školství

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Tomáš Bouda Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Zamýšlet se nad pojmem expert je ošidné, protože je zneužívaný, nadužívaný, významově spíše pejorativní. Obecně, natož ve školství. Abych se o to mohl pokusit, navrhnu nejdříve vymezení, zúžení pojmu. Motto: „Ptáš-li se, co jest být vzdělaným, odp...

Inkluze na ZUŠ - dlouhá cesta před námi

Datum: Autor/autoři: Bc. Eva Znojemská Vydání: ZUŠ 3/2017 Ročník: 2017

Nedávno jsem obdržela e-mail od jednoho kolegy ředitele s dotazem, zda mi může zavolat, protože se potřebuje poradit. Do školy se mu hlásí dva žáci, jeden trpí Downovým syndromem a chce hrát na klavír. Druhý je slepý a moc rád by se věnoval zpěvu.

Roztočme kolo štěstí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Michaela Vencová Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Družina řečená školní

Datum: Autor/autoři: Jaroslav Ondráček Vydání: ŠD 3/2017 Ročník: 2017

Školství a hokeji v naší zemi rozumí každý. Jsme národ Komenského a trenérů hokeje. Do školy chodil každý. Dobře tedy víme, jak to ve škole chodí a co se tam děje. Učitel, ředitel, školník. Třída, chodba, jídelna. Na jednu součást školy ale často ...

Zamyšlení nad... vlastním hodnocením ředitelů

Datum: Autor/autoři: Bc. Eva Znojemská Vydání: ZUŠ 2/2017 Ročník: 2017

Na konci loňského roku jsem v jedné obálce obdržela dva dopisy. Jeden z nich byl návrh odměny, a byl tak pro mne motivující. Ve druhém dopise mi ale bylo zároveň oznámeno, že na základě některých nedostatků, které byly uvedeny v protokolu z kontro...

Příliš staří na přezůvky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Aktuálně se v médiích i na politické úrovni probírá téma, které se primárně týká předškolních dětí. Málokdo si ale uvědomuje, že významně zasahuje i věkové skupiny starší. Mám na mysli odklad povinné školní docházky.

Jak přistupovat ke studentům?

Datum: Autor/autoři: Ing. Radko Sáblík Vydání: SŠ 2/2017 Ročník: 2017

Vzdělávání dětí i středoškoláků si zachovává svou tradiční podobu již v řádech staletí, a přitom se okolí do sebe zahleděného systému školství výrazně mění a bude se v následujících letech měnit ještě dynamičtěji. Vysoká naplněnost tříd už sama o ...

Radost dětí ze školního vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Vzdělávacím výsledkům našich školáků připisujeme nemalý význam jako rodiče, učitelé i jako společnost. Permanentně máme za to, že by měly být lepší. Jenže výsledky jsou až poslední článek na konci vzdělávacího řetězu, ovlivňuje je mnoho faktorů ja...

Novoroční rozjímání o kultuře

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 1/2017 Ročník: 2017

Jako zastánci uměleckého vzdělávání často používáme argument, že ZUŠ významně přispívají ke kulturnosti národa a značným způsobem se spolupodílejí na jeho obecné kultivaci. Je-li tomu opravdu tak a ZUŠky jsou nedílnou součástí „šlechtění“ dnešní p...

Zamyšlení nad vzděláváním

Datum: Autor/autoři: RNDr. Dag Hrubý Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Mám stále silnější pocit, že na vzdělávání je výhradně pohlíženo jako na poskytování služeb, na které se nekriticky aplikují poznatky z neoliberální ekonomie. Zdá se, že hlavním cílem výchovy a vzdělávání je homo oeconomicus, subjekt ekonomické so...

Leadership - velká příležitost pro studenty i pro nás

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Vydání: SS 6/2016 Ročník: 2016

V médiích, na konferencích, v odborné literatuře, v projevech politologů, filozofů či osvícených politiků často slýcháme, že česká a snad i evropská společnost trpí jedním velkým neduhem - je mezi námi mnoho těch, kdo nás chtějí řídit, kontrolovat...

K čemu je dobrý školský ombudsman

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Vydání: 11/2016 Ročník: 2016

Už samotný vnik funkce veřejného ochránce - ombudsmana v oblasti vzdělávání - byl zatížen omylem. V roce 2014 tuto funkci vymyslel tehdejší sociálně-demokratický ministr Marcel Chládek a jmenoval do ní již pozapomenutého exministra z téže strany E...

