Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Poradna

Poradna

Dotazy čtenářů a odpovědi renomovaných odborníků ze všech oblastí řízení a vedení škol a školských zařízení.

Počet článků v rubrice: 313

Statutární zástupce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 5/2020 Ročník: 2020

Prosím o odbornou radu ohledně statutárního zástupce ředitele školského zařízení: Statutárním zástupcem našeho školského zařízení je účetní (pracovní smlouva) a zastupování má řešeno v dodatku smlouvy s účinností vždy na 1 rok, poslední z prosince...

Odborná kvalifikace

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: SŠ 5/2020 Ročník: 2020

Dovoluji se na vás obrátit s dotazem ohledně zaměstnaneckého poměru na gymnáziu. V rámci odborných uměleckých předmětů (jedná se o umělecké gymnázium) bych rád zaměstnal „odborníka z praxe“ – významného grafika. Avšak jeho formální vzdělání je pou...

Práce vychovatelek v mimořádné situaci

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 4/2020 Ročník: 2020

Prosím o sdělení, jak postupovat v případě vychovatelek ve školní družině v souvislosti se zákazem školní docházky, potažmo pobytu ve školní družině. Musí chodit do školy a vykonávat nějaké jiné práce (např. přerovnání archivu), nebo je to překážk...

Nástup do práce po znovuotevření škol

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Lze při znovuotevření školy nařídit pedagogům, že nastoupí do práce, tj. že budou fyzicky přítomni ve škole a povedou výuku? A v případě, že do školy fyzicky docházet odmítnou, jak se má toto projevit v platovém ohodnocení?

Příprava jídla žáky ve ŠD

Datum: Autor/autoři: Kateřina Pilařová Vydání: ŠD 3/2020 Ročník: 2020

Za jakých podmínek mohou žáci, za účelem neformálního vzdělávání v rámci školní družiny, připravit jednoduchý pokrm/ochutnávku pro ostatní žáky nebo příchozí rodiče?

Odpis zboží ze skladu

Datum: Autor/autoři: Ing. Zdeněk Morávek Vydání: ŠJ 3/2020 Ročník: 2020

Jak naložit se zbožím ve školním stravovacím zařízení, které má krátkou trvanlivost a musíte jej odepsat ze skladu a nezapočítat tento odpis do finanční bilance?

Zástupce ředitele pro ekonomiku

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Přihláška k zájmovému vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 2/2020 Ročník: 2020

Pracuji jako vedoucí vychovatelka a měla bych dotaz týkající se přihlášky do školní družiny, kterou jsme si vytvořili na naší škole. Je správný název PŘIHLÁŠKA K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ? Název ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠD už se nepoužívá? Na některých školác...

Čipy ve školní jídelně

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 2/2020 Ročník: 2020

Obracím se na vás s dotazem ohledně čipů ve školní jídelně. Čipy jsou dětem prodány za určitou částku, která jim je po ukončení stravování vrácena. Čipy musí vracet čisté, funkční, nepoškozené. Po mé předchůdkyni zde byly čipy, které byly špinavé ...

Využití úplaty za zájmové vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Vydání: ŠD 2/2020 Ročník: 2020

Na co lze použít úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině? Můžeme např. nakoupit skříně?

Poradna

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 1/2020 Ročník: 2020

Frekvence lékařských prohlídek

Datum: Autor/autoři: Jiří Vala Vydání: ŠJ 1/2020 Ročník: 2020

      Jak často musí zaměstnanci chodit na preventivní lékařské prohlídky v souvislosti s absolvováním školení pro vyhlášku č. 50/1978 Sb.? V jakém předpise je to stanoveno, případně jak tato frekvence závisí na práci, kterou dotyčný školený vykon...

Pracovnělékařská prohlídka

Datum: Autor/autoři: JUDr. Marcela Smutná Vydání: ŠJ 1/2020 Ročník: 2020

Zaměstnanec s pružným rozvržením pracovní doby (základní pracovní doba je 8:00 až 13:00 hod., volitelná pracovní doba je 6:00 až 8:00 hod. + 13:00 až 18:00 hod.) je vyslán na periodickou pracovnělékařskou prohlídku. V tento den nastoupí směnu v 6:...

