Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Klima školy

Klima školy

Ovlivňuje všechny - žáky, pedagogické i nepedagogické pracovníky, rodiče i zřizovatele. V této rubrice nabízíme náměty, které by mohly přispět k jeho zlepšení.

Počet článků v rubrice: 395

Cesta do hlubin nadané duše

Datum: Autor/autoři: Ing. Miriam Janyšková, MBA Vydání: ŠD 1/2020 Ročník: 2020

Být ve škole jedničkářem ještě neznamená být v životě úspěšný a šťastný. Ne že by se jedničkáři dobře neuchytili, ale ze svého okolí určitě známe i zcela jiné, překvapivé scénáře. Jeden z třídních premiantů je úspěšným byznysmenem, druhý ale nedok...

Slepá skvrna začátečníků

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Jeden z nejslavnějších Sokratových výroků, známé „Vím, že nic nevím“, téměř určitě tento antický myslitel nikdy neřekl. Přesto se stal okřídleným citátem. V myšlence, že člověk nemůže obsáhnout veškeré poznání, přesto ho činí moudřejším, pokud si ...

Stop komunikačním stopkám

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Zcela jistě si každý z nás vybaví situaci, kdy se nám po určité větě našeho komunikačního partnera trochu zatmělo před očima a ztratili jsme chuť v rozhovoru pokračovat. Případně se nám možná někdy stalo, že právě naše věta vyvolala podobný pocit ...

Osm věcí, které sabotují práci týmů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Učitelské týmy představují silný potenciál pro naplňování vizí, formování školní kultury a dosahování společných úspěchů, leč mnohé z nich promarní tyto šance pouze tím, že pracují podle zažitých stereotypů. Manažeři často nedokážou využít kapacit...

Komunikace s rodiči žáků: Umění vést rozhovor profesionálně

Datum: Autor/autoři: Mgr. Karla Maříková Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Rozhovor s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků je velmi specifická komunikační situace, která má svá pravidla a vyžaduje profesionální přístup ze strany všech pracovníků školy, pokud možno i těch provozních. Téma komunikace s rodiči je stálicí v p...

Všeobecně vzdělávací potenciál výtvarných činností v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. , Mgr. Monika Plíhalová Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Jaký je rozdíl mezi pojetím výtvarné výchovy ve smyslu rukodělných činností a pojetím tvořivé výtvarné výchovy? Tvořivá výtvarná výchova podporuje možnost sebevyjádření dítěte a jeho fantazii, a je tím pádem příležitostí v rámci soudobého pojetí v...

Nová metodika zlepšuje klima ve třídě a snižuje počet konfliktů

Datum: Autor/autoři: Dipl.-Pol. Bára Procházková Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Výzkumy ukazují, že až deset procent dětí v mateřských školách vykazuje znaky agresivního chování. U znevýhodněných skupin to je až 30 procent. Nová metodika „Dobrý začátek“ podporuje rozvoj socioemočních dovedností dětí a nabízí tak jasné návody,...

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí předškolního věku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí v mateřské škole má velmi pozitivní přínos pro děti. Učitelé a rodiče jsou partnery při výchově a vzdělávání dětí a jejich součinnost přispívá ke zdárnému rozvoji dítěte. Seriál, jehož sedmou část najdete na násl...

Komplikované komunikační situace při vedení lidí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Při vedení lidí se občas nelze vyhnout komplikovaným, náročným či nepříjemným osobním rozhovorům, e-mailům a telefonátům. Patří k životu a práci každého vedoucího pracovníka. Proto je žádoucí naučit se vést náročná jednání a zvládat obtížné situac...

Role školního pedagogického lídra v profesním učení pedagogů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Kubíček Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Koncepční prací na profesním rozvoji pedagogů se zabýváme od roku 2012, kdy se naše základní škola v Horce nad Moravou stala modelovou školou v projektu Pomáháme školám k úspěchu pro Olomoucký kraj. Během let jsme získali významnou podporu v rozma...

Jak zajistit efektivní odbornou výuku na reálných pracovištích?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 6/2019 Ročník: 2019

Žáci středních odborných škol a středních odborných učilišť by měli v rámci své školní přípravy na profesní dráhu získat praktickou zkušenost s reálným pracovním prostředím. Na tom se v současnosti shodují zástupci škol i zaměstnavatelů.

Šikana pohledem školského ombudsmana

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Ladislav Hrzal Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Šikana – podle mého názoru „moderní termín“, který ne vždy vystihuje skutečnost. Setkávám se s tím celkem často. Na šikanu si stěžují školy, rodiče i žáci. Zaměstnanci škol tak označují vzájemné nedobré vztahy, ať už mezi sebou, nebo s vedením ško...

