Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Školní stravování

Školní stravování

Počet článků v rubrice: 7

Šíření myšlenky rozumného životního stylu

Datum: Autor/autoři: Ilona Kumžáková Richterová Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Již několik let se odbor školství, sportu a mládeže MHMP velmi intenzivně zabývá problematikou školního stravování a s tím spojeným zdravým životním stylem. Kromě toho, že Magistrát hl. města Prahy podporuje metodicky i finančně implementaci dietn...

Poskytování dietního stravování v MŠ

Datum: Autor/autoři: Asociace zřizovatelů školních jídelen Vydání: MŠ 3/2018 Ročník: 2018

Před třemi lety vešla v platnost vyhláška o školním stravování, která umožnila poskytování dietního stravování v rámci školního stravování. I přes veškerou snahu o informovanost se stále šíří dezinformace, které v mnoha případech nejsou založeny n...

Školní stravování "předškoláka" - vymáhání úhrady a prominutí dluhu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: MŠ 3/2018 Ročník: 2018

Dne 1. 1. 2017 nabyla účinnosti další část zákona č. 178/2016 Sb., kterým se postupně1) novelizuje školský zákon. Podstatnou částí této novely bylo zavedení povinnosti předškolního vzdělávání pro určitou skupinu dětí. O povinnosti předškolního vzd...

Dietní stravování ve školních jídelnách

Datum: Autor/autoři: Bc. Tamara Starnovská Vydání: 2/2015 Ročník: 2015

Od letošního roku umožňuje novela vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, podávání dietního stravování ve školních jídelnách. Je tedy namístě tuto oblast čtenářům blíže představit.

Nadčasový spotřební koš

Datum: Vydání: 12/2014 Ročník: 2014

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Jeho nedílnou součástí je spotřební koš. Ten ve školním stravování platí od roku 1993, a to je velmi často cílem kritiky nových reformátorů školního stravování.

Novinky ve školním stravování

Datum: Autor/autoři: Bc. Alena Strosserová Vydání: 11/2014 Ročník: 2014

Školní stravování u nás vzniklo před 70 lety a 50 let je organizovaným systémem řízeným státními orgány. Ačkoli to občas někoho svádí ke kritice, že se jedná o zastaralý systém, opak je pravdou. Takto sofistikovaný a výborně organizovaný systém, k...

Školní jídelna není restaurace, ale vzdělávací zařízení

Datum: Autor/autoři: Bc. Alena Strosserová Vydání: 3/2013 Ročník: 2013

Je jasné, že řada čtenářů nebude s názvem článku souhlasit nebo se jim bude zdát přinejmenším zvláštní. Léta totiž slýcháváme různé nabídky, že profesionálové udělají z vaší školní jídelny reprezentativní restaurační provoz a bude to naprosto doko...

Rubriky