Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Představujeme

Představujeme

Představujeme Vám zajímavé a osvědčené organizace a instituce, které můžou svými aktivitami zatraktivnit výuku nebo pomoci při řešení problémů.

Počet článků v rubrice: 369

Propojení digitálních technologií a environmentální výchovy

Datum: Autor/autoři: Eliška Sokolíková Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Digitální technologie a environmentální výchova – dvě zdánlivě nesouvisející oblasti. Právě jejich propojením se zabývá projekt DEEDU (Digital Environmental Education), který v České republice realizuje nezisková mezinárodní organizace EDUcentrum....

Víc hlav víc ví, tvrdí Slávek s Petrou. Nejradši učí spolu, i když jsou každý odjinud

Datum: Autor/autoři: Lucie Kocurová Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Ona žije v Praze, on v jižních Čechách. Ona učí přírodní vědy, on dějepis a češtinu. Přesto pravidelně spolupracují, sdílejí nápady, komunikují. Petru Boháčkovou a Slávka Horu spojuje chuť učit, jak nejlépe dokážou, vášeň pro zapojování ICT do výu...

Co sleduje Český statistický úřad?

Datum: Autor/autoři: Alena Hykyšová Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Činnost Českého statistického úřadu (ČSÚ) patrně mnozí znají díky zprávám o průměrné mzdě, zpracování výsledků voleb, hrubém domácím produktu či míře inflace. Tato instituce má ale širší záběr a přináší informace z nejrůznějších oblastí statistiky...

Monika Olšáková: Venek je pro mě nejlepší interaktivní učebna

Datum: Autor/autoři: Markéta Popelářová Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Monika Olšáková je učitelkou na malé škole v Janovicích nedaleko Beskyd, finalistkou minulého ročníku Global Teacher Prize, lektorkou pedagogů, ale hlavně osobností, jejímž žákem nebo žákyní byste si určitě přáli být. Vyučuje biologii a chemii, al...

Cena SuperEDUína jako tři vzkazy českému vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Cena EDUin za inovace ve vzdělávání EDUína běží již sedmým rokem. Za tu dobu jsme v katalogu nominovaných shromáždili přes pět stovek příkladů inovací českého vzdělávání. U příležitosti vzdělávacího festivalu PREF (Prague Education Festival) vznik...

Co dělají školy pro demokracii? Vyhlášení nejinspirativnějšího žákovského projektu roku 2019

Datum: Autor/autoři: Veronika Pevná Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Každoročně se zástupci 10 žákovských parlamentů z celé ČR scházejí na půdě Senátu, aby veřejnosti představili své nejúspěšnější projekty. Letošnímu, 9. ročníku akce „Co dělají školy pro demokracii?“ předcházelo online hlasování veřejnosti, do kter...

Jak propojit místní akční plány s existujícím know-how v odborných organizacích?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

V ČR existuje množství organizací, které poskytují odbornou podporu školám. Zároveň díky evropským financím vznikla síť 200 místních akčních plánů, v jejichž nejlepším zájmu je, aby dobře plnily svoji misi rozvíjet oblast vzdělávání na svém území....

Vanda a Eda čelí nástrahám Onl@jn světa

Datum: Autor/autoři: Petra Sobková Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

„Večer jsem nemohl vůbec usnout. Musel jsem pořád přemýšlet, jak bude asi pokračovat závodní hra. Potichu jsem se vykradl z postele, sebral mobil ze stolu a šup s ním zpátky pod peřinu, abych nevzbudil Nůďáka. Hra byla stále napínavější. Usnul jse...

Naše mateřská škola se jmenuje Pohádka

Datum: Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

Přáním nás, učitelek i ostatních zaměstnanců, je to, aby se zde děti cítily jako v pohádce, aby byly spokojené a námi nabízené činnosti je bavily. S pohádkami se setkávají minimálně každý měsíc, kdy nás navštěvují různé divadelní soubory. Nechybí ...

Realizace projektu "Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje" s podtitulem "Kuchyně našich babiček" pokračuje, tentokrát na Střední průmyslové škole stavební Pardubice

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Rohová Vydání: ŠJ 1/2020 Ročník: 2020

Již čtvrtá realizace výše uvedeného projektu, který poukazuje nejen na kvalitu a pestrost stravy ve školních jídelnách, ale i na vysokou úroveň školního stravování u nás, proběhla v Rybitví na Střední průmyslové škole stavební Pardubice. Tentokrát...

Rybitví, Rybitví, Rybitví, ani tam to není špatný... Rybitví, Rybitví, Rybitví, i tam se vaří fajn!

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. Vladimír Štefančík Vydání: ŠJ 1/2020 Ročník: 2020

Projekt „Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje“ s podtitulem „Kuchyně našich babiček“ se pomalu chýlí ke svému konci, a tak, zatímco pracovníci odboru školství pomalu, ale jistě hledají inspiraci pro další nav...

