Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Klima školy

Klima školy

Ovlivňuje všechny - žáky, pedagogické i nepedagogické pracovníky, rodiče i zřizovatele. V této rubrice nabízíme náměty, které by mohly přispět k jeho zlepšení.

Počet článků v rubrice: 425

Uzavření škol přineslo potíže všem - poznatky z hovorů s rodiči a učiteli

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Celorepublikové několikaměsíční uzavření škol, které zasáhlo do druhé poloviny minulého školního roku, se promítlo i do skladby hovorů na Lince pro rodinu a školu 116 000. V nich se jednoznačně ukazuje, že uzavření škol znamenalo zátěž pro žáky, j...

Školka se nám zavřela - jsme doma a přece spolu...

Datum: Autor/autoři: Jelena Brabcová , Lucie Pokorná Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Období, které máme všichni za sebou, přineslo mnoho změn. Uvědomili jsme si, jak je vše provázané, jak se navzájem potřebujeme, nejen děti svoje vrstevníky, ale i my, dospělí, jsme vděčni za určitou interakci s ostatními „dospěláky“. S odstupem ča...

Správným dýcháním ke zklidnění dětí

Datum: Autor/autoři: Kateřina Konvalinová Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Dýchat prostě musíme. Dýchání je pro nás životně důležité. A možná proto o něm nepřemýšlíme a bereme ho jako něco automatického. Jako samozřejmost. Všimli jste si, že se naše dýchání mění? Že se mění jeho rytmus? Jinak dýcháme, když jsme v klidu, ...

Nové otazníky předškolní výchovy

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Minulý rok byl příležitostí zhodnotit uplynulé třicetileté období a posoudit, jak úspěšné a reálné byly transformační cíle přechodu společnosti od totalitního systému k demokracii. Také mateřské školy vyjádřily své představy o budoucím vývoji a vy...

V čem může být primární prevence v mateřských školách užitečná?

Datum: Autor/autoři: Kateřina Kroutilová Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Existence primární prevence rizikového chování v mateřských školách (dále jen MŠ) občas laickou veřejnost překvapuje. Že už tak malé děti se dozvídají o škodlivosti kouření, drog, alkoholu atd. Naším cílem je děti nejen seznámit s rizikovým chován...

Školská poradenská zařízení - činnosti a kompetence, rozdíly mezi pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry

Datum: Autor/autoři: Andrea Schmalzová Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Od 1. 9. 2016, v souvislosti se společným vzděláváním, jsou školská poradenská zařízení (ŠPZ) zmiňována stále častěji. Pro poskytování podpůrných opatření 2.–5. stupně včetně zařazení do školy, zřízené pro žáky, jmenované v § 16 odst. 9 školského ...

Spolupráce mateřské školy se spolky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Profilací mateřské školy Slunečnice Maršovice je environmentální vzdělávání, které se však prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. V rámci environmentálního vzdělávání naše mateřská škola spolupracuje také s různými místními spolky, jehož členové při...

Ve vzdělávání nadaných jsou stále nedostatky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 5/2020 Ročník: 2020

Aktuálně platná Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020 uvažuje o nadaných jako o skupině žáků, jejichž speciální vzdělávací potřeby (SVP) zahrnují rozvíjení nadání v kognitivní oblasti i v dalších složkách – umělec...

Jak udržet mladé učitele ve školství? S pomocí staršího kolegy, který vede, ale netlačí

Datum: Autor/autoři: Lucie Kocurová Vydání: 9/2020 Ročník: 2020

Podle průzkumů až 40 % studentů pedagogiky nenastoupí do oboru a jde raději dělat něco jiného. Z těch, kteří nastoupí, pak až třetina během prvních let vážně zvažuje, že školství opustí. Hlavním důvodem je pocit nedostatečné podpory ze strany vede...

Lesní školky v době koronaviru

Datum: Autor/autoři: Denisa Dvořáková Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

V březnu se zastavilo téměř vše, na co jsme byli zvyklí. Tyto změny se nevyhnuly ani předškolnímu vzdělávání, které se muselo na nějaký čas omezit nebo zcela pozastavit. Stejně tak i lesní školky musely uzpůsobit své fungování a dát mu nový směr. ...

Předškolní vzdělávání distančně aneb jak šel čas s programem "Učí školka"

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavla Petrů-Kicková , Martina Prosecká , Milena Šulcová Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

V rámci přerušení provozu mateřské školy jsme nabídli dětem a jejich rodičům nový vzdělávací program „Učí školka“. Prostřednictvím webových stránek jsme se pokusili zprostředkovat náměty, nápady, básničky, písničky, návody na výrobu a pracovní lis...

