Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Klima školy

Klima školy

Ovlivňuje všechny - žáky, pedagogické i nepedagogické pracovníky, rodiče i zřizovatele. V této rubrice nabízíme náměty, které by mohly přispět k jeho zlepšení.

Počet článků v rubrice: 479

Stravování dětí v mateřské škole - 2. část: Tohle já nejím!

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 3/2022 Ročník: 2022

Přemýšlejí děti nad tím, co jedí? Vědí, odkud se vzaly potraviny na jejich talířku? Mají možnost vyzkoušet si přípravu jednoduchého pokrmu? Dáváme jim příležitosti k bližšímu poznávání například jednotlivých druhů ovoce a zeleniny? Mohou je děti s...

Okamžitě se uklidni! aneb co dělat se vztekajícím se předškolákem?

Datum: Autor/autoři: Pavla Koucká Vydání: MŠ 3/2022 Ročník: 2022

Pro děti pozdně batolecího a raně předškolního věku jsou typické vzteky, jež jdou svou intenzitou až do amoku. Dítě křičí (řve), kope, bouchá, kouše, rozbíjí hračky, strká do lidí… Příčina malicherná. Co s tím a co poradit rodičům?  

Canisterapie v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: Veronika Kučerová Vydání: MŠ 3/2022 Ročník: 2022

Už od dětství jsem milovala zvířata a zejména psy. Když jsem v období středoškolských studií zjistila, že existuje zooterapie, mnoho mých referátů cílilo právě k tomuto tématu. Snila jsem o tom mít vlastního canisterapeutického psa.

Sexualita mezi žákem a učitelem

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

Na konci jedné z covidových vln nám zavolala maminka patnáctileté žačky s tím, že se jí nelíbí chování učitele vůči dceři a jejím spolužačkám. Šlo o výměnu fotek, kdy učitel dostával dívčí zadky (oblečené) a na oplátku jim poslal své selfie v upnu...

Společné profesní učení a zlepšování školy

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

V tomto školním roce publikovali autoři z řad projektu Pomáháme školám k úspěchu sérii textů, které se zabývaly společným profesním učením. Nyní přinášíme text, který shrnuje to hlavní, čemu jsme se v projektu dosud naučili a co současně odpovídá ...

Společné profesní učení formou zkoumání hodiny

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová , Pavlína Rosická Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

„Účast na společném zkoumání toho, jak zlepšit výuku a učení, je nejúčinnější z aktivit, po kterých může školní lídr sáhnout, když chce zlepšit výsledky učení žáků.“

Rubikon v on-line světě

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jaroslav Jindra Vydání: ŠD 3/2022 Ročník: 2022

RUBIKON (www.projektrubikon.info) je vzdělávací projekt učící žáky a studenty principům zodpovědného rozhodování a rozpoznání, případně odmítnutí potenciálních rizik. Mezi nejžádanější patří divadelní představení Patrik, komiks Patrik a on-line pr...

Zájmové kroužky a (vzdělávací) volnočasové aktivity jako alternativa k výuce

Datum: Autor/autoři: Autorský Tým APIV B Vydání: ŠD 3/2022 Ročník: 2022

Volnočasové aktivity a zájmové kroužky je třeba vhodně zvolit pro jednotlivé děti, navíc s ohledem na množství energie, kterou potřebují vydávat ve škole a na vzdělávání. Zároveň je lze využít jako doplněk vzdělávání nebo další příjemnou formu, ja...

Poruchy chování a potíže s komunikací ve školce - Plán pedagogické podpory

Datum: Autor/autoři: Autorský tým APIV B Vydání: MŠ 2/2022 Ročník: 2022

Máte ve školce dítě, které má potíže s komunikací a podepisuje se to také na jeho chování? Nedodržuje domluvená pravidla, nespolupracuje s vámi ani s ostatními dětmi při společných aktivitách, ruší ostatní či je agresivní? Dříve, než ho pošlete do...

Psychohygiena dítěte v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 2/2022 Ročník: 2022

Co vše by mělo zvládnout a umět předškolní dítě? Co je zapotřebí k získání určitých znalostí a dovedností? Jakou roli při vzdělávání hrají emoce dítěte? Do jaké míry je důležitá kvalita edukativního i rodinného prostředí při vzdělávání dítěte z hl...

Tvořivé činnosti v MŠ: Víc než jen lepidlo a papír?

Datum: Autor/autoři: Carolina Sidon Vydání: MŠ 2/2022 Ročník: 2022

Lepidlo a papír bývá standardním výtvarným vybavením v mateřské škole. Další „netradiční“ materiály, které by obohatily nabídku pro tvořivé činnosti, už nejsou tak obvyklé a míra používání lepidla a papíru je veliká. Jak můžeme nabídku rozšířit a ...

