Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Inovace a inspirace

Reportáž z Letní školy Paměti národa

Datum: Autor/autoři: Jana Pírková Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Nádherné prostředí barokního areálu kláštera v Broumově letos už počtvrté hostilo Letní školu Paměti národa. Učitelé z celé České republiky dostali na čtyři dny příležitost prozkoumat, jakými způsoby je možné zapojit pamětnická vyprávění do výuky.

Školka je zavřená - jak na vzdělávání předškoláků?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Jana Kovářová Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Po přerušení provozu škol základních a středních postupně většina zřizovatelů přikročila ke stejnému kroku i v mateřských školách. Nastala zcela nová situace, se kterou se běžně nesetkáváme.

Hrátky s domácími mazlíčky

Datum: Autor/autoři: Ivana Staňková Vydání: ŠD 5/2020 Ročník: 2020

Klíčová slova

Aktivity nejen do školní družiny

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 5/2020 Ročník: 2020

Cílem každého z nás, kdo pracuje s dětmi, je poskytnout dětem dostatek příležitostí k účelnému využití volného času. Nápady a náměty, které jsou zde uvedeny, mají oddechový a rekreační charakter a většina z nich navazuje zábavnou formou na praktic...

Klíčová slova

Kódujeme v družině

Datum: Autor/autoři: Vladimíra Kyselková Vydání: ŠD 5/2020 Ročník: 2020

Hledáte pro děti do družiny nové aktivity, při kterých budou muset přemýšlet a zároveň to pro ně bude zábava? Co třeba zkusit propojit odpolední hry se základy programování a nechat děti ovládat jednoduchého robota nebo se na chvíli stát „programá...

Aktivity nejen do školní družiny

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 4/2020 Ročník: 2020

Cílem každého z nás, kdo pracuje s dětmi, je poskytnout dětem dostatek příležitostí k účelnému využití volného času. Nápady a náměty, které jsou zde níže uvedeny, mají oddechový a rekreační charakter a většina z nich navazuje zábavnou formou na pr...

Houbové hrátky

Datum: Autor/autoři: Ivana Staňková Vydání: ŠD 4/2020 Ročník: 2020

Letní čas není jen koupání, slunění a hry venku. Někdy přijde déšť či jinak nevlídné počasí... a pak jsou vám k dispozici naše Houbové hrátky.

Hrajeme si za rouškou

Datum: Autor/autoři: Laděna Hejzlarová , Dana Haškovcová Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

Úvodní slovo paní ředitelky Ilony Hulínové: „Jako ředitelka jsem o odborné úrovni celého týmu naší mateřské školy nikdy nepochybovala. A v březnu po uzavření školky mě k tomu napadla modifikace jednoho českého přísloví: ,V nouzi poznáš učitelku.‘ ...

Naše cesta se "Skutečně zdravou školou"

Datum: Autor/autoři: Lenka Ordeltová Vydání: ŠD 3/2020 Ročník: 2020

V Karlovarském kraji se nachází malá vesnička Tři Sekery, která je obklopena lesy. Byť svou rozlohou a počtem obyvatel není nijak velká, nachází se zde škola, která se pyšní stříbrným certifikátem.

Pomocníci čarodějky Knihodějky

Datum: Autor/autoři: Ivana Staňková Vydání: ŠD 3/2020 Ročník: 2020

Družina ve stavu nouze

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 3/2020 Ročník: 2020

Zamyšlení, praktické nápady a příklady dobré praxe v době zavření škol, kdy nefungují ani školní družiny. Na začátku příspěvku předesílám, že je psán v počáteční fázi nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koro...

Praktické tipy pro práci s intelektově nadanými dětmi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Romana Divínová Vydání: ŠD 3/2020 Ročník: 2020

V předchozích číslech časopisu měli čtenáři možnost seznámit se s typickými charakteristikami i osobnostními profily MiND dětí (MiND = nadprůměrně a mimořádně intelektově nadané dítě/žák) a s nástroji pro jejich včasné rozpoznání. Nyní vám pro ně ...

Družiny venku 2 - Dny, které táhnou ven

Datum: Autor/autoři: Bc. Petra Vaňková Vydání: ŠD 3/2020 Ročník: 2020

Téma učení venku se zdá být ve školách stále populárnější a pomalu se začíná prosazovat i do běžné výuky. Jak je to ale s družinami? Máte takové podmínky a inspiraci, abyste s dětmi vyráželi často ven, do lesa, do přírody a trávili odpoledne aktiv...

