Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Informace z ÚUR ZUŠ ČR

Informace z ÚUR ZUŠ ČR

Přinášíme aktuální informace z Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR.

Počet článků v rubrice: 42

Klíčové kompetence pedagoga tanečního oboru

Datum: Autor/autoři: Kateřina Klementová Vydání: ZUŠ 2/2022 Ročník: 2022

Hlavním tématem, kterému se věnovala Celostátní konference tanečních oborů ZUŠ pořádaná na pražské HAMU v minulém roce ve spolupráci Umělecké rady ZUŠ, NPI, NIPOS a Tanečních aktualit, byla role pedagoga v taneční výchově.

Z historie Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR... díl druhý

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 1/2022 Ročník: 2022

Až do roku 1998 byla Ústřední umělecká rada hlavním „ochráncem pozic“ základních uměleckých škol ve vzdělávací soustavě ČR. S přibývajícími změnami v legislativě bylo jasné, že základní umělecké školy potřebují mít svou asociaci jako právní subjek...

Je třeba děkovat

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Bohuslav Lédl Vydání: ZUŠ 4/2021 Ročník: 2021

Je začátek nového školního roku, a to si většinou přejeme vše dobré – nebo alespoň to, aby nebyl horší, než byl ten předcházející. Jako předseda Umělecké rady bych měl psát především o ryze školních záležitostech.

Z historie Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR: Jak to všechno začalo...

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 3/2021 Ročník: 2021

Na sklonku svého předsedování Ústřední umělecké radě ZUŠ ČR jsem si začal uvědomovat, jak důležité je propagovat její práci tak, aby bylo jasné, co vlastně tato instituce dělá a jaký byl a je její význam. Sice se říká, že dobře odvedená práce se c...

Dialog zvětší svět tanečního oboru

Datum: Autor/autoři: Zora Breczková Vydání: ZUŠ 2/2021 Ročník: 2021

Taneční sekce v Umělecké radě dává smysl. Více než jindy je slyšet zahájená diskuse nad výchovou a vzděláváním k tanečnímu umění a může být ještě více slyšitelná. Stačí, když se pedagogové tanečního oboru budou držet slov významného německého pora...

Jak dál, Umělecká rado ZUŠ ČR?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Bohuslav Lédl Vydání: ZUŠ 2/2021 Ročník: 2021

Když jsem se stal v říjnu 2019 předsedou spolku Umělecká rada ZUŠ ČR, kladl jsem si otázku, jaká by měla být její další činnost – na co navázat, co změnit, co opustit a jak dál, aby její práce byla přínosná pro ZUŠky. Ale jak toho docílit? Současn...

Soutěže ZUŠ - šance pro získání nadhledu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Bohuslav Lédl Vydání: ZUŠ 4/2020 Ročník: 2020

Manuál MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 – mluví zdánlivě jasně: „Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.“ Nicméně Spolek UR dál jedná s ministerstvem a společně s ostatními ...

Koronavirus a soutěže v Praze

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 4/2020 Ročník: 2020

Když na začátku března 2020 byly školy z důvodu epidemie způsobené koronavirem uzavřeny, vůbec jsme netušili, co všechno nás čeká. Během několika dnů rozhodlo MŠMT mimo jiné také o ukončení všech soutěží, které ministerstvo vyhlásilo, a pochopitel...

Taneční obor startuje diskuzi

Datum: Autor/autoři: Zora Breczková Vydání: ZUŠ 2/2020 Ročník: 2020

Kolegium spolku UR ZUŠ ČR prošlo obměnou, a to nejen na pozici předsedy spolku, ale také v oborovém zastoupení. Jedním z „nováčků“ kolegia jsem také já a musím se přiznat, že to pro mne neznamená být v nějaké funkci, pozici nebo mít nějaké privile...

