Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Aktuálně

Aktuálně

Upozorňujeme na problémy, rozpoutáváme diskuse a hledáme řešení.

Počet článků v rubrice: 202

MŠMT pomáhá ukrajinským dětem, žákům a studentům a současně rozvíjí český vzdělávací systém

Datum: Autor/autoři: mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a celé české školství čelí v posledních dvou letech nečekaným výzvám. Na straně jedné prošel český vzdělávací systém v období pandemie obrovskou proměnou i nebývalým rozvojem v oblasti digitalizace, na ...

Zápisy dětí - jak se podmínky liší u nás a v Berlíně?

Datum: Autor/autoři: Tereza Valkounová Vydání: MŠ 2/2022 Ročník: 2022

V lednu se uskutečnila „cesta za hranice“ z českých do berlínských lesních školek, kterou tradičně pořádá Asociace lesních MŠ. Společnou otázkou pro každou z osmi navštívených lesních školek byla kritéria přijímání dětí do školky. Zatímco v České ...

Formativní přístup k učení dětí. 1. část - Stanovování cílů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: MŠ 2/2022 Ročník: 2022

České vzdělávání zasáhla mantra formativního hodnocení. Kdo nehodnotí formativně, jako by neexistoval. Kde je zakopaný pes? Hodnocení může přicházet až tehdy, kdy jsou stanoveny cíle, namalována cesta, vyhledány formy a metody práce, pojmenována k...

Jak začlenit žáka se SVP do školní družiny?

Datum: Vydání: ŠD 2/2022 Ročník: 2022

Přichází k vám do družiny nový žák se speciálními vzdělávacími potřebami se známkami nevhodného nebo nebezpečného chování? Aby se nenarušil běžný chod družiny a všichni se v ní cítili dobře, je nutno zohlednit mnohé aspekty a nic nepodcenit. Přečt...

Odklad není podpůrné opatření

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: MŠ 1/2022 Ročník: 2022

Od podzimu 2016 se občas setkávám s názorem, že „pokud má dítě odklad, tak potřebuje nějakou míru podpůrných opatření, aby za rok už určitě mohlo do školy nastoupit“. Je zvláštní, že ačkoli došlo ke změně právní úpravy speciálních vzdělávacích pot...

Nebezpečné regresivní faktory ve vývoji dítěte

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: MŠ 1/2022 Ročník: 2022

Některé pravdy jsou opakovány tak často, že je lidé přestanou vnímat, možná jim časem i věřit, nevím…

Kritéria pro přijímání do mateřských škol

Datum: Autor/autoři: Barbora Votoupalová Vydání: MŠ 1/2022 Ročník: 2022

Na veřejného ochránce práv se obracejí rodiče, kteří mluví o neférovosti přijímání dětí do mateřských škol. Často se dotazují, zda je vůbec možné některá kritéria používat. Ochránce se proto v minulosti zabýval kritérii pro přijímání dětí do mateř...

Povinné předškolní vