Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Představujeme

Představujeme

Představujeme Vám zajímavé a osvědčené organizace a instituce, které můžou svými aktivitami zatraktivnit výuku nebo pomoci při řešení problémů.

Počet článků v rubrice: 403

Buďte konkrétní a srozumitelnější, zaznívá z regionu

Datum: Autor/autoři: Martina Pařízková Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Eduzměna na začátku roku spustila unikátní pětiletý pilotní projekt zaměřený na zkvalitnění vzdělávání na školách na Kutnohorsku. Situace okolo koronaviru nás zasáhla v okamžiku, kdy jsme měli „vstoupit“ do kutnohorského regionu a začít se velmi i...

Projekt Pěšky do školy

Datum: Autor/autoři: Jana Renner Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Patříte-li k lidem, kteří chápou chůzi pouze jako prostředek k přemístění a jako tu nejzazší možnost přesunu z bodu A do bodu B, čtěte pozorně. Chůze je totiž mnohem víc! I letos proběhne projekt Pěšky do školy, který kromě benefitů zdravotních př...

Správná hračka 2019

Datum: Autor/autoři: Oskar Brůža Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Ve Speciálu pro MŠ 3/2020 podal Ing. Jiří Šťastný informace o Sdružení pro hračku a hru. Mezi jinými aktivitami zmínil i téměř třicet let trvající odborné hodnocení hraček spojené s udělováním oprávnění užívat označení SPRÁVNÁ HRAČKA.

ÁMOSkové na 150 školách, v moderním kabátu a s mnoha novinkami

Datum: Autor/autoři: Richard Prajsler Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Multimediální informační panely ÁMOS vision, které ve školách nahrazují klasické nástěnky, mají už v českých vzdělávacích institucích pevné místo. Panely, familiárně nazývané ÁMOSkové, úspěšně fungují již na 150 školách po celém Česku, oblékají no...

Mateřská škola Vratimov a její aktivity v rámci programu Skutečně zdravá škola

Datum: Autor/autoři: Simona Gajdová Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Naše mateřská škola se do programu Skutečně zdravá škola zapojila ve školním roce 2017/2018. V průběhu celého školního roku jsme ve spolupráci se školní jídelnou aktivně pracovali na naplnění kritérií k získání bronzového certifikátu. Protože jsme...

Akreditovaný vzdělávací program s mezigenerační tematikou

Datum: Autor/autoři: Pavla Janoušková Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Mezi námi, o. p. s., nabízí pedagogickým pracovníkům akreditovaný vzdělávací program. Znalosti a zkušenosti, které chceme předávat, opíráme o mnohaletou práci v oblasti mezigeneračních vztahů.

Zdravá školní jídelna - jak jde čas

Datum: Autor/autoři: Alexandra Košťálová Vydání: ŠJ 5/2020 Ročník: 2020

Není asi potřeba dlouze vzpomínat na začátky projektu, které se datují do roku 2013. Za tu dobu jsme udělali velký kus práce.

Program Skutečně zdravá škola

Datum: Vydání: ŠJ 5/2020 Ročník: 2020

Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá ško...

Eduzměna na Kutnohorsku: Komunikace mezi školou a rodiči jako jeden z klíčů ke zlepšení vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Angelika Gergelová Vydání: 9/2020 Ročník: 2020

Období koronakrize odhalilo důležitost některých vztahů v rámci českého školství, o kterých se dříve tolik nemluvilo. Rodiče se stali partnery učitelů a jejich role ve výuce dětí se výrazně posílila. A právě nastavení a způsob komunikace mezi nimi...

Asociace zřizovatelů školních jídelen

Datum: Autor/autoři: Tomáš Cimbálník Vydání: ŠJ 5/2020 Ročník: 2020

Naší filosofií je udržet systém školního stravování. Jsme přesvědčeni, že cesta ke zkvalitnění školních stravovacích služeb je nejúčinnější prostřednictvím zřizovatelů a ředitelů škol / školských zařízení, kteří mohou svými iniciativami nejlépe po...

Sdružení pro hračku a hru

Datum: Autor/autoři: Ing. Jiří Šťastný Vydání: ŠD 4/2020 Ročník: 2020

Redakce časopisu Řízení školy navázala v letošním roce spolupráci s oborovou asociací Sdružení pro hračku a hru. Cílem této spolupráce je pravidelné zveřejňování aktuálních informací ze světa hraček a her na stránkách časopisů Speciál pro MŠ a Spe...

My jsme to nevzdali

Datum: Autor/autoři: Dagmar Erbenová Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Většina učitelů řeší v současné době stejný problém – jak se žáky probírat látku, a přitom je nezavalit hromadou faktografie, jakým způsobem jim přiblížit některá z témat naplánovaného učiva tak, aby to pro ně bylo srozumitelné a zároveň inspirují...

Sdružení pro hračku a hru

Datum: Autor/autoři: Ing. Jiří Šťastný Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

Redakce časopisu Řízení školy navázala v letošním roce spolupráci s oborovou asociací Sdružení pro hračku a hru. Cílem této spolupráce je pravidelné zveřejňování aktuálních informací ze světa hraček a her na stránkách časopisů Speciál pro MŠ a Spe...

Novinky ze světa ÁMOS vision aneb Plnou parou vpřed

Datum: Autor/autoři: Richard Prajsler Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Školní informační panely ÁMOS vision, které poskytují žákům, učitelům a vedení škol důležité informace atraktivní, digitální formou, mají již v českých vzdělávacích institucích pevné místo. V roce 2019 získaly 1,1 milionu zobrazení a letos dosáhly...

Letošní Zlatý Ámos byl plný překvapení a neočekávaných situací

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Ladislav Hrzal Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Sedmadvacátý ročník ankety Zlatý Ámos byl skutečně výjimečný. A nemám tím na mysli pouze problémy spojené s koronavirem. Už od začátku září 2019 nám chodily dotazy, jak přihlásit paní učitelku nebo pana učitele do ankety. Formulář přihlášky na web...

Jak vzbudit v každém dítěti zájem o technický svět kolem nás

Datum: Autor/autoři: Tereza Plundrová Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

Programem Malé technické univerzity od založení tohoto projektu, tedy od roku 2014, prošlo už víc než 70 000 nadšených dětí ze škol a školek v celé České republice. V loňském roce předala MTU svoji metodiku do dvou škol s dětmi se speciálními vzdě...

Výuka regionálních nebo menšinových jazyků ve školách v Evropě

Datum: Autor/autoři: Jana Halamová Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Co jsou regionální a menšinové jazyky? Kde se jimi hovoří a jak se je EU i jednotlivé státy snaží uchovat? Jaká podpůrná opatření existují pro jejich výuku? Odpovědi nabízí publikace Eurydice.

Erasmus in Schools - do vaší školy může přijít celý svět

Datum: Autor/autoři: Barbora Nájemníková Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Chcete, aby si vaši žáci procvičili cizí jazyky, poznali jiné kultury a rozšířili si obzory? Lákalo by vás oživit školní výuku nevšedním způsobem? Zapojte se do projektu Erasmus in Schools, který iniciovala studentská organizace Erasmus Student Ne...

Příběhostroj

Datum: Autor/autoři: René Nekuda Vydání: ŠD 3/2020 Ročník: 2020

Napsat knihu, která dokáže vytvořit hezké vzpomínky na dětství, je pěkná fuška. Ta moje na to šla přes příběhy...

Eduzměna: co jsme se naučili během přípravné fáze

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zdeněk Slejška Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Projekt Eduzměny se stále vyvíjí, roste a do práce na něm je v tuto chvíli zapojeno již přibližně 170 spolupracovníků – lidí z nadačního fondu, obsahových partnerů, členů správní či odborné rady i externích konzultantů. V takto početné skupině je ...

Michal Burian: Je těžší zaběhnout maraton, nebo učit v červnu?

Datum: Autor/autoři: Markéta Popelářová Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Na otázku v titulku článku mnoho z nás nedokáže odpovědět. Ne často se totiž stává, aby byl člověk schopný porovnávat zkušenosti ze školní třídy a zároveň i z maratonského běhu. Jedním z těchto lidí je ale Michal Burian, mladý učitel tělocviku, př...

Paddleboarding - zdravý pohyb pro studenty i učitele

Datum: Autor/autoři: Lucie Raab Vydání: SŠ 3/2020 Ročník: 2020

MATH4U - portál pro procvičování středoškolské matematiky

Datum: Autor/autoři: RNDr. Petra Vondráková, Ph.D. , Ing. Petr Beremlijski, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2020 Ročník: 2020

Portál Math4U učitelům umožní připravit si za pár minut nové písemky a interaktivní testy z databáze 4 200 otázek a zaujmout třídu některou ze 150 připravených tréninkových her. Studentům nabízí originální aplikaci pro procvičování matematiky na m...

Příběhy našich sousedů ve světě

Datum: Autor/autoři: Eva Mikulášková Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Organizaci Post Bellum se v roce 2019 podařilo svůj úspěšný vzdělávací koncept Příběhy našich sousedů rozšířit do zahraničí. Díky učitelům a dětem z českých škol se sbírka Paměti národa rozrostla o 11 příběhů českých krajanů z Evropy a USA.

Co jsou to Týdny mediálního vzdělávání a proč do nich zapojit svou školu?

Datum: Autor/autoři: Ing. Táňa Abrhámová Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Kampaň na podporu mediální gramotnosti započala svou tradici před 14 lety v Kanadě. Pod názvem Týden mediální gramotnosti (National Media Education Week) se ve školních třídách, knihovnách, muzeích a v dalších komunitních centrech po celé zemi od ...