Netradiční rodičovské schůzky - 2. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 2/2022 Ročník: 2022

Schůzky s rodiči realizuje každá mateřská škola v různých časových frekvencích. Co je cílem a účelem těchto schůzek a jak je udělat pro rodiče zajímavější? Co při realizaci schůzek neopomenout? Jakým způsobem vtáhnout rodiče prostřednictvím schůze...

Jak může vedení školy pomoci třídě při zvládání neštěstí

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Někdy se stává, že škola zvládne akutní krizovou situaci (zřícení stropu v budově školy, nehoda školního autobusu, vážné zranění, popř. úmrtí žáka nebo učitele) a nechá se ukolébat pocitem, že je tzv. hotovo. Vy coby vedení jste odvedli rozhovory ...

Téma smrti a umírání je v našich školách něco jako slon v malé místnosti

Datum: Autor/autoři: Marcela Kašpárková Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Velký slon v malém pokoji, všichni o něm vědí, každému překáží, všichni na slona pořád myslí, ale vůbec se o něm nemluví… Tak začíná kniha Slon u tabule, která má ředitelům škol a učitelům pomoci v tom, jak by měli mluvit s dětmi o konci života. V...

Společné plánování, vyučování i reflexe. Párová výuka podporuje nejen žáky, ale rozvíjí i kompetence učitelů

Datum: Autor/autoři: Dipl.-Pol. Bára Procházková Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Ve dvou se to lépe táhne. To není jen okřídlená věta, ale popis toho, že když učí dva učitelé, jde to lépe, než když učí jen jeden. Z toho alespoň vychází teorie i praxe konceptu párové výuky. Učitelé hodinu společně připravují, realizují a vyhodn...

Hra s volnými prvky

Datum: Autor/autoři: Carolina Sidon Vydání: MŠ 1/2022 Ročník: 2022

Pojem známý spíše pod anglickým názvem „Loose parts play“ představuje formu hry s prvky a objekty, které nejsou pevně umístěné a se kterými mohou děti manipulovat podle vlastní fantazie.

Klíčová slova

Efektivní a partnerská komunikace školky s rodiči

Datum: Autor/autoři: Autorský Tým APIV B Vydání: MŠ 1/2022 Ročník: 2022

Pro fungující vztah je třeba péče a zájem obou stran. Bez vzájemného respektu, dialogu a spolupráce se neobejde. Platí to i pro vztah rodina–školka. A protože někteří pedagogové tvrdí, že kontakt s rodiči je na jejich práci to nejtěžší a nejvíc st...

Stravování dětí v mateřské škole - 1. část: Okurka nevyroste v supermarketu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 1/2022 Ročník: 2022

Přemýšlejí děti nad tím, co jedí? Vědí, odkud se vzaly potraviny na jejich talířku? Mají možnost vyzkoušet si přípravu jednoduchého pokrmu? Dáváme jim příležitosti k bližšímu poznávání například jednotlivých druhů ovoce a zeleniny? Mohou je děti s...

Školní stravování pro děti s dietním omezením

Datum: Autor/autoři: Bc. Tamara Starnovská , Dana Šímová Vydání: MŠ 1/2022 Ročník: 2022

Legislativa od roku 2015 umožnila školám připravovat i některé diety pro děti s potřebou léčebné výživy. V zájmu bezpečí pro poskytovatele i konzumenty a v souladu s pravidly pro léčebnou výživu je nezbytná její ordinace lékařem (praktický lékař p...

Projekty a wellbeing ve školách

Datum: Autor/autoři: Magdaléna Benešová , Andrej Novák Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Asi u nás není škola, která by v té či oné míře nepoužívala ve vyučování prvky projektové výuky. Naše organizace vytváří vzdělávací projekty již déle než deset let. V tomto textu bychom se s vámi chtěli podělit o krátkou úvahu, k čemu nám vlastně ...

Žáci jako rukojmí při sporech mezi pedagogy

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Ačkoliv je Linka pro rodinu a školu 116 000 primárně prostorem pro téma ohrožených, zneužívaných či jakkoliv jinak „ztracených“ dětí, pro které je škola mnohdy jedinou „normální“ institucí v jejich životě, občas se vyskytnou témata, kdy jsou žáci ...

Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)

Datum: Autor/autoři: Kristina Březinová Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Ztráta významné blízké osoby představuje zátěž a stres jak v životě dospělých, tak i v životě dětí. Jak vhodným způsobem komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby a procházejí náročným procesem truchlení? Čemu je vhodné se vyhnout a...

Wellbeing je pro vzdělávání předškolních dětí nezbytný. Jak pomoci dětem k efektivnímu učení?