Jsou pro vás vztahy ve škole důležité?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Alena Dostálová Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

V praxi naší organizace se zaměřujeme na podporu škol při řešení vztahových obtíží mezi žáky. Problémy, které ve školách odborně řešíme, jsou různorodé a efektivita jejich řešení se vždy odvíjí od kvalitní spolupráce se školou. Nejčastější situace...

Parlamenťácký kaleidoskop - projekt žákovského parlamentu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Schwarzová Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Působení žákovského parlamentu na Základní škole Znojmo, Mládeže 3, má dlouholetou tradici. Po celou dobu od svého vzniku se snaží pozitivně ovlivňovat chod školy a propojovat vzájemnou vazbu mezi vedením školy, žáky a učiteli. V letošním roce pra...

Školní koordinátoři rozvoje - nositelé změny

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Valenta, Ph.D. Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Systém intenzivní podpory, který úspěšně pilotuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) v rámci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, zavedl roli tzv. školních koordinátorů rozvoje (ŠKR). Jsou jimi převážně ředitel...

Vedení školy a inovativní týmy učitelů

Datum: Autor/autoři: Hana Kasíková Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Není sporu o tom, že spolupráce učitelů je něčím, bez čeho se cesta ke kvalitě školního vzdělávání jen těžko obejde: je skutečně na škodu věci, převáží-li názor, že učitel je natolik připravený na svoji profesi, aby zvládl své úkoly sám. Představa...

Nové obzory leadershipu: organizace bez lídrů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Co se stane, když v organizaci nikdo nemá velení, když neexistuje hierarchie? Myslíme si, že nutně nastane zmatek, chaos. V mnoha oblastech však nedostatek tradičního vedení umožňuje nástup mocným skupinám, které obracejí společnost a ekonomiku vz...

Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů

Datum: Autor/autoři: Jiřina Majerová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Šest učitelek ze tří různých škol stejného okresu sedí v kroužku a zkoumá výstupy práce dětí. Právě totiž pozorovaly výuku jedné z nich a sledovaly přitom, jak se žákům daří na cestě k cílům jejich učení, které pro ně naplánovala. Nyní se ohlížejí...

Co mohou přinášet žákovské parlamenty do sociálně vyloučených lokalit

Datum: Autor/autoři: Terezie Vávrová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Po desetileté (a velmi pozitivní) zkušenosti se zaváděním a podporou žákovských parlamentů na školách po celé České republice začalo Centrum pro demokratické učení (CEDU) uvažovat o tom, jak by mohl žákovský parlament fungovat na školách v sociáln...

Vhodné hračky pro děti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Nikdy neměly děti k dispozici tolik hraček, edukačních materiálů jako dnes. Málokterý rodič si troufne v tomto ohledu šetřit (o prarodičích nemluvě), když je zřejmé, nakolik je důležité, aby dítě mělo k dispozici vše nádherné, co on sám neměl, kdy...

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí předškolního věku: 6. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí v mateřské škole má velmi pozitivní přínos pro děti. Učitelé a rodiče jsou partnery při výchově a vzdělávání dětí a jejich součinnost přispívá ke zdárnému rozvoji dítěte. Seriál, jehož pátou část najdete na násle...

Přínosy dechových cvičení (nejen) jako součást logopedické prevence

Datum: Autor/autoři: Klára Ligurská Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Cvičení správného dýchání má příznivý vliv nejen na řečové schopnosti, ale také na celkový psychický i fyzický stav. Dechová cvičení by tak měla být součástí logopedické prevence u dětí v předškolním a mladším školním věku. Jaký typ dýchání je ale...

Začínající učitelé v českých školách

Datum: Autor/autoři: Kateřina Trnková Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Zahájení učitelské praxe bývá pro absolventy jedním z nejtěžších období v jejich učitelské kariéře. Do škol většinou přicházejí vybaveni perfektními odborně-teoretickými znalostmi ve svých předmětech, plní očekávání a elánu. Mnoho z nich však velm...

Tak nám je teda zakažte aneb Participace žáků při rozhodování školy

Datum: Autor/autoři: Martin Provazník Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Jedním z principů demokratické společnosti vedle svobody a rovnosti je také spoluúčast na řízení a rozhodování. Rozhodnutí vycházejí z vůle většiny, menšina se tedy podřizuje většině, aniž by se musela vzdát svých práv a svobod.

Když už psát rodičům, tak efektivně

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Máte jako vedoucí zaměstnanec pocit, že celý den vyřizujete jeden e-mail za druhým, a u některých z nich se vám zdá, že byste je možná vůbec nemuseli vyřizovat, kdyby celou věc před vámi někdo vykomunikoval lépe? Ano, jedná se o komplikované e-mai...

Máte dojem, že se dítěti něco děje a nemáte dost informací? A už jste se ptali v družině a paní kuchařky?