Karin Marques: Progresivní ředitelka, která jako dítě školu nenáviděla

Datum: Autor/autoři: Markéta Popelářová Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Karin Marques se v září minulého roku chopila funkce ředitelky středně velké pražské základní školy. Poměrně paradoxně však svou budoucnost ve školství nikdy neviděla, k celému školnímu prostředí měla odpor. „To ale dost souviselo s tehdejším reži...

Eduzměna: Jak jsme vybírali co nejvhodnější region

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zdeněk Slejška Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Na začátku roku 2020 se projekt Eduzměny dostal do nové fáze – došlo k výběru regionu, kde projektový tým bude následujících pět let spolupracovat se všemi aktéry ve vzdělávání tak, aby se docílilo zvýšení jeho kvality. Volba nakonec padla na Kutn...

BrainBrush - kartáč na hlavu

Datum: Autor/autoři: Radovan Vladík Vydání: SŠ 2/2020 Ročník: 2020

V programu Letní škola podnikání věříme, že přicházíme na svět s vlastním vnitřním kompasem, který určuje, jakou cestou se chceme a máme životem vydat. Každé dítě má svůj talent a jedinečnost a nejdůležitější je pomoci mu zbavit se mylných přesvěd...

eTwinning jako nástroj internacionalizace odborných škol

Datum: Autor/autoři: Barbora Musilová Vydání: SŠ 2/2020 Ročník: 2020

Program Erasmus+ je na středních odborných školách velmi známý a populární, především jeho aktivity určené pro sektor odborného vzdělávání. Vysílání žáků na profesní stáže v zahraniční už se stává běžnou součástí odborné přípravy a je jednou z ces...

Do zahraničí vyjelo díky podpoře odborných praxí v Německu a Česku 6 500 žáků středních škol

Datum: Autor/autoři: Mirka Reifová Vydání: SŠ 2/2020 Ročník: 2020

Program podpory odborných praxí Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM letos slaví 20 let. Během té doby se podařilo vyslat do sousední země přes 3 700 mladých lidí z ČR a víc než 2 700 z Německa přijelo k nám. Na praxích strávi...

Nechceme bořit systém, chceme napomáhat jeho lepšímu fungování

Datum: Autor/autoři: Ondřej Zapletal Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Česká spořitelna byla založena před dvěma sty lety, a to nikoli jako tradiční banka, ale jako svého druhu sociální instituce, která si kladla za cíl vést skutečně nejširší vrstvy k hospodaření s penězi a tím k prosperitě. Dnes si všichni čím dál s...

Alexis Katakalidis: O Velké Británii, hozené židli a správném pojetí formativního hodnocení

Datum: Autor/autoři: Markéta Popelářová Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

„Děti by měly vědět, co se učí, proč se to učí, v jaké fázi učení teď jsou a co by měly dělat, aby se posunuly ke konečnému cíli.“ Tak zní jedna z prvních myšlenek nové epizody podcastové série Hovory z kabinetu. Hostem únorového dílu se stal Alex...

Konference Úspěch pro každého žáka jako příležitost sladit své vzdělávací noty

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Již osmým rokem se koná konference Úspěch pro každého žáka, letos s podtitulem Společně to zvládneme. Dnes už tradiční akce se systematicky věnuje vzdělávací politice v ČR. Jejím cílem je sezvat v jeden den na jedno místo odborníky z různých úrovn...

Eduzměna promění vzdělávání na Kutnohorsku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zdeněk Slejška Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Nadační fond Eduzměna spustí pětiletý pilotní projekt zaměřený na zkvalitnění vzdělávání v kutnohorském regionu. Zapojí se do něj všechny ze čtyřicítky mateřských, základních a středních škol, které působí na území obce s rozšířenou působností. Cí...

Co sleduje Český statistický úřad?

Datum: Autor/autoři: Alena Hykyšová Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Činnost Českého statistického úřadu (ČSÚ) patrně mnozí znají díky zprávám o průměrné mzdě, zpracování výsledků voleb, hrubém domácím produktu či míře inflace. Tato instituce má ale širší záběr a přináší informace z nejrůznějších oblastí statistiky...

Propojení digitálních technologií a environmentální výchovy

Datum: Autor/autoři: Eliška Sokolíková Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Digitální technologie a environmentální výchova – dvě zdánlivě nesouvisející oblasti. Právě jejich propojením se zabývá projekt DEEDU (Digital Environmental Education), který v České republice realizuje nezisková mezinárodní organizace EDUcentrum....

Víc hlav víc ví, tvrdí Slávek s Petrou. Nejradši učí spolu, i když jsou každý odjinud

Datum: Autor/autoři: Lucie Kocurová Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Ona žije v Praze, on v jižních Čechách. Ona učí přírodní vědy, on dějepis a češtinu. Přesto pravidelně spolupracují, sdílejí nápady, komunikují. Petru Boháčkovou a Slávka Horu spojuje chuť učit, jak nejlépe dokážou, vášeň pro zapojování ICT do výu...

