Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Rekodifikace

Rekodifikace

Počet článků v rubrice: 5

Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: 7/2014 Ročník: 2014

Každodenní život s sebou přináší variaci všech možných událostí a skutečností, na které by měl být právní řád připraven a schopen každou takovou událost a skutečnost právně posoudit. Vzhledem k nespočetné kombinaci všech možných životních situací ...

Náhrada škody dle nového občanského zákoníku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: 5/2014 Ročník: 2014

Právní úprava odpovědnosti za škodu je oblastí, která se (bohužel) dotkne čas od času každého z nás, ať již na straně škůdce nebo poškozeného. Tato oblast přitom doznala s přijetím nového občanského zákoníku poměrně zásadních změn, a to nejen změn...

Jak "číst" nový občanský zákoník - povaha jeho právních norem

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: 3/2014 Ročník: 2014

Nový občanský zákoník přináší oproti právní úpravě platné do 31. 12. 2013 nejen mnoho nových právních institutů, ale i některé změny v obecných koncepcích. Abychom mohli nový občanský zákoník plně využívat k úpravě právních vztahů podle svých před...

Poznámky k postavení fyzických a právnických osob podle nového občanského zákoníku ve školské praxi

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) přinesl změny týkající se fyzických a právnických osob. O Přiznání svéprávnosti nezletilému dle nového občanského zákoníku již pojednával článek Adama Hlaváče v lednovém čísle (viz Říz...

Přiznání svéprávnosti nezletilému dle nového občanského zákoníku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: 1/2014 Ročník: 2014

K 1. 1. 2014 nabyl účinnosti tzv. nový občanský zákoník, který výrazně mění dosavadní koncepci civilního práva, a tím zasahuje do mnoha aspektů každodenního života. Jednou z novinek je možnost přiznání svéprávnosti nezletilému člověku, které je vě...

Rubriky