Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Gramotnosti

Gramotnosti

Počet článků v rubrice: 7

Hledání hranic hudební pregramotnosti a gramotnosti

Datum: Autor/autoři: Milena Kmentová Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Hudební gramotnost a pregramotnost není v hudební pedagogice dosud obsahově definována ani vzájemně ohraničena. Článek představuje možný náhled na tuto problematiku, soustředí se na období prvního kontaktu předškolních dětí s notovým zápisem a dál...

Podpora čtenářství

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

O dovednosti číst se bavíme leckdy velmi neutrálně, technicistně, jako by se jednalo o jednu dílčí dovednost z celé řady, které rozvíjí škola. Přitom pro rozvoj vzdělanosti jde stále ještě o dovednost klíčovou. Bez dobrého zvládnutí čtení jedinec ...

Polytechnické vzdělávání v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: Hana Nádvorníková Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

Nedávno jsem zažila zajímavou situaci. Starší učitelka si stěžovala svojí mladší kolegyní: „Ty děti jsou dneska hrozný. I předškoláci. Když se jich zeptám, kdo umí hrát na mobilu hry, hlásí se většina, ale zavázat tkaničku umí jen pár z nich a už ...

Problematika předmatematické gramotnosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Michaela Kaslová Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

Pojem předmatematická gramotnost se vyvinul v Evropě z celé řady názvů kapitol jako „Příprava na školní matematiku“, jinde byl její obsah začleněn (u nás do předmětů na SŠ a VŠ) do kapitol didaktických materiálů a kurikulí jako například „Rozumová...

K pohybové gramotnosti vlastní aktivitou dítěte

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

Pohyb od raného věku rozvíjí nejen tělo, ale i schopnost řešit různé situace. Pohybová gramotnost umožňuje ovládat vlastní tělo, prostor a materiální svět, socializovat se a využívat pohybové dovednosti k podpoře a udržení vlastního zdraví i k dal...

Jak plánovat rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 6/2018 Ročník: 2018

Čtenářská, matematická a z nich vycházející informatická gramotnost je v podstatě univerzální složkou vzdělání, nezbytnou pro orientaci v rychle se měnícím světě. Z tohoto základu vyrůstá veškeré vzdělávání odborné, jež je předpokladem profesního ...

Jak může web Gramotnosti.pro život pomoci učení v souvislostech

Datum: Autor/autoři: Jakub Holec Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

Děti chodí do školy, aby se učily novým věcem. Přitom očekávají, že se naučí tomu, co má pro ně smysl a co bude přínosem pro společenství, ve kterém žijí. Příležitost řešit ve výuce reálné situace a úkoly mohou mít děti mimo jiné tehdy, pokud učit...

Rubriky