Nesdílím pražádnou radost z toho, že na ZUŠ bude moci dítě dostat pětku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: ZUŠ 4/2016 Ročník: 2016

Můj syn začal chodit do ZUŠ v pěti letech do výtvarného oboru. Asi po třetí hodině oznámil dědečkovi a pak postupně všem ostatním, že dostal nejstrašnější známku v životě - dvě minus!

Škola základ života?

Datum: Autor/autoři: Andrea Baumannová Vydání: SŠ 5/2016 Ročník: 2016

Jaká je úloha učitele v dnešní relativně náročné době? Často jsme svědky různých hodnocení a komentářů, rychlých úsudků a v mnoha případech také předsudků: co by učitelé měli, co musejí nebo naopak nesmějí dělat. K této problematice se velmi často...

Matematika, velebená i zatracovaná, z pohledu vyššího odborného vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. Vydání: SŠ 5/2016 Ročník: 2016

O matematice, metodách její výuky, účelnosti, potřebnosti či obtížnosti bylo již mnohé napsáno. Jsou mezi námi její příznivci i odpůrci a obě skupiny se přetahují a trumfují, která má pravdu. A co takhle zlatá střední cesta? Nejsem učitelka matema...

O nevhodném chování některých pedagogů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 9/2016 Ročník: 2016

Proč paní učitelka dává dětem v první třídě na konci září čtyřky a pětky? Proč si žáci první třídy nosí domů v notýsku „šklebáky“ za rozmanité přestupky proti pravidlům? Proč jiná učitelka vysypala žákovi třetího ročníku tašku ve třídě a následně ...

Dobrý učitel si zaslouží dobrý plat

Datum: Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová Vydání: 9/2016 Ročník: 2016

Máme zde opět předvolební hesla naplněná prázdnotou. Když se podíváme na znění nadpisu, vyvstanou hned dvě otázky: první, kdo je dobrý učitel, druhá, jež se jeví ještě složitěji, co je to dobrý plat?

Školní jídelny

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jana Podoláková Vydání: ŠJ 4/2016 Ročník: 2016

      Poslední dobou jsme svědky chvályhodných snah o inovaci či modernizace školního stravování. Veřejnost na jedné straně zaznamenává již několik let přehršel mediálních podnětů k moderním výživovým, gastronomickým, restauračním nebo surovinovým...

Proč dnes k dobré práci diplom nestačí

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Vydání: SŠ 4/2016 Ročník: 2016

Samotný název průzkumu a dlouhodobé kampaně, na níž spolupracuje EDUin a J&T Banka, „Diplom nestačí“ občas vzbuzuje mezi učiteli pohoršení. Vnímají ho jako snižování významu školy a kvalitního vzdělání. Jde o nedorozumění. Nejde o to, že by ma...

O nenahraditelnosti školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 7/2016 Ročník: 2016

V zahraniční odborné literatuře se uvádí, že význam školy ve společnosti trvale klesá. Je však možné, že jde o partikulární pohled, který se navíc netýká naší školy. Ovšem kdykoli čtu, že něco je nenahraditelné, připomínám si, kolik nenahraditelný...

Pane prezidente...

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Jedna z učitelek už to nevydržela a v otevřeném dopise píše prezidentovi (blog iDNES.cz - Vážený pane prezidente...). V široce medializovaném textu konstatuje, že neví, co už má odpovídat žákům na neustále sílící otázky na prezidentovo chování i v...

Školní jídelna není Ambiente ani "mekáč"

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Vydání: ŠJ 3/2016 Ročník: 2016

Přijímání potravy je jednou ze základních biologických potřeb. Dnes se tato potřeba dokonce posunula i mezi potřeby psychické a sociální (vyjdeme-li pouze ze základního dělení lidských potřeb). Našinci už zdaleka nejde jen o to se nasytit, a získa...

Zkreslené vysílání krásné písně

Datum: Autor/autoři: MgA. Pravoslav Kohout Vydání: ZUŠ 2/2016 Ročník: 2016

Před pár dny mne jeden známý zaskočil otázkou: „Tak prej vám zase hrozí zánik?“. Vzhledem k mému věku a tomu odpovídající chatrnosti jsem se lekl, co se kde o mém zdraví doslechl. Otázka však zněla nezvykle neomaleně, a navíc si nevykáme. I sondov...

Kde leží hranice osobního a veřejného života?