Datum: Autor/autoři: Tereza Valkounová Vydání: MŠ 6/2021 Ročník: 2021

V raném věku se utvářejí návyky do života. Výchovou můžeme velmi ovlivnit, to, jak bude dítě v budoucnu vnímat sebe i své okolí. Stěžejní pro vývoj dítěte je blízká osoba, nejčastěji rodiče dávající dětem pocit bezpečí a lásky. Stále významnější r...

Zapojme děti do plánování prostoru kolem nás

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará , Martin Veselý Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Veřejný prostor zrcadlí naši společnost, její zvyklosti, chování, přístup ke skupině a jednotlivci. Prostor kolem nás nabývá rozličných podob. Od monumentálních kamenem dlážděných náměstí, která demonstrují sílu a upomínají na společensky významno...

Jak může lídr podpořit učitele, aby si kladli i náročné cíle

Datum: Autor/autoři: Šárka Miková Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

To, jak dobře dokáží učitelé spolupracovat a využívat spolupráci ve prospěch lepšího učení svých žáků, je ovlivněno mnoha faktory. Záleží na podmínkách (např. úpravě rozvrhu) i způsobu, jak spolupráce probíhá – zda například není pouze sdílením za...

Školní jídelna jako součást mateřské školy - ano, nebo ne?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 5/2021 Ročník: 2021

Příspěvek nabízí pohled na různá organizační uspořádání školní jídelny. Již z názvu vyplývá, že školní jídelna je zařízení, jež slouží k účelům vaření a podávání jídla pro školy, tedy i školy mateřské. Dětem by měla být zajištěna kvalitní strava, ...

Děti by se riziku neměly vyhýbat ani v předškolním věku

Datum: Autor/autoři: Tereza Valkounová Vydání: MŠ 5/2021 Ročník: 2021

„Pozor, ať nespadneš, nechoď tam, něco se ti stane, polož to nebo se řízneš…“ Jako rodiče, ale také pedagogové máme o děti přirozeně strach a cítíme za jejich vývoj zodpovědnost. Tyto faktory by se však neměly stát limitem pro učení se, jak to ve ...

A co s žáky, kteří odvykli prezenční výuce?

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Na konci loňského školního roku se na nás obrátila pedagožka ze základní školy s následujícím problémem: přicházejí za ní rodiče žáků, kteří se nechtějí vrátit do školy, trápí se v ní více než jindy, jsou plačtiví, ztrácí zájem o cokoliv, mluví o ...

Spolupráce mění výuku a zlepšuje učení dětí

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Pokud chceme, aby se naši žáci učili lépe, nezbývá nám než zlepšit naši práci – práci učitelů a pedagogických lídrů. Nikdo jiný než my, pedagogové, nemá větší vliv na to, jak se děti ve škole učí a jak se jejich učení může zlepšovat.

Wellbeing ve vzdělávání, nadstavba nebo nutnost?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Téma wellbeingu a jeho systémové podpory ve vzdělávání se i v souvislosti s dopady pandemie COVID-19 stává stále aktuálnějším tématem. V tomto článku připomeneme, co tento pojem vlastně znamená, a shrneme důvody, proč je žádoucí se podporou wellbe...

Možnosti multisenzorické výuky cizího jazyka v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: Radka Ketnerová Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Od září loňského roku probíhá v 17. MŠ Plzeň-Slovany pravidelné seznamovaní dětí s anglickým jazykem. Každá třída se v určeném čase schází se mnou a prostřednictvím různých aktivit se „učí“ svoje první slovíčka, obraty a fráze. Nejedná se o výuku ...

Zrakové funkce u dětí, jejich podpora a možnosti mezioborové spolupráce

Datum: Autor/autoři: Jana Pláteníková Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

O tom, že jsou oči důležité, asi nikdo z nás nepochybuje. Při učení se řeči se podílejí asi z 30 % a celkově zrakem přijímáme až 70 % informací. To vše potvrzuje jejich důležitost v našem životě, proto je třeba o ně pečovat již od dětství. Zrak a ...

"Dobrý den, je doma Matýsek?" aneb jak může vypadat distanční vzdělávání v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: Lenka Klepáčková Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Běžné ráno částečně pracující matky … zvuk pračky, myčky, sušičky, neustálé požadavky dětí, e-maily od netrpělivého šéfa, rychlá káva mezi kostkami lega, balení batohu a vymýšlení programu a trasy výletu pro osazenstvo domácnosti… a do toho telefo...

Slavnostní rozloučení s předškolními dětmi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Přechod dětí z mateřské školy do základního vzdělávání je důležitý předěl v jejich životě. Předškolní děti se do základní školy zpravidla těší, jsou si vědomy svých schopností a dovedností potřebných pro další stupeň vzdělávání, chlubí se školními...

Agrese a šikana u předškoláků

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Jsou děti v předškolním věku schopny agrese a šikany? Někdy se objevují názory, že v obou případech je správná odpověď ano. Jistě se najde někdo, kdo bude tvrdit, že u nich ve školce (nebo snad dokonce ještě u mladších dětí v batolecím věku) se je...