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: ŠJ 3/2019 Ročník: 2019

Někteří učitelé si čas od času povzdechnou, že mají o svých žácích málo informací a nemají možnost se o nich takřka nic dozvědět, pokud to rodiče nechtějí. To v některých případech může být pravda, na Lince pro rodinu a školu 116 000 se však často...

Prevence syndromu vyhoření

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: MŠ 2/2019 Ročník: 2019

V dnešním textu se budeme věnovat fenoménu syndromu vyhoření, definici vyrovnávacích mechanismů a prevenci vyhoření.

Třída jako společný dům

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará , Ing. arch. Petr Lešek Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

V předchozím článku jsme psali o propojení školních chodeb s učebnami jako o obdobě města s ulicemi a domy. Hranici mezi nimi by neměla tvořit zeď s jedněmi neprůhlednými dveřmi. Častá námitka může znít, že třída vytváří do sebe soustředěný prosto...

Indiánské a jiné hry se slovy

Datum: Autor/autoři: Dita Fuchsová Vydání: MŠ 2/2019 Ročník: 2019

Zeptejte se osmiletých holčiček, čím chtějí být, a docela velká část vám odpoví, že učitelkou v mateřské škole. Zajímejte se o totéž u maturantek a dost pochybuji, že se zrovna ony ve velkém hrnou směrem ke kariéře „tety ve školce“. A zkusila jsem...

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí předškolního věku, 5. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 2/2019 Ročník: 2019

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí v mateřské škole má velmi pozitivní přínos pro děti. Učitelé a rodiče jsou partnery při výchově a vzdělávání dětí a jejich součinnost přispívá ke zdárnému rozvoji dítěte. Seriál, jehož pátou část najdete na násle...

Chlapecký sbor Boni pueri

Datum: Autor/autoři: Romana Brilová Vydání: MŠ 2/2019 Ročník: 2019

Nečekaná událost v povánoční atmosféře v Hradci Králové. Galakoncert chlapeckého sboru Boni pueri aneb zpívání s předškolními dětmi.

Učitel a rodič

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Růžena Preissová Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Zdá se, že vztah rodičů a učitelů je nejen citlivý, ale jitří emoce na obou stranách. Občas se setkám i s výkřiky typu „Co si to ten rodič dovoluje?!“ nebo naopak „Co si to ten učitel dovoluje?!“. Ráda se podělím o svůj názor z hlediska své dlouho...

Co ukázala rekonstrukce Základní školy TGM v Písku?

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará , Ing. arch. Petr Lešek Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

V roce 2002 povodeň zaplavila do výšky jednoho metru pavilon prvního stupně, tělocvičnu, pavilon dílen, zázemí kuchyně a pavilon družiny Základní školy T. G. Masaryka v Písku. Ukažme si na její rekonstrukci možnosti zkvalitnění vnitřního i vnějšíh...

Kariérové poradenství jako součást života školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 2/2019 Ročník: 2019

Střední školy mají zkušenosti s řadou aktivit, které využívají prvků kariérového poradenství. Mnohým však chybí dostatek informací, co všechno do této oblasti patří a nakolik může být pro žáky přínosná. K tomu přidejme chybějící standardy kvality ...

Mateřská škola v komunitě obce, 5. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

Prostřednictvím miniseriálu se snažím přiblížit komunitní činnost Mateřské školy Maršovice, jež leží v malebné zvlněné krajině středních Čech. V první části (Speciál pro MŠ 1/2017) byl specifikován termín komunitní škola a popsána spolupráce MŠ se...

Vejít, či odejít?

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará , Ing. arch. Petr Lešek Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

V minulém textu1) jsme se snažili upozornit na důležitost a možnosti předprostorů škol. Nyní pokročíme dále, již do samotné školní budovy, a podíváme se na její vstupy a navazující prostory chodeb či šaten.

Předškoláci se s jazykovou bariérou sami nepoperou

Datum: Autor/autoři: Bc. Lucie Soukupová , PhDr. Tereza Linhartová Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

V mateřských školách přibývá dětí, které mají odlišný mateřský jazyk a nemají znalost češtiny. Ve školním roce 2017/2018 tvořily děti cizinců v MŠ necelá 3 %. Kromě těchto dětí vyžadují pomoc ve výuce češtiny i děti, které status cizince nemají, a...

Zvyšování psychické odolnosti učitelek MŠ

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

V minulém díle (Speciál pro MŠ 5/2018) jsme si přiblížili definici stresu a krize, popsali jsme, co se konkrétně děje v lidském organismu. Dnes se podíváme na oblast specifických dovedností vedoucích k podpoře psychické stability učitelek MŠ.