Moderní přístup k profesnímu rozvoji učitelů v oblasti užití formativního hodnocení a badatelsky orientovaného vyučování

Datum: Autor/autoři: Lukáš Rokos Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Badatelsky orientované vyučování a formativní hodnocení jsou dva fenomény posledních let, o kterých se velmi často hovoří. Zájem o tyto přístupy je patrný nejen u vedení škol, které se snaží následovat současné trendy, ale i mezi učiteli, kteří ch...

Které projekty zaujaly v Evropské jazykové ceně Label 2019?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavla Šabatková Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Evropská jazyková cena Label vznikla jako iniciativa Evropské komise, která se snaží podpořit nové trendy ve výuce cizích jazyků. Kromě tzv. silných jazyků, jako jsou angličtina, francouzština či španělština, posiluje i využívání dalších jazyků, p...

Nástěnka ÁMOS vision jako moderní školní informátor

Datum: Autor/autoři: Richard Prajsler Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Digitální nástěnky ÁMOS vision získávají platné místo na českých školách. Kromě běžných sdělení, jako je rozvrh hodin a suplování, jejichž aktuálnost zajišťuje integrace systému Bakaláři, poskytují moderní nástěnky dětem a studentům další důležité...

Hovory z kabinetu

Datum: Autor/autoři: Markéta Popelářová Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Mezi veřejností, případně rodiči a učiteli často vzniká až zbytečně velká propast, která se jen horko těžko překlenuje v omezeném čase na třídních schůzkách. Nahlédnout pod pokličku učitelské profese, vyzdvihnout její pozitivní stránky, ale i přip...

Erasmus+ pro mateřské školy

Datum: Autor/autoři: Lucie Rychlá Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Evropský vzdělávací program Erasmus+ není třeba v České republice příliš představovat. Za dvacet let od našeho zapojení vyjelo díky Domu zahraniční spolupráce, který program administruje, do zahraničí přes 120 000 studentů, učitelů a dalších praco...

Náboženské alternativy ve vzdělávání: duchovní východiska waldorfské školy

Datum: Autor/autoři: Jitka Schlichtsová Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Waldorfská škola se u nás za poslední dvě desetiletí stala doslova synonymem alternativního vzdělávání. Se základními principy a organizací vyučování ve waldorfské škole jsou obvykle dobře seznámeni nejen absolventi běžných středoškolských a vysok...

Malá digitální univerzita

Datum: Autor/autoři: Barbora Vítová Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Pět kluků a tři holčičky sedí na koberci a bedlivě pozorují lektorku, která připravuje na podlaze čtvercovou síť. „Umíte se spočítat?“ ptá se dětí. Je nás osm, volají jeden přes druhého. „Budeme si spolu zase hrát. Minule vás navštívil robot Cubet...

Program Podpory začínajících ředitelek mateřských škol

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. Dagmar Škubalová Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Sdílení dobré praxe je oblíbeným nástrojem zlepšení a urychlení cesty k cíli. Pro nás je tento projekt hlavně radostí, komunikačním nástrojem a příkladem výborné spolupráce.

Stimulační program Maxík jako příprava dětí nejen předškolního věku

Datum: Autor/autoři: Romana Brilová Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

V době ohromného rozvoje technologií a digitalizace společnosti nám z našeho světa jaksi uniká dítě. Dítě, které si hraje, běhá, skáče a těmito úkony se zdokonaluje ve všech oblastech, které mají kladný vliv na psychomotorický vývoj dítěte. Místo ...

Podpora, inspirace a spolupráce

Datum: Autor/autoři: Hana Matoušů Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Podpora, inspirace a spolupráce – to jsou hodnoty, které porota ocenila u letošních vítězů ceny pro inspirativní pedagogy – Global Teacher Prize Czech Republic. Vyhlášení vítězů GTP CR 2019 proběhlo 10. června v prostorách Opera v Praze. Slavnostn...

Badatelsky orientovaná výuka jako téma letní školy pro učitele

Datum: Autor/autoři: Lenka Hanovská Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Poslední srpnový týden se v Centru současného umění DOX v Praze uskutečnil tradiční, již 10. ročník Letní školy pro učitele, organizovaný Ústavem pro studium totalitních režimů, především jeho oddělením vzdělávání. Letošním tématem byla badatelsky...

Tělo, mysl, kreativita a pohyb

Datum: Autor/autoři: akad. mal. Táňa Svatošová Vydání: ŠD 6/2019 Ročník: 2019

      „Je třeba upevňovat sílu těla, abychom udrželi sílu ducha.“ VICTOR HUGO (1802-1885) Myšlenka „tělo a mysl jedním jsou“ se objevuje na scéně dějin v určitých periodách, kdy je více či méně akcentována. V různých obdobích a společenstvích se z...

