Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Legislativa

Legislativa

Podrobný rozbor legislativních změn, které mají dopad na práci škol a školských zařízení (novely zákonů, vyhlášek...).

Počet článků v rubrice: 458

Střední článek - další úředníci, nebo reálná pomoc školám?

Datum: Autor/autoři: Jaromír Beran , Mgr. Martina Běťáková Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Pojem „střední článek“ se v posledních měsících objevuje čím dál častěji. Píší o něm média, mluví o něm ministr školství Robert Plaga, o středním článku debatují odborníci na seminářích, stal se i hlavním námětem 8. ročníku konference „Úspěch pro ...

Proměna obsahu vzdělání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jaroslav Faltýn Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Když začala příprava Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, nikdo z nás by netipoval, že v době jejího schvalování vládou nebudou žáci ve školách a vzdělávání na dálku bude běžnou realitou. Mnoho škol dokázalo změnit pojetí v...

Právní pohled na uvolňování z výuky z důvodu "strachu z nákazy"

Datum: Autor/autoři: Jan Kaczor Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Objevují se rodiče, kteří kvůli strachu z nákazy odmítají posílat své děti do školy. Jakou má takové jednání oporu v zákoně?

Vzdělávání v době pandemie a nejčastější stížnosti v praxi ombudsmana. 1. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Školský systém poznamenaný pandemií COVID-19 trápí asi každého z nás. I bez pandemie čelí český vzdělávací systém řadě výzev a nedostatků, nyní se však musejí především žáci, ale také rodiče (suplující částečně učitele) a v neposlední řadě pedagog...

Dovolená

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 1/2021 Ročník: 2021

Od 1. ledna 2021 vstoupila v účinnost část novely zákoníku práce upravující dovolenou. V tomto článku rozebereme nejvýznamnější změny, které se dovolené týkají.

Činnost a dokumentace školní družiny v kontextu kritérií České školní inspekce – 3. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 1/2021 Ročník: 2021

Článek pokračuje v rozboru kritérií, kterými Česká školní inspekce (dále jen „ČŠI“) měří kvalitu činnosti školní družiny, a to se zaměřením na oblasti Kvalita pedagogického sboru a Zájmové vzdělávání1). Popis činností a dokumentace související s k...

Dovolená

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 1/2021 Ročník: 2021

Od 1. ledna 2021 vstoupila v účinnost část novely zákoníku práce upravující dovolenou. V tomto článku rozebereme nejvýznamnější změny, které se dovolené týkají.

Narušování online výuky cizími lidmi

Datum: Autor/autoři: Jiří Hradský Vydání: 12/2020 Ročník: 2020

Aktuální situace spojená s onemocněním covid-19 přinesla významné ochromení kontaktu mezi lidmi. Právě výuka ve školách je něco, kde k významnému kontaktu dochází. Protože je potřeba vzdělávat žáky i během této pandemie, přenesla se do online pros...

Jakou práci může požadovat zaměstnavatel po zaměstnanci - pedagogickém pracovníkovi mateřské školy?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 6/2020 Ročník: 2020

Jádrem vztahů zaměstnavatele a zaměstnance je práce, kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává. Článek je zaměřen na praktické příklady výkonu práce, kterou může, nebo nemůže zaměstnavatel po pedagogickém pracovníkovi mateřské školy vyžadovat.

Pracovní doba pedagogických pracovníků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: MŠ 6/2020 Ročník: 2020

V pracovní době má zaměstnanec povinnost konat pro zaměstnavatele práci podle jeho pokynů. Pro pedagogické pracovníky je specifické, že v rámci své pracovní doby vykonávají dva druhy činností – přímou pedagogickou činnost a práce s ní související....

Autorizovaná konverze dokumentů ve školách. 2. část: Možnosti autorizované konverze ve školách

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Vydání: 12/2020 Ročník: 2020

Převod dokumentů z digitální podoby do listinné a naopak je běžnou součástí praxe škol. Dokument doručený v elektronické podobě jako příloha datové zprávy datovou schránkou nebo e-mailem se jednoduše vytiskne. Stejně tak originální dokument v list...