Koučování ve školách přispívá ke strategickému myšlení pedagogů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Valenta, Ph.D. Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Průběžné prohlubování odborné kvalifikace pedagogů účastí na kurzech a seminářích má nezastupitelné místo v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a je jeho nejčastější formou. Mnoho škol ale v posledních letech získalo dobrou zkušenost s tzv....

Zkušenosti s Českou školní inspekcí - případy z Linky pro rodinu a školu 116 000

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Nedávno nám zavolala rozčílená paní ředitelka s tím, že nám tedy „pěkně děkuje“, protože jsme na ni „poštvali inspekci“, takže kromě jiných povinností bude „mít na krku ještě tohle“. Dotyčná paní ředitelka měla zřejmě pravdu. Vzhledem k tomu, že (...

Umění diplomacie pro školní kolbiště

Datum: Autor/autoři: Dita Fuchsová Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Proč to neřekl jinak? Proč se lépe nebránil? Proč jim nevysvětlil, jak to bylo? To jsou běžné reakce nás diváků, když sledujeme online vystoupení politiků či jiných známých osobností, třeba na televizní obrazovce. ZKUSTE SI TO. Zkuste sami okamžit...

Koučovací přístup jako nové pedagogické minimum?

Datum: Autor/autoři: Monika Kulová Skokanová Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Když jsem studovala na pedagogické fakultě, získala jsem velmi solidní základ toho, CO učit. Vzhledem k tomu, že jsem si zvolila obor historie a společenské vědy a navíc nám byla přidána ještě i psychologie a pedagogika, odcházela jsem po absolvov...

Možnosti využití formativního hodnocení v předškolním vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Hana Nádvorníková Vydání: MS 6/2018 Ročník: 2018

Mnoho pedagogů hledá způsoby a možnosti vzdělávání, které by pro jejich děti, žáky, studenty či vzdělávané dospělé bylo zajímavější, efektivnější a zároveň by celý vzdělávací proces byl pro ně příjemnější. Inspirují se mnoha zahraničními zkušenost...

Průběžné hodnocení dosahovaných výsledků u dětí v předškolním vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Eva Brabcová Vydání: MS 6/2018 Ročník: 2018

Vyhláška o předškolním vzdělávání v platném znění mj. uvádí, že mateřská škola vyvíjí aktivity a organizuje činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. V návaznosti na to...

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí předškolního věku, 4. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MS 6/2018 Ročník: 2018

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí v mateřské škole má velmi pozitivní přínos pro děti. Učitelé a rodiče jsou partnery při výchově a vzdělávání dětí a jejich součinnost přispívá ke zdárnému rozvoji dítěte. Čtvrtá část seriálu nastíní čtenářům možn...

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v praxi

Datum: Autor/autoři: PhDr. Eva Svobodová Vydání: MS 6/2018 Ročník: 2018

První verze RVP PV spatřila světlo světa v roce 2001 a i když se to zdá být nemožné, bude mu tedy v roce 2019 osmnáct let. V naší společnosti to znamená, že se stává dospělým. Stejně jako každý lidský jedinec prošel i tento dokument v období svého...

Schůzka učitele s rodičem - nejčastější zádrhele z pohledu Linky pro rodinu a školu 116 000

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 12/2018 Ročník: 2018

Zdaleka nejčastější potíží, se kterou se na Linku pro rodinu a školu 116 000 rodiče dětí školou povinných obracejí, je to, co můžeme souhrnně nazvat "komunikace se školou". Nejedná se přitom o určité téma (např. šikana, kázeňské potíže, studijní n...

Nový druh rizikové výzvy - Momo Challenge

Datum: Autor/autoři: Kamil Kopecký Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

      Během letních prázdnin 2018 se prostřednictvím sociálních sítí začal rozšiřovat nový druh rizikové výzvy - tzv. Momo Challenge.      

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství

Datum: Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

Řídit ostatní a ještě sám sebe? Kde na tohle má vzít ředitel jako vedoucí pracovník (a nejen on) vlastně čas? Nejde to tak nějak samozřejmě? A musíme o sebeřízení vůbec přemýšlet? Takové otázky vás možná napadnou při přečtení nadpisu tohoto článku...

Zajímejme se o projevy dětí na sociálních sítích

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michal Kaderka Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

Pro nejmenovaného, byť konkrétního obyvatele Frýdku-Místku muselo být velkým překvapením, když byl letos v dubnu obviněn za výrok "Tam by sednul granát jak pr..l na prkýnko", který adresoval teplickým prvňáčkům ze ZŠ Plynární. Pravděpodobně byla u...

Dejte koučování do škol!

Datum: Autor/autoři: Monika Kulová Skokanová Vydání: 10/2018 Ročník: 2018

Kdysi dávno před mnoha lety jsem četla rozhovor s úžasnou koučkou Katarinou Schapiro. A nadchla jsem se pro to, co dělá. Koučink! Přišlo mi naprosto jedinečné, že nechává druhému člověku prostor pro jeho úvahy, názory, osobnost. Že nikoho k ničemu...