Dítě nebo žák cizinec - symptomy mutismu a vývojové dysfázie nemusí znamenat vadu řeči

Datum: Autor/autoři: Andrea Schmalzová Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

Asi jen málokterý pedagog může dnes říct, že se ve své praxi nesetkal s dítětem nebo žákem s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Tyto děti přicházejí do českých škol s různou úrovní českého jazyka a není nic překvapujícího na tom, že pedagogové čast...

Spolupráce mateřské školy se spolky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

Profilací mateřské školy Slunečnice Maršovice je environmentální vzdělávání, které se však prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. V rámci environmentálního vzdělávání naše mateřská škola spolupracuje také s různými místními spolky, jehož členové při...

Komunikujeme v krizové situaci

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

V souvislosti s nečekanými změnami posledních dní, šířením pandemie COVID-19, zavřením škol, přesouváním a rušením akcí, nestandardními pracovními podmínkami a celkově náročnými chvílemi je řada z nás (a rozhodně všichni vedoucí pracovníci) vystav...

Dobročinnost ve škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Lidové rčení, že halíře dělají talíře, by asi bylo třeba v dnešním světě posunout o několik řádů; faktem však zůstává, že škola jako kolektivní zařízení čítající obvykle stovky lidí má potenciál poskládat z částek relativně zanedbatelných pro jedn...

Jak zefektivnit třídní schůzky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Třídní schůzky jsou něco, co pravděpodobně každý člověk v České republice nějakým způsobem zažil, a řada lidí je zažívala a zažívá i v různých životních rolích: jako děti, které čekají, co se na třídní schůzce rodiče od učitelů dozvědí, jako rodič...

Kdo se hýbe, nezlobí, v Pohádce to dobře ví!

Datum: Autor/autoři: Martina Pilná Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Mateřská škola Pohádka v Příbrami se již řadu let zabývá pohybovými aktivitami dětí, které ji navštěvují. Přirozený pohyb chápeme jako důležitou součást vývoje dětí, a proto se na jeho rozvoj hodně soustředíme. Není nám jedno, že nynější populace ...

Dětský leadership

Datum: Autor/autoři: Lýdie Klodová Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Zalistujeme-li v předchozích ročnících Speciálu pro MŠ (Speciál pro MŠ 1/2016, 1/2017 a 3/2018), můžeme v něm objevit několik textů na téma hledání dětských leaderů již v předškolním věku. Byly publikovány zároveň se sérií výzkumů vysokoškolským p...

Mentoring pro ředitele škol

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Tento druh podpory se již naštěstí v našich školách zabydlel, a tak je běžné, že začínajícím nebo novým pedagogům je poskytován. Co běžné ale ještě není, je uplatňování mentoringu začínajícím ředitelům. A tak s nástupem do pozice komunální politič...

Daruj knihu, daruj radost: projekt žákovského parlamentu Puzzle

Datum: Autor/autoři: Lenka Bartoníčková , Tomáš Sůva Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Žákovský parlament v březnu – Měsíci knih – uspořádal dobročinný projekt. Jednalo se o sbírku knih určených pro klienty Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích. Žáci, rodiče, zaměstnanci i široká veřejnost ochotně přinášeli knihy, o ...

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) ve vzdělávání dětí s autismem a jinými neurovývojovými poruchami

Datum: Autor/autoři: Karolína Bílá Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Behaviorální analýzu popsal B. F. Skinner již ve 30. letech 20. století. Jedná se o vědeckou disciplínu, která se zaměřuje na principy fungování chování stejně jako na proces učení. Od dob vzniku behaviorální analýzy byla vyvinuta řada technik k p...

Techniky hlasitého čtení aneb Jak správně dětem přečíst pohádku

Datum: Autor/autoři: Roman Musil Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Vždycky se mi líbilo, když mi někdo četl pohádky a později příběhy. Pohodlně jsem seděl nebo ležel, naslouchal a ani nedutal. S postupem věku už mi dospělí odmítali číst, s tím, že si mám číst sám. Musím přiznat, že čtené slovo mi chybělo. Proto j...

Pohybem v MŠ pro rozvoj dětí a přípravu na školní docházku

Datum: Autor/autoři: Petra Poláková Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Cílený pohyb dětí v mateřské škole sehrává klíčovou roli nejen v rámci všestranného rozvoje dětí, ale také jako podpora školní zralosti a prevence poruch chování a učení. Vzhledem k tomu, že vše je provázané, je třeba tedy pro komplexní rozvoj dět...

Všeobecně vzdělávací potenciál výtvarných činností v mateřské škole, 2. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Jaký je rozdíl mezi pojetím výtvarné výchovy ve smyslu rukodělných činností a pojetím tvořivé výtvarné výchovy? Tvořivá výtvarná výchova podporuje možnost sebevyjádření dítěte a jeho fantazii, a je tím pádem příležitostí v rámci soudobého pojetí v...