Odstoupení od pracovní smlouvy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 6/2019 Ročník: 2019

Budu přijímat nové zaměstnance s nástupem 2. 9. 2019. Chtějí mít jistotu místa a žádají uzavřít smlouvu v předstihu, například už v červenci. Vím, že je možné sjednat pracovní smlouvu kdykoliv dopředu, ale jak postupovat s termínem lékařské prohlí...

Konzumace energetických a kofeinových nápojů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 6/2019 Ročník: 2019

Je možné zakázat dětem konzumaci energetických a kofeinových nápojů ve škole?

Samostatný výpočet Phmax

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Součástí školy je i MŠ, která nemá ředitelku, pouze vedoucí učitelku. Počítá se PHmax pro MŠ přesto samostatně?

Žáci 2. stupně ve školní družině

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

Jaká jsou pravidla financování školní družiny - započítávají se také žáci druhého stupně základní školy? Co je rozhodující pro poskytnutí finančních prostředků?

Stravování v přípravném ročníku ZŠ

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 5/2019 Ročník: 2019

V jakém rozsahu se poskytuje školní stravování žákům přípravných tříd základní školy?

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka SŠ

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 5/2019 Ročník: 2019

Žáci 4. ročníku, kteří chtějí skládat maturitní zkoušku z matematiky, musejí, kromě jiného, absolvovat cca tři didaktické testy (srovnatelné s maturitními) a splnit je na určitý počet bodů. Pokud se jim to nepodaří, jsou údajně klasifikováni nedos...

Propustky k lékaři

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 4/2019 Ročník: 2019

Existuje nějaké pravidlo, které by „řídilo“ nárok na propustky k lékaři? Kolikrát do měsíce a na jak dlouho je možné zaměstnance uvolnit? Kolegyně vychovatelky si vyzvedávají propustky střídavě bez omezení a někdy nepřijdou celý den do práce. Někt...

Poskytování závodního stravování

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Vydání: ŠJ 4/2019 Ročník: 2019

Jako právní subjekt máme 3 školní jídelny se samostatnou účetní evidencí a samostatnými vedoucími školních jídelen. Vždy to bylo tak, že se zaměstnanci v rámci závodního stravování stravovali ve školní jídelně, která patří k budově, kde pracují. A...

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 3/2019 Ročník: 2019

Ve škole máme školní družinu a školní klub. V družině máme 125 účastníků, v klubu pak 270. V platné legislativě (vyhl. č. 74/2005 Sb.) se dočtu pouze následující: § 9 odst. 4) O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě uvedené v § 2 písm. b) ...

Přihláška k zájmovému vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 3/2019 Ročník: 2019

Pracuji jako vedoucí vychovatelka a měla bych dotaz týkající se přihlášky do školní družiny, kterou jsme si vytvořili na naší škole. Je správný název PŘIHLÁŠKA K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ? Název ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠD už se nepoužívá? Na některých školác...

Školní jídelna a ředitelské volno

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 3/2019 Ročník: 2019

Jaké jsou možnosti pro zaměstnance školní jídelny v případě vyhlášení ředitelského volna? Školní jídelna v tyto dny nevaří.

Poskytnutí osobních údajů

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Kontaktoval nás bývalý student, že by chtěl zorganizovat třídní sraz po 30 letech, ale nepamatuje si jména svých spolužáků, a proto by chtěl opisy výučních listů nebo alespoň příjmení a adresu. Můžeme mu tyto informace poskytnut?

Odpovědnost za škodu způsobenou žákem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 2/2019 Ročník: 2019

V případě, že žák v době exkurze (školního výletu) způsobí svou nedbalostí, neopatrností nebo úmyslně škodu na majetku zařízení, kde exkurze probíhá (např. poškození matrace, zničení koberce, podpálení budovy apod.), po kom může provozovatel vymáh...

Pověření vedením mateřské školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

Od 1. 1. 2018 byla paní učitelka v mateřské škole pověřena vedením mateřské školy. Bylo jí vystaveno pověření vedením mateřské školy se stanoveným rozsahem oprávnění. Je nutné ještě vystavit dohodu o změně pracovní smlouvy (změna funkce), nebo sta...