Některé skutečnosti nejsou na první pohled vidět

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Bohuslav Lédl Vydání: ZUŠ 2/2020 Ročník: 2020

Soutěže žáků ZUŠ nejsou pouze pravidla, body, výsledkové listiny, ceny nebo postupy. Ty podstatné věci jsou ale často neviditelné, na první pohled skryté. To ale neznamená, že nejsou důležité.

Leoš Janáček by měl radost

Datum: Autor/autoři: David Štrunc Vydání: ZUŠ 1/2020 Ročník: 2020

„Pravá pohnutka, která mne pobízela i nadále putovati, byla harmonická stránka lidové hudby. Vyznívala mi v obrysech jen lehce načrtnutých ze hry na cymbalu. Hledal jsem tudíž v těchto krajinách v prvé řadě cymbalisty, neboť spolků hudeckých, kape...

Pár postřehů k soutěžení s EOSem

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Bohuslav Lédl Vydání: ZUŠ 1/2020 Ročník: 2020

Hodnocení žáků a souborů v soutěžích ZUŠ je téma široké a vždy aktuální. Občas přináší vášnivé debaty nejen mezi porotci, ale i ve sborovnách škol. Elektronický systém soutěží vnesl do tohoto hodnocení nové prvky, které nepochybně pomáhají a mohou...

Lidé v popředí. Rozhovor s odcházejícím předsedou UR ZUŠ ČR Alešem Chalupským

Datum: Autor/autoři: Redakce Řízení školy Vydání: ZUŠ 4/2019 Ročník: 2019

Po čtenářsky úspěšné řadě seznamování se členy Rady AZUŠ ČR tentokrát redakce nabídne názory a postoje pedagogů a ředitelů, kteří reprezentují spolek Umělecká rada ZUŠ ČR. Čtenáři se tak budou moci seznámit s představiteli organizace, jejichž hlav...

Jak český král z boje neutekl...

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 4/2019 Ročník: 2019

Mezi významné osobnosti českého školství jistě patří odcházející ředitel Ústavu profesního rozvoje pedagogických pracovníků na Pedagogické fakultě UK v Praze PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Dlouhé roky působil jako vedoucí Centra školského managementu,...

Volby v uměleckých radách

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 3/2019 Ročník: 2019

Ve svém předchozím příspěvku v dubnovém Speciálu pro ZUŠ jsem si dovolil připomenout některá důležitá fakta i události, které nás dovedly k rozhodnutí uskutečnit volby v uměleckých radách na všech stupních.

Ještě k volbám v uměleckých radách...

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 2/2019 Ročník: 2019

V celé republice funguje spousta spolků s nejrůznějším zaměřením. Ty mají své předpisy, stanovy a pravidla. Není sporu, že jejich dodržování je ve správně fungující společnosti základní podmínkou. Proč by pak měl být spolek Umělecká rada ZUŠ vnímá...

První rok spolku "Ústřední umělecká rada ZUŠ ČR"

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 1/2019 Ročník: 2019

Uplynul téměř rok od založení spolku Ústřední umělecká rada ZUŠ ČR. I když do přesného data zápisu do Spolkového rejstříku chybí ještě pár dní, prošel spolek mnoha změnami. Na jednání Ústřední umělecké rady jsme se shodli, že teď je třeba dát všem...

"Spolek", který by mohl prospívat všem

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUS 4/2018 Ročník: 2018

Mohlo by se zdát, že ustavením spolku Ústřední umělecká rada ZUŠ ČR (dále jen „Spolek“) jsme dospěli do určitého finálního bodu a všechny další kroky, které z právní subjektivity vyplývají, budou už jen běžnou samozřejmostí. Realita je ovšem jiná.

První "Česko-Slovenská" harfová soutěžní přehlídka

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 3/2018 Ročník: 2018

V obou zemích je harfa nástrojem ojedinělým, ale jeho obliba stoupá a roste i počet škol, které umožňují na tento nástroj vyučovat. Stěžejní roli v tom hrají harfy menších velikostí, které umožňují dětem hrát již ve věku od 7 let. Důležité faktory...