Jak se pozná gentlemanská škola

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Jedna z definic gentlemana říká, že gentleman je muž, který se chová dobře i k lidem, které nepotřebuje. Tato definice mě napadá, když se na Linku pro rodinu a školu 116 000 obracejí rodiče s povzdechy nad chováním školy, do které jejich dítě ješt...

Pravidla komunikačních toků při komunikaci s rodiči

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Řada z nás ve škole jistě zažila situaci, kdy se rodič zeptal na práci kolegy nebo chtěl vědět, proč to v jiném předmětu probíhá tak či onak. Případně občas řešíme stížnosti na způsob výuky ostatních učitelů, rodiče po nás chtějí vysvětlení a někd...

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí předškolního věku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí v mateřské škole má velmi pozitivní přínos pro děti. Učitelé a rodiče jsou partnery při výchově a vzdělávání dětí a jejich součinnost přispívá ke zdárnému rozvoji dítěte. Seriál, jehož osmou a zároveň závěrečnou ...

V lesních školkách děti nerostou jako dříví v lese

Datum: Autor/autoři: Denisa Dvořáková Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

Pedagogika se neustále vyvíjí a to, co za našeho dětství bylo ve výchově běžné, už dnes nemusí platit. V posledních letech se i u nás začíná k dětství přistupovat jako k etapě, která dokáže ovlivnit život v dospělém věku, a přibývá rodičů, kteří p...

Současná situace v oblasti školské logopedie a školských poradenských služeb

Datum: Autor/autoři: Andrea Schmalzová Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

Přibývá nám v mateřských školách dětí s vadami řeči, ale termíny na objednání ve školských poradenských zařízeních jsou často na několik měsíců dopředu nedostupné. Požádali jsme speciálně pedagogické centrum pro vady řeči (SPC) o logopedickou depi...

Logopedická depistáž a kompetence logopedických asistentů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Ilona Hulínová-Mihalcová Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

Co je logopedická depistáž? Orientační vyšetření vývoje řeči, které se provádí většinou v mateřských školách pro vybranou skupinu dětí. Jaký je cíl depistáže? Včasné zahájení odborné logopedické péče a tím snížení následků narušené komunikační sch...

Cesta do hlubin nadané duše

Datum: Autor/autoři: Ing. Miriam Janyšková, MBA Vydání: ŠD 1/2020 Ročník: 2020

Být ve škole jedničkářem ještě neznamená být v životě úspěšný a šťastný. Ne že by se jedničkáři dobře neuchytili, ale ze svého okolí určitě známe i zcela jiné, překvapivé scénáře. Jeden z třídních premiantů je úspěšným byznysmenem, druhý ale nedok...

Slepá skvrna začátečníků

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Jeden z nejslavnějších Sokratových výroků, známé „Vím, že nic nevím“, téměř určitě tento antický myslitel nikdy neřekl. Přesto se stal okřídleným citátem. V myšlence, že člověk nemůže obsáhnout veškeré poznání, přesto ho činí moudřejším, pokud si ...

Stop komunikačním stopkám

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Zcela jistě si každý z nás vybaví situaci, kdy se nám po určité větě našeho komunikačního partnera trochu zatmělo před očima a ztratili jsme chuť v rozhovoru pokračovat. Případně se nám možná někdy stalo, že právě naše věta vyvolala podobný pocit ...

Osm věcí, které sabotují práci týmů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Učitelské týmy představují silný potenciál pro naplňování vizí, formování školní kultury a dosahování společných úspěchů, leč mnohé z nich promarní tyto šance pouze tím, že pracují podle zažitých stereotypů. Manažeři často nedokážou využít kapacit...

Komunikace s rodiči žáků: Umění vést rozhovor profesionálně

Datum: Autor/autoři: Mgr. Karla Maříková Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Rozhovor s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků je velmi specifická komunikační situace, která má svá pravidla a vyžaduje profesionální přístup ze strany všech pracovníků školy, pokud možno i těch provozních. Téma komunikace s rodiči je stálicí v p...

Všeobecně vzdělávací potenciál výtvarných činností v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. , Mgr. Monika Plíhalová Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Jaký je rozdíl mezi pojetím výtvarné výchovy ve smyslu rukodělných činností a pojetím tvořivé výtvarné výchovy? Tvořivá výtvarná výchova podporuje možnost sebevyjádření dítěte a jeho fantazii, a je tím pádem příležitostí v rámci soudobého pojetí v...

Nová metodika zlepšuje klima ve třídě a snižuje počet konfliktů

Datum: Autor/autoři: Dipl.-Pol. Bára Procházková Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Výzkumy ukazují, že až deset procent dětí v mateřských školách vykazuje znaky agresivního chování. U znevýhodněných skupin to je až 30 procent. Nová metodika „Dobrý začátek“ podporuje rozvoj socioemočních dovedností dětí a nabízí tak jasné návody,...