Co dělat pro zdravý vývoj dítěte?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Společnost (a především zaměstnavatelé i státní pokladna) m á eminentní z á jem na tom, aby zejména v obdob ích ekonomické konjunktury byly tuzemské zdroje pracovn í ch sil využity na maximální míru, tedy aby pracovali všichni pr ...

Co potřebuje rodič dítěte nastupujícího do MŠ

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Ať už bude v květnu pandemická situace jakákoliv, zápis dětí do MŠ bezpochyby proběhne. Je tak možné počítat s tím, že nejpozději na přelomu září a října se na Linku pro rodinu a školu 116 000 ozvou rodiče nastoupivších dětí s prosbou o radu, jak ...

Rostou školní výsledky dětí na stromech?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Froněk, Ph.D. Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Sedm seriózních výzkumů z posledních sedmi let to dokazuje jednoznačně. Jak je to možné? A jak toho využít pro zlepšení učebních výsledků vašich žáků? Představujeme vám tři doporučení, jak na to.

Pro školy je výhodné posílit participaci rodičů

Datum: Autor/autoři: Ludmila Třeštíková Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Školy mají povinnost vzdělávat, děti mají povinnost se vzdělávat. Ale co rodiče a jejich role? Všichni se asi shodneme, že důležitou rolí rodičů z pohledu vzdělávání je připravit pro dítě podmínky, aby se mohlo vzdělávat, mělo podporu, klid, praco...

Nejčastější otázky začínajících učitelek

Datum: Autor/autoři: Marcela Kotová Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Práce s dětmi je krásná, ale za úsměvem spokojených a šikovných dětí stojí velká dřina. Náplní práce paní učitelky není jen zajistit předškolní výchovu, ale i vzdělávání předškolních dětí. Snaží se rozvíjet celkovou osobnost dítěte – tak, aby z ma...

"Však on to ve školce dožene" aneb je nutné dítě chystat na školku?

Datum: Autor/autoři: Lenka Klepáčková Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Název známé knihy „Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“ od Roberta Fulghuma mluví za vše. Je to přece mateřská škola a její zaměstnanci, kteří mají naučit dítě samostatnosti, sebeobsluze a ideálně i zdvořilému chování. Zdat...

Školní zahrady

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará , Ing. arch. Petr Lešek Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Zahrada stojí u samého počátku škol a vzdělávání. Základním archetypem prostoru pro vyučování je totiž obraz učitele a žáků pod stromem. I řada světových náboženství s tímto archetypem pracuje – vzpomeňme na Buddhův strom nebo getsemanskou zahradu...

Správným dýcháním ke zklidnění dětí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Konvalinová Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

Dýchat prostě musíme. Dýchání je pro nás životně důležité. A možná proto o něm nepřemýšlíme a bereme ho jako něco automatického. Jako samozřejmost. Všimli jste si, že se naše dýchání mění? Že se mění jeho rytmus? Jinak dýcháme, když jsme v klidu, ...

Pedagogické vedení školy v čase komunit profesního učení

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová , Zuzana Bukovská Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Školy se mění na místa, kde se ve jménu lepšího učení i spokojenosti žáků neustále a trvale učí celé týmy dospělých. Klíčovou rolí pedagogických lídrů je podporovat to, aby v jejich škole efektivní profesní učící se komunita fungovala. V programu ...

Školní tělocvična a sportoviště

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará , Ing. arch. Petr Lešek Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Antický svět, který stál u zrodu školství a vzdělávání, považoval péči o tělo za stejně podstatnou jako péči o ducha. Ne náhodou tak ve středoevropském prostoru užíváme slova gymnázium pro elitní středoškolské vzdělávání. Po jistém odloučení vzděl...

Spolupráce pedagogů ve škole

Datum: Autor/autoři: Karin Marques Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

V prosincovém čísle Řízení školy i Učitelského měsíčníku jste se mohli dočíst o tom, jak jsme v naší škole využili model balintovských skupin pro spolupráci pedagogů na řešení problémů formou pracovní skupiny A.D.H.D. Příspěvek na toto téma měl oh...

Implementace systému pozitivní podpory chování na základních školách

Datum: Autor/autoři: Anna Kubíčková , Klára Laurenčíková-Šimáčková Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Systém pozitivní podpory chování (Positive Behavior Intervention and Support, dále PBIS) je implementační rámec, který byl vyvinut k tomu, aby pomohl školám postupně zavádět a dlouhodobě udržovat výzkumem ověřené intervence a principy v co nejefek...