Prezentiáda jako ukázka komunikace a spolupráce žáků v praxi

Datum: Autor/autoři: Ing. Zbyněk Bárta Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Městská knihovna v Hradci Králové poskytla ve čtvrtek 13. 2. 2020 od 10 do 16 hodin své prostory i zázemí pro pořádání městského kola prezentiády, kterého se zúčastnilo 10 týmů z 9 základních škol, jejichž zřizovatelem je město Hradec Králové.

Astronomický ústav očima předškolních dětí

Datum: Autor/autoři: Romana Brilová Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Hvězdná obloha od nepaměti lákala různé vzdělané lidi, umělce, krále nebo jenom obyčejné snílky, kteří mohli rozprostřít svou fantazii… Co však znamená hvězdná obloha pro děti předškolního věku? Jak vidí vesmír děti, které žijí v blízkosti Astrono...

Canisterapie v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Jednou z priorit naší mateřské školy je vzájemná kvalitní a otevřená spolupráce s rodiči, kterou se snažíme podporovat a rozvíjet. Proto jsme také velmi rádi uvítali nabídku jedné maminky, která se po dokončení kurzu canisterapie nabídla, že uskut...

Ruce mluví

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 2/2020 Ročník: 2020

Všichni, kdo s dětmi pracují, moc dobře vědí, že děti mladšího školního věku cítí větší potřebu aktivity a my dospělí se snažíme vycházet jim vstříc. Nejlepším prostředkem, jak jejich aktivitu podpořit a vyburcovat, je vhodně zvolená motivace tvoř...

Kreativní aktivity

Datum: Autor/autoři: Jaroslava Pachlová Vydání: ŠD 2/2020 Ročník: 2020

Ve školní družině je velký prostor, jak pomocí jednoduchých her rozvíjet dětskou kreativitu, zábavnou formou opakovat učivo, rozšiřovat slovní zásobu, spolupracovat napříč ročníky, a ještě si při tom užít mnoho legrace. K těmto hrám nepotřebujete ...

Klíčová slova

Akční výzkum na školách jako příležitost k učení nejen studentů učitelství přírodopisu a biologie

Datum: Autor/autoři: Lenka Pavlasová Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Jako zajímavou zkušenost pro studenty učitelství, ale i akademické pracovníky a učitele v praxi bychom rádi uvedli možnost spolupracovat na akčním výzkumu. Tuto příležitost jsme dostali v rámci projektu OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání žáků, roz...

Inspirace z Milovic

Datum: Autor/autoři: Jana Třetinová Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Dětské zastupitelstvo Základní školy T. G. Masaryka v Milovicích pomáhá již jedenáctým rokem budovat pozitivní a bezpečné klima na škole. Zároveň se skrze své působení snaží šířit dnes tolik důležité myšlenky demokracie a svobodné volby. Součástí ...

Tradiční předvánoční akce v naší mateřské škole

Datum: Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

Předvánoční období je v naší školce spojené s konáním tradičních akcí. Děti ze třídy Kytiček a paní učitelky si společně připravily předvánoční besídku plnou básniček a písniček s pohybem. Děti besídku poctivě nacvičovaly pro své maminky, tatínky,...

Týden plný pohybu, her a zábavy

Datum: Autor/autoři: Naděžda Kalábová Vydání: ŠD 1/2020 Ročník: 2020

Pohyb přináší dětem radost. Zvláště v odpoledních hodinách, kdy je důležitý odpočinek po náročném dopoledním vyučování, kde děti převážně sedí v lavicích a pilně se učí. Po skončení školních povinností nastává čas relaxace prostřednictvím zajímavý...

Pomocníci čarodějky Knihodějky

Datum: Autor/autoři: Ivana Staňková Vydání: ŠD 1/2020 Ročník: 2020

Proč si něco pamatovat, když to jde vygooglit?

Datum: Autor/autoři: Matěj Krejčí Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Stejně jako nadpis tohoto článku se jmenuje jedna z kapitol z knihy Digidetox – jak na digitální minimalismus, která si klade za cíl pomoci pochopit digitální svět ve spojení s naším mozkem. Skrz vědecké výzkumy a jedinečné know-how se knížka opír...

Rubriky