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí předškolního věku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí v mateřské škole má velmi pozitivní přínos pro děti. Učitelé a rodiče jsou partnery při výchově a vzdělávání dětí a jejich součinnost přispívá ke zdárnému rozvoji dítěte. Seriál, jehož sedmou část najdete na násl...

Komplikované komunikační situace při vedení lidí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Při vedení lidí se občas nelze vyhnout komplikovaným, náročným či nepříjemným osobním rozhovorům, e-mailům a telefonátům. Patří k životu a práci každého vedoucího pracovníka. Proto je žádoucí naučit se vést náročná jednání a zvládat obtížné situac...

Role školního pedagogického lídra v profesním učení pedagogů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Kubíček Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Koncepční prací na profesním rozvoji pedagogů se zabýváme od roku 2012, kdy se naše základní škola v Horce nad Moravou stala modelovou školou v projektu Pomáháme školám k úspěchu pro Olomoucký kraj. Během let jsme získali významnou podporu v rozma...

Jak zajistit efektivní odbornou výuku na reálných pracovištích?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 6/2019 Ročník: 2019

Žáci středních odborných škol a středních odborných učilišť by měli v rámci své školní přípravy na profesní dráhu získat praktickou zkušenost s reálným pracovním prostředím. Na tom se v současnosti shodují zástupci škol i zaměstnavatelů.

Šikana pohledem školského ombudsmana

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Ladislav Hrzal Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Šikana – podle mého názoru „moderní termín“, který ne vždy vystihuje skutečnost. Setkávám se s tím celkem často. Na šikanu si stěžují školy, rodiče i žáci. Zaměstnanci škol tak označují vzájemné nedobré vztahy, ať už mezi sebou, nebo s vedením ško...

Jsou pro vás vztahy ve škole důležité?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Alena Dostálová Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

V praxi naší organizace se zaměřujeme na podporu škol při řešení vztahových obtíží mezi žáky. Problémy, které ve školách odborně řešíme, jsou různorodé a efektivita jejich řešení se vždy odvíjí od kvalitní spolupráce se školou. Nejčastější situace...

Parlamenťácký kaleidoskop - projekt žákovského parlamentu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Schwarzová Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Působení žákovského parlamentu na Základní škole Znojmo, Mládeže 3, má dlouholetou tradici. Po celou dobu od svého vzniku se snaží pozitivně ovlivňovat chod školy a propojovat vzájemnou vazbu mezi vedením školy, žáky a učiteli. V letošním roce pra...

Školní koordinátoři rozvoje - nositelé změny

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Valenta, Ph.D. Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Systém intenzivní podpory, který úspěšně pilotuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) v rámci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, zavedl roli tzv. školních koordinátorů rozvoje (ŠKR). Jsou jimi převážně ředitel...

Vedení školy a inovativní týmy učitelů

Datum: Autor/autoři: Hana Kasíková Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Není sporu o tom, že spolupráce učitelů je něčím, bez čeho se cesta ke kvalitě školního vzdělávání jen těžko obejde: je skutečně na škodu věci, převáží-li názor, že učitel je natolik připravený na svoji profesi, aby zvládl své úkoly sám. Představa...

Nové obzory leadershipu: organizace bez lídrů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Co se stane, když v organizaci nikdo nemá velení, když neexistuje hierarchie? Myslíme si, že nutně nastane zmatek, chaos. V mnoha oblastech však nedostatek tradičního vedení umožňuje nástup mocným skupinám, které obracejí společnost a ekonomiku vz...

Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů

Datum: Autor/autoři: Jiřina Majerová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Šest učitelek ze tří různých škol stejného okresu sedí v kroužku a zkoumá výstupy práce dětí. Právě totiž pozorovaly výuku jedné z nich a sledovaly přitom, jak se žákům daří na cestě k cílům jejich učení, které pro ně naplánovala. Nyní se ohlížejí...

Co mohou přinášet žákovské parlamenty do sociálně vyloučených lokalit

Datum: Autor/autoři: Terezie Vávrová Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Po desetileté (a velmi pozitivní) zkušenosti se zaváděním a podporou žákovských parlamentů na školách po celé České republice začalo Centrum pro demokratické učení (CEDU) uvažovat o tom, jak by mohl žákovský parlament fungovat na školách v sociáln...

Vhodné hračky pro děti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Nikdy neměly děti k dispozici tolik hraček, edukačních materiálů jako dnes. Málokterý rodič si troufne v tomto ohledu šetřit (o prarodičích nemluvě), když je zřejmé, nakolik je důležité, aby dítě mělo k dispozici vše nádherné, co on sám neměl, kdy...