Odborná kvalifikace učitelky v MŠ

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

Přijali jsme do pracovního poměru učitelku v mateřské škole, která má vystudovanou střední odbornou školu obor sociální péče a vyšší odbornou školu podnikatelskou ukončenou absolutoriem. Učitelku jsme zařadili do 9. platové třídy bez dvouletého od...

Omlouvání dítěte v předškolním vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

Jakým způsobem správně řešit případ dítěte, pro které je povinná předškolní docházka (jedná se o předškoláka), ale rodiče ho každý týden na 1–2 dny omlouvají, píší rodinné důvody.

Uvolnění žáka z výuky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Chlapec má psychické postižení, poruchy chování atd. Je ve 4. stupni. Má přidělenu AP, IVP. Z výuky utíká, ničí majetek a občas fyzicky zaútočí na spolužáky i pedagogické pracovníky. Dle PPP má mít chlapec zkrácenou výuku. V doporučení, které jsme...

Odpovědnost za škodu způsobenou žákem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

V případě, že žák v době exkurze (školního výletu) způsobí svou nedbalostí, neopatrností nebo úmyslně škodu na majetku zařízení, kde exkurze probíhá (např. poškození matrace, zničení koberce, podpálení budovy apod.), po kom může provozovatel vymáh...

Vyzvedávání dítěte ze ŠD

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , JUDr. Mgr Filip Rigel, Ph.D. Vydání: ŠD 1/2019 Ročník: 2019

Mám vykonatelné usnesení soudu, podle kterého jsem oprávněn v dané dny a v daný čas vyzvedávat dítě ze školní družiny. Matka je dle tohoto předběžného opatření povinna tuto skutečnost písemně oznámit škole. Matka tak neučinila. Můj dotaz zní: Jak ...

Povinnost stanovit počet přijímaných žáků

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Podle našich předběžných odhadů očekáváme kolem 40 spádových dětí. Chtěli bychom tedy otevřít dvě první třídy. Při otevření dvou prvních tříd nenaplníme zcela rejstříkovou kapacitu školy. Je mou povinností otevřít více prvních tříd v případě zájmu...

Právo ředitele školy volit zástupce do školské rady

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Má ředitel školy právo volit zástupce za pedagogické pracovníky do školské rady?

Vyzvedávání dítěte ze školní družiny a usnesení soudu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , JUDr. Mgr Filip Rigel, Ph.D. Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Mám vykonatelné usnesení soudu, podle kterého jsem oprávněn v dané dny a v daný čas vyzvedávat dítě ze školní družiny. Matka je dle tohoto předběžného opatření povinna tuto skutečnost písemně oznámit škole. Matka tak neučinila. Můj dotaz zní: Jak ...

Poskytování informací

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: ŠJ 1/2019 Ročník: 2019

E-shop zabývající se prodejem surovin požaduje po školní jídelně dodací listy a faktury za celý školní rok. Firma napsala, že pokud jim dané faktury a dodací listy nebudou poskytnuty, bude postupovat dále dle zákona č. 106/1999 Sb. Je to značný ob...

Omlouvání předškoláka

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MS 6/2018 Ročník: 2018

Jakým způsobem správně řešit případ dítěte, pro které je povinná předškolní docházka (jedná se o předškoláka), ale rodiče ho každý týden na 1-2 dny omlouvají, píší rodinné důvody.

Návštěvy a natáčení hodiny

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

1. Může ředitel školy vpouštět na vyučovací hodiny kdykoliv podle svého rozhodnutí rodiče a cizí osoby, o kterých tedy ví a je to v souladu s pravidly školy (otevřenost hodin pro veřejnost a rodiče)? 2. Může se průběh hodiny natáčet na video pro ...

Dozory

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 6/2018 Ročník: 2018

Jak je to s dozory? Jsme velká škola a držíme dozory v šatně před zahájením výuky do 8:05, na chodbách od 11:40 do 12:35, v jídelně od 11:40 do 12:35, protože končí některé třídy v tomto čase. Vše jako nepřímá práce vychovatelky školní družiny.