Monika Olšáková: Venek je pro mě nejlepší interaktivní učebna

Datum: Autor/autoři: Markéta Popelářová Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Monika Olšáková je učitelkou na malé škole v Janovicích nedaleko Beskyd, finalistkou minulého ročníku Global Teacher Prize, lektorkou pedagogů, ale hlavně osobností, jejímž žákem nebo žákyní byste si určitě přáli být. Vyučuje biologii a chemii, al...

Cena SuperEDUína jako tři vzkazy českému vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Cena EDUin za inovace ve vzdělávání EDUína běží již sedmým rokem. Za tu dobu jsme v katalogu nominovaných shromáždili přes pět stovek příkladů inovací českého vzdělávání. U příležitosti vzdělávacího festivalu PREF (Prague Education Festival) vznik...

Co dělají školy pro demokracii? Vyhlášení nejinspirativnějšího žákovského projektu roku 2019

Datum: Autor/autoři: Veronika Pevná Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Každoročně se zástupci 10 žákovských parlamentů z celé ČR scházejí na půdě Senátu, aby veřejnosti představili své nejúspěšnější projekty. Letošnímu, 9. ročníku akce „Co dělají školy pro demokracii?“ předcházelo online hlasování veřejnosti, do kter...

Jak propojit místní akční plány s existujícím know-how v odborných organizacích?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Silvie Pýchová Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

V ČR existuje množství organizací, které poskytují odbornou podporu školám. Zároveň díky evropským financím vznikla síť 200 místních akčních plánů, v jejichž nejlepším zájmu je, aby dobře plnily svoji misi rozvíjet oblast vzdělávání na svém území....

Vanda a Eda čelí nástrahám Onl@jn světa

Datum: Autor/autoři: Petra Sobková Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

„Večer jsem nemohl vůbec usnout. Musel jsem pořád přemýšlet, jak bude asi pokračovat závodní hra. Potichu jsem se vykradl z postele, sebral mobil ze stolu a šup s ním zpátky pod peřinu, abych nevzbudil Nůďáka. Hra byla stále napínavější. Usnul jse...

Naše mateřská škola se jmenuje Pohádka

Datum: Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

Přáním nás, učitelek i ostatních zaměstnanců, je to, aby se zde děti cítily jako v pohádce, aby byly spokojené a námi nabízené činnosti je bavily. S pohádkami se setkávají minimálně každý měsíc, kdy nás navštěvují různé divadelní soubory. Nechybí ...

Realizace projektu "Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje" s podtitulem "Kuchyně našich babiček" pokračuje, tentokrát na Střední průmyslové škole stavební Pardubice

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Rohová Vydání: ŠJ 1/2020 Ročník: 2020

Již čtvrtá realizace výše uvedeného projektu, který poukazuje nejen na kvalitu a pestrost stravy ve školních jídelnách, ale i na vysokou úroveň školního stravování u nás, proběhla v Rybitví na Střední průmyslové škole stavební Pardubice. Tentokrát...

Rybitví, Rybitví, Rybitví, ani tam to není špatný... Rybitví, Rybitví, Rybitví, i tam se vaří fajn!

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. Vladimír Štefančík Vydání: ŠJ 1/2020 Ročník: 2020

Projekt „Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje“ s podtitulem „Kuchyně našich babiček“ se pomalu chýlí ke svému konci, a tak, zatímco pracovníci odboru školství pomalu, ale jistě hledají inspiraci pro další nav...

Moderní přístup k profesnímu rozvoji učitelů v oblasti užití formativního hodnocení a badatelsky orientovaného vyučování

Datum: Autor/autoři: Lukáš Rokos Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Badatelsky orientované vyučování a formativní hodnocení jsou dva fenomény posledních let, o kterých se velmi často hovoří. Zájem o tyto přístupy je patrný nejen u vedení škol, které se snaží následovat současné trendy, ale i mezi učiteli, kteří ch...

Které projekty zaujaly v Evropské jazykové ceně Label 2019?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavla Šabatková Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Evropská jazyková cena Label vznikla jako iniciativa Evropské komise, která se snaží podpořit nové trendy ve výuce cizích jazyků. Kromě tzv. silných jazyků, jako jsou angličtina, francouzština či španělština, posiluje i využívání dalších jazyků, p...

Erasmus+ pro mateřské školy

Datum: Autor/autoři: Lucie Rychlá Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Evropský vzdělávací program Erasmus+ není třeba v České republice příliš představovat. Za dvacet let od našeho zapojení vyjelo díky Domu zahraniční spolupráce, který program administruje, do zahraničí přes 120 000 studentů, učitelů a dalších praco...