Stres a krize v osobním a pracovním životě učitele

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: MS 5/2018 Ročník: 2018

V rámci pohledu na učitele jako pomáhajícího pracovníka, kdy nedílnou součástí výkonu pedagogické práce je navázání a udržování vřelého emočního vztahu, se seznámíme se základními informacemi o stresu a krizi v souvislostech, díky kterým více poro...

K čemu dnes slouží mateřská škola v kontextu edukace dítěte?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: MS 5/2018 Ročník: 2018

Ve společnosti i v rodinách dochází v průběhu doby k pozvolným, avšak podstatným změnám. Podobně se proměňují obsah i formy výchovy a vzdělávání. Tím se posouvají i význam a způsoby působení mateřské školy. Řadu změn neumíme dobře vyhodnotit ve vz...

Zapojení provozních pracovníků do výchovy a vzdělávání v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: Mgr. Ilona Hulínová-Mihalcová Vydání: MS 5/2018 Ročník: 2018

Na konci každého června rodiče děkují učitelkám za celoroční práci. Ale nepřicházejí jen za pedagogy! Nezapomínají ani na kuchařky, uklízečky, školnici a hospodářku. Mnozí rodiče se s nimi setkávají ve škole osobně, vnímají je jako součást kolekti...

Zvyšování psychické odolnosti pedagogů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: 10/2018 Ročník: 2018

V minulých dílech seriálu jsme si přiblížili definici stresu a krize, popsali jsme, co se při nich konkrétně děje v lidském organismu, podívali jsme se na stres z pohledu komunikace, definovali jsme adaptační mechanismy a jejich důležitost a vysvě...

Jak je důležité inspirovat (se)

Datum: Autor/autoři: Dita Fuchsová Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

"Zvoní." Co se vám vybaví, když si přečtete slovo "zvoní"? Zvony kostela? Hrana z Hemingwayova románu? Zvonek u dveří? Nebo ve škole? A začátek hodiny nebo její konec?

Projekt Zdravá škola pomáhá zlepšit prostředí ve školách

Datum: Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

Ve většině českých škol tráví děti a jejich učitelé čas ve vydýchaných učebnách bez dostatečného přísunu čerstvého vzduchu, kvůli špatně řešené akustice namáhají své hlasivky i sluch a v důsledku nekvalitního osvětlení nadměrně zatěžují oči. Špatn...

Mentoring, tentokrát optikou ředitele, 7. část - Nástroj komplexní podpory školy

Datum: Autor/autoři: Zdeněk Dlabola Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

V předchozích dílech tohoto cyklu článků jsme o mentoringu uvažovali z pohledu podpory jednotlivců a malých skupin. Filozofie mentorského přístupu a mentorské postupy však mohou být užitečné i v rámci komplexního systému podpory celé školy. V dneš...

Syndrom vyhoření v pedagogické profesi

Datum: Autor/autoři: Miluše Vondráková Vydání: MŠ 3/2018 Ročník: 2018

Syndrom vyhoření je definován jako citové a mentální vyčerpání pramenící z dlouhodobého stresu z práce. Projevuje se v psychické i fyzické rovině a nepříznivě ovlivňuje život vyhořelého člověka i jeho vztahy. Mezi příznaky patří například dlouhodo...

Mateřská škola v komunitě obce, 4. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 3/2018 Ročník: 2018

Prostřednictvím miniseriálu se snažím přiblížit komunitní činnost Mateřské školy Maršovice, jež leží v malebné zvlněné krajině ve středních Čechách. V první části (Speciál pro MŠ 1/2017) byl specifikován termín komunitní škola a popsána spolupráce...

Mentoring, tentokrát optikou ředitele školy, 6. část

Datum: Autor/autoři: Zdeněk Dlabola Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Tak jako jsou rozmanité naše způsoby učení, jsou rozmanité i možnosti podpory profesního růstu. Pojďme se společně zabývat tím, jak využít mentoring a další nástroje pro podporu učitelů na různých stupních školní kultury a pomoci jim posouvat se d...

Mentoring, tentokrát optikou ředitele, 5. část - Mentoring není sólista aneb Další nástroje profesního růstu pedagogů

Datum: Autor/autoři: Zdeněk Dlabola Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

Mentoring a mentorské dovednosti jsou vedoucím pracovníkům škol (organizací, firem) k užitku všude tam, kde chceme posilovat roli principů vedení a podpory, tam, kde řízení a kontrola nemají potenciál posouvat kvalitu a výsledky práce, která je zá...