Co vše je třeba doložit k žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Tento článek navazuje na text publikovaný v Řízení školy 10/2020 „Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení – základní informace“ přehledem údajů a dokumentů, které je třeba doložit k...

Autorizovaná konverze dokumentů ve školách: 1. část: Základní informace

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Žijeme v době rychlých změn kolem nás, které ovlivňují mimo jiné způsoby vzájemné komunikace. Počítače začínají být běžnou součástí každé domácnosti a s tím je spojen rozvoj informačních a komunikačních technologií, které se neustále zdokonalují.

Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Cílem tohoto článku je vysvětlit, jak posuzovat nároky zaměstnance z více pracovněprávních vztahů k jednomu zaměstnavateli, a také ukázat rozdíly mezi výkonem prací v jednom pracovněprávním vztahu a ve více pracovněprávních vztazích.

O čem může rozhodovat ředitel školy při zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

V zářijovém čísle Řízení školy vyšel článek „Rychlokurs orientace v informacích a jejich závaznosti“.1) V článku jsem na konkrétních příkladech nejen ze školské praxe ukazovala, co je pro práci s informacemi podstatné, jak funguje systém závazných...

Covid-19 jako učitelova nemoc z povolání

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Školy jako epidemický problém. Tak by se daly shrnout zprávy z posledních dní. Virus SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc covid-19, se ve školách šíří. Dle Úřadu zdravotnických informací a statistiky ČR pochází až 20 % nových případů ze školství.1) V...

Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 6/2020 Ročník: 2020

V tomto článku přiblížím jeden z nejvíce používaných důvodů výpovědi za strany zaměstnavatele a specifické podmínky, jež musí být splněny k platnému rozvázání pracovního poměru z těchto důvodů.

Činnost a dokumentace školní družiny v kontextu kritérií České školní inspekce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 6/2020 Ročník: 2020

Článek svým obsahem navazuje na text publikovaný ve Speciálu pro školní družiny 5/2020 a vyčleňuje uzlové body činnosti školní družiny a školního klubu (dále jen "školní družina") vyplývající z Kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzděl...

Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 6/2020 Ročník: 2020

V tomto článku přiblížím jeden z nejvíce používaných důvodů výpovědi za strany zaměstnavatele a specifické podmínky, jež musí být splněny k platnému rozvázání pracovního poměru z těchto důvodů.

FKSP po novele 2020

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Je třeba si uvědomit, že všechny činnosti ředitele při řízení školy musejí být realizovány v souladu s aktuální legislativou. Pro ředitele jistě není jednoduché sledovat všechny legislativní změny a správně podle nich rozhodovat. K výrazným změnám...

Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení - základní informace

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat podstatné momenty spojené se založením (zřízením) a vznikem právnické osoby, která má vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, a se zápisem školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení.

Základní momenty novely školského zákona - vzdělávání distančním způsobem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je okomentovat základní momenty novely školského zákona zavádějící povinnost vzdělávání distančním způsobem1) (se zaměřením na vzdělávání v mateřské, základní, střední a vyšší odborné škole) a vyvodit některé důsledky pro praxi škol.

Plán činnosti mateřské školy na první pololetí školního roku 2020/2021

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je vyčlenit základní nové momenty činnosti mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2020/2021 a doplnit je upozorněním na tradiční, opakující se činnosti mateřské školy.

Zaměstnavatel má možnost vám doručit výpověď, aniž byste byli na pracovišti

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: SŠ 5/2020 Ročník: 2020

S účinností od 30. 7. 2020 jsou zákonem č. 285/2020 Sb. novelizována některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Novelizační zákon provádí i změny v doručování právních jednání...