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Kde leží ve vzdělávání hranice mezi soukromým a veřejným životem? Znamená osobní selhání také zpochybnění celoživotní práce? Jak se osobní život promítá do veřejného? A jak naopak můžeme zkušeností z osobního života využít ve školství? Případ prof...

Jezte vápník, je zdravý!

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Vydání: 3/2016 Ročník: 2016

Ze školních lavic si pamatuji z biologie, že osifikace páteře se dokončuje kolem dvacátého roku života. Padne na to značná část vápníku z lidské potravy, ale stojí to prý za to. Pevná a rovná páteř je základní osou těla a mohou se o ni opírat všec...

Hledání kompromisu mezi krutostí a laskavostí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Hanousek Vydání: ZUŠ 1/2016 Ročník: 2016

Vypadá to, že pedagogická veřejnost diskutuje ponejvíce o soutěžích. Není divu, když na jejich smysl existují tak rozdílné pohledy - pro naši potřebu obě krajní polohy pracovně nazvěme „krutou“ a „laskavou“.

Komunikační pasti pedagogického sboru

Datum: Autor/autoři: PhDr. David Čáp Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Komunikace s kolegy je jedním ze základních kamenů pedagogické profese. Ta ale znamená, že chyby, které se v ní objevují, jsou zdrojem mnoha nedorozumění a často také důvodem, proč se někteří kolegové necítí ve škole dobře. Stejně tak mohou někter...

Už zase šikana?

Datum: Autor/autoři: Bc. Tomáš Velička Vydání: SŠ 1/2016 Ročník: 2016

Již zhruba 15 let se oficiálně ve školách řeší problémy ve vztazích mezi žáky, tedy to, co nazýváme oním nehezkým slovem šikana. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nás za tu dobu „zasypalo“ několika metodickými pokyny a doporučeními, jak...

Několik poznámek ke vztahům uvnitř současné školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Věřím, že dnes si nikdo netroufne zpochybňovat význam rodičů pro rozvoj dítěte. Rodiče mají nezastupitelnou odpovědnost za jeho výchovu i vzdělání. Nechme stranou, že pokud jde o vzdělávání, nemají stejně silné pravomoci, aby tuto odpovědnost mohl...

Jak dál v předškolním vzdělávání?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavla Petrů-Kicková Vydání: MŠ 6/2015 Ročník: 2015

V každé profesi, učitelskou nevyjímaje, proto, že je kombinací vědecké s uměleckou, může dojít k vyhoření. Ale tak, jako dobrého herce nabíjejí spokojení diváci, tak kvalitního pedagoga zase rozvíjející se děti.

A zase ten ředitel...

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Vydání: 12/2015 Ročník: 2015

Média nás v nedávné době informovala o události, ke které došlo v jedné základní škole v Praze 8. Kolem této kauzy vzniklo mnoho článků, názorů a emocí, ve sborovnách se o tom vedly diskuze a polemiky.

Je známkování ve škole přežitkem?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 11/2015 Ročník: 2015

Ve své poradenské praxi se setkávám s tím, že děti reagují pláčem na špatné známky. Nejjednodušší výklad je, že se bojí reakcí rodičů. Jenže věc je složitější. Dítě zklamalo samo sebe, zklamalo i paní učitelku, vlastně prohrálo, protože jen jednič...

Soutěže z širšího zeměpisného pohledu aneb "Pedagogický terorismus" porotců

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Kolafa Vydání: ZUŠ 4/2015 Ročník: 2015

Není snad vděčnějšího tématu než soutěže hudebního oboru základních uměleckých škol. Mezi učiteli, řediteli, pořadateli a uměleckými radami napříč celou republikou probíhají diskuse nad jejich smyslem, přínosem pro žáka, pedagoga a rodiče.

Kdo bude v budoucnu učit na "průmyslovkách"?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jiří Nekuda Vydání: SŠ 5/2015 Ročník: 2015

Dnešní mládež se na technicky zaměřené střední školy příliš nehrne. Patří totiž mezi těžší obory studia, tak proč si komplikovat v 15 letech život. Klasické dílny ze základních škol zmizely, a tak pojmy šroubovák či pilník působí jako vytažené ze ...

Paradoxy v jazykovém vzdělávání

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Kunčarová Vydání: SŠ 5/2015 Ročník: 2015

Co je a není kvalitní jazyková výuka? Dle výsledků šetření České školní inspekce (dále jen „ČŠI“) ve školním roce 2011/2012 jsou znalosti anglického jazyka žáků 8. a 9. tříd a jejich skutečná jazyková vybavenost nižší než požadavek státu daný Rámc...