Zlatá karabina 2020 ocenila nejlepší zástupce ředitelů

Datum: Vydání: ŠD 1/2021 Ročník: 2021

Již posedmé byla ve čtvrtek 26. listopadu 2020 vyhlášena cena pro nejlepšího zástupce ředitele školy Zlatá karabina. Tentokrát putovala do Základní školy ve Frenštátu pod Radhoštěm paní zástupkyni Pavlíně Maňasové.

Když si žáci ubližují online

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: ŠD 1/2021 Ročník: 2021

S přesunem výuky do online prostředí se na Lince pro rodinu a školu 116 000 opět zvyšuje počet hovorů, ve kterých řešíme ubližování mezi žáky v online světě. Volající si často stěžují, že „škola to neřeší“, a dožadují se informací a postupů, jak š...

Síť škol Paměti národa

Datum: Autor/autoři: Eva Mikulášková Vydání: 12/2020 Ročník: 2020

Síť škol Paměti národa, nová platforma z dílny Post Bellum, propojuje učitele dějepisu a společenských věd napříč školami. Už devátým rokem působí organizace Post Bellum na poli vzdělávání, kde se soustředí zejména na podporu nových přístupů, proj...

Genderově citlivé vedení. Jak na to?

Datum: Autor/autoři: Eva Lukešová , Kristýna Minaříková Kaymak Vydání: 12/2020 Ročník: 2020

V současné době se tématům genderové rovnosti a citlivosti dostává čím dál tím větší pozornosti. V tomto ohledu je školní prostředí jedním ze zásadních formujících faktorů, které mohou velkou měrou napomoci k budování rovnější a spravedlivější spo...

Syndrom vyhoření ve škole: Může pomoct kolegiální sdílení?

Datum: Autor/autoři: Anna Vozková Vydání: 12/2020 Ročník: 2020

Syndrom vyhoření začíná být v českém školství téma, které získává více pozornosti, stejně jako péče o psychickou pohodu vyučujících. K učitelskému povolání patří určitá míra stresu, tak jako i k jiným zaměstnáním. Problémem se však začíná stres st...

Spolupráce mateřské školy se spolky: Doba adventní a vánoční v mateřské škole. 3. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 6/2020 Ročník: 2020

Mateřská škola Slunečnice Maršovice spolupracuje v rámci předškolního vzdělávání s různými místními spolky i jednotlivci, jejichž způsob spolupodílení se na akcích s dětmi tento miniseriál představuje. Zmíněná spolupráce probíhá rovněž v době adve...

Uzavření škol přineslo potíže všem - poznatky z hovorů s rodiči a učiteli

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Celorepublikové několikaměsíční uzavření škol, které zasáhlo do druhé poloviny minulého školního roku, se promítlo i do skladby hovorů na Lince pro rodinu a školu 116 000. V nich se jednoznačně ukazuje, že uzavření škol znamenalo zátěž pro žáky, j...

Školka se nám zavřela - jsme doma a přece spolu...

Datum: Autor/autoři: Jelena Brabcová , Lucie Pokorná Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Období, které máme všichni za sebou, přineslo mnoho změn. Uvědomili jsme si, jak je vše provázané, jak se navzájem potřebujeme, nejen děti svoje vrstevníky, ale i my, dospělí, jsme vděčni za určitou interakci s ostatními „dospěláky“. S odstupem ča...

Nové otazníky předškolní výchovy

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Minulý rok byl příležitostí zhodnotit uplynulé třicetileté období a posoudit, jak úspěšné a reálné byly transformační cíle přechodu společnosti od totalitního systému k demokracii. Také mateřské školy vyjádřily své představy o budoucím vývoji a vy...

V čem může být primární prevence v mateřských školách užitečná?

Datum: Autor/autoři: Kateřina Kroutilová Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Existence primární prevence rizikového chování v mateřských školách (dále jen MŠ) občas laickou veřejnost překvapuje. Že už tak malé děti se dozvídají o škodlivosti kouření, drog, alkoholu atd. Naším cílem je děti nejen seznámit s rizikovým chován...

Školská poradenská zařízení - činnosti a kompetence, rozdíly mezi pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry

Datum: Autor/autoři: Andrea Schmalzová Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Od 1. 9. 2016, v souvislosti se společným vzděláváním, jsou školská poradenská zařízení (ŠPZ) zmiňována stále častěji. Pro poskytování podpůrných opatření 2.–5. stupně včetně zařazení do školy, zřízené pro žáky, jmenované v § 16 odst. 9 školského ...

Správným dýcháním ke zklidnění dětí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Konvalinová Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Dýchat prostě musíme. Dýchání je pro nás životně důležité. A možná proto o něm nepřemýšlíme a bereme ho jako něco automatického. Jako samozřejmost. Všimli jste si, že se naše dýchání mění? Že se mění jeho rytmus? Jinak dýcháme, když jsme v klidu, ...