3. pracovní setkání vedoucích školních jídelen Pardubického kraje

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. Vladimír Štefančík , Mgr. Šárka Nováková Vydání: ŠJ 6/2019 Ročník: 2019

V celém Pardubickém kraji je 75 151 strávníků z řad dětí, žáků a studentů, dále 10 894 pracovníků škol, kteří se ve školních jídelnách pravidelně stravují, a v rámci své doplňkové činnosti pravidelně navštěvuje školní jídelny ještě dalších 10 292 ...

Jak lze realizovat Den mediální gramotnosti na odborné škole

Datum: Autor/autoři: Ing. Táňa Abrhámová Vydání: SŠ 6/2019 Ročník: 2019

Implementace mediální výchovy velmi často naráží nejen na kapacity vyučujících, ale i škol. Například ředitelé odborných škol a učilišť by mohli vyprávět, jak obtížné je zařadit mediální výchovu do výuky. Jeden svět na školách se proto zaměřil na ...

Didaktika mateřské školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

Předškolní vzdělávání se stalo v posledních deseti letech snad nejskloňovanější oblastí školství. Stále více se diskutuje o potřebě vychovávat a vzdělávat děti už od nejútlejší věku. Snižuje se doba, kdy se doporučuje začít s institucionálním vzdě...

Víte, co je eTwinning?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Radka Bradáčová , Bc. Kateřina Navarová Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

Víte, co je eTwinning? Projekty mezinárodní spolupráce škol (mateřských, základních a středních), které vytvářejí učitelé dle vzdělávacích potřeb svých dětí pomocí digitálních technologií. Aktivita, která přinese zábavu, energii a hlavně poznání. ...

School My Project: Mapy učebního pokroku - jasný a přehledný průvodce klíčovými kompetencemi

Datum: Autor/autoři: Václav Zeman Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

V šesti mapách získáte jedinečného průvodce pro oblast dovedností důležitých pro život. Právě ty budou mít podle všeho v nejbližší době v českém školství stále větší význam.

Náboženské alternativy ve vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Jitka Schlichtsová Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Do roku 1989 nebylo v Československu možné uplatňovat žádné pedagogické alternativy. Vzdělávání žáků zcela kontroloval stát pomocí školních osnov. Od sametové revoluce se však situace značně změnila. Závazné vzdělávací osnovy byly proměněny v rámc...

Odolné školy (upoutávka na mezinárodní konferenci)

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Konference ASCD o vůdcovství ve vzdělávání je prominentní profesionální vzdělávací událostí pro pedagogy a učitele, kteří usilují o zlepšení školního klimatu. Letos se konference koná 8.–10. listopadu 2019 v kongresovém centru v Marylandu, ve měst...

Propojení formálního a neformálního vzdělávání přináší výsledky

Datum: Autor/autoři: Hana Erlebachová Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Jak má vypadat současná škola a co by se žáci měli učit, aby úspěšně obstáli v dalším životě? To je téma, které se často diskutuje napříč společností. Setkáváme se s řadou názorů, inovativních přístupů a výukových metod, průběžně je aktualizován r...

Novinky v iZUŠ

Datum: Autor/autoři: Ing. Jan Tobolík Vydání: ZUŠ 4/2019 Ročník: 2019

Informační systém základních uměleckých škol iZUŠ bude v příštím roce slavit kulaté výročí 10 let existence. Za tu dobu se podařilo vytvořit nejen systém samotný, ale i celý ekosystém služeb pro ZUŠ. V letošním roce dostal iZUŠ nové logo (stejně j...

Rok plný výzev

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

A je tu další nový školní rok. Program v družinách a klubech se začíná rozjíždět. Co zkusit tentokrát celoroční hru či projekt nechat naplánovat samotné děti? Co kdyby si vyzkoušely, co chtějí samy sobě zprostředkovat. Slovo výzva - challenge je m...

Družiny venku - nová publikace pro družiny

Datum: Autor/autoři: Bc. Petra Vaňková Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

Ve Vzdělávacím centru TEREZA se během tohoto roku vyklubala nová publikace DRUŽINY VENKU, která se zaměřuje na práci s dětmi po vyučování. Publikace nese podtitul Pro družiny, které se nebojí objevovat, tvořit, řádit a žasnout venku. V programu Le...

Putování klokánka Jumpíka

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

Kniha "Putování klokánka Jumpíka", kterou k vydání připravuje nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., je určená mladším dětem, na 1. stupni ZŠ, a je využitelná rodiči, speciálními pedagogy, učiteli i vychovateli ve školních družinách.

Co všechno se dá tvořit ve školní jídelně

Datum: Autor/autoři: Iveta Brunová Vydání: ŠJ 5/2019 Ročník: 2019

      Naše školní jídelna se vydala již dávno cestou zdravého vaření. A nejenom jídelna, zapojuje se i samotná škola, včetně školy mateřské. V mateřské škole paní učitelky zapojují zdravou výživu, pečení a vaření s dětmi a např. sázení a ošetřován...