Vývoj právní úpravy a některé problémové momenty zpracování osobních údajů ve školství

Cílem článku je popsat právní názory autorů ve vztahu k některým momentům zpracování osobních údajů, které jsou současně častými situacemi zpracování osobních údajů ve školách.1) Článek je pojat jako velmi krátká varianta odborné diskuse, kdy k ur...

Rychlokurs orientace v informacích a jejich závaznosti

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 9/2020 Ročník: 2020

… aneb co (ne)musíme, (ne)smíme a (ne)můžeme nejen ve školství. Abych se vyhnula debatám o tom, že nevím, co je informace, protože každý čtenář může tomuto slovu rozumět rozdílně, snažila jsem se najít její definici. Až jsem se málem nevyhnula tau...

Základní momenty novely školského zákona

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 9/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat podstatné momenty novely školského zákona a nastínit změny v činnosti školy nebo školského zařízení.

Změny právních předpisů v roce 2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 9/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je shrnout změny právních předpisů, které nabyly nebo nabudou účinnosti v roce 2020 a které jsou významné pro praxi škol a školských zařízení. Článek mapuje právní stav ke dni 15. 7. 2020.

Činnost a dokumentace školní družiny v kontextu kritérií České školní inspekce: 1. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 5/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je spojit kritéria České školní inspekce (dále jen „ČŠI“) modifikovaná pro školní družiny a školní kluby (dále jen „školní družina“) uvedená v „Kritériích hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/20211) “ s...

Rozvázání pracovního poměru

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠD 4/2020 Ročník: 2020

Rozvázáním pracovního poměru se rozumí skončení pracovního poměru na základě právního jednání smluvních stran. To může být jednostranné, tj. jedná jedna smluvní strana vůči druhé, nebo dvoustranné, tj. obě strany jednají ve shodě. Dvoustranným prá...

Rozvázání pracovního poměru

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Vydání: ŠJ 4/2020 Ročník: 2020

Rozvázáním pracovního poměru se rozumí skončení pracovního poměru na základě právního jednání smluvních stran. To může být jednostranné, tj. jedná jedna smluvní strana vůči druhé, nebo dvoustranné, tj. obě strany jednají ve shodě. Dvoustranným prá...

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2020/2021

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 4/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je zdůraznit základní činnosti školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Obsah článku vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby š...

Přihlašování ke školnímu stravování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , RNDr. Jitka Krmíčková Vydání: ŠJ 4/2020 Ročník: 2020

Praxe školních jídelen, školních jídelen - výdejen při přihlašování strávníků ke školnímu stravování se často různí. Cílem článku je vyčlenit východiska a důsledky uvedených odlišných přístupů a popsat postup, který se má použít dle názoru autorek...

Školy a cestování žáků. Vady školního zájezdu: V. část

V minulých číslech jsme se zabývaly právními vztahy mezi školou a cestovní kanceláří a zmínily jsme též situaci, kdy škola může od smlouvy odstoupit pro mimořádné a nepředvídatelné okolnosti. V tomto článku se však přesuneme do průběhu zájezdu. Za...

Změny právních předpisů a činnost mateřské školy ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je vyčlenit změny nebo očekávané změny právních předpisů, které ovlivní činnost mateřské školy ve zbývajících měsících školního roku 2019/2020 a ve školním roce 2020/2021. V kontextu novel právních předpisů jsou následně shrnuty zákla...

Některé problémové momenty základního uměleckého vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ZUŠ 3/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat některé zkušenosti s řešením problémových situací při organizaci základního uměleckého vzdělávání v základní umělecké škole. Článek je zaměřen zejména na postup předepsaný příspěvkovým organizacím.

Školy a cestování žáků: koronavirus - IV. část

Opět se v Řízení školy věnujeme cestování žáků. V předchozím vydání jsme rozebraly situaci, kdy se školní zájezd nemůže uskutečnit kvůli mimořádným a nepředvídatelným okolnostem. Měsíc se s měsícem sešel a mimořádná okolnost v podobě pandemie koro...

