Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Distanční vzdělávání

Jak je důležité míti zpětnou vazbu

Datum: Autor/autoři: Ondřej Lněnička Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Ač je zpětná vazba často skloňovaným obecným pojmem, aktivity do ní spadající nabývají v distanční výuce obrovského významu, který není radno podceňovat. Příležitosti, jež tyto aktivity přinášejí, pak mohou pomoci přemostit distanční a prezenční v...

Schůzky s řediteli škol jako podmínka kvalitní školy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Už jako ředitelka školy jsem sázela na časté osobní schůzky, které přinášejí i přes časovou náročnost jedinečné výhody. Setkání tváří v tvář umožňuje si navzájem naslouchat, předávat si informace, očekávání a zpětné vazby, klást otázky a ihned na ...

Aktivnější zapojení dětí do výuky = cesta k lepším studijním výsledkům?

Datum: Autor/autoři: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. , Kateřina Kalivodová Vydání: 12/2020 Ročník: 2020

Vzdělávací proces, který vnímá žáka jako aktivní zdroj učení se, s přiznanými emocemi, prostorem na spolupráci a práci s chybou, je označován jako vysoce funkční. To potvrzuje i analýza1), kterou si nechal vypracovat Nadační fond Eduzměna. Z ní pl...

Učitel a hybridní výuka

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Kunčarová Vydání: 12/2020 Ročník: 2020

V souvislosti s opatřeními proti nemoci covid-19 se stává otázka výuky „na dálku“ pro naši společnost klíčovou. Zajištění kvalitní výuky (interakce učitele a žáka) a aktivního učení žáků (individuální činnosti žáků) se neobejde bez kompetentního u...

5 otázek, které s koronavirem nezmizí

Datum: Autor/autoři: Marek Adler Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Bleskové uzavření škol na začátku března změnilo ze dne na den učitelům život. A to nejen ten pracovní. S přechodem na distanční vyučování se významně proměnily požadavky na potřebné kompetence, zmizela řada jistot, objevily se nové výzvy. Ale tak...

Pomohly nám vzájemné hospitace v online hodinách

Datum: Autor/autoři: Eva Poláková Vydání: SŠ 5/2020 Ročník: 2020

Uzavření škol nás potkalo během prázdnin, proto jsme oproti školám z jiných okresů měli výhodu, že jsme si mohli rozmyslet, jakým způsobem budeme uskutečňovat distanční výuku. V pondělí 16. března jsme se tak sešli v takřka v plném počtu na společ...

V rámci distanční výuky se mnohé povedlo, jinde jsme jako jazykáři měli značné rezervy

Datum: Autor/autoři: Radka Jašková Vydání: SŠ 5/2020 Ročník: 2020

Za povedený krok nejen pro distanční výuku jazyků považuji, že okamžitě po vyhlášení zákazu přítomnosti žáků ve škole se naše vedení rozhodlo, že budeme jednotně využívat platformu Moodle. Na našem gymnáziu se čtyřletým a šestiletým vzdělávacím pr...

Smyslem distanční výuky není přetěžovat, ale udržovat emoční vazbu se školou

Datum: Autor/autoři: Zbyněk Kundrum Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Bezprostředně po oznámení, že budou od středy 11. března 2020 uzavřené školy, jsme se s kolegyněmi a s kolegy sešli a nastavili si jasnou strategii, jak zvládnout modifikované distanční vzdělávání, se kterým jsme doposud neměli absolutně žádné zku...

Co má společného panda s pandemií?

Datum: Autor/autoři: Jiří Sehnal Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Když dal Tomáš Garrigue Masaryk volební právo ženám, zdvojnásobil množství voličů a udělal z politiky veřejné téma. Když koronavirus vzal školám žáky a z jejich rodičů udělal asistenty pedagoga, zmnohonásobil množství pedagogů a ze vzdělávání uděl...

Škola v době (koro)nové

Datum: Autor/autoři: Radmila Jedličková Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

V poslední době jsem se několikrát setkala s výrokem, že svět už nikdy nebude, jaký byl. Tento výrok měl dle následného textu negativní konotaci.