Spolupráce mateřské školy se spolky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Profilací mateřské školy Slunečnice Maršovice je environmentální vzdělávání, které se však prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. V rámci environmentálního vzdělávání naše mateřská škola spolupracuje také s různými místními spolky, jehož členové při...

Ve vzdělávání nadaných jsou stále nedostatky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 5/2020 Ročník: 2020

Aktuálně platná Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020 uvažuje o nadaných jako o skupině žáků, jejichž speciální vzdělávací potřeby (SVP) zahrnují rozvíjení nadání v kognitivní oblasti i v dalších složkách – umělec...

Jak udržet mladé učitele ve školství? S pomocí staršího kolegy, který vede, ale netlačí

Datum: Autor/autoři: Lucie Kocurová Vydání: 9/2020 Ročník: 2020

Podle průzkumů až 40 % studentů pedagogiky nenastoupí do oboru a jde raději dělat něco jiného. Z těch, kteří nastoupí, pak až třetina během prvních let vážně zvažuje, že školství opustí. Hlavním důvodem je pocit nedostatečné podpory ze strany vede...

Lesní školky v době koronaviru

Datum: Autor/autoři: Denisa Dvořáková Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

V březnu se zastavilo téměř vše, na co jsme byli zvyklí. Tyto změny se nevyhnuly ani předškolnímu vzdělávání, které se muselo na nějaký čas omezit nebo zcela pozastavit. Stejně tak i lesní školky musely uzpůsobit své fungování a dát mu nový směr. ...

Předškolní vzdělávání distančně aneb jak šel čas s programem "Učí školka"

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavla Petrů-Kicková , Martina Prosecká , Milena Šulcová Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

V rámci přerušení provozu mateřské školy jsme nabídli dětem a jejich rodičům nový vzdělávací program „Učí školka“. Prostřednictvím webových stránek jsme se pokusili zprostředkovat náměty, nápady, básničky, písničky, návody na výrobu a pracovní lis...

Dítě nebo žák cizinec - symptomy mutismu a vývojové dysfázie nemusí znamenat vadu řeči

Datum: Autor/autoři: Andrea Schmalzová Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

Asi jen málokterý pedagog může dnes říct, že se ve své praxi nesetkal s dítětem nebo žákem s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Tyto děti přicházejí do českých škol s různou úrovní českého jazyka a není nic překvapujícího na tom, že pedagogové čast...

Spolupráce mateřské školy se spolky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

Profilací mateřské školy Slunečnice Maršovice je environmentální vzdělávání, které se však prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. V rámci environmentálního vzdělávání naše mateřská škola spolupracuje také s různými místními spolky, jehož členové při...

Komunikujeme v krizové situaci

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

V souvislosti s nečekanými změnami posledních dní, šířením pandemie COVID-19, zavřením škol, přesouváním a rušením akcí, nestandardními pracovními podmínkami a celkově náročnými chvílemi je řada z nás (a rozhodně všichni vedoucí pracovníci) vystav...

Daruj knihu, daruj radost: projekt žákovského parlamentu Puzzle

Datum: Autor/autoři: Lenka Bartoníčková , Tomáš Sůva Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Žákovský parlament v březnu – Měsíci knih – uspořádal dobročinný projekt. Jednalo se o sbírku knih určených pro klienty Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích. Žáci, rodiče, zaměstnanci i široká veřejnost ochotně přinášeli knihy, o ...

Dobročinnost ve škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Lidové rčení, že halíře dělají talíře, by asi bylo třeba v dnešním světě posunout o několik řádů; faktem však zůstává, že škola jako kolektivní zařízení čítající obvykle stovky lidí má potenciál poskládat z částek relativně zanedbatelných pro jedn...

Jak zefektivnit třídní schůzky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Třídní schůzky jsou něco, co pravděpodobně každý člověk v České republice nějakým způsobem zažil, a řada lidí je zažívala a zažívá i v různých životních rolích: jako děti, které čekají, co se na třídní schůzce rodiče od učitelů dozvědí, jako rodič...

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) ve vzdělávání dětí s autismem a jinými neurovývojovými poruchami

Datum: Autor/autoři: Karolína Bílá Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Behaviorální analýzu popsal B. F. Skinner již ve 30. letech 20. století. Jedná se o vědeckou disciplínu, která se zaměřuje na principy fungování chování stejně jako na proces učení. Od dob vzniku behaviorální analýzy byla vyvinuta řada technik k p...

Kdo se hýbe, nezlobí, v Pohádce to dobře ví!

Datum: Autor/autoři: Martina Pilná Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Mateřská škola Pohádka v Příbrami se již řadu let zabývá pohybovými aktivitami dětí, které ji navštěvují. Přirozený pohyb chápeme jako důležitou součást vývoje dětí, a proto se na jeho rozvoj hodně soustředíme. Není nám jedno, že nynější populace ...