Stres a komunikace

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: ŠD 3/2018 Ročník: 2018

V rámci pohledu na vychovatelku školní družiny jako pomáhajícího pracovníka, kdy nedílnou součástí výkonu pedagogické práce je navázání a udržování vřelého emočního vztahu s dětmi, rodiči i kolegyněmi, se seznámíme se základními informacemi o stre...

Stres a komunikace

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

V minulém díle jsme si více přiblížili definici stresu a krize, popsali jsme, co se konkrétně děje v lidském organismu, jak se projevují a co jsou adaptační mechanismy. Nyní se podíváme, zda je stres vidět a slyšet v komunikaci.

Jak získat autoritu a respekt žáků, ale i kolegů ve sborovně?

Datum: Autor/autoři: Karla Tondlová Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Autorita a respekt pro některé učitele jedno jsou, jiní v nich přece jen rozdíl vidí. Jak to, že někdo má přirozenou autoritu a jiný si respekt svých žáků musí teprve získat? Odpověď na tuto otázku hledají akademici i učitelé před tabulí. Najít ji...

Stres a krize v osobním a pracovním životě učitele

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

V rámci pohledu na učitele jako pomáhajícího pracovníka, součástí jehož práce je navázání a udržování vřelého emočního vztahu, se seznámíme se základními informacemi o stresu a krizi v souvislostech, které nám postupně pomohou lépe porozumět určit...

Mentoring, tentokrát optikou ředitele, 4. část - Zavádění mentoringu ve škole

Datum: Autor/autoři: Zdeněk Dlabola Ze seriálu: Mentoring Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

Kvalita školy nikdy nepřekročí kvalitu lidí uvnitř a vyplývá mimo jiné ze schopnosti profesně růst v bezpečném a podpůrném prostředí, kde jsou otevřenost a spolupráce normou, která přirozeně zvyšuje potenciál k růstu. Způsoby předávání znalostí, d...

Učitelé - kategorie pomáhající profese

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

V tomto článku se budeme věnovat povolání učitelky v mateřské škole z pohledu kategorie pomáhající profese. Ukážeme si některá specifika a důležité souvislosti vývoje dětí, potřeby poskytované podpory a z toho plynoucích nároků na učitelské povolá...

Spolupráce mateřské školy s odborníky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 1/2018 Ročník: 2018

Odborníky v mateřské škole jsou na prvním místě pedagogové, kteří vzdělávají děti, zaznamenávají jejich vývoj, informují rodiče o pokrocích nebo rezervách dětí v jednotlivých oblastech a při individuálních konzultacích se společně domlouvají na da...

Učitelé - kategorie pomáhající profese

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: MŠ 1/2018 Ročník: 2018

V tomto článku se budeme věnovat povolání učitele z pohledu kategorie pomáhající profese. Ukážeme si některá specifika a důležité souvislosti vývoje dětí, potřeby poskytované podpory a z toho plynoucích nároků na učitelské povolání. Po celý rok se...

Mentoring, tentokrát optikou ředitele, 3. část

Datum: Autor/autoři: Zdeněk Dlabola Ze seriálu: Mentoring Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

Mentoring je považován za typ podpory, která dokáže proměňovat výuku v jednotlivých třídách i kulturu celé školy. Máme-li jasno v tom, že mentoring chceme využít jako součást systému zvyšování kvality naší školy, stojíme před rozhodnutím, zda půjd...

Mentoring, tentokrát optikou ředitele

Datum: Autor/autoři: Zdeněk Dlabola Ze seriálu: Mentoring Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Jak může sloužit řediteli, když učitelé v jeho týmu využívají v komunikaci mentorské dovednosti? Co to dělá s kulturou školy a efektivitou učitelské práce? Jak více vytěžit z profesního vzdělávání? Mentoring je považován za typ podpory, která doká...

Jazyk kmenového vůdce

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Škramlík Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Realita je vytvářena prostřednictvím jazyka. Jazyk lídra a jazyk jeho kmene výrazně ovlivňuje výsledky, efektivitu, spokojenost i to, jak se díváme a působíme na okolí. Pokud sami změníme svůj jazyk, změníme kmen. Naučme se jazyk všech stupňů, pou...

Kladná stránka nebezpečí

Datum: Autor/autoři: Petra Hrubošová Vydání: MŠ 5/2017 Ročník: 2017

Riziko jako součást hry a učení je téma, které v kontextu školních zahrad a hřišť vyvolává minimálně řadu otázek, častěji pak obavy na straně rodičů i pedagogů. Zdravá míra kontaktu dětí s rizikem je však důležitá pro jejich rozvoj, a právě prostř...