Mimořádná opatření a některé pracovněprávní souvislosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vyvolala řadu otázek zaměstnavatelů a zaměstnanců. Cílem článku je okomentovat některé z nich, a to zejména v kontextu specifik práce pedagogických ...

Přijímání k zájmovému vzdělávání, příprava dokumentace školní družiny

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 3/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je shrnout některé zásadní momenty přijímání ke vzdělávání ve školní družině a souvislost obsahu školního vzdělávacího programu školní družiny a vnitřního řádu školní družiny s její činností.

Přijímací řízení, maturitní a závěrečná zkouška ve školním roce 2019/2020: Základní momenty zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2020 Ročník: 2020

Jedním z důsledků usnesení vlády č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, je zákaz osobní přítomnosti žáků ve středních školách, a proto i potřeba ve školním roce 2019/2020 speciálně stanovit pravidla přijímání uchazečů ke střednímu vzděláván...

Důtka i pro rodiče?

Datum: Autor/autoři: Petr Konečný Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

U většiny dětí školou povinných a jejich rodičů vyvolávají pojmy ředitelská důtka či důtka třídního učitele negativní reakce. U většiny rodičů pak současně tyto pojmy evokují i potřebu zlepšit chování a jednání svého potomka. Stejně tak se i větši...

Sebezaměstnání ředitele? Raději ne aneb Možné spáchání trestného činu

Datum: Autor/autoři: Jakub Matocha Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Velmi rozšířenou praxí ředitelů příspěvkových organizací, zejména školských zařízení, bylo a někde stále je uzavření pracovní smlouvy/dohody sama se sebou, mnohdy označované jako tzv. sebezaměstnání. Uvedený nežádoucí jev však může mít i případné ...

Činnosti střední školy v období únor-květen školního roku 2019/2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 2/2020 Ročník: 2020

Článek shrnuje základní činnosti střední školy v období od února do května školního roku 2019/2020. Je zaměřen na organizaci přijímacího řízení, závěrečné a maturitní zkoušky. "Podrobnější informace včetně termínů jednotlivých činností jsou uveden...

Školy a cestování žáků: školní zájezdy: III. část

V minulých číslech jsme představily různé právní režimy, které se aplikují při pořádání školních akcí, přičemž jsme zvláštní pozornost věnovaly zájezdu. Rozebraly jsme některé aspekty týkající se uzavírání smluv o zájezdu s cestovní kanceláří a si...

Financování nepedagogické práce - právnická osoba vykonávající činnost více druhů škol

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Petra Schwarzová Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Velké množství právnických osob vykonává činnost více druhů škol (typicky činnost mateřské školy a základní školy nebo činnost střední a vyšší odborné školy). Cílem článku je popsat vztah, na základě kterého se v případě uvedených právnických osob...

Výpověď daná zaměstnanci v předdůchodovém věku

Datum: Autor/autoři: Petr Konečný Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Ústavní soud nedávno řešil případ, ve kterém zaměstnanec nesplňoval předpoklady pro výkon práce ve školství. Zaměstnanec si své vzdělání studiem nedoplnil, a zaměstnavatel mu tak dal výpověď. Ačkoliv zaměstnavatel postupoval přesně tak, jak mu ukl...

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat změny vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, účinné od 1. 1. 2020, a to se zaměřením na doporučení školského poradenského zařízení, pomůcky dle přílohy č. 1 a zvlášt...

Plán činnosti mateřské školy na 2. pololetí školního roku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

Článek je zaměřen na podstatné činnosti mateřské školy ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena. V části článku věnované vyhlášce č. 27/2016 Sb., o...

Školy a cestování žáků: školní zájezdy - II. část

V listopadovém čísle jsme představily odlišné právní režimy, pod kterými mohou probíhat školní akce. V tomto čísle se zaměříme na tzv. školní zájezd, tj. na režim, kdy škola realizuje školní akci za pomoci cestovní kanceláře. Upozorníme na podstat...