Malá digitální univerzita

Datum: Autor/autoři: Barbora Vítová Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Pět kluků a tři holčičky sedí na koberci a bedlivě pozorují lektorku, která připravuje na podlaze čtvercovou síť. „Umíte se spočítat?“ ptá se dětí. Je nás osm, volají jeden přes druhého. „Budeme si spolu zase hrát. Minule vás navštívil robot Cubet...

Nástěnka ÁMOS vision jako moderní školní informátor

Datum: Autor/autoři: Richard Prajsler Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Digitální nástěnky ÁMOS vision získávají platné místo na českých školách. Kromě běžných sdělení, jako je rozvrh hodin a suplování, jejichž aktuálnost zajišťuje integrace systému Bakaláři, poskytují moderní nástěnky dětem a studentům další důležité...

Hovory z kabinetu

Datum: Autor/autoři: Markéta Popelářová Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Mezi veřejností, případně rodiči a učiteli často vzniká až zbytečně velká propast, která se jen horko těžko překlenuje v omezeném čase na třídních schůzkách. Nahlédnout pod pokličku učitelské profese, vyzdvihnout její pozitivní stránky, ale i přip...

Program Podpory začínajících ředitelek mateřských škol

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. Dagmar Škubalová Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Sdílení dobré praxe je oblíbeným nástrojem zlepšení a urychlení cesty k cíli. Pro nás je tento projekt hlavně radostí, komunikačním nástrojem a příkladem výborné spolupráce.

Stimulační program Maxík jako příprava dětí nejen předškolního věku

Datum: Autor/autoři: Romana Brilová Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

V době ohromného rozvoje technologií a digitalizace společnosti nám z našeho světa jaksi uniká dítě. Dítě, které si hraje, běhá, skáče a těmito úkony se zdokonaluje ve všech oblastech, které mají kladný vliv na psychomotorický vývoj dítěte. Místo ...

Náboženské alternativy ve vzdělávání: duchovní východiska waldorfské školy

Datum: Autor/autoři: Jitka Schlichtsová Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Waldorfská škola se u nás za poslední dvě desetiletí stala doslova synonymem alternativního vzdělávání. Se základními principy a organizací vyučování ve waldorfské škole jsou obvykle dobře seznámeni nejen absolventi běžných středoškolských a vysok...

Podpora, inspirace a spolupráce

Datum: Autor/autoři: Hana Matoušů Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Podpora, inspirace a spolupráce – to jsou hodnoty, které porota ocenila u letošních vítězů ceny pro inspirativní pedagogy – Global Teacher Prize Czech Republic. Vyhlášení vítězů GTP CR 2019 proběhlo 10. června v prostorách Opera v Praze. Slavnostn...

Badatelsky orientovaná výuka jako téma letní školy pro učitele

Datum: Autor/autoři: Lenka Hanovská Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Poslední srpnový týden se v Centru současného umění DOX v Praze uskutečnil tradiční, již 10. ročník Letní školy pro učitele, organizovaný Ústavem pro studium totalitních režimů, především jeho oddělením vzdělávání. Letošním tématem byla badatelsky...

Tělo, mysl, kreativita a pohyb

Datum: Autor/autoři: akad. mal. Táňa Svatošová Vydání: ŠD 6/2019 Ročník: 2019

      „Je třeba upevňovat sílu těla, abychom udrželi sílu ducha.“ VICTOR HUGO (1802-1885) Myšlenka „tělo a mysl jedním jsou“ se objevuje na scéně dějin v určitých periodách, kdy je více či méně akcentována. V různých obdobích a společenstvích se z...

3. pracovní setkání vedoucích školních jídelen Pardubického kraje

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. Vladimír Štefančík , Mgr. Šárka Nováková Vydání: ŠJ 6/2019 Ročník: 2019

V celém Pardubickém kraji je 75 151 strávníků z řad dětí, žáků a studentů, dále 10 894 pracovníků škol, kteří se ve školních jídelnách pravidelně stravují, a v rámci své doplňkové činnosti pravidelně navštěvuje školní jídelny ještě dalších 10 292 ...

Jak lze realizovat Den mediální gramotnosti na odborné škole

Datum: Autor/autoři: Ing. Táňa Abrhámová Vydání: SŠ 6/2019 Ročník: 2019

Implementace mediální výchovy velmi často naráží nejen na kapacity vyučujících, ale i škol. Například ředitelé odborných škol a učilišť by mohli vyprávět, jak obtížné je zařadit mediální výchovu do výuky. Jeden svět na školách se proto zaměřil na ...

Didaktika mateřské školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

Předškolní vzdělávání se stalo v posledních deseti letech snad nejskloňovanější oblastí školství. Stále více se diskutuje o potřebě vychovávat a vzdělávat děti už od nejútlejší věku. Snižuje se doba, kdy se doporučuje začít s institucionálním vzdě...

