Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva

Počet článků v rubrice: 6

Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie

Datum: Autor/autoři: Kateřina Blažková Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Řada školských zařízení je situována v zónách havarijního plánování a zónách ohrožení, které jsou vymezovány v okolí objektů nakládajících s nebezpečnými látkami. Připravenost managementu školských zařízení na případnou závažnou havárii spojenou s...

Shrnutí aktivit Hasičského záchranného sboru ČR vůči mateřským školám

Datum: Autor/autoři: Martina Talichová Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

O sebeochranu, vzájemnou pomoc a bezpečí našich domovů, o ochranu života, zdraví, majetku a životního prostředí by se měl přiměřeně ke svému věku a svým schopnostem starat každý jedinec od nejútlejšího věku. Jen je třeba volit adekvátní formy a me...

Akreditovaný kurz Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události pořádaný Hasičským záchranným sborem ČR

Datum: Autor/autoři: Martina Talichová Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Může školu či školské zařízení nečekaně postihnout mimořádná událost spojená s přírodními živly nebo s důsledky nějaké havárie? Všichni si jednoznačně odpovíme, že může. Žijeme sice v klidném středoevropském podnebí, ale ani zde se nám nevyhýbají ...

Požáry ve školách

Datum: Autor/autoři: Martin Podjukl Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Počet požárů ve školách je z hlediska statistické významnosti zanedbatelný. Požár sám o sobě však zanedbatelný není. Zejména požár v budově s vysokou koncentrací osob zvyšuje riziko, že v důsledku jeho působení bude někdo zraněn nebo usmrcen. Našt...

Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací

Datum: Autor/autoři: Michal Fanc Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Školy a školská zařízení (dále jen „vzdělávací zařízení“) spolupracují se státní správou a územní samosprávou při vytváření podmínek pro řešení krizových situací 1) a při plnění povinností stanovených příslušnými orgány krizového řízení. Příslušné...

Rubriky