Poměr na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat některé časté omyly provázející uzavírání pracovního poměru na dobu určitou a porovnat podmínky uzavírání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka s použitím názorných příkladů vhodné nebo...

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (1. část)

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, byla v relativně krátké době dvakrát novelizována. Tématem článku je základní obsah vyhlášky č. 248/2019 Sb. se zaměřením na některá podpůrná opatřen...

Reforma financování střední školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Petra Schwarzová Vydání: SŠ 1/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat základní pravidla financování středních škol, a to pedagogické a nepedagogické práce, která se od 1. 1. 2020 uplatní v rámci reformy financování regionálního školství. Text je věnován „běžným“ středním školám, a to gymnáziím...

Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Toto je pátý, závěrečný díl seriálu o školském rejstříku. Budeme se zabývat jednotlivými důvody pro výmaz školy, školského zařízení, oboru vzdělání nebo kapacity školy (školského zařízení) a jejich právními následky.

Školy a cestování žáků: I. část

Součástí školního roku je realizace různých školních a mimoškolních akcí. Jezdí se na výlet do adventní Vídně, na výměnný pobyt k partnerské škole nebo na lyžařský kurs. Jaký je však právní režim těchto školních akcí? Liší se, pokud si je škola po...

Dlouhodobý záměr kraje může zapříčinit nezapsání školy do školského rejstříku

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. , Martin Bukovič Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Aby mohly školy poskytovat vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), musejí být nejprve zapsány do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „školský re...

Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Následující článek představuje čtvrtý díl seriálu o školském rejstříku. V první části článku rozebereme nejčastější typy žádostí o zápis změny údajů vedených v rejstříku a uvedeme, jaké náležitosti žádost musí mít, aby jí bylo možné vyhovět. Ve dr...

Zápis školy nebo školského zařízení do školského rejstříku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

V tomto číslo Řízení školy nabízíme třetí ze série článků věnujících se problematice školských rejstříků. V prvním článku jsme se věnovali představení samotných rejstříků, tedy rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických ...

Zákon o svobodném přístupu k informacím: Osobní údaje. 3. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

V květnovém vydání časopisu Řízení školy byl představen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Následující vydání časopisu provedlo čtenáře procesem při vyřízení žádosti o informace. Tento poslední ...

Jaké jsou právní vztahy mezi orgány státní správy a samosprávy jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Na začátku dubna 2019 se konal na Filozofické fakultě Karlovy univerzity 12. ročník konference Škola jako místo setkávání. Konference bývá přirozeně zaměřená na ty, kteří vzděláváním procházejí – na děti od nejútlejšího věku až po mladé dospělé – ...

Činnost školní družiny a školního klubu v kontextu reformy financování regionálního školství

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Petra Schwarzová Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

Cílem článku je vyčlenění základních pravidel financování školní družiny a školního klubu zřizovaných krajem, obcí a svazkem obcí od 1. 1. 2020.

Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku 2019/2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 5/2019 Ročník: 2019

Článek se zaměřuje na základní činnosti školní jídelny v průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020. Některé z činností lze analogicky vztáhnout i na činnost jiných zařízení školního stravování (výdejny a vývařovny).

Podvodné faktury

Datum: Autor/autoři: Jiří Hradský Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Existuje mnoho způsobů podnikání – a ne všechny jsou vždy legální. Lidé si odjakživa hledají způsoby, jakými by šlo jednoduše získat peníze, aniž by vykonali odpovídající práci. Jedním z těchto způsobů je také zasílání podvodných faktur. Jak to pr...

Jak na reformu financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová , PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Následujícím rozborem finančních prostředků, které jsou základní a mateřské škole zřízené krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „základní škola“, „mateřská škola“) přiděleny ze státního rozpočtu, autorky navazují na články věnované PHmax základ...

Zákon o zpracování osobních údajů vstoupil v účinnost. Mění se pro školy něco?

Dne 24. 4. 2019, téměř rok od účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dá...