Techniky hlasitého čtení aneb Jak správně dětem přečíst pohádku

Datum: Autor/autoři: Roman Musil Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Vždycky se mi líbilo, když mi někdo četl pohádky a později příběhy. Pohodlně jsem seděl nebo ležel, naslouchal a ani nedutal. S postupem věku už mi dospělí odmítali číst, s tím, že si mám číst sám. Musím přiznat, že čtené slovo mi chybělo. Proto j...

Pohybem v MŠ pro rozvoj dětí a přípravu na školní docházku

Datum: Autor/autoři: Petra Poláková Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Cílený pohyb dětí v mateřské škole sehrává klíčovou roli nejen v rámci všestranného rozvoje dětí, ale také jako podpora školní zralosti a prevence poruch chování a učení. Vzhledem k tomu, že vše je provázané, je třeba tedy pro komplexní rozvoj dět...

Dětský leadership

Datum: Autor/autoři: Lýdie Klodová Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Zalistujeme-li v předchozích ročnících Speciálu pro MŠ (Speciál pro MŠ 1/2016, 1/2017 a 3/2018), můžeme v něm objevit několik textů na téma hledání dětských leaderů již v předškolním věku. Byly publikovány zároveň se sérií výzkumů vysokoškolským p...

Mentoring pro ředitele škol

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Tento druh podpory se již naštěstí v našich školách zabydlel, a tak je běžné, že začínajícím nebo novým pedagogům je poskytován. Co běžné ale ještě není, je uplatňování mentoringu začínajícím ředitelům. A tak s nástupem do pozice komunální politič...

Všeobecně vzdělávací potenciál výtvarných činností v mateřské škole, 2. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Jaký je rozdíl mezi pojetím výtvarné výchovy ve smyslu rukodělných činností a pojetím tvořivé výtvarné výchovy? Tvořivá výtvarná výchova podporuje možnost sebevyjádření dítěte a jeho fantazii, a je tím pádem příležitostí v rámci soudobého pojetí v...

Jak se pozná gentlemanská škola

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Jedna z definic gentlemana říká, že gentleman je muž, který se chová dobře i k lidem, které nepotřebuje. Tato definice mě napadá, když se na Linku pro rodinu a školu 116 000 obracejí rodiče s povzdechy nad chováním školy, do které jejich dítě ješt...

Pravidla komunikačních toků při komunikaci s rodiči

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Řada z nás ve škole jistě zažila situaci, kdy se rodič zeptal na práci kolegy nebo chtěl vědět, proč to v jiném předmětu probíhá tak či onak. Případně občas řešíme stížnosti na způsob výuky ostatních učitelů, rodiče po nás chtějí vysvětlení a někd...

V lesních školkách děti nerostou jako dříví v lese

Datum: Autor/autoři: Denisa Dvořáková Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

Pedagogika se neustále vyvíjí a to, co za našeho dětství bylo ve výchově běžné, už dnes nemusí platit. V posledních letech se i u nás začíná k dětství přistupovat jako k etapě, která dokáže ovlivnit život v dospělém věku, a přibývá rodičů, kteří p...

Současná situace v oblasti školské logopedie a školských poradenských služeb

Datum: Autor/autoři: Andrea Schmalzová Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

Přibývá nám v mateřských školách dětí s vadami řeči, ale termíny na objednání ve školských poradenských zařízeních jsou často na několik měsíců dopředu nedostupné. Požádali jsme speciálně pedagogické centrum pro vady řeči (SPC) o logopedickou depi...

Logopedická depistáž a kompetence logopedických asistentů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Ilona Hulínová-Mihalcová Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

Co je logopedická depistáž? Orientační vyšetření vývoje řeči, které se provádí většinou v mateřských školách pro vybranou skupinu dětí. Jaký je cíl depistáže? Včasné zahájení odborné logopedické péče a tím snížení následků narušené komunikační sch...

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí předškolního věku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí v mateřské škole má velmi pozitivní přínos pro děti. Učitelé a rodiče jsou partnery při výchově a vzdělávání dětí a jejich součinnost přispívá ke zdárnému rozvoji dítěte. Seriál, jehož osmou a zároveň závěrečnou ...

Cesta do hlubin nadané duše

Datum: Autor/autoři: Ing. Miriam Janyšková, MBA Vydání: ŠD 1/2020 Ročník: 2020

Být ve škole jedničkářem ještě neznamená být v životě úspěšný a šťastný. Ne že by se jedničkáři dobře neuchytili, ale ze svého okolí určitě známe i zcela jiné, překvapivé scénáře. Jeden z třídních premiantů je úspěšným byznysmenem, druhý ale nedok...

Slepá skvrna začátečníků

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Jeden z nejslavnějších Sokratových výroků, známé „Vím, že nic nevím“, téměř určitě tento antický myslitel nikdy neřekl. Přesto se stal okřídleným citátem. V myšlence, že člověk nemůže obsáhnout veškeré poznání, přesto ho činí moudřejším, pokud si ...

