Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Management v ZUŠ

Management v ZUŠ

Přinášíme informace o změnách v oblasti legislativy, pracovního práva atd. specifických pro ZUŠ, aktuálním dění, které se dotýká ZUŠ v České republice i v zahraničí, projektech vhodných pro ZUŠ, nabídkách DVPP pro ZUŠ.

Počet článků v rubrice: 23

Jedinečnost v rozmanitosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: ZUŠ 2/2022 Ročník: 2022

Psát o uměleckém vzdělávání a lidech stojících v čele škol na stejné obrazovce, na níž vyskakují fotky zničených lidských osudů na Ukrajině, je činnost, kterou jsem si nedovedl nikdy představit. Fotky utrpení, devastace hodnot a ohrožování lidství...

Odborné fórum uměleckého vzdělávání zaštítili dva ministři vlády!

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: ZUŠ 1/2022 Ročník: 2022

Vize uměleckého vzdělávání a cesta k ní byla základním klíčovým slovem zajímavé události, která byla uspořádána Ředitelskou akademií v polovině května minulého kalendářního roku. Odborné fórum vzhledem ke covidovým opatřením proběhlo v online verz...

ZUŠ jako novodobá archa Noemova?

Datum: Autor/autoři: Bc. Eva Znojemská Vydání: ZUŠ 4/2020 Ročník: 2020

Koncem února minulého školního roku jsme z médií byli informováni o potřebném zajištění ochranných pracovních pomůcek a dezinfekcí v souvislosti s celosvětovým šířením koronaviru. Zaměstnanci měli mít ochranné pracovní pomůcky, k očistě prostor by...

Lesk a bída podávání grantů...

Datum: Autor/autoři: Bc. Eva Znojemská Vydání: ZUŠ 2/2020 Ročník: 2020

V průběhu života získáváme určité návyky, které mají obrovskou přitažlivou sílu. Větší, než si je většina z nás ochotna připustit. Jedním z úkolů vedoucího pracovníka (někoho, kdo vede druhé) je umožnit lidem zbavit se starých paradigmat, která je...

Řešení problémového chování žáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Fiala Vydání: ŠD 2/2019 Ročník: 2019

Článek se zabývá způsoby řešení problémového chování žáků (nikoli těch se speciálními vzdělávacími potřebami) a zaměřuje se na využívání záchytných místností ve školách, oddělení žáka od třídy a některá další opatření.

Naučme své zaměstnance přinášet řešení, ne problémy

Datum: Autor/autoři: Bc. Eva Znojemská Vydání: ZUŠ 1/2018 Ročník: 2018

Paní PhDr. Ilona Juhásová (hlavní garantka vzdělávací oblasti pro ZUŠ/SUŠ) se ve Speciálu pro ZUŠ č. 4/17 obrací na ředitele škol s dotazem: „Myslíte na sebe, paní ředitelko, pane řediteli?“ Její otázka směřuje k zamyšlení, zda v rámci všech povin...

Ředitel ZUŠ - leader jako dostihový kůň...

Datum: Autor/autoři: Zora Breczková Vydání: ZUŠ 3/2017 Ročník: 2017

Přikláním se k myšlence, že jediný správný leader v našem vzdělávacím systému se nachází na pozici ředitele základní umělecké školy. On jediný má ty správné předpoklady k naplnění jedné z nejznámějších definic leadershipu, a to, že „leadership je ...

Kariérní řád v ČR - čekání na Godota

Datum: Autor/autoři: Bc. Eva Znojemská Vydání: ZUŠ 2/2016 Ročník: 2016

Česko se snaží už od devadesátých let změnit způsob odměňování učitelů. Od té doby se diskutuje o tom, že platy učitelů budou skutečně odpovídat jejich vzdělání a náročnosti práce s dětmi, ale až poté, co vejde v platnost kariérní řád, který je mi...

Spolupráce mezi učiteli může mít mnoho podob

Datum: Autor/autoři: Mgr. Aleš Hajíček Vydání: ZUŠ 2/2015 Ročník: 2015

Nejrůznějších námětů pro další činnost již tak vytížených školských manažerů se v dnešní době nabízí mnoho. Rozvoj spolupráce mezi pedagogy je však námětem hodným další pozornosti a bádání.

Hlavní, nebo přidaná hodnota valné hromady AZUŠ?

Datum: Autor/autoři: Bc. Eva Znojemská Vydání: ZUŠ 1/2015 Ročník: 2015

Nevím, jak vy ostatní, ale já osobně jsem si z valné hromady AZUŠ odnesla mnohé informace, ale nebudu zastírat, že to bylo především prostřednictvím neformálních posezení.

Leadership v ZUŠ aneb jak nepřijít o radost chodit do práce

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Ze seriálu: Leadership v ZUŠ Vydání: ZUŠ 4/2014 Ročník: 2014

Posledním, desátým článkem bych se rád rozloučil s tematikou leadershipu v ZUŠ a popsal jeden jednoduchý scénář ze života ředitele školy, který není ojedinělý a který mi byl i částečnou inspirací k sérii těchto článků.