Zahájení českého Zlatého Ámose připomíná Světový den učitelů

Datum: Autor/autoři: Ladislav Hrzal Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

V sobotu 5. října 2019 startuje 27. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos a pátý říjnový den je zároveň od roku 1994 Světovým dnem učitelů. Zlatý Ámos je o pár let starší než tento svátek. První ročníky jsme začínali vždy 1. října...

Certifikátem Škola Paměti národa chceme poděkovat učitelům i školám

Datum: Autor/autoři: Magdaléna Benešová Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Rádi bychom ocenili školy, jejichž žáci a vyučující se zapojují do našich vzdělávacích projektů, jako jsou Příběhy našich sousedů nebo zážitkové workshopy Paměti národa. Těmto školám nyní nabízíme možnost stát se Školou Paměti národa jako poděková...

Talnet nejen online a nejen pro nadané

Datum: Autor/autoři: Mgr. Vojtěch Tutr Vydání: SŠ 5/2019 Ročník: 2019

Talnet, původně vzdělávací program koncipovaný pro nadané žáky, dnes spojuje ty, kteří mají chuť věnovat se svým zájmům v oblastech přírodních věd, techniky a některých humanitních oborů a kteří své zaujetí pro obor či specifické téma chtějí sdíle...

Cesta životem - originální desková hra pro podporu ekonomické gramotnosti a rozvoj soft skills

Datum: Autor/autoři: Petr Liška Vydání: SŠ 5/2019 Ročník: 2019

K ilustraci, jak můžeme svým jednáním a volbou ovlivnit svou životní trajektorii, může pomoci desková hra Cesta životem. Pravidla lze vysvětlit během 10 až 15 minut, hra nemá vždy stejný průběh, a lze ji tedy hrát opakovaně. Je vytvořena podle pož...

Tajemství medu

Datum: Autor/autoři: Lenka Jelínková Vydání: ŠJ 4/2019 Ročník: 2019

Čím více se toho o medu dozvíte, tím více budete překvapeni. Tento včelí produkt je totiž darem vskutku výjimečným. Včelí med je nejznámější a nejdůležitější včelí produkt. Včely jej vytvářejí z nektaru kvetoucích rostlin nebo z takzvané medovice,...

Zámecký oběd v Chroustovicích z místních regionálních potravin pomáhali vařit studenti i radní Pardubického kraje

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. Vladimír Štefančík Vydání: ŠJ 4/2019 Ročník: 2019

Projekt „Kuchyně našich babiček“, ve kterém se vaří podle starých tradičních receptur a zároveň podle současných moderních trendů a výživových doporučení, se přehoupl do své druhé poloviny - tentokrát na Odborném učilišti v Chroustovicích. Je to v...

Realizace projektu "Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje" pokračuje... tentokrát na Odborném učilišti Chroustovice

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Rohová Vydání: ŠJ 4/2019 Ročník: 2019

Již potřetí jsme se v rámci projektu Pardubického kraje „Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje“ s podtitulem „Kuchyně našich babiček“ sešli s milými lidmi „u plotny“, uvařili společně obědové menu a setkali se...

Interaktivní mapy vtáhnou děti do výuky aneb Škola hrou ve 21. století

Datum: Autor/autoři: Ivoš Gajdorus Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Předávání informací ve smysluplné a srozumitelné formě vyžaduje v dnešní době mnoho úsilí. Zvláště v případě, že se snažíme předat je nejmladší generaci. Jak důležitou roli zde hrají učitelé, není třeba rozvádět. Jaká je však role moderních techno...

Vzdělávací program Ředitel naživo vytváří podporu pro lidi ve vedení škol, povede je na cestě k tomu, stát se pedagogickými lídry

Datum: Autor/autoři: Karel Derfl Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Pro kvalitu výuky je zásadní pedagogické vedení školy. Podle výzkumných studií na něm závisí až čtvrtina všeho, co škola může ovlivnit ve vztahu k výsledkům dětí.1) Povolání ředitele je přitom v Česku přehlcené administrativou a v pedagogickém smě...

Navracení naděje do vyloučených lokalit i středoškolského vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Barbora Vobořilová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Sledovat inovace ve vzdělávání, podporovat jejich autory a napomáhat jejich šíření. To je smyslem ocenění EDUína, které šestým rokem organizuje obecně prospěšná společnost EDUin. Předání cen za rok 2018 proběhlo na Den učitelů 28. března.

MAP II odstartoval novou etapu vzdělávání v Praze 1

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Michaela Vencová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Při příležitosti oslavy Dne učitelů v rezidenci primátora na Mariánském náměstí slavnostně odstartovala druhá etapa Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území městské části Praha 1. Oslav se zúčastnili představitelé hlavního města, radnice...

Novinky v programu Klasifikace

Datum: Autor/autoři: Jana Čermáková Vydání: ZUŠ 3/2019 Ročník: 2019

V dnešní moderní době, kdy už i auta kontrolují dopravní situaci kolem nás a pomalu začínají sama řídit, ani my nezůstáváme s vývojem pozadu. Ne že by program Klasifikace začal učit za vás, ale je několik novinek, které pro vás přece jen připravuj...