Školní jídelny mezi mlýnskými kameny

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Krmíčková Vydání: ŠJ 1/2015 Ročník: 2015

Za předmětných 70 let došlo k nebývale prudkému rozvoji vědy a techniky, změnily se pracovní podmínky obyvatel, zvýšila se jejich životní úroveň, což se jak pozitivně, tak negativně odrazilo na jejich životním stylu. Zvýšil se průměrný věk a je zc...

Uvědomujeme si skutečnou proměnu školní jídelny?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: ŠJ 1/2015 Ročník: 2015

Univerzální hnědá omáčka a rozvařená kolínka – jak dlouho ještě bude u části veřejnosti rezonovat tato představa vzniklá snad někdy v padesátých letech! Ano, často ukazuji svým studentům, jaký vliv na školy má tradice, historie a zvykové právo. Šk...

Jak na odborný technický cizí jazyk?

Datum: Autor/autoři: Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. Vydání: SŠ 4/2015 Ročník: 2015

Výuka jazyků je „vděčné" téma. Probírány jsou zejména otázky: Jak přistoupit k výuce jazyků? Být „světoví", tedy minimálně dvojjazyční? Zavést povinné dva cizí jazyky na všech typech středních škol? Velmi málo a povrchně je ale diskutována výuka o...

Jaká je vlastně česká vzdělanost - a lze ji objektivně hodnotit?

Datum: Autor/autoři: prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc. Vydání: 7/2015 Ročník: 2015

Jako autoři každé knihy byl jsem i já při tvorbě knihy Česká vzdělanost veden určitými motivačními pohnutkami a určitým cílem. Moje motivace byla soustředěna na to, zda je možno vzdělanost národa či jiného společenství věrohodně hodnotit (ne jen n...

Soutěže ZUŠ, tentokrát trochu jinak...

Datum: Autor/autoři: Lubor Bořek Vydání: ZUŠ 3/2015 Ročník: 2015

Před více jak dvěma lety vyšel na stránkách Speciálu článek ředitele ZUŠ Police nad Metují zabývající se soutěžemi. Na třaskavé téma se autor pokusil podívat trochu z jiného úhlu a ke svému příspěvku použil formu výstavby klasického dramatu. Bude ...

Hrát si, nebo soutěžit?

Datum: Autor/autoři: Milada Ditrichová Vydání: ZUŠ 3/2015 Ročník: 2015

Velmi mě zaujal článek pana ředitele Lubora Bořka ze ZUŠ Police nad Metují, kde popisuje problematiku soutěží v základních uměleckých školách. Ráda bych se připojila k tématu a podívala se na soutěže v ZUŠ z dalšího úhlu, než je pohled „klasického...

Soutěžní klání, soutěžní "(z)kl(am)ání"?

Datum: Autor/autoři: Bc. Eva Znojemská Vydání: ZUŠ 3/2015 Ročník: 2015

V běžném životě musí člověk dennodenně hodnotit a vybírat. I když mnohdy nevíme, co je dokonale dobré (levné, kvalitní, spolehlivé, úsporné, zdravé), obvykle se dokážeme zorientovat v tom, co je lepší a co horší. Dáváme jedné věci přednost před ji...

Reforma soutěží a přehlídek žáků ZUŠ - běh na dlouhou trať

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 3/2015 Ročník: 2015

Asi nikoho nepřekvapí, že mne zaujal článek kolegy Jiřího Stárka „Soutěže v ZUŠ -jak se vynořit z bahýnka!“ z minulého čísla Speciálu. Dotýká se totiž oblasti, kterou jako ústřední umělecká rada máme na starosti. S tím, co pan Jiří Stárek píše, ne...

Soutěže v ZUŠ - jak se vynořit z bahýnka!

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 2/2015 Ročník: 2015

Nastolovat téma soutěží je v prostředí ZUŠ stále trochu provokující aktivita. Rubrika „Zamyšlení nad...“ je ale právě tím prostorem, kde by se měla otevírat témata, která trochu čeří poklidné vody, ostatní inspiruje k přemýšlení a v lepším případě...

Vytrženo z kontextu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 4/2015 Ročník: 2015

K základním dovednostem moderního člověka patří (či lépe řečeno měla by patřit) schopnost kritického myšlení. Jeho součástí je schopnost přijmout informaci v plné šíři, bez zkreslení a zjednodušení, popř. kultivuje nutnost pídit se po souvislostec...

Rubriky