ÚUR ZUŠ je od nového roku spolkem!

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 2/2018 Ročník: 2018

V uplynulých deseti letech, strávených intenzivní prací pro Ústřední uměleckou radu, jsem o založení instituce s právní subjektivitou a názvem Ústřední umělecká rada uvažoval mnohokrát. Vhodný čas přišel až nyní, kdy pominuly některé argumenty, kt...

Informace z Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 1/2018 Ročník: 2018

Na valné hromadě AZUŠ ČR 2017 v Pardubickém kraji představil předseda ÚUR ZUŠ ČR Aleš Chalupský několik organizačních změn a několik koncepčních záměrů na další období. Upozornil také, že řešení některých věcí je běh na dlouhou trať, mají-li být ř...

ÚUR ZUŠ má svou koncepci

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 4/2017 Ročník: 2017

Nedávno mi jeden kolega položil zajímavou otázku, zda má Ústřední umělecká rada vůbec nějakou koncepci. Přiznám se, že když jsem si uvědomil, co všechno naše koncepce obsahuje, nedokázal jsem odpovědět několika rychlými větami, těmi bych tazatele ...

Neradostná práce předsedy...

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 3/2017 Ročník: 2017

Čas od času se musím zabývat také stížnostmi na průběh soutěží žáků ZUŠ. I když v celkovém rozsahu soutěží se jedná o promile procenta, a týká se to pouze okresních a krajských kol, rozhodně to není radostná práce.

Co přináší EOS do soutěží a přehlídek žáků ZUŠ?

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 2/2017 Ročník: 2017

Elektronická organizace soutěží ZUŠ (zkráceně EOS) se stala pro soutěže v tomto školním roce skutečností. Když se ohlédnu zpět a uvědomím si, čím vším jsme museli projít od jara loňského roku, zdá se mi skoro neuvěřitelné, že se to podařilo.

Tři pohledy na setkání pedagogů v rámci seminářů NIDV

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 1/2017 Ročník: 2017

Do podzimní nabídky vzdělávacích programů pro pedagogy ZUŠ zařadil v roce 2016 Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) také setkání pedagogů hry na cimbál a na dudy, po několika letech se znovu objevila komorní hra s převahou smyčcových a dec...

Tři dny probuzené dychtivosti - soutěžní přehlídka sborového zpěvu

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 4/2016 Ročník: 2016

V minulém čísle našeho Speciálu jsme věnovali pozornost soutěžní přehlídce sborového zpěvu, která se v rámci soutěží ZUŠ uskutečnila znovu po více jak 30 letech. Hodně pedagogů i ředitelů škol přijalo tuto skutečnost pozitivně, ale našli se i opon...

Pěvecké sbory v ZUŠ opět soutěží

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 3/2016 Ročník: 2016

Soutěžní přehlídka sborů základních uměleckých škol se po mnoha letech znovu vrací do systému soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol. Celorepublikové kolo soutěže se uskutečnilo 20.-22. května 2016 v ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli. ...

Soutěže a přehlídky ZUŠ versus program Excelence

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 2/2016 Ročník: 2016

Když jsme před dvěma lety byli poprvé postaveni před úkol vyplňovat výsledky krajských a ústředních kol soutěží a přehlídek žáků ZUŠ v programu Excelence, nebylo nám vůbec jasné, co tím Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje.

Soutěže v ZUŠ - zušlechťování veřejného i privátního prostoru?

Datum: Autor/autoři: Miloslav Esterle Vydání: ZUŠ 1/2016 Ročník: 2016

Soutěže ZUŠ jsou nedílnou součástí fungování celého uměleckého vzdělávacího systému. Hrají důležitou roli jako přirozený motivační stimul pro nadané a zdravě ambiciózní žáky, jako jeden z účinných evaluačních nástrojů, jako prostředek sebehodnocen...