Výuka plavání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 6/2018 Ročník: 2018

Vychovatelky, protože v naší škole probíhá výuka plavání, chodí pomáhat učitelkám před skončením hodiny asi 10 minut sušit hlavy dětí (na naší škole, kde máme menší bazén) a také děti doprovází při cestě na plavání (přechod od školy do městských l...

Forma přihlášení ke stravování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 6/2018 Ročník: 2018

Musí být přihlášení ke stravování písemné a co by měla obsahovat přihláška? Je to tiskopis, který zákonný zástupce odevzdává po uveřejnění seznamu o přijetí? Musí být v žádosti o přijetí do mateřské školy uvedena doba docházky - polodenní x celode...

Odborná kvalifikace učitelky v MŠ

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MS 5/2018 Ročník: 2018

Přijali jsme do pracovního poměru učitelku v mateřské škole, která má vystudovanou střední odbornou školu obor sociální péče a vyšší odbornou školu podnikatelskou ukončenou absolutoriem. Učitelku jsme zařadili do 9. platové třídy bez dvouletého od...

Pracovní poměr pedagogického pracovníka na dobu určitou

Datum: Autor/autoři: Bořivoj Šubrt Vydání: MS 5/2018 Ročník: 2018

1. Dne 28. 2. 2018 končí pracovní poměr učitelky v MŠ. Je možné za tuto učitelku přijmout jinou učitelku, které je více než 55 let a přímou pedagogickou činnost vykonávala déle než 20 let na příslušném druhu školy, tudíž pracovní poměr by s ní byl...

Výuka neaprobovaným učitelem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

Mohu učiteli informatiky jako ředitelka nařídit, aby učil např. tělesnou výchovu? Je pravda, že i když mám jako středoškolský učitel vystudovanou např. biologii a chemii, mohu učit fyziku? Za jakých podmínek?

Ranní družina

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 5/2018 Ročník: 2018

Na základě přihlášky k zájmovému vzdělávání pro školní družinu přihlašují rodiče účastníky zájmového vzdělávání také do ranní družiny. Jakým způsobem můžeme evidovat přihlášené účastníky zájmového vzdělávání do ranní družiny - Docházkový sešit neb...

Potvrzení o aktuálním zdravotním stavu dítěte

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 3/2018 Ročník: 2018

Předali jsme rodičům dítě s doporučením, ať zajdou k lékaři, že hodně kašle - celý den jsme registrovali štěkavý, ostrý kašel. Maminka nám ale poslala vyjádření lékaře, že dítě je zdravé, a lékař si za tento posudek naúčtoval 200 Kč s tím, že ho m...

Zdravotní prohlídky učitelů

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Dandová Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Existuje nějaký vzorový formulář pro zdravotní prohlídky učitelů? Dále jsem se chtěla zeptat na zařazování učitelů. Chodí na prohlídky po čtyřech letech (po 50 po dvou letech), protože mají „rizika ohrožení zdraví“ - a to je mimo kategorie práce. ...

Elektronická omluvenka žáků ve školách

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Může elektronická omluvenka zaslaná rodičem nahradit klasickou papírovou omluvenku podepsanou rodiči? V systému, který naše škola používá k evidenci žáků a jejich docházky, je možnost, aby rodiče mohli elektronicky omlouvat absenci dětí ve výuce, ...

Situace odvolaného ředitele

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Ředitel gymnázia bude odvolán k 28. 2. 2018. Nová ředitelka - má osoba - byla jmenována od 1. 3. 2018. Řediteli skončilo šestileté období a byl odvolán zřizovatelem. Má osm hodin matematiky (čtyři hodiny nadúvazkové) a požaduje, abych mu zaplatila...

Výkaz PAP

Datum: Autor/autoři: Ing. Miroslava Nebuželská Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Jsme střední škola zřízená krajem. Od jakého termínu budeme muset sestavovat výkaz PAP v případě, že překročíme aktiva 100 milionů Kč k 31. 12. 2018?

Stravenky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Nemáme školní jídelnu, a proto zaměstnancům poskytujeme stravenky SODEXO. Hodnota jedné stravenky je 60 Kč. V tomto roce na jednu stravenku přispíváme 18 Kč z provozních prostředků a 15 Kč z FKSP, zaměstnanec si hradí 27 Kč. Od ledna 2018 chceme z...

