Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Jak to ředitelé dělají, že vědí o každém dítěti?

Jak získáte přehled o svých žácích? (Kvíz nejen pro ředitele škol)

Datum: Autor/autoři: Klára Vondřičková Vydání: 7-8/2021 Ročník: 2021

I přes sebevětší snahu má vždy vedení školy omezený čas i přehled o tom, jak jsou na tom v nejrůznějších oblastech jeho žáci. Ředitel musí často řešit, rozhodovat či facilitovat různé a někdy velmi obtížné situace či konflikty, komunikovat s širší...

Vzájemná otevřenost, komunikace a důvěra je základ

Datum: Autor/autoři: Jitka Krupičková Vydání: 7-8/2021 Ročník: 2021

Základními stavebními kameny pro práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami pro mne jsou jasný a čitelný postoj ředitele školy k této problematice a přijetí společné vize a strategie školy pedagogickým sborem. Osnovu systému pro identifi...

"Volejte řediteli ZUŠ"

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: 7-8/2021 Ročník: 2021

Pandemické období zacloumalo školstvím tak, jak by s ním žádná předem dobře naplánovaná digitální strategie nikdy nezacloumala. Do vzdělávání to přineslo mnoho nových výzev a nabouralo spoustu předsudků o tom, co je ve vzdělávání podstatné a v čem...

Jak oslovit žáky a studenty a jak podporovat ty nadané?

Datum: Autor/autoři: Ing. Radko Sáblík Vydání: 7-8/2021 Ročník: 2021

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium je známá tím, že její studenti dostávají velký prostor pro seberealizaci, zapojují se do chodu školy, sami jednají se sociálními partnery, spolu s učiteli a absolventy u kulatých stolů diskutují s ře...

Ředitel není paní Columbová

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Žák Vydání: 7-8/2021 Ročník: 2021

V době mého středoškolského studia byl pro nás ředitel školy něco jako paní Columbová. Věděli jsme, že existuje, ale po celou dobu studia ho nikdo z nás neviděl. Znali jsme jen jeho podpis na našich vysvědčeních. Nikdo tehdy neřešil, jak se ve ško...

Otevřené dveře ředitelny

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Svobodová Vydání: 7-8/2021 Ročník: 2021

Po nástupu do funkce ředitelky základní a střední školy jsem se setkala s názorem, že ředitelna je místem, kam se mají žáci bát chodit, místem, kam se chodí tzv. „na kobereček“, kam jsou posílání žáci vyrušující v hodinách, místem, kde se řeší káz...

Jak dohlédnout na 897 žáků?

Datum: Autor/autoři: Irena Trojanová Vydání: 7-8/2021 Ročník: 2021

Jako učitelka jsem měla v rámci poznávání žáků výhodu svých předmětů - časová dotace matematiky a fyziky je poměrně veliká, učila jsem vždy jen několik tříd a žáky jsem si snadno zapamatovala. Funkci zástupkyně ředitele jsem zastávala na malé škol...

Admirál a plavčíci

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Pavel Koc Vydání: 7-8/2021 Ročník: 2021

Naše velká základní škola má ve své organizační struktuře zařazeny i čtyři mateřské školy. V mateřských školách jsou ustanoveny tři vedoucí učitelky, z toho jedna má tedy na starosti dvě mateřské školy, které jsou ve dvou sousedních budovách. Ve š...

Jak to ředitelé dělají, že vědí o každém dítěti?

Datum: Vydání: 7-8/2021 Ročník: 2021

„Jaký máte vy osobně, paní ředitelko, přehled o každém žákovi ve vaší škole?“ Otázka pana inspektora mě zarazila a už jsem chtěla odpovědět, že přeci o 897 dětech přehled mít asi nemůžu... Naštěstí, opředená mnoha zkušenostmi, jsem tuhle větu neře...

Rubriky