Setkání učitelů souborové a orchestrální hry

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 1/2016 Ročník: 2016

Do podzimní nabídky vzdělávacích programů pro pedagogy ZUŠ zařadil Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) také „Celostátní setkání učitelů souborové a orchestrální hry na ZUŠ“, které proběhlo ve dnech 4.-6. listopadu 2015 v Liberci.

Projev předsedy ÚUR ZUŠ ČR

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 1/2016 Ročník: 2016

pana Aleše Chalupského na 17. Řádné valné hromadě AZUŠ ČR v Českých Budějovicích

Tanečnice a tanečníci z českých ZUŠ se sešli v Pardubicích

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 4/2015 Ročník: 2015

Ve dnech 5.-7. června 2015 se ve Východočeském divadle v Pardubicích uskutečnilo po šesti letech ústřední kolo soutěžní přehlídky žáků tanečního oboru základních uměleckých škol České republiky. Jak průběh hodnotí organizátoři, porotci a učitelé?

Vzpomínka na Ivanu Lukášovou

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 2/2015 Ročník: 2015

Když mi 14. října 2014 odpoledne zazvonil v ředitelně na stole mobil, zrovna jsem učil. Většinou sluchátko v takových chvílích nezvedám, ale tentokrát jsem nějak hovor musel přijmout, tušil jsem špatnou zprávu.

Soutěže, soutěže, soutěže...

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 4/2014 Ročník: 2014

V letošním ohlédnutí za soutěžemi a přehlídkami ZUŠ 2013/2014 navazuji na článek z loňského vydání Speciálu pro ZUŠ (č. 4/2013) a předkládám tři témata, o kterých se mezi námi ještě určitě bude hovořit.

Samostatná soutěž ve hře na bicí nástroje je skutečností...

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 3/2014 Ročník: 2014

Hra na bicí nástroje je na základních uměleckých školách oblastí, která se v posledních několika letech dynamicky rozvíjí. A přesto není tak dávno, kdy se o bubenících působících na našich školách často s povzdechem hovořilo, že je s nimi těžká do...

Malé ohlédnutí při velkém výročí

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 1/2014 Ročník: 2014

Právě uplynulý rok 2013 byl určitým přelomem pro soutěže ZUŠ, které poprvé proběhly podle nového rozdělení odpovídajícího RVP ZUV, poprvé podle nového OŘ soutěží a přehlídek. Vedle nadšení těch, kteří mezi ZUŠkovými soutěžemi byli zařazeni poprvé,...

Soutěže ZUŠ v roce jedna - ohlédnutí

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 4/2013 Ročník: 2013

Možná název této úvahy na „věčné“ a stále „vděčné“ téma soutěže základních uměleckých škol připomene článek, který byl věnován premiéře soutěže EKN v rámci „ZUŠkových“ soutěží a přehlídek. Ten dnešní název ale také symbolizuje skutečnost, že slože...

EKN - rok jedna?

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 3/2013 Ročník: 2013

Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) zaznamenala od roku 1990 na základních uměleckých školách velký a dynamický rozvoj. Rámcový vzdělávací program pak definitivně vytvořil prostor pro jeho systematické rozvíjení a dostatečnou variabilitu ...

Učitelům ZUŠ chybí širší možnost dalšího vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ilona Juhásová Vydání: ZUŠ 1/2013 Ročník: 2013

Rozhovor s předsedkyní Krajské umělecké rady v Karlovarském kraji paní Ilonou Juhásovou, která má s uměleckým vzděláváním bohaté zkušenosti a aktivně se zapojuje do dění v této oblasti.

Proměny systému uměleckých rad ZUŠ ČR

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 2/2012 Ročník: 2012

Konkrétními činnosti většiny uměleckých rad byla doposud hlavně příprava a organizace soutěží a přehlídek žáků ZUŠ vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“). Jen výjimečně byli členové Ústřední umělecké rady ...

Rubriky