Hudba hrou - inspirace pro hudební kouzlení s dětmi

Datum: Autor/autoři: Bc. Jarmila Závěrková, DiS. Vydání: ZUŠ 3/2019 Ročník: 2019

Kde jinde by měla být hudba hrou než v hudební škole. Pojďme se zkusit oprostit od klasické výuky a přivést více hravosti do hudební teorie. Ráda bych vnesla novou inspiraci a tipy, jak s dětmi hudebně kouzlit.

Money, money, money...

Datum: Autor/autoři: Věra Kříčková Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Knihovny, dětské domovy, základní, střední, ale i mateřské školy. Právě zde probíhala v posledním březnovém týdnu mezinárodní osvětová kampaň o penězích Global Money Week (GMW). Národními pořadateli letošního ročníku s podtitulem „Uč se. Šetři. Vy...

Paměť národa: každý má svůj příběh

Datum: Autor/autoři: Věra Tůmová Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

„Paměť národa“ v praxi znamená najít, zdokumentovat a vyprávět příběh. Takto ve stručnosti pracujeme se životními osudy pamětníků nacistické a komunistické totality. Jejich příběhy hledáme, zaznamenáváme a vyprávíme je zase dál, aby se na lidi, vý...

Dvacátý šestý Zlatý Ámos je ze Šumavy

Datum: Autor/autoři: Karla Tondlová Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Titul Zlatý Ámos 2019 získala Pavlína Kopáčiková ze Základní a Mateřské školy Vacov. Do ankety o nejoblíbenějšího učitele ji přihlásili její čtvrťáci, ale vítězství s ní slavila celá škola.

Ředitelem roku se stal Jiří Vymětal z Olomouce

Datum: Autor/autoři: Miluše Vondráková Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Ve čtvrtek 21. března byly v kongresovém sále Corsa Karlín ve velmi slavnostní atmosféře vyhlášeny výsledky ankety Ředitel roku, v níž odborná porota na základě nominací veřejnosti vybírala nejlepšího ředitele nebo nejlepší ředitelku školy pro ško...

ECVET bilancuje

Datum: Autor/autoři: Mgr. Helena Slivková , Jaromír Coufalík , Hana Slámová Vydání: SŠ 3/2019 Ročník: 2019

Evropský systém kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) se v České republice využívá již několik let. Tyto zkušenosti jsou příležitostí k jistému bilancování, jak je tento mezinárodně uznávaný nástroj odbornou veřejností přijímán. Jeho nejčastějšími...

Babička Irenka aneb vaříme společně

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠJ 3/2019 Ročník: 2019

Děti z naší družiny navštěvují pravidelně seniory v Centru sociálních služeb. Možná si řeknete to je toho! Jenže postupem času jsme zjistili, že naše návštěvy jsou neobyčejné. Jednou jdeme hrát hry, jindy vymýšlíme pohádky nebo společně tvoříme, s...

Matematický klokan není jen nějaká obyčejná soutěž

Datum: Autor/autoři: Josef Molnár Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Matematická soutěž pro všechny? Ano, Matematický klokan je soutěž pro všechny žáky od 2. ročníku základní školy až po maturitu. Že jde o soutěž žáky i učiteli oblíbenou, dokládá počet soutěžících – v celosvětovém měřítku se jejich počet blíží k se...

Vzdělávání v kybernetické bezpečnosti a Rozcestník pro učitele základní školy

Datum: Autor/autoři: Petra Sobková Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Lidská chyba. Tak lze dvěma slovy označit původ většiny případů úniku, ztráty či zneužití dat na internetu. Je to prosté. Představte si, že jste bankovní lupič a máte dvě možnosti – vyloupit banku nebo jednoduše požádat bankéře, aby vám peníze sám...

"Národní" školství za první Československé republiky

Datum: Autor/autoři: Jana Renner Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Unikátní monografie „Národní“ školství za první Československé republiky vyšla v nakladatelství Academia (v edici První republika) díky spolupráci Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (NPMK) a Technické univerzity v Liberci. M...

Roboti nejsou jen do hodiny informatiky

Datum: Autor/autoři: Hana Šandová Vydání: SŠ 2/2019 Ročník: 2019

Výuka robotiky na všeobecně vzdělávací střední škole není hlavním cílem výuky, ale jedním z prostředků, který do výuky přirozeně přináší modelové problémy z reálného světa. Nerozvíjí pouze mechanické, konstrukční, algoritmické nebo informatického ...

Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce

Datum: Autor/autoři: Jana Renner Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 – symbolicky v den předávání pololetního vysvědčení – Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského slavnostně zahájilo výstavu „Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce“. Právě historie školní inspekce dosud...

Realizace projektu "Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje" pokračuje

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Rohová Vydání: ŠJ 2/2019 Ročník: 2019

Již v červnu loňského roku jsme se (Školní jídelna Kojetín, příspěvková organizace) v rámci projektu „Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje - Kuchyně našich babiček“ podíleli společně s Pardubickým krajem na p...