Přenesená daňová povinnost

Datum: Autor/autoři: Ing. Zdeněk Morávek Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Jsme střední škola, plátce DPH. Budeme nyní nakupovat repasované počítače asi za 150 000 Kč. Bude nákup podléhat přenesené daňové povinnosti a máme na to dodavatele předem upozornit?

"Převedení" vysvědčení vydaného zahraniční školou

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Jak bude střední škola „bodovat“ jeho vysvědčení?

Žák získá předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Co kdyby vůbec do české deváté třídy nenastoupil (když už vlastně bude mít ukončené základní vzdělání v britském systému), jak by se řešilo jeho případné další studium, resp. kam by mohl nastoupit v příštím školním roce, když nebude dělat žádné př...

Ranní družina

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 3/2018 Ročník: 2018

Odebíráme váš časopis Speciál pro školní družiny a jsou pro nás velkým přínosem zejména okruhy týkající se legislativy. Mám prosbu směrem k paní PhDr. Mgr. Monice Puškinové, Ph.D., která odpovídá ve vaší Poradně.

Poplatky za školní družinu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 3/2018 Ročník: 2018

Existuje nějaká vyhláška či nařízení o nakládání s poplatky za školní družinu? Je dáno, že nějaká poměrná část zůstává na potřeby školní družiny?

Kvalifikace asistenta pedagoga

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 3/2018 Ročník: 2018

Je vychovatelka, která má střední pedagogickou školu, kvalifikovaná pro práci asistenta pedagoga? Pokud není, co musí vystudovat, aby byla?

Poradna

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Jako jednu z položek čerpání FKSP máme zdravotně relaxační pobyt v lázních pro každého zaměstnance, který má zájem a chce toho využít. Doneslo se mi ale, že prý to nelze, že procedury tohoto typu můžeme hradit pouze zdravotnickému, a nikoliv lázeň...

Přenesená daňová povinnost

Datum: Autor/autoři: Ing. Zdeněk Morávek Vydání: SŠ 2/2018 Ročník: 2018

Jsme střední škola, plátce DPH. Budeme nyní nakupovat repasované počítače asi za 150 000 Kč. Bude nákup podléhat přenesené daňové povinnosti a máme na to dodavatele předem upozornit?

Střední škola - dotace

Datum: Autor/autoři: Ing. Miroslava Nebuželská Vydání: SŠ 2/2018 Ročník: 2018

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. V příštím roce budeme provádět technické zhodnocení budov - zateplení. Na tuto akci nám mimo krajských a vlastních prostředků budou také poskytnuty prostředky z dotace ESIF a ostatních evr...

Koupě ochranných pracovních plášťů žákům do chemie

Datum: Autor/autoři: Ing. Miroslava Nebuželská Vydání: SŠ 2/2018 Ročník: 2018

Je možné koupit žákům ochranné pracovní pomůcky (pláště) do hodiny chemie z ONIV (ze školství)?

Rekreace z FKSP - DPH

Datum: Autor/autoři: Ing. Tomáš Brokl Vydání: SŠ 2/2018 Ročník: 2018

Jsme střední škola, v rámci příspěvků zaměstnanců na rekreace z FKSP máme fakturu od cestovní kanceláře ze Žiliny, tedy ze Slovenska. Zaměstanec ale pobývá ve Velkých Losinách - v Česku. Jak to bude s DPH? Na faktuře prý nebude vyčíslena. Zatím má...

Individuální vzdělávání předškoláka

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 1/2018 Ročník: 2018

Do mateřské školy nenastoupil předškolák, začali jsme se po něm shánět ve spolupráci se zřizovatelem a OSPODem. Dnes se se mnou spojila pracovnice OSPODu a chtěla tlumočit žádost matky o individuální vzdělávání. Odkázal jsem ji na ustanovení § 34b...

Dovolená na zotavenou

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Pracovník je zaměstnancem církevní školy. S nástupem nového ředitele mu byl snížen rozsah dovolené na zotavenou z pěti týdnů na čtyři. Je tento postup ředitele oprávněný?