Stop komunikačním stopkám

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Zcela jistě si každý z nás vybaví situaci, kdy se nám po určité větě našeho komunikačního partnera trochu zatmělo před očima a ztratili jsme chuť v rozhovoru pokračovat. Případně se nám možná někdy stalo, že právě naše věta vyvolala podobný pocit ...

Komunikace s rodiči žáků: Umění vést rozhovor profesionálně

Datum: Autor/autoři: Mgr. Karla Maříková Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Rozhovor s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků je velmi specifická komunikační situace, která má svá pravidla a vyžaduje profesionální přístup ze strany všech pracovníků školy, pokud možno i těch provozních. Téma komunikace s rodiči je stálicí v p...

Osm věcí, které sabotují práci týmů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Učitelské týmy představují silný potenciál pro naplňování vizí, formování školní kultury a dosahování společných úspěchů, leč mnohé z nich promarní tyto šance pouze tím, že pracují podle zažitých stereotypů. Manažeři často nedokážou využít kapacit...

Všeobecně vzdělávací potenciál výtvarných činností v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. , Mgr. Monika Plíhalová Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Jaký je rozdíl mezi pojetím výtvarné výchovy ve smyslu rukodělných činností a pojetím tvořivé výtvarné výchovy? Tvořivá výtvarná výchova podporuje možnost sebevyjádření dítěte a jeho fantazii, a je tím pádem příležitostí v rámci soudobého pojetí v...

Nová metodika zlepšuje klima ve třídě a snižuje počet konfliktů

Datum: Autor/autoři: Dipl.-Pol. Bára Procházková Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Výzkumy ukazují, že až deset procent dětí v mateřských školách vykazuje znaky agresivního chování. U znevýhodněných skupin to je až 30 procent. Nová metodika „Dobrý začátek“ podporuje rozvoj socioemočních dovedností dětí a nabízí tak jasné návody,...

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí předškolního věku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí v mateřské škole má velmi pozitivní přínos pro děti. Učitelé a rodiče jsou partnery při výchově a vzdělávání dětí a jejich součinnost přispívá ke zdárnému rozvoji dítěte. Seriál, jehož sedmou část najdete na násl...

Jak zajistit efektivní odbornou výuku na reálných pracovištích?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 6/2019 Ročník: 2019

Žáci středních odborných škol a středních odborných učilišť by měli v rámci své školní přípravy na profesní dráhu získat praktickou zkušenost s reálným pracovním prostředím. Na tom se v současnosti shodují zástupci škol i zaměstnavatelů.

Komplikované komunikační situace při vedení lidí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Při vedení lidí se občas nelze vyhnout komplikovaným, náročným či nepříjemným osobním rozhovorům, e-mailům a telefonátům. Patří k životu a práci každého vedoucího pracovníka. Proto je žádoucí naučit se vést náročná jednání a zvládat obtížné situac...

Role školního pedagogického lídra v profesním učení pedagogů

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Kubíček Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Koncepční prací na profesním rozvoji pedagogů se zabýváme od roku 2012, kdy se naše základní škola v Horce nad Moravou stala modelovou školou v projektu Pomáháme školám k úspěchu pro Olomoucký kraj. Během let jsme získali významnou podporu v rozma...

Šikana pohledem školského ombudsmana

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Ladislav Hrzal Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Šikana – podle mého názoru „moderní termín“, který ne vždy vystihuje skutečnost. Setkávám se s tím celkem často. Na šikanu si stěžují školy, rodiče i žáci. Zaměstnanci škol tak označují vzájemné nedobré vztahy, ať už mezi sebou, nebo s vedením ško...

Parlamenťácký kaleidoskop - projekt žákovského parlamentu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Schwarzová Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Působení žákovského parlamentu na Základní škole Znojmo, Mládeže 3, má dlouholetou tradici. Po celou dobu od svého vzniku se snaží pozitivně ovlivňovat chod školy a propojovat vzájemnou vazbu mezi vedením školy, žáky a učiteli. V letošním roce pra...

Jsou pro vás vztahy ve škole důležité?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Alena Dostálová Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

V praxi naší organizace se zaměřujeme na podporu škol při řešení vztahových obtíží mezi žáky. Problémy, které ve školách odborně řešíme, jsou různorodé a efektivita jejich řešení se vždy odvíjí od kvalitní spolupráce se školou. Nejčastější situace...

Školní koordinátoři rozvoje - nositelé změny

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Valenta, Ph.D. Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Systém intenzivní podpory, který úspěšně pilotuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) v rámci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, zavedl roli tzv. školních koordinátorů rozvoje (ŠKR). Jsou jimi převážně ředitel...

Rubriky