Činnosti základních škol v prvním pololetí školního roku 2019/2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Článek je zaměřen na podstatné činnosti základní školy v průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020. Obsah článku vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby základní škol...

Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku 2019/2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 4/2019 Ročník: 2019

Cílem článku je zdůraznit základní činnosti školní družiny a školního klubu v 1. pololetí 2019/2020. Obsah článku vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby školní družiny a šk...

Jak na reformu financování školství - pedagogičtí pracovníci základní školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Petra Schwarzová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Reforma financování regionálního školství bude v souladu se školským zákonem zahájena 1. 1. 2020. Je však vhodné, aby organizační změny s ní spojené základní školy realizovaly již k 1. 9. 2019.1) Cílem článku je popsat princip financování pedagogi...

Zápis školy nebo školského zařízení do školského rejstříku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Toto je druhý ze série článků věnujících se problematice školských rejstříků, tedy rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických osob. V prvním článku jsme se věnovali představení rejstříků. V tomto článku a v článku příští...

Školám nehrozí pokuta za porušení GDPR, ale...

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Již rok platí v celé Evropské unii GDPR1) . Toto evropské nařízení si dokázalo získat – na právní poměry nezvyklou – pozornost jak podnikatelského a veřejného sektoru, tak i široké veřejnosti a médií. Jednou z příčin takového zájmu byla zcela jist...

Smlouva o zpracování osobních údajů

Cílem článku je vyčlenit situace, ve kterých mají školy uzavřít „smlouvu o zpracování osobních údajů“, a nastínit obsah této smlouvy.

Jak jsme to myslely?

Datum: Autor/autoři: Martina Kupcová Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Jak dopadla implementace reformy předškolního vzdělávání, která byla zahájena již v roce 2000? Reforma je již plnoletá, je to tedy 18 let, kdy se dala dohromady skupinka proaktivních ředitelek mateřských škol, dychtících po změně v předškolním vzd...

Jak na reformu financování školství - financování pedagogických pracovníků

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. , Petra Schwarzová Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Reforma financování regionálních škol, včetně mateřských, bude v souladu se školským zákonem zahájena 1. 1. 2020. Je však vhodné, aby organizační změny s ní spojené mateřské školy realizovaly již k 1. 9. 20191) . Cílem článku je popsat princip fin...

Plán činnosti mateřské školy na první pololetí školního roku 2019/2020

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Článek je zaměřen na základní činnosti mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2019/2020, vyčleňuje jejich časový rámec, typickou nebo novou náplň. Obsah článku vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších zm...

Proč nepodceňovat školský rejstřík

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Školský rejstřík je pro všechny školy doslova existenčně důležitý, přesto se v žádostech o zápis údajů do školského rejstříku často chybuje. V tomto článku školský rejstřík představíme, v následujících se budeme věnovat procesním otázkám samotného...

Zákon o svobodném přístupu k informacím: Vyřízení žádosti, 2. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

V minulém článku byl představen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „informační zákon“), a to jak v souvislosti s povinně zveřejňovanými informacemi, tak v souvislosti s žádostmi o informace. Byly popsány tři způsob...

Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely "maturitní vyhlášky"

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2019 Ročník: 2019

Článek shrnuje činnosti školy v souvislosti s organizací maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období a vyčleňuje momenty, které ovlivnila novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitn...

Hlášení porušení zabezpečení osobních údajů

Cílem článku je představit hlášení porušení zabezpečení osobních údajů jako jednu z nejvýznamnějších povinností, kterou zavádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpra...

Zákon o svobodném přístupu k informacím: Úvod, 1. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Některé školy a školská zařízení se již setkaly se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „informační zákon“ či „InfZ“), a to zpravidla při vyřizování žádostí o informace. Tento článek si klade za cíl představit, co ...