Evidence tržeb (EET)

Datum: Autor/autoři: Ing. Zdeněk Morávek Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Po prostudování Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb (čj. 44668/17/7100-10114-050011) se domnívám, že i když jsou tržby příspěvkových organizací vyňaty z povinnosti EET, jeden odstavec říká, že tržby přijímané na základě přímého z...

Odměna k životnímu výročí

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Může si ředitel ZŠ vyplatit odměnu k životnímu výročí 65 let nebo odměnu k prvnímu odchodu do starobního důchodu bez souhlasu zřizovatele?

Spolupráce školy a spolku

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: ZUŠ 1/2018 Ročník: 2018

Škola a spolek spoluorganizují koncertní zájezd orchestru do zahraniční. Je možné, aby to bylo realizováno na základě smlouvy či dohody o spolupráci? Pokud ano, podle jaké právní normy?

Platová třída - zařazení

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Co vše musí splňovat školní speciální pedagog pracující na běžné ZŠ, aby mohl být zařazen do 13. platové třídy? Změnily se nějak podmínky po novele vyhlášky č. 27/2016 Sb.? V současnosti je zařazen do 12. platové třídy.

Silniční daň

Datum: Autor/autoři: Zdeňka Tesařová Vydání: ŠŠ 1/2018 Ročník: 2018

Jsme střední škola, plátce DPH. Jak správně platit silniční daň? Za používání služebního vozidla platíme vždy 1/12 za měsíc, ve kterém je používáno k doplňkové činnosti. Pokud jde o soukromá vozidla, tak platíme 25 Kč za den, pokud je vozidlo použ...

Daň z příjmů - pořádání akcí v jídelně školy

Datum: Autor/autoři: Ing. Zdeněk Morávek Vydání: ŠJ 1/2018 Ročník: 2018

Jsme střední škola, plátce DPH. V naší školní jídelně děláme akce (svatby apod.) pro cizí, kde je stanovena režie + potraviny dle skutečnosti. Pro cizí třeba režie 3 000 Kč, pro zaměstnance je stanovena cena třeba 1 000 Kč. Předpokládám, že DPH se...

Hodnocení v náhradním termínu ve 2. pololetí posledního ročníku SŠ

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: ŠŠ 1/2018 Ročník: 2018

Žák, který úspěšně neukončil poslední ročník středoškolského studia, přestává být žákem školy 30. 6. Žák nebyl z několika předmětů hodnocen. Do kterého data musí proběhnout dohodnocení? Termín pro dohodnocení do konce září dalšího školního roku mi...

Asistent pedagoga na střední škole a jeho zastupitelnost při jeho dočasné pracovní neschopnosti

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: ŠŠ 1/2018 Ročník: 2018

Na naší škole zaměstnáváme asistenta pedagoga, který se stará o žáka na vozíčku. Chtěla bych se zeptat na jeho ? zastupitelnost při jeho dočasné pracovní neschopnosti - žádného jiného asistenta nezaměstnáváme. Můžeme za něho poslat k našemu žáku j...

Studijní volno pedagogů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 12/2017 Ročník: 2017

Jak správně postupovat ve věci studijního volna pedagogů? Podle zákona může mít pedagogický pracovník 12 dní ? ? studijního volna, ve školním roce je ale "volných" dní víc (podzimní, jarní prázdniny...). Jak tuto situaci správně řešit?

Přestup žáka na jinou školu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 12/2017 Ročník: 2017

Musí ředitel školy přijmout žáka, který přestupuje z jiné školy? Jedná se o žáka, který nemá trvalou adresu v tzv. spádové oblasti. Dle § 49 školského zákona by mělo záležet pouze na řediteli, zda přestupu vyhoví. Nemusí žáka tedy přijmout.

Přípravná třída - třídnictví

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 12/2017 Ročník: 2017

Náleží paní učitelce v přípravné třídě příplatek za třídnictví?

Účetnictví

Datum: Autor/autoři: Hana Rampírová Vydání: 12/2017 Ročník: 2017

Jsme základní škola - příspěvková organizace zřízená městem. Některé faktury hradíme v hotovosti. Doslechli jsme se, že úhrada v hotovosti je limitována 5 000 Kč. Je toto tvrzení správné? Některým zaměstnancům vyplácíme také v mzdy v hotovosti. Po...