Úloha školy v době "po tiskovce"

Datum: Autor/autoři: Ondřej Hubáček Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Ze dne na den se nám, našim žákům i jejich rodičům totálně změnil denní režim, způsob práce a věci, na které jsme byli denně zvyklí, se vytratily. Co vše se tedy vytratilo? A jak si s tím ve škole poradit? Zkusme se na to podívat podrobněji.

Slovo závěrem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Desatero ředitele školy v době krize

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Internet se hemží radami a doporučeními pro žáky, rodiče, učitele. Nyní něco speciálně pro vás, ředitele, oblíbenou formou desatera, třeba vám něco z toho přijde vhod.

V distančním vzdělávání se musejí školy trvale zlepšovat

Datum: Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Po zhroucení školní docházky ve smyslu prezenčního studia přešla většina škol, v souladu s doporučením ministerstva školství, na distanční způsob vzdělávání žáků. Na tuto formu byly školy předem jen minimálně připraveny a každá se s ní nyní snaží ...

Corona Challenge

Datum: Autor/autoři: Karin Marques Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Corona Challenge je název instagramové výzvy pro žáky naší základní školy. Neděste se, není povinná. Jejím smyslem je nabídnout dětem i jiný typ aktivit než jen sezení doma u učebnic, počítače či u televize.

Škola za časů korony

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Jícha Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Od zavření škol uběhly tři týdny. Nemám tušení, jaká bude situace v době, kdy se tento text dostane ke čtenářům, a proto má několik začátků a žádný konec.

Tylovka na dálku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Pavel Koc Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Zpráva o tom, že se zavírají školy z důvodu koronavirové prevence, nás jako školu zastihla v polovině jarních prázdnin. O to více to byla zpráva nečekaná. Co teď?

Ředitelka v době koronaviru

Datum: Autor/autoři: Irena Trojanová Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Takhle jsem si duben rozhodně nepředstavovala! V diáři bělím všechny domluvené schůzky, bolí mě oči od neustálé práce s počítačem a ucho od telefonování… Ale – situace nastala a je na nás, jak se s ní vypořádáme. Za sebe musím říct, že jsem pyšná ...

Výzvy a příležitosti distanční výuky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavel Škramlík Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Uzavření škol během několika hodin nás uvrhlo do složité situace. V každé škole nyní hledáme cesty, jak se vypořádat s distanční výukou, jak podpořit žáky a jejich rodiče. Úkolem ředitele školy je mimo jiné zajištění transparentní komunikace s rod...

Cože nás to má ten koronavirus naučit?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jitka Hřebecká Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Otázkou uvedenou v titulku se asi v poslední době zabývá nejeden obyvatel Evropy. To, v čem teď musíme žít, nám rozhodně přerovná hodnoty. Věci, které dříve byly zásadní, najednou ustupují do pozadí. Začínáme si vážit těch, které bývaly tak samozř...

Distanční výuka jako příležitost pro celé školství

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Jirásko, MBA Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Slovo distanční má několik významů, kromě slova dálkový toto slovo také znamená vzdálený nebo mající odstup. Naše první zkušenosti s distanční nebo také s online výukou jsou ale naprosto překvapivé. Odstup, který mezi školou, rodiči a žáky dost ča...

Už vím proč

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

V titulku zmíněná kniha byla v dětství jednou z mých nejoblíbenějších. Podporovala a ve své době zcela uspokojovala moji zvídavost. V osmdesátých letech vyšly dva díly této ilustrované naučné encyklopedie. Co se píše ve třetím, virtuálním dílu, kt...

Doba vzdělávání na dálku je plná příležitostí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Jako člověk, který se celý svůj profesní život zabývá rozvojem digitální gramotnosti, bych asi mohl vítězoslavně (a cynicky) konstatovat: „Já vám to říkal.“ V plné nahotě a v přímém přenosu do obývacích pokojů se dnes ukázalo, že dostatečné digitá...

Rubriky