K problematice nečinnosti školy nebo školského zařízení

Datum: Autor/autoři: Martin Adamec Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Pojem nečinnost je zpravidla chápán v negativním významu jako opak vyvíjení aktivní (a očekávané) činnosti. Ve veřejném právu je tento stav spojován zejména s liknavostí úřadů či úředníků, která je v rozporu s právními předpisy a vyvolává negativn...

Maturitní zkouška v jarním zkušebním období v kontextu novely "maturitní vyhlášky" Informace o maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období budou zveřejněny ve Speciálu pro střední školy 3/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 2/2019 Ročník: 2019

Cílem článku je shrnout základní činnosti školy vykonávané při přípravě maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a v průběhu vlastní maturitní zkoušky v jarním zkušebním období, a to v souvislosti se změnami, které zavedla novela „maturitní vyh...

FKSP ve školství

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Zodpovědnost za správné čerpání i tvorbu FSKP má ředitel. Proto je pro něj znalost legislativy a pravidel hospodaření s FKSP stejně důležitá jako vše, co se týká řízení školy. V příspěvku se zaměříme na tvorbu a správné čerpání fondu opřené o legi...

Budeme ještě potřebovat zákon o pedagogických pracovnících?

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Tomáš Bouda Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Situace v personálním zabezpečování vzdělávání ve školách se stala vážnou, ba velmi vážnou - chybějí učitelé odborných předmětů, odborného výcviku, cizích jazyků, informatiky (výroční zpráva ČŠI 2017/2018, dále „VZ“), matematiky, fyziky (média), s...

Činnosti střední školy nebo konzervatoře ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 1/2019 Ročník: 2019

Článek shrnuje základní činnosti střední školy a konzervatoře ve 2. pololetí školního roku 2018/2019, a to s ohledem na změny vyhlášky č. 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb. účinné od 1. 11. 2018. Ve vztahu k činnostem, které se opakují svým o...

Novela vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 1/2019 Ročník: 2019

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, byla novelizována s účinností od 1. 11. 20181) . Těžištěm uvedené novely, jejíž základní body jsou v článku shrnuty, jsou změny spojené s přijímáním ke vzdělávání uchazečů se s...

Činnost školní družiny a školního klubu na 2. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 1/2019 Ročník: 2019

Článek vyčleňuje hlavní činnosti v rámci školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2018/2019.

Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 1/2019 Ročník: 2019

Cílem článku je shrnutí změn vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, které přinesla vyhláška č. 163/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Článek je zaměřen na zájmové vzděláv...

Instalace a provoz kamerového systému se záznamem ve školní jídelně

Relativně často je v prostředí školních jídelen provozován kamerový systém se záznamem. Cílem článku je seznámit školní jídelny s možnostmi instalace a provozování kamerového systému se záznamem1) v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamen...

Činnost školní jídelny ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 1/2019 Ročník: 2019

Článek shrnuje základní činnosti zařízení školního stravování ve 2. pololetí školního roku 2018/2019. Jednotlivé činnosti se vztahují jak na veřejné, tak i na neveřejné subjekty (školy).

Řešení problémového chování žáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Fiala Vydání: 12/2018 Ročník: 2018

Článek se zabývá způsoby řešení problémového chování žáků (nikoli těch se speciálními vzdělávacími potřebami) a zaměřuje se na využívání záchytných místností ve školách, oddělení žáka od třídy a některá další opatření.

Plán činnosti mateřské školy na 2. pololetí školního roku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MS 6/2018 Ročník: 2018

Článek shrnuje základní činnosti mateřské školy ve 2. pololetí školního roku 2018/2019. Zdůrazněny jsou činnosti, které mateřská škola vykonává podle změněné právní úpravy. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, ...

Nejčastější dotazy z praxe škol v oblasti GDPR. 3. část

Článek navazuje na dva předchozí příspěvky publikované v Řízení školy a věnuje se dotazům z oblasti zveřejňování osobních údajů (a to fotografií a jiných osobních údajů) na webových stránkách a sociálních sítích školy. Zabývá se tedy tematikou, kt...

Rubriky