Fotbal 3 jako nástroj vzdělávání a získávání dovedností pro život

Datum: Autor/autoři: Sonia Ennafaa Vydání: SŠ 2/2019 Ročník: 2019

Fotbal je fenomén nevídaných rozměrů, jenž překračuje kontinenty, sociální vrstvy, vzdělání, náboženství i generace. Díky tomu je ve světě i u nás využíván jako praktický nástroj k rozšíření vědomostí o nejrůznějších tématech a k rozvíjení rozličn...

Když se řekne černý čaj

Datum: Autor/autoři: Aneta Vítová Vydání: ŠJ 2/2019 Ročník: 2019

Na světě se pije bezpočet druhů pravého čaje, a i když vypadají a chutnají velmi rozdílně, všechny se připravují louhováním lístků rostliny čajovníku čínského. Tato rostlina, původem z jižní a jihovýchodní Číny, je známá nejen povzbuzujícími účink...

Projektové dostaveníčko v Žamberku

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. Vladimír Štefančík Vydání: ŠJ 2/2019 Ročník: 2019

I v tomto školním roce pokračuje projekt „Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje - Kuchyně našich babiček“. A tak dne 7. listopadu 2018 proběhla již druhá akce tohoto projektu - vaření pod odborným dohledem gar...

Komiks pro děti o bezpečnosti na internetu

Datum: Autor/autoři: Ing. Michala Radotínská Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Sdružení CZ.NIC vydalo na konci loňského roku komiks s názvem Jak na Internet – bezpečně, určený především žákům 5. až 9. tříd základních škol. Komiksové vydání knihy navazuje na úspěšný televizní seriál Jak na Internet, který má v současné době v...

Žáci s programem Active Citizens mění své obce

Datum: Autor/autoři: Nikola Páleníčková Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Jaké problémy trápí komunitu? Co by přispělo k rozvoji obce? Jak můžou k rozvoji obce/komunity žáci sami přispět? Program Active Citizens pomáhá žákům podívat se na místo, kde žijí, z jiné perspektivy, než jak ho dosud vnímali. Odhalují, co v jeji...

O těžkých otázkách lehce díky Filozofii pro děti

Datum: Autor/autoři: Nikola Páleníčková Vydání: ŠD 2/2019 Ročník: 2019

Kolik je hodin, kde se odpoledne najíme, co se stalo dnes ve světě? Otázky jsou nedílnou součástí našich životů a uvažování. Ať už jde o ty malé, všední, nebo o ty velké, na které mnohdy sami nedokážeme odpovědět a které často pokládají děti. Jak ...

Ve školních jídelnách zřizovaných Moravskoslezským krajem se vaří z kvalitních regionálních potravin

Datum: Autor/autoři: Martina Plchová Vydání: ŠJ 2/2019 Ročník: 2019

Dne 28. 11. 2018 proběhlo v moravskoslezské metropoli Ostravě finálové kolo soutěže „Vaříme z regionálních potravin“, kterou pořádal odbor školství, mládeže a sportu tamního krajského úřadu ve spolupráci s odborem životního prostředí. Kuchaři a ku...

Co dělají školy pro demokracii?

Datum: Autor/autoři: Veronika Pevná Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Na půdě Senátu PČR jsou každoročně představovány projekty žákovských parlamentů, které děti samostatně zrealizovaly a které jsou zajímavé i pro ostatní školy. Součástí programu je vyhlášení nejinspirativnějšího projektu žákovského parlamentu roku....

Agresivní chování u předškolních dětí řešené na Lince pro rodinu a školu

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

Třebaže se většina článků o dětské agresivitě věnuje dětem plnícím základní školní docházku či adolescentům, agrese jako způsob prosazování vlastních přání se objevuje již v MŠ. Některé z těchto případů jsme pomáhali řešit i na Lince pro rodinu a ...

Fyzika v mateřské školce? V MŠ 4 Pastelky jdou do fyziky s nadšením. Přidáte se?

Datum: Autor/autoři: Petra Prošková Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

„Fyzika se musí zažít, jen knížka nestačí,“ říká Zdenka Nováková, ředitelka MŠ 4 Pastelky v Praze 4, a doplňuje, proč se právě oni ve třech spádových mateřských školách pilotně do programu pustili. „Přírodní vědy jsou pro děti základem k porozuměn...

Díky spolupráci s kolegy dnes s dětmi bádáme jako ryby ve vodě

Datum: Autor/autoři: Mgr., Bc. Barbora Hrdličková , Mgr. Hana Svobodová Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Pokud mají učitelé zlepšovat svou výuku a posouvat školy, aby se v nich každý žák každou hodinu něco pro něj užitečného naučil, potřebují podporu. Podpora má mnoho podob, důležitá je podpora odborná metodická, podpora od vedení školy, ale čím dál ...