Externí audit

Datum: Autor/autoři: Ing. Zdeněk Morávek Vydání: SŠ 6/2017 Ročník: 2017

Jsme střední škola, zřízená krajem. Kdy budeme muset dát udělat externí audit? Jaká jsou kritéria?

Hodnocení žáka cizince

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 11/2017 Ročník: 2017

Postupujeme správně při hodnocení žákyně cizinky, která má doporučeno školským poradenským zařízením pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole kombinovat slovní a numerické hodnocení? Jde nám o hodnocení předmětu český jaz...

Snížení úvazku, případně výpověď studujícímu pedagogovi

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: 11/2017 Ročník: 2017

Náš pedagogický pracovník na základě § 32 odst. 1 písm. b) zákona o pedagogických pracovnících může vykonávat přímou pedagogickou činnost. V letošním roce dokončil bakalářské studium, od září by měl pokračovat v navazujícím magisterském (bakalářsk...

ŠVP

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 6/2017 Ročník: 2017

Týká se povinnost projednat ŠVP se zaměstnavateli i gymnázií? Jestli ano, s kolika zaměstnavateli by plán měl být projednán? Musí mít škola o projednání nějaké doklady?

Úvazky vychovatelů ŠD

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 6/2017 Ročník: 2017

Pokud vychovatelky mají v rozvrhu dozory na chodbách, případně v šatně, jedná se o nepřímou práci? Jak se počítají úvazky pro školy? Jaký je maximální celkový úvazek, když má škola dvě, tři, osm vychovatelů? Určuje to zřizovatel, nebo je na to cel...

Minimální mzda

Datum: Autor/autoři: Hana Rampírová Vydání: SŠ 6/2017 Ročník: 2017

Jsme střední škola, pracovnici doplácíme doplatek do minimální mzdy. Nyní jí končí pracovní poměr, proplácíme jí nevyčerpanou dovolenou, a má tedy vyšší plat než minimální mzdu. Přesto ve mzdách vyskočil doplatek do minimální mzdy. Je to správně, ...

Stanovení přímé pedagogické činnosti třem zástupcům ředitele

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: SŠ 6/2017 Ročník: 2017

Vycházím z nařízení vlády č. 75/2005 Sb. § 4 odst. 2. Ve škole máme 16 tříd na obchodní akademii a 3 studijní skupiny na vyšší odborné škole. Mám jednu statutární zástupkyni, která má na starosti záležitosti vztahující se ke všem třídám na obchodn...

Dvě smlouvy - učitel odborného výcviku a vedoucí učitel odborného výcviku

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: SŠ 6/2017 Ročník: 2017

Vedoucímu učiteli odborného výcviku skončil pracovní poměr. Vzhledem k tomu, že ve škole jsou jen tři třídy "učňů", pracoval na krátký úvazek, což na zajištění činností stačilo (zároveň už pobíral důchod, takže mu to nevadilo). Pod sebou měl dva u...

Školní družina a ředitelské volno

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 6/2017 Ročník: 2017

Pokud ředitel školy vypíše ředitelské volno a školní družina je v provozu, mají děti a vychovatelky v době ředitelského volna nárok na oběd? Rodiče jsou v práci a děti umístí do školní družiny od rána a bez jídla? Je možné přerušit provoz školní j...

Nejvyšší počet žáků ve třídě

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: 11/2017 Ročník: 2017

Jsme standardní základní škola. Ve 3. třídě máme od září 2017 celkem 24 žáků. V této třídě jsou ovšem 2 žáci s přiznaným podpůrným opatřením 3. stupně, oba dva žáci mají ovšem (dle doporučení PPP) asistentku. Je nutné tuto třídu dělit na výuku ciz...

Jak správně zapisovat do třídní knihy školní plavání?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 11/2017 Ročník: 2017

Máme zapisovat plavání do hodin, ve kterých se koná a učivo těchto hodin se pak probírá v rámci hodin tělesné výchovy? Nebo ho máme zapisovat do hodin tělesné výchovy, i když probíhá v jiných hodinách?