Víte, co je eTwinning?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Radka Bradáčová , Bc. Kateřina Navarová Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

Víte, co je eTwinning? Projekty mezinárodní spolupráce škol (mateřských, základních a středních), které vytvářejí učitelé dle vzdělávacích potřeb svých dětí pomocí digitálních technologií. Aktivita, která přinese zábavu, energii a hlavně poznání. ...

School My Project: Mapy učebního pokroku - jasný a přehledný průvodce klíčovými kompetencemi

Datum: Autor/autoři: Václav Zeman Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

V šesti mapách získáte jedinečného průvodce pro oblast dovedností důležitých pro život. Právě ty budou mít podle všeho v nejbližší době v českém školství stále větší význam.

Náboženské alternativy ve vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Jitka Schlichtsová Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Do roku 1989 nebylo v Československu možné uplatňovat žádné pedagogické alternativy. Vzdělávání žáků zcela kontroloval stát pomocí školních osnov. Od sametové revoluce se však situace značně změnila. Závazné vzdělávací osnovy byly proměněny v rámc...

Odolné školy (upoutávka na mezinárodní konferenci)

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Konference ASCD o vůdcovství ve vzdělávání je prominentní profesionální vzdělávací událostí pro pedagogy a učitele, kteří usilují o zlepšení školního klimatu. Letos se konference koná 8.–10. listopadu 2019 v kongresovém centru v Marylandu, ve měst...

Propojení formálního a neformálního vzdělávání přináší výsledky

Datum: Autor/autoři: Hana Erlebachová Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Jak má vypadat současná škola a co by se žáci měli učit, aby úspěšně obstáli v dalším životě? To je téma, které se často diskutuje napříč společností. Setkáváme se s řadou názorů, inovativních přístupů a výukových metod, průběžně je aktualizován r...

Novinky v iZUŠ

Datum: Autor/autoři: Ing. Jan Tobolík Vydání: ZUŠ 4/2019 Ročník: 2019

Informační systém základních uměleckých škol iZUŠ bude v příštím roce slavit kulaté výročí 10 let existence. Za tu dobu se podařilo vytvořit nejen systém samotný, ale i celý ekosystém služeb pro ZUŠ. V letošním roce dostal iZUŠ nové logo (stejně j...

Rok plný výzev

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

A je tu další nový školní rok. Program v družinách a klubech se začíná rozjíždět. Co zkusit tentokrát celoroční hru či projekt nechat naplánovat samotné děti? Co kdyby si vyzkoušely, co chtějí samy sobě zprostředkovat. Slovo výzva - challenge je m...

Družiny venku - nová publikace pro družiny

Datum: Autor/autoři: Bc. Petra Vaňková Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

Ve Vzdělávacím centru TEREZA se během tohoto roku vyklubala nová publikace DRUŽINY VENKU, která se zaměřuje na práci s dětmi po vyučování. Publikace nese podtitul Pro družiny, které se nebojí objevovat, tvořit, řádit a žasnout venku. V programu Le...

Putování klokánka Jumpíka

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

Kniha "Putování klokánka Jumpíka", kterou k vydání připravuje nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., je určená mladším dětem, na 1. stupni ZŠ, a je využitelná rodiči, speciálními pedagogy, učiteli i vychovateli ve školních družinách.

Co všechno se dá tvořit ve školní jídelně

Datum: Autor/autoři: Iveta Brunová Vydání: ŠJ 5/2019 Ročník: 2019

      Naše školní jídelna se vydala již dávno cestou zdravého vaření. A nejenom jídelna, zapojuje se i samotná škola, včetně školy mateřské. V mateřské škole paní učitelky zapojují zdravou výživu, pečení a vaření s dětmi a např. sázení a ošetřován...

Zahájení českého Zlatého Ámose připomíná Světový den učitelů

Datum: Autor/autoři: Ladislav Hrzal Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

V sobotu 5. října 2019 startuje 27. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos a pátý říjnový den je zároveň od roku 1994 Světovým dnem učitelů. Zlatý Ámos je o pár let starší než tento svátek. První ročníky jsme začínali vždy 1. října...

Certifikátem Škola Paměti národa chceme poděkovat učitelům i školám

Datum: Autor/autoři: Magdaléna Benešová Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Rádi bychom ocenili školy, jejichž žáci a vyučující se zapojují do našich vzdělávacích projektů, jako jsou Příběhy našich sousedů nebo zážitkové workshopy Paměti národa. Těmto školám nyní nabízíme možnost stát se Školou Paměti národa jako poděková...