Leadership v ZUŠ

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Ze seriálu: Leadership v ZUŠ Vydání: ZUŠ 3/2014 Ročník: 2014

Ředitelé ZUŠ jsou často bývalí nebo i současní umělci a jsou již od raného věku pravidelně trénováni v zaměstnávání pravé hemisféry mozkové. Po této stránce tak mají nejlepší předpoklady k aplikaci leadershipu. Jak si mohu dovolit toto tvrdit?

Leadership v ZUŠ

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Ze seriálu: Leadership v ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2014 Ročník: 2014

Někdy se s nadsázkou říká, že slovo „ředitel“ není odvozeno od toho, že někoho „řídíte“ (to by pak muselo jít o „řiditele“ a ne o „ředitele“), ale je prý odvozeno od toho, že ředitel problémy, které ve škole přicházejí, většinou neřeší a ani nevyř...

Leadership v ZUŠ aneb všechno, co vyroste moc rychle, má většinou slabý stonek

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Ze seriálu: Leadership v ZUŠ Vydání: ZUŠ 1/2014 Ročník: 2014

Pochopení rozdílu mezi „principy“ a „hodnotami“, kterému jsme věnovali předchozí článek, se budeme věnovat tentokrát z trochu jiného úhlu pohledu. Existuje nějaká spojitost mezi leadershipem a ukotvením základního uměleckého vzdělávání v nabídce n...

Leadership v ZUŠ aneb Proč jsou principy více než hodnoty

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Ze seriálu: Leadership v ZUŠ Vydání: ZUŠ 4/2013 Ročník: 2013

V minulém článku jsem popisoval, že leadership je úhel pohledu, který není postaven na nějakých pravidlech a zásadách přejemnělé nebo pokrytecké morálky a etiky. Jde o přírodní zákonitosti, které se prostě vyplácejí, ať již chceme nebo ne.

Řízení uměleckých institucí - pohled od "kovářů"

Datum: Autor/autoři: Bc. Eva Znojemská Vydání: ZUŠ 3/2013 Ročník: 2013

České školství se v posledních desetiletích výrazně proměnilo. Co doposud fungovalo beze změny (a nutno dodat bez vážnějších problémů), je systém provázaného a na sebe navazujícího třístupňového uměleckého vzdělávání v ČR. Od ZUŠek, přes konzervat...

Leadership v ZUŠ a "džemování" životem

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Ze seriálu: Leadership v ZUŠ Vydání: ZUŠ 3/2013 Ročník: 2013

Je to možná překvapivé, ale nejdůležitější složkou, kterou vkládáme do každého vztahu, není to, co říkáme, ale není to dokonce ani to, co děláme. Jestliže naše slova a naše činy (často chvályhodné) vycházejí z vnějších technik mezilidských vztahů ...

Leadership... a soutěže

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Ze seriálu: Leadership v ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2013 Ročník: 2013

Leadership (ne jako řízení, ale jako vedení) není sám o sobě cílem. Stejně jako pro úspěšného lídra nemůže být cílem zavedení leadershipu. V našem prostředí ZUŠ to lze připodobnit k tomu, že například výsledky žáků v uměleckých soutěžích jsou jist...

Leadership v ZUŠ

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Ze seriálu: Leadership v ZUŠ Vydání: ZUŠ 1/2013 Ročník: 2013

Nedílnou součástí práce ředitele školy se stávají stále nové a nové činnosti, tím se sama funkce řídícího pracovníka stává komplexnější a různorodější. Nové činnosti nenahradily činnosti již existující, ale přidaly se k nim. Může v takové situaci ...

Leadership v ZUŠ

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Ze seriálu: Leadership v ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2012 Ročník: 2012

Nejsou dnes skutečné elity nahrazeny pouhými celebritami? A kde skutečné elity hledat? Ve vládní, církevní či podnikatelské sféře?

Leadership v ZUŠ "reforma - změna v našich hlavách, ne v našich školách"

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Ze seriálu: Leadership v ZUŠ Vydání: ZUŠ 1/2012 Ročník: 2012

Dnešní dobu lze bez obav nazvat dobou výrazných a zásadních změn. Hospodářské turbulence, finanční zvraty, politické transformace, klimatické změny – to vše jsou pro někoho špatné zprávy a chápe je jako ohrožení. Pro jiného to ale mohou být inspir...

Leadership v ZUŠ "reforma jako dobrý důvod začít"

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Ze seriálu: Leadership v ZUŠ Vydání: ZUŠ 1/2011 Ročník: 2011

Již v roce 2008 jsem zahájil sérii článků o jednom z nejnovějších trendů v oblasti managementu - Leadership. V té době již bylo jasné, že samotná tvorba školních vzdělávacích programů (dále jen „ŠVP") na jednotlivých školách bude vyžadovat mimořád...

Rubriky