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí předškolního věku: 6. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí v mateřské škole má velmi pozitivní přínos pro děti. Učitelé a rodiče jsou partnery při výchově a vzdělávání dětí a jejich součinnost přispívá ke zdárnému rozvoji dítěte. Seriál, jehož pátou část najdete na násle...

Přínosy dechových cvičení (nejen) jako součást logopedické prevence

Datum: Autor/autoři: Klára Ligurská Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Cvičení správného dýchání má příznivý vliv nejen na řečové schopnosti, ale také na celkový psychický i fyzický stav. Dechová cvičení by tak měla být součástí logopedické prevence u dětí v předškolním a mladším školním věku. Jaký typ dýchání je ale...

Začínající učitelé v českých školách

Datum: Autor/autoři: Kateřina Trnková Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Zahájení učitelské praxe bývá pro absolventy jedním z nejtěžších období v jejich učitelské kariéře. Do škol většinou přicházejí vybaveni perfektními odborně-teoretickými znalostmi ve svých předmětech, plní očekávání a elánu. Mnoho z nich však velm...

Tak nám je teda zakažte aneb Participace žáků při rozhodování školy

Datum: Autor/autoři: Martin Provazník Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Jedním z principů demokratické společnosti vedle svobody a rovnosti je také spoluúčast na řízení a rozhodování. Rozhodnutí vycházejí z vůle většiny, menšina se tedy podřizuje většině, aniž by se musela vzdát svých práv a svobod.

Když už psát rodičům, tak efektivně

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Máte jako vedoucí zaměstnanec pocit, že celý den vyřizujete jeden e-mail za druhým, a u některých z nich se vám zdá, že byste je možná vůbec nemuseli vyřizovat, kdyby celou věc před vámi někdo vykomunikoval lépe? Ano, jedná se o komplikované e-mai...

Máte dojem, že se dítěti něco děje a nemáte dost informací? A už jste se ptali v družině a paní kuchařky?

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: ŠJ 3/2019 Ročník: 2019

Někteří učitelé si čas od času povzdechnou, že mají o svých žácích málo informací a nemají možnost se o nich takřka nic dozvědět, pokud to rodiče nechtějí. To v některých případech může být pravda, na Lince pro rodinu a školu 116 000 se však často...

Prevence syndromu vyhoření

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: MŠ 2/2019 Ročník: 2019

V dnešním textu se budeme věnovat fenoménu syndromu vyhoření, definici vyrovnávacích mechanismů a prevenci vyhoření.

Třída jako společný dům

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará , Ing. arch. Petr Lešek Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

V předchozím článku jsme psali o propojení školních chodeb s učebnami jako o obdobě města s ulicemi a domy. Hranici mezi nimi by neměla tvořit zeď s jedněmi neprůhlednými dveřmi. Častá námitka může znít, že třída vytváří do sebe soustředěný prosto...

Indiánské a jiné hry se slovy

Datum: Autor/autoři: Dita Fuchsová Vydání: MŠ 2/2019 Ročník: 2019

Zeptejte se osmiletých holčiček, čím chtějí být, a docela velká část vám odpoví, že učitelkou v mateřské škole. Zajímejte se o totéž u maturantek a dost pochybuji, že se zrovna ony ve velkém hrnou směrem ke kariéře „tety ve školce“. A zkusila jsem...

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí předškolního věku, 5. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 2/2019 Ročník: 2019

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí v mateřské škole má velmi pozitivní přínos pro děti. Učitelé a rodiče jsou partnery při výchově a vzdělávání dětí a jejich součinnost přispívá ke zdárnému rozvoji dítěte. Seriál, jehož pátou část najdete na násle...

Chlapecký sbor Boni pueri

Datum: Autor/autoři: Romana Brilová Vydání: MŠ 2/2019 Ročník: 2019

Nečekaná událost v povánoční atmosféře v Hradci Králové. Galakoncert chlapeckého sboru Boni pueri aneb zpívání s předškolními dětmi.

Učitel a rodič

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Růžena Preissová Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

Zdá se, že vztah rodičů a učitelů je nejen citlivý, ale jitří emoce na obou stranách. Občas se setkám i s výkřiky typu „Co si to ten rodič dovoluje?!“ nebo naopak „Co si to ten učitel dovoluje?!“. Ráda se podělím o svůj názor z hlediska své dlouho...

Co ukázala rekonstrukce Základní školy TGM v Písku?

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará , Ing. arch. Petr Lešek Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

V roce 2002 povodeň zaplavila do výšky jednoho metru pavilon prvního stupně, tělocvičnu, pavilon dílen, zázemí kuchyně a pavilon družiny Základní školy T. G. Masaryka v Písku. Ukažme si na její rekonstrukci možnosti zkvalitnění vnitřního i vnějšíh...