Mentoring, tentokrát optikou ředitele

Datum: Autor/autoři: Zdeněk Dlabola Ze seriálu: Mentoring Vydání: 12/2017 Ročník: 2017

Mentoring se v dnešní době zabydluje na mnoha českých školách, které s úspěchem využívají jeho techniky při podpoře začínajících učitelů, při zavádění změn či v péči o profesní růst učitelů. Jaké příležitosti ale přinášejí mentorské dovednosti do ...

Silné vedení a jasná koncepce jsou ochranné štíty školy

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Vydání: 12/2017 Ročník: 2017

"My ty rodiče pořád víc vzděláváme a informujeme a jediný výsledek je, že oni nám do toho pořád víc a víc mluví." Vyjádření ředitele jedné pražské a úspěšné základní školy vystihuje v úplnosti, jak komplikovaná je v současnosti komunikace s rodiči...

Péče o pedagogický sbor

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jitka Kendíková Vydání: SŠ 6/2017 Ročník: 2017

Ředitelé středních škol řeší ve své praxi nejrůznější záležitosti a obtíže. V návalu každodenních starostí někdy bohužel zapomínají na péči o své učitele i další zaměstnance. Často stačí jen málo a z takového opomíjení se může stát problém. V text...

Zlepšeme vnitřní prostředí škol pro žáky i učitele

Datum: Vydání: 11/2017 Ročník: 2017

Vysoká koncentrace oxidu uhličitého (CO2), nedostatečná cirkulace čerstvého vzduchu i nevyhovující světelné či akustické podmínky - to jsou závěry vyplývající z měření České rady pro šetrné budovy v rámci nového projektu zaměřeného na kvalitu vnit...

Obědy do škol

Datum: Autor/autoři: Petr Zábojník Vydání: 11/2017 Ročník: 2017

Obědy do škol jsou v poslední době tématem velmi diskutovaným, někdy bych se možná nebál říci, že až kontroverzním. Přitom si myslím, že úplně zbytečně. Objevují se názory některých politiků, že jde o nadbytečnou podporu, která nikomu nepomůže a j...

Dotování stravy dětem z chudých rodin v mateřských a základních školách - analýza současné situace v ČR

Datum: Autor/autoři: Mgr. Marie Palečková Vydání: 11/2017 Ročník: 2017

Podle Eurostatu žije v České republice přibližně 20 % dětí v prostředí ohroženém příjmovou chudobou či sociálním vyloučením. Rodiče těchto dětí se tak často potýkají s problémem, jak pokrýt náklady spojené se školními obědy či stravným v mateřské ...

Inzulín - zachránce života

Datum: Autor/autoři: MUDr. Martin Gregora Vydání: 11/2017 Ročník: 2017

Inzulín je životně důležitým hormonem slinivky, bez kterého nejsou tkáně schopny získávat energii z krve. Buňky hladoví a dříve či později dochází k rozvratu vnitřního prostředí organismu. Velmi jednoduše řečeno je inzulín jakýmsi klíčem, který ot...

Jak komunikovat s různými typy rodičů aneb Jste dostatečně kompetentní vzdělávat moji ratolest?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Dana Cejpková Vydání: MŠ 4/2017 Ročník: 2017

Není dnes asi ve školské praxi pedagoga, který by se nesetkal s rodičem, se kterým se mu velmi špatně komunikuje či komunikovalo. Je dobré si uvědomit, jak potenciálního „problémového“ rodiče rozklíčovat a jak s ním jednat, protože jen dobře zvole...

Mateřská škola v komunitě obce, 3. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Ze seriálu: Mateřská škola v komunitě obce Vydání: MŠ 4/2017 Ročník: 2017

Prostřednictvím tohoto miniseriálu se snažím přiblížit komunitní činnost Mateřské školy Maršovice, jež leží v malebné zvlněné krajině středních Čech. V první části byl specifikován termín komunitní škola a popsána spolupráce MŠ se zřizovatelem (Sp...

Čas pro rodiče - O emoční inteligenci s Mgr. Helenou Vlčkovou

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Jana Kovářová Vydání: MŠ 4/2017 Ročník: 2017

V dubnu se uskutečnilo poslední setkání rodičů s odborníkem v rámci projektu „Profesní rozvoj pedagogů MŠ V Lukách a podpora provázanosti předškolního a základního vzdělávání ve spolupráci s rodinou“ podpořeného Operačním programem Výzkum, vývoj a...

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí předškolního věku, 3. část

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí v mateřské škole má velmi pozitivní přínos pro děti. Učitelé a rodiče jsou partnery při výchově a vzdělávání dětí a jejich součinnost přispívá ke zdárnému rozvoji dítěte. Seriál, jehož třetí část najdete na násle...

Jak na účelné porady aneb Může porada bavit?