Talnet nejen online a nejen pro nadané

Datum: Autor/autoři: Mgr. Vojtěch Tutr Vydání: SŠ 5/2019 Ročník: 2019

Talnet, původně vzdělávací program koncipovaný pro nadané žáky, dnes spojuje ty, kteří mají chuť věnovat se svým zájmům v oblastech přírodních věd, techniky a některých humanitních oborů a kteří své zaujetí pro obor či specifické téma chtějí sdíle...

Cesta životem - originální desková hra pro podporu ekonomické gramotnosti a rozvoj soft skills

Datum: Autor/autoři: Petr Liška Vydání: SŠ 5/2019 Ročník: 2019

K ilustraci, jak můžeme svým jednáním a volbou ovlivnit svou životní trajektorii, může pomoci desková hra Cesta životem. Pravidla lze vysvětlit během 10 až 15 minut, hra nemá vždy stejný průběh, a lze ji tedy hrát opakovaně. Je vytvořena podle pož...

Tajemství medu

Datum: Autor/autoři: Lenka Jelínková Vydání: ŠJ 4/2019 Ročník: 2019

Čím více se toho o medu dozvíte, tím více budete překvapeni. Tento včelí produkt je totiž darem vskutku výjimečným. Včelí med je nejznámější a nejdůležitější včelí produkt. Včely jej vytvářejí z nektaru kvetoucích rostlin nebo z takzvané medovice,...

Zámecký oběd v Chroustovicích z místních regionálních potravin pomáhali vařit studenti i radní Pardubického kraje

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. Vladimír Štefančík Vydání: ŠJ 4/2019 Ročník: 2019

Projekt „Kuchyně našich babiček“, ve kterém se vaří podle starých tradičních receptur a zároveň podle současných moderních trendů a výživových doporučení, se přehoupl do své druhé poloviny - tentokrát na Odborném učilišti v Chroustovicích. Je to v...

Realizace projektu "Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje" pokračuje... tentokrát na Odborném učilišti Chroustovice

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Rohová Vydání: ŠJ 4/2019 Ročník: 2019

Již potřetí jsme se v rámci projektu Pardubického kraje „Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje“ s podtitulem „Kuchyně našich babiček“ sešli s milými lidmi „u plotny“, uvařili společně obědové menu a setkali se...

Vzdělávací program Ředitel naživo vytváří podporu pro lidi ve vedení škol, povede je na cestě k tomu, stát se pedagogickými lídry

Datum: Autor/autoři: Karel Derfl Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Pro kvalitu výuky je zásadní pedagogické vedení školy. Podle výzkumných studií na něm závisí až čtvrtina všeho, co škola může ovlivnit ve vztahu k výsledkům dětí.1) Povolání ředitele je přitom v Česku přehlcené administrativou a v pedagogickém smě...

Navracení naděje do vyloučených lokalit i středoškolského vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Barbora Vobořilová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Sledovat inovace ve vzdělávání, podporovat jejich autory a napomáhat jejich šíření. To je smyslem ocenění EDUína, které šestým rokem organizuje obecně prospěšná společnost EDUin. Předání cen za rok 2018 proběhlo na Den učitelů 28. března.

MAP II odstartoval novou etapu vzdělávání v Praze 1

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Michaela Vencová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Při příležitosti oslavy Dne učitelů v rezidenci primátora na Mariánském náměstí slavnostně odstartovala druhá etapa Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území městské části Praha 1. Oslav se zúčastnili představitelé hlavního města, radnice...

Interaktivní mapy vtáhnou děti do výuky aneb Škola hrou ve 21. století

Datum: Autor/autoři: Ivoš Gajdorus Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Předávání informací ve smysluplné a srozumitelné formě vyžaduje v dnešní době mnoho úsilí. Zvláště v případě, že se snažíme předat je nejmladší generaci. Jak důležitou roli zde hrají učitelé, není třeba rozvádět. Jaká je však role moderních techno...

Novinky v programu Klasifikace

Datum: Autor/autoři: Jana Čermáková Vydání: ZUŠ 3/2019 Ročník: 2019

V dnešní moderní době, kdy už i auta kontrolují dopravní situaci kolem nás a pomalu začínají sama řídit, ani my nezůstáváme s vývojem pozadu. Ne že by program Klasifikace začal učit za vás, ale je několik novinek, které pro vás přece jen připravuj...

Hudba hrou - inspirace pro hudební kouzlení s dětmi

Datum: Autor/autoři: Bc. Jarmila Závěrková, DiS. Vydání: ZUŠ 3/2019 Ročník: 2019

Kde jinde by měla být hudba hrou než v hudební škole. Pojďme se zkusit oprostit od klasické výuky a přivést více hravosti do hudební teorie. Ráda bych vnesla novou inspiraci a tipy, jak s dětmi hudebně kouzlit.

Money, money, money...

Datum: Autor/autoři: Věra Kříčková Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Knihovny, dětské domovy, základní, střední, ale i mateřské školy. Právě zde probíhala v posledním březnovém týdnu mezinárodní osvětová kampaň o penězích Global Money Week (GMW). Národními pořadateli letošního ročníku s podtitulem „Uč se. Šetři. Vy...