Kariérové poradenství jako součást života školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 2/2019 Ročník: 2019

Střední školy mají zkušenosti s řadou aktivit, které využívají prvků kariérového poradenství. Mnohým však chybí dostatek informací, co všechno do této oblasti patří a nakolik může být pro žáky přínosná. K tomu přidejme chybějící standardy kvality ...

Mateřská škola v komunitě obce, 5. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

Prostřednictvím miniseriálu se snažím přiblížit komunitní činnost Mateřské školy Maršovice, jež leží v malebné zvlněné krajině středních Čech. V první části (Speciál pro MŠ 1/2017) byl specifikován termín komunitní škola a popsána spolupráce MŠ se...

Vejít, či odejít?

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará , Ing. arch. Petr Lešek Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

V minulém textu1) jsme se snažili upozornit na důležitost a možnosti předprostorů škol. Nyní pokročíme dále, již do samotné školní budovy, a podíváme se na její vstupy a navazující prostory chodeb či šaten.

Předškoláci se s jazykovou bariérou sami nepoperou

Datum: Autor/autoři: Bc. Lucie Soukupová , PhDr. Tereza Linhartová Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

V mateřských školách přibývá dětí, které mají odlišný mateřský jazyk a nemají znalost češtiny. Ve školním roce 2017/2018 tvořily děti cizinců v MŠ necelá 3 %. Kromě těchto dětí vyžadují pomoc ve výuce češtiny i děti, které status cizince nemají, a...

Zvyšování psychické odolnosti učitelek MŠ

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

V minulém díle (Speciál pro MŠ 5/2018) jsme si přiblížili definici stresu a krize, popsali jsme, co se konkrétně děje v lidském organismu. Dnes se podíváme na oblast specifických dovedností vedoucích k podpoře psychické stability učitelek MŠ.

Koučování ve školách přispívá ke strategickému myšlení pedagogů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Valenta, Ph.D. Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Průběžné prohlubování odborné kvalifikace pedagogů účastí na kurzech a seminářích má nezastupitelné místo v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a je jeho nejčastější formou. Mnoho škol ale v posledních letech získalo dobrou zkušenost s tzv....

Zkušenosti s Českou školní inspekcí - případy z Linky pro rodinu a školu 116 000

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Nedávno nám zavolala rozčílená paní ředitelka s tím, že nám tedy „pěkně děkuje“, protože jsme na ni „poštvali inspekci“, takže kromě jiných povinností bude „mít na krku ještě tohle“. Dotyčná paní ředitelka měla zřejmě pravdu. Vzhledem k tomu, že (...

Umění diplomacie pro školní kolbiště

Datum: Autor/autoři: Dita Fuchsová Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Proč to neřekl jinak? Proč se lépe nebránil? Proč jim nevysvětlil, jak to bylo? To jsou běžné reakce nás diváků, když sledujeme online vystoupení politiků či jiných známých osobností, třeba na televizní obrazovce. ZKUSTE SI TO. Zkuste sami okamžit...

Koučovací přístup jako nové pedagogické minimum?

Datum: Autor/autoři: Monika Kulová Skokanová Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Když jsem studovala na pedagogické fakultě, získala jsem velmi solidní základ toho, CO učit. Vzhledem k tomu, že jsem si zvolila obor historie a společenské vědy a navíc nám byla přidána ještě i psychologie a pedagogika, odcházela jsem po absolvov...

Možnosti využití formativního hodnocení v předškolním vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Hana Nádvorníková Vydání: MS 6/2018 Ročník: 2018

Mnoho pedagogů hledá způsoby a možnosti vzdělávání, které by pro jejich děti, žáky, studenty či vzdělávané dospělé bylo zajímavější, efektivnější a zároveň by celý vzdělávací proces byl pro ně příjemnější. Inspirují se mnoha zahraničními zkušenost...

Průběžné hodnocení dosahovaných výsledků u dětí v předškolním vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Eva Brabcová Vydání: MS 6/2018 Ročník: 2018

Vyhláška o předškolním vzdělávání v platném znění mj. uvádí, že mateřská škola vyvíjí aktivity a organizuje činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. V návaznosti na to...

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí předškolního věku, 4. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MS 6/2018 Ročník: 2018

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí v mateřské škole má velmi pozitivní přínos pro děti. Učitelé a rodiče jsou partnery při výchově a vzdělávání dětí a jejich součinnost přispívá ke zdárnému rozvoji dítěte. Čtvrtá část seriálu nastíní čtenářům možn...

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v praxi

Datum: Autor/autoři: PhDr. Eva Svobodová Vydání: MS 6/2018 Ročník: 2018

První verze RVP PV spatřila světlo světa v roce 2001 a i když se to zdá být nemožné, bude mu tedy v roce 2019 osmnáct let. V naší společnosti to znamená, že se stává dospělým. Stejně jako každý lidský jedinec prošel i tento dokument v období svého...