Datum: Autor/autoři: Helena Futerová Vydání: 10/2017 Ročník: 2017

Učíte děti třem pilířům – číst, psát a počítat. Co by si bez toho počaly? Ale nezapomněli jste na tři „i“ – imaginaci, intuici a inspiraci? Když zvládnou tři pilíře, posílí to jejich vůli. Ale bez tří „i“ – jak se naučí být? – Amit Goswami

Zapojování žáků roste: výzkum o participaci

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Hazlbauer Vydání: 10/2017 Ročník: 2017

Česká školní inspekce (dále ČŠI) realizovala od září 2016 do dubna 2017 šetření na 3 662 základních školách. Hlavním tématem byla participace žáků a studentů na fungování a rozvoji školy s většinovým zaměřením na fungování žákovských parlamentů. U...

Jaký je vztah mezi kulturou školy a strategií školy?

Datum: Autor/autoři: doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Vydání: 10/2017 Ročník: 2017

Po letech se vracím ke svému oblíbenému tématu kultury školy. Podnětem k tomu je účast na projektu NIDV Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, který vstupuje do fáze finálních příprav. Vzdělávání ředitelů má být orientováno na stra...

Cesta ke spokojenosti ve škole? Například konstruktivní studentský parlament

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jitka Kendíková Vydání: SS 5/2017 Ročník: 2017

Základem práce ředitele školy je především kvalitní komunikace s různými aktéry vzdělávacího procesu. Nesporně mezi ně patří především učitelé, rodiče a žáci. Text přináš í náměty, jakým způsobem může vedení školy spolupracovat se žákovskou samosp...

Sexting u českých dětí pohledem výzkumu

Datum: Autor/autoři: Kamil Kopecký , René Szotkowski Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

Sexting představuje poměrně nový a rychle se rozmáhající fenomén, kterým označujeme „elektronické rozesílání textových zpráv, vlastních fotografií či vlastního videa se sexuálním obsahem“ (Jolicoeur a Zedlewski, 2010; Kopecký, 2012), „ke kterému d...

Předprostor školy

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará , Ing. arch. Petr Lešek Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

Každá budova na nás při příchodu nějak působí a zejména u veřejných institucí je důležité, jakou tvář nastavují společnému veřejnému prostoru. Nejedná se však o prostou reprezentaci těch, kdo v budově bydlí nebo pracují, jde o prezentaci celé spol...

Mladí dospělí ve škole a práce s nimi

Datum: Autor/autoři: Ludmila Boková Vydání: SŠ 3/2017 Ročník: 2017

Školní poradenská pracoviště (ŠPP) a pedagogové středních škol mnohdy řeší problémy zletilých žáků, ať už jsou výchovné, výukové, sociální, či přímo existenční, a právě na tuto problematiku se zaměřuje následující článek, který je určen především ...

Tvořivý duch učitelů

Datum: Autor/autoři: Radek Plíhal Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Myšlenkové mapy ve škole

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Ve škole existuje mnoho zažitých stereotypů. Například si stále myslíme, že učitel chemie musí být podivín, že ve školních jídelnách nám nikdy nemůže chutnat nebo že student s "kérkou" je divný a nedůvěryhodný. K silnému a dlouhodobému stereotypu ...

Pár minut pohybu pro příjemnější den

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kristýna Došková Vydání: MŠ 2/2017 Ročník: 2017

Specifická chůze po dvou dolních končetinách je charakteristický rys pro člověka. Aby dolní končetiny mohly tuto funkci plnit, musejí splňovat mnoho předpokladů. Ze základních předpokladů je správné anatomické uspořádání kostěných struktur a fyzio...

Co znamená vést druhé hodnotami?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jiří Šmejkal Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Hodnoty si můžeme představit jako neviditelné magnetické póly, které - ať již vědomě, nebo nevědomě - orientují naše hodnotové kompasy. V běžné řeči hodnoty znamenají to, čeho si jednotlivci nebo skupiny váží, za co jsou ochotni něco obětovat, pří...

Zahájení nebo odložení školní docházky z hlediska řeči

Datum: Autor/autoři: PhDr. Renata Škaloudová Vydání: MŠ 2/2017 Ročník: 2017

Šestiletý Filip má velkou slovní zásobu a vyjadřuje se velmi obratně, ve výslovnosti mu ale chybí R, Ř a při sykavkách vsouvá jazyk mezi zuby. Stejně starý Adam R zvládá, a i když mluví méně, v projevu slyšitelně chybí měkké ĎŤŇ a skupina sykavek ...

Jak vést zaměstnance k seberozvoji

Datum: Autor/autoři: Helena Futerová Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

„Mimořádní lide jsou jen obyčejnými lidmi, kteří uvažují odlišně. Může se jimi stát každý.“ Pravděpodobně první, co nás napadne, když slyšíme spojení „seberozvoj“, bude představa nutnosti celoživotního vzdělávání formou učení (se). Můžeme mít před...

Rubriky