Bezplatné základní vzdělávání ve veřejných školách

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 11/2017 Ročník: 2017

Řešíme problém s rodiči, kteří odmítají zaplatit příspěvek na pomůcky pro žáky a argumentují tím, že vzdělávání ve veřejné škole je ze zákona bezplatné, a proto jako škola nemáme právo požadovat úhradu za pomůcky (pracovní sešity apod.). Jak můžem...

Vyzvedávání dětí z MŠ

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 4/2017 Ročník: 2017

Nutnost změny adresy školy v doporučení ŠPZ

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 10/2017 Ročník: 2017

Uvedení právní formy organizace v názvu školy

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

Musí obsahovat název školy i právní formu organizace? Co musí obsahovat název školy? Škola je zřizovaná obcí.

Kvalifikace učitele SŠ - cizí jazyk

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SS 5/2017 Ročník: 2017

Je pro výuku na SŠ kvalifikovaný učitel, který vystudoval učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ? Kolega na tuto situaci uplatňuje § 9 písm. g) zákona o pedagogických pracovnících, který odkazuje na § 12 téhož zákona. Nejedná se o školu s p...

Nejvyšší počet žáků ve třídě

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

Jsme standardní ZŠ. Ve 3. třídě budeme mít od září 2017 celkem 24 žáků. V této třídě jsou ovšem dva žáci s přiznaným podpůrným opatřením 3. stupně a oba dva žáci mají (dle doporučení PPP) asistentku. Je nutné tuto třídu dělit na výuku cizího jazyk...

Snížení úvazku, případně výpověď studujícímu pedagogovi

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

Náš pedagogický pracovník na základě § 32 odst. 1 písm. b) zákona o pedagogických pracovnících může vykonávat přímou pedagogickou činnost. V letošním roce dokončil bakalářské studium, od září by dle svého tvrzení měl pokračovat v navazujícím magis...

Přímá pedagogická činnost vychovatelky školní družiny

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 5/2017 Ročník: 2017

Mohla bych vás požádat o radu týkající se přímé pedagogické činnosti vychovatelky školní družiny? Ta je „od nepaměti“ stanovena na 28 hodin týdně. Je možné od 1. září 2017 stanovit ve vnitřním platovém předpisu rozsah PPČ vychovatelka na 30 hodin ...

Postup při hodnocení žáka

Datum: Vydání: SŠ 3/2017 Ročník: 2017

Žák SŠ nebyl za 2. pololetí hodnocen. Dle § 69 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. mu byl určen náhradní termín hodnocení na konec srpna. Žák začátkem července podal žádost o zanechání studia, ke zkouškám se nechce dostavit. Máme mu vydat vysvědčení, k...

Profilová část MZ

Datum: Vydání: SŠ 3/2017 Ročník: 2017

Může ředitel určit v rámci profilové části MZ nabídku povinných i nepovinných zkoušek tak, že u téhož oboru vzdělání bude jiná nabídka pro večerní formu vzdělávání oproti denní formě? Musí být složení profilové části MZ u daného oboru vzdělání nap...

Reklamní tiskoviny ve školní družině

Datum: Autor/autoři: Ing. Mgr. Andrea Šimáková Vydání: ŠD 3/2017 Ročník: 2017

Moje dítě přineslo domů v sešitku, kde si s paní družinářkou vyměňujeme různé vzkazy (např. kdo a kdy vyzvedne dítě), reklamní letáček na pojištění, kterým si paní družinářka přivydělává. Děti si ho dokonce samy vystřihovaly a lepily do sešitku......

Učitel praktického vyučování a odborného výcviku

Datum: Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Jaký je rozdíl mezi profesemi „učitel praktického vyučování“ a „učitel odborného výcviku“? Konkrétně náplň činnosti příslušného pedagogického pracovníka.

Přestup zahraničních žáků

Datum: Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Dostala jsem žádost o přestup na naší školu dvou žáků, kteří přišli z Ukrajiny. Rodiče mi během tohoto týdne dodají kopii a překlad vysvědčení. Holčička je narozena v únoru 2005, chlapec v listopadu 2003. Rodiče chtějí, aby obě děti navštěvovaly 4...

Rubriky