Schůzka učitele s rodičem - nejčastější zádrhele z pohledu Linky pro rodinu a školu 116 000

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 12/2018 Ročník: 2018

Zdaleka nejčastější potíží, se kterou se na Linku pro rodinu a školu 116 000 rodiče dětí školou povinných obracejí, je to, co můžeme souhrnně nazvat "komunikace se školou". Nejedná se přitom o určité téma (např. šikana, kázeňské potíže, studijní n...

Nový druh rizikové výzvy - Momo Challenge

Datum: Autor/autoři: Kamil Kopecký Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

      Během letních prázdnin 2018 se prostřednictvím sociálních sítí začal rozšiřovat nový druh rizikové výzvy - tzv. Momo Challenge.      

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství

Datum: Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

Řídit ostatní a ještě sám sebe? Kde na tohle má vzít ředitel jako vedoucí pracovník (a nejen on) vlastně čas? Nejde to tak nějak samozřejmě? A musíme o sebeřízení vůbec přemýšlet? Takové otázky vás možná napadnou při přečtení nadpisu tohoto článku...

Zajímejme se o projevy dětí na sociálních sítích

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michal Kaderka Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

Pro nejmenovaného, byť konkrétního obyvatele Frýdku-Místku muselo být velkým překvapením, když byl letos v dubnu obviněn za výrok "Tam by sednul granát jak pr..l na prkýnko", který adresoval teplickým prvňáčkům ze ZŠ Plynární. Pravděpodobně byla u...

Dejte koučování do škol!

Datum: Autor/autoři: Monika Kulová Skokanová Vydání: 10/2018 Ročník: 2018

Kdysi dávno před mnoha lety jsem četla rozhovor s úžasnou koučkou Katarinou Schapiro. A nadchla jsem se pro to, co dělá. Koučink! Přišlo mi naprosto jedinečné, že nechává druhému člověku prostor pro jeho úvahy, názory, osobnost. Že nikoho k ničemu...

Stres a krize v osobním a pracovním životě učitele

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: MS 5/2018 Ročník: 2018

V rámci pohledu na učitele jako pomáhajícího pracovníka, kdy nedílnou součástí výkonu pedagogické práce je navázání a udržování vřelého emočního vztahu, se seznámíme se základními informacemi o stresu a krizi v souvislostech, díky kterým více poro...

K čemu dnes slouží mateřská škola v kontextu edukace dítěte?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: MS 5/2018 Ročník: 2018

Ve společnosti i v rodinách dochází v průběhu doby k pozvolným, avšak podstatným změnám. Podobně se proměňují obsah i formy výchovy a vzdělávání. Tím se posouvají i význam a způsoby působení mateřské školy. Řadu změn neumíme dobře vyhodnotit ve vz...

Zapojení provozních pracovníků do výchovy a vzdělávání v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: Mgr. Ilona Hulínová-Mihalcová Vydání: MS 5/2018 Ročník: 2018

Na konci každého června rodiče děkují učitelkám za celoroční práci. Ale nepřicházejí jen za pedagogy! Nezapomínají ani na kuchařky, uklízečky, školnici a hospodářku. Mnozí rodiče se s nimi setkávají ve škole osobně, vnímají je jako součást kolekti...

Zvyšování psychické odolnosti pedagogů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: 10/2018 Ročník: 2018

V minulých dílech seriálu jsme si přiblížili definici stresu a krize, popsali jsme, co se při nich konkrétně děje v lidském organismu, podívali jsme se na stres z pohledu komunikace, definovali jsme adaptační mechanismy a jejich důležitost a vysvě...

Jak je důležité inspirovat (se)

Datum: Autor/autoři: Dita Fuchsová Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

"Zvoní." Co se vám vybaví, když si přečtete slovo "zvoní"? Zvony kostela? Hrana z Hemingwayova románu? Zvonek u dveří? Nebo ve škole? A začátek hodiny nebo její konec?

Projekt Zdravá škola pomáhá zlepšit prostředí ve školách

Datum: Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

Ve většině českých škol tráví děti a jejich učitelé čas ve vydýchaných učebnách bez dostatečného přísunu čerstvého vzduchu, kvůli špatně řešené akustice namáhají své hlasivky i sluch a v důsledku nekvalitního osvětlení nadměrně zatěžují oči. Špatn...

Mentoring, tentokrát optikou ředitele, 7. část - Nástroj komplexní podpory školy

Datum: Autor/autoři: Zdeněk Dlabola Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

V předchozích dílech tohoto cyklu článků jsme o mentoringu uvažovali z pohledu podpory jednotlivců a malých skupin. Filozofie mentorského přístupu a mentorské postupy však mohou být užitečné i v rámci komplexního systému podpory celé školy. V dneš...