Paměť národa: každý má svůj příběh

Datum: Autor/autoři: Věra Tůmová Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

„Paměť národa“ v praxi znamená najít, zdokumentovat a vyprávět příběh. Takto ve stručnosti pracujeme se životními osudy pamětníků nacistické a komunistické totality. Jejich příběhy hledáme, zaznamenáváme a vyprávíme je zase dál, aby se na lidi, vý...

Dvacátý šestý Zlatý Ámos je ze Šumavy

Datum: Autor/autoři: Karla Tondlová Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Titul Zlatý Ámos 2019 získala Pavlína Kopáčiková ze Základní a Mateřské školy Vacov. Do ankety o nejoblíbenějšího učitele ji přihlásili její čtvrťáci, ale vítězství s ní slavila celá škola.

Ředitelem roku se stal Jiří Vymětal z Olomouce

Datum: Autor/autoři: Miluše Vondráková Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Ve čtvrtek 21. března byly v kongresovém sále Corsa Karlín ve velmi slavnostní atmosféře vyhlášeny výsledky ankety Ředitel roku, v níž odborná porota na základě nominací veřejnosti vybírala nejlepšího ředitele nebo nejlepší ředitelku školy pro ško...

ECVET bilancuje

Datum: Autor/autoři: Mgr. Helena Slivková , Jaromír Coufalík , Hana Slámová Vydání: SŠ 3/2019 Ročník: 2019

Evropský systém kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) se v České republice využívá již několik let. Tyto zkušenosti jsou příležitostí k jistému bilancování, jak je tento mezinárodně uznávaný nástroj odbornou veřejností přijímán. Jeho nejčastějšími...

Babička Irenka aneb vaříme společně

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠJ 3/2019 Ročník: 2019

Děti z naší družiny navštěvují pravidelně seniory v Centru sociálních služeb. Možná si řeknete to je toho! Jenže postupem času jsme zjistili, že naše návštěvy jsou neobyčejné. Jednou jdeme hrát hry, jindy vymýšlíme pohádky nebo společně tvoříme, s...

"Národní" školství za první Československé republiky

Datum: Autor/autoři: Jana Renner Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Unikátní monografie „Národní“ školství za první Československé republiky vyšla v nakladatelství Academia (v edici První republika) díky spolupráci Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (NPMK) a Technické univerzity v Liberci. M...

Matematický klokan není jen nějaká obyčejná soutěž

Datum: Autor/autoři: Josef Molnár Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Matematická soutěž pro všechny? Ano, Matematický klokan je soutěž pro všechny žáky od 2. ročníku základní školy až po maturitu. Že jde o soutěž žáky i učiteli oblíbenou, dokládá počet soutěžících – v celosvětovém měřítku se jejich počet blíží k se...

Vzdělávání v kybernetické bezpečnosti a Rozcestník pro učitele základní školy

Datum: Autor/autoři: Petra Sobková Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Lidská chyba. Tak lze dvěma slovy označit původ většiny případů úniku, ztráty či zneužití dat na internetu. Je to prosté. Představte si, že jste bankovní lupič a máte dvě možnosti – vyloupit banku nebo jednoduše požádat bankéře, aby vám peníze sám...

Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce

Datum: Autor/autoři: Jana Renner Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 – symbolicky v den předávání pololetního vysvědčení – Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského slavnostně zahájilo výstavu „Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce“. Právě historie školní inspekce dosud...

Komiks pro děti o bezpečnosti na internetu

Datum: Autor/autoři: Ing. Michala Radotínská Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Sdružení CZ.NIC vydalo na konci loňského roku komiks s názvem Jak na Internet – bezpečně, určený především žákům 5. až 9. tříd základních škol. Komiksové vydání knihy navazuje na úspěšný televizní seriál Jak na Internet, který má v současné době v...

Žáci s programem Active Citizens mění své obce

Datum: Autor/autoři: Nikola Páleníčková Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Jaké problémy trápí komunitu? Co by přispělo k rozvoji obce? Jak můžou k rozvoji obce/komunity žáci sami přispět? Program Active Citizens pomáhá žákům podívat se na místo, kde žijí, z jiné perspektivy, než jak ho dosud vnímali. Odhalují, co v jeji...

O těžkých otázkách lehce díky Filozofii pro děti

Datum: Autor/autoři: Nikola Páleníčková Vydání: ŠD 2/2019 Ročník: 2019

Kolik je hodin, kde se odpoledne najíme, co se stalo dnes ve světě? Otázky jsou nedílnou součástí našich životů a uvažování. Ať už jde o ty malé, všední, nebo o ty velké, na které mnohdy sami nedokážeme odpovědět a které často pokládají děti. Jak ...

Rubriky