Žákovské a studentské projekty mění svět - oceňme je

Datum: Autor/autoři: Ing. Táňa Abrhámová Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Kreativní workshopy eliminující předsudky spojené s barvou kůže, muzikál a kampaň na sociálních sítích podporující destigmatizaci duševních poruch nebo dokumentární film o osobních asistentech žáků. Co tyto projekty spojuje? Všechny je realizují d...

MAPy pomáhají školám vyměnit řevnivost za spolupráci a těží z toho mnoho benefitů

Datum: Autor/autoři: Jitka Polanská Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Kam MŠMT nemůže, tam vyslalo MAP. A dobře udělalo. Leckteré místní akční plány rozvoje vzdělávání se totiž asi opravdu povedly. Díky nim se konkurenční a spíše napjaté vztahy mezi sousedními školami postupně, ale celkem rychle mění ve spolupráci a...

Spolupráce s místními akčními plány jako nová příležitost

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Iniciativa Úspěch pro každého žáka existuje od roku 2013. Jejím hlavním cílem je rozvíjet kulturu zaměřenou na žáka a jeho učení. Doposud byly našimi hlavními aktivitami každoroční stejnojmenná konference v Centru současného umění DOX - v roce 201...

Nová vzdělávací platforma staví výuku historie do nového světla

Datum: Autor/autoři: Tereza Mašková Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Z iniciativy českých vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí (Filozofická fakulta UK, Pedagogická fakulta UK, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta J. E. Purkyně) vznikla nová vzdělávací platforma zabývající se historickým...

Na vše, co jste chtěli vědět o mediální výchově, se zeptejte webu www.SvetMedii.info

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michal Kaderka Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

„Učitelé mediální výchovy vtloukají dětem do hlavy, co je pravda a co lež! Cílem mediální výchovy je zkoušení dětí ze seznamů povolených a zakázaných zpravodajských webů.“ Proti těmto a dalším podobným mýtům vznikl web www.SvetMedii.info, který je...

Čtenáři z Kameňáčku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tereza Nakládalová Vydání: MS 6/2018 Ročník: 2018

Je zájmem nás všech, aby děti znaly co nejvíce důvodů, proč vzít knížku do ruky, i když ještě neumějí číst.

Inspirace: Jak společně rozvíjet nadání

Datum: Autor/autoři: Jitka Bušková Vydání: MS 6/2018 Ročník: 2018

Talentcentrum NIDV podporuje rozvoj nadaných dětí a hledá formy sdílení zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, kteří o tyto děti pečují.

O těžkých otázkách lehce díky Filozofii pro děti

Datum: Autor/autoři: Nikola Páleníčková Vydání: 12/2018 Ročník: 2018

Kolik je hodin, kde se odpoledne najíme, co se stalo dnes ve světě? Otázky jsou nedílnou součástí našich životů a uvažování. Ať už jde o ty malé, všední, nebo o ty velké, na které mnohdy sami nedokážeme odpovědět a které často pokládají děti. Jak ...

Jak vysvětlit malým dětem pojmy z kybernetické bezpečnosti? Na zvířátkách v zoologické zahradě

Datum: Autor/autoři: Ing. Michala Radotínská Vydání: MS 6/2018 Ročník: 2018

Věk, kdy se děti prvně seznamují s mobilními telefony, tablety a počítači, neustále klesá. Bohužel se dnes setkáváme s dvouletými, ale i mladšími dětmi, které běžně sledují pohádky online, hrají na tabletu jednoduché hry a kreslí prstem na displej...

DOX školám: Vystoupit z davu není divné, chce to ale otevřenou mysl

Datum: Autor/autoři: Mgr. Klára Domlátilová Vydání: 12/2018 Ročník: 2018

Existence v davu nás občas činí slepými a hluchými, a to i v situacích, kdy je třeba zasáhnout. Nejen dav, ale i naše vlastní naučené způsoby uvažování nás často omezují, přitom stačí relativně málo na to, prolomit neviditelné mentální bariéry. Ce...

Neuroandragogika. Nudná teorie, nebo efektivní pomocník ve vzdělávání dospělých?

Datum: Autor/autoři: Hana Erlebachová Vydání: 12/2018 Ročník: 2018

O důležitosti soustavného vzdělávání a osobního rozvoje v průběhu celého profesního života už dnes nikdo nepochybuje. Jak se ale vyrovnat se stále rostoucím objemem informací i rychlostí změn, se kterými je třeba si informace průběžně osvojovat? J...

Jak vysvětlit malým dětem pojmy z kybernetické bezpečnosti? Na zvířátkách v zoologické zahradě

Datum: Autor/autoři: Ing. Michala Radotínská Vydání: 12/2018 Ročník: 2018

Věk, kdy se děti prvně seznamují s mobilními telefony, tablety a počítači, neustále klesá. Bohužel se dnes setkáváme s dvouletými, ale i mladšími dětmi, které běžně sledují pohádky online, hrají na tabletu jednoduché hry a kreslí prstem na displej...