Syndrom vyhoření v pedagogické profesi

Datum: Autor/autoři: Miluše Vondráková Vydání: MŠ 3/2018 Ročník: 2018

Syndrom vyhoření je definován jako citové a mentální vyčerpání pramenící z dlouhodobého stresu z práce. Projevuje se v psychické i fyzické rovině a nepříznivě ovlivňuje život vyhořelého člověka i jeho vztahy. Mezi příznaky patří například dlouhodo...

Mateřská škola v komunitě obce, 4. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 3/2018 Ročník: 2018

Prostřednictvím miniseriálu se snažím přiblížit komunitní činnost Mateřské školy Maršovice, jež leží v malebné zvlněné krajině ve středních Čechách. V první části (Speciál pro MŠ 1/2017) byl specifikován termín komunitní škola a popsána spolupráce...

Mentoring, tentokrát optikou ředitele školy, 6. část

Datum: Autor/autoři: Zdeněk Dlabola Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Tak jako jsou rozmanité naše způsoby učení, jsou rozmanité i možnosti podpory profesního růstu. Pojďme se společně zabývat tím, jak využít mentoring a další nástroje pro podporu učitelů na různých stupních školní kultury a pomoci jim posouvat se d...

Mentoring, tentokrát optikou ředitele, 5. část - Mentoring není sólista aneb Další nástroje profesního růstu pedagogů

Datum: Autor/autoři: Zdeněk Dlabola Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

Mentoring a mentorské dovednosti jsou vedoucím pracovníkům škol (organizací, firem) k užitku všude tam, kde chceme posilovat roli principů vedení a podpory, tam, kde řízení a kontrola nemají potenciál posouvat kvalitu a výsledky práce, která je zá...

Stres a komunikace

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: ŠD 3/2018 Ročník: 2018

V rámci pohledu na vychovatelku školní družiny jako pomáhajícího pracovníka, kdy nedílnou součástí výkonu pedagogické práce je navázání a udržování vřelého emočního vztahu s dětmi, rodiči i kolegyněmi, se seznámíme se základními informacemi o stre...

Stres a komunikace

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

V minulém díle jsme si více přiblížili definici stresu a krize, popsali jsme, co se konkrétně děje v lidském organismu, jak se projevují a co jsou adaptační mechanismy. Nyní se podíváme, zda je stres vidět a slyšet v komunikaci.

Jak získat autoritu a respekt žáků, ale i kolegů ve sborovně?

Datum: Autor/autoři: Karla Tondlová Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Autorita a respekt pro některé učitele jedno jsou, jiní v nich přece jen rozdíl vidí. Jak to, že někdo má přirozenou autoritu a jiný si respekt svých žáků musí teprve získat? Odpověď na tuto otázku hledají akademici i učitelé před tabulí. Najít ji...

Stres a krize v osobním a pracovním životě učitele

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

V rámci pohledu na učitele jako pomáhajícího pracovníka, součástí jehož práce je navázání a udržování vřelého emočního vztahu, se seznámíme se základními informacemi o stresu a krizi v souvislostech, které nám postupně pomohou lépe porozumět určit...

Mentoring, tentokrát optikou ředitele, 4. část - Zavádění mentoringu ve škole

Datum: Autor/autoři: Zdeněk Dlabola Ze seriálu: Mentoring Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

Kvalita školy nikdy nepřekročí kvalitu lidí uvnitř a vyplývá mimo jiné ze schopnosti profesně růst v bezpečném a podpůrném prostředí, kde jsou otevřenost a spolupráce normou, která přirozeně zvyšuje potenciál k růstu. Způsoby předávání znalostí, d...

Učitelé - kategorie pomáhající profese

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: 2/2018 Ročník: 2018

V tomto článku se budeme věnovat povolání učitelky v mateřské škole z pohledu kategorie pomáhající profese. Ukážeme si některá specifika a důležité souvislosti vývoje dětí, potřeby poskytované podpory a z toho plynoucích nároků na učitelské povolá...

Spolupráce mateřské školy s odborníky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 1/2018 Ročník: 2018

Odborníky v mateřské škole jsou na prvním místě pedagogové, kteří vzdělávají děti, zaznamenávají jejich vývoj, informují rodiče o pokrocích nebo rezervách dětí v jednotlivých oblastech a při individuálních konzultacích se společně domlouvají na da...

Učitelé - kategorie pomáhající profese

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová Vydání: MŠ 1/2018 Ročník: 2018

V tomto článku se budeme věnovat povolání učitele z pohledu kategorie pomáhající profese. Ukážeme si některá specifika a důležité souvislosti vývoje dětí, potřeby poskytované podpory a z toho plynoucích nároků na učitelské povolání. Po celý rok se...

Rubriky