Ve výuce k občanství lze využít specializovaný online archiv

Datum: Autor/autoři: Martin Šmok Vydání: SŠ 6/2018 Ročník: 2018

IWitness je vzdělávací webová stránka a e-learningová platforma, která zpřístupňuje přes 2 700 celoživotních filmových vzpomínek očitých svědků 20. století a pamětníků různých genocid. Funguje bezplatně a umožňuje pedagogům i studentům prozkoumáva...

Program Street Law pomáhá středoškolákům zažít právo jinak

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michal Urban , Hana Draslarová Vydání: SŠ 6/2018 Ročník: 2018

Co mám dělat, když mi přijde dopis od soudu? Jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem? Může prezident odmítnout jmenovat konkrétního ministra? Kdy mohu odstoupit od smlouvy a jak mám reklamovat zboží? To jsou příklady témat, která řeší stud...

Panenky s osobností zbavují předsudků a učí respektu

Datum: Autor/autoři: Nikola Páleníčková Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

Někdo nosí brýle, někdo musí používat naslouchátko, někdo se česky teprve učí, někdo má jinou barvu pleti. Rozdílnosti, které mezi sebou vidíme, patří i k panenkám s osobností Persona Dolls. Jejich cílem je rozvíjet v dětech sebevědomí, respekt k ...

Setkání pracovníků školních jídelen - "Garden party"

Datum: Autor/autoři: Ilona Kumžáková Richterová Vydání: ŠJ 6/2018 Ročník: 2018

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Asociací zřizovatelů školních jídelen uspořádal v posledním zářijovém týdnu již 2. ročník celopražského setkání pracovníků školních jídelen.

Která škola má nejlepší web?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. , Mgr. Miroslav Hřebecký Vydání: 10/2018 Ročník: 2018

Již čtvrtým rokem se snažíme pomáhat školám a ukazovat cestu ke zlepšení jejich webových stránek. Letos se jako na téma ročníku nešlo zaměřit na nic jiného než na GDPR, které školy často notně potrápilo. Na závěrečné odborné konferenci byli vyhláš...

Soutěž Logická olympiáda

Datum: Autor/autoři: Zuzana Poláková Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

Letos již pojedenácté zve Mensa ČR hravé děti a mládež z celé republiky k účasti na Logické olympiádě. Registrace do soutěže probíhá až do konce září na webové stránce olympiády.

Učení venku odbourává stres u dětí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Froněk, Ph.D. Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

Výukový program Les ve škole vzdělávacího centra TEREZA motivuje učitele, aby se svými žáky chodili ve výuce ven a umožnili jim učit se o lese v lese. Je zároveň mezinárodním programem, do kterého je zapojeno už 26 zemí z celého světa. Zeptali jsm...

Kde střevo začíná?

Datum: Autor/autoři: Martina Freitagová Vydání: SŠ 5/2018 Ročník: 2018

Vzdělávací platforma se každoročně ptá studentů středních škol: Máš umělecké střevo? A více než sto studentských skupin nabídne na konci školního roku svoji odpověď. Témata jsou každoročně vybírána zástupci českých a zahraničních galerií a cílem j...

Odejdi s knihou - první a poslední pilíř čtenářských klubů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Irena Poláková Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

Školní čtenářské kluby - pravidelný odpolední kroužek zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základních škol - jsou realizovány na několika desítkách škol v České republice. Základ jejich fungování tvoří tzv. tři pilíře, jednoduché principy...

Nejdůležitější při vzdělávání je lidský přesah, shodli se finalisté ceny Global Teacher Prize Czech Republic 2018

Datum: Autor/autoři: Hana Matoušů Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

Ve čtvrtek 14. června 2018 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů prvního ročníku ceny Global Teacher Prize Czech Republic (GTP CR) 2018. Z 10 finalistů vybrala odborná porota tři vítěze. Ocenila u nich především jejich snahu být dětem dobrým průvod...

Projekt města Ostrava "Školní jídelny zdravě a chutně" ve školním roce 2017/2018

Datum: Autor/autoři: Miroslava Segar Vydání: ŠJ 5/2018 Ročník: 2018

Úspěšný projekt města "Školní jídelny zdravě a chutně" byl oceněný MŠMT 1. místem v říjnu 2015 na mezinárodní konferenci u příležitosti 70. výročí vzniku školních jídelen za aktivní přístup k problematice školního stravování, pořádání soutěží pro ...

Od stáže až k práci snů v Praze. Jak probíhají česko-německé odborné praxe a může se i naše škola zapojit?

Datum: Autor/autoři: Mirka Reifová , Julia Köpke Vydání: SŠ 5/2018 Ročník: 2018

Student Michael Klein z Německa absolvoval na jaře roku 2016 tříměsíční pracovní stáž v Praze. Nešlo přitom o žádnou studentskou brigádu, ale o odbornou praxi v softwarové společnosti SAP, kterou mu umožnil Program podpory odborných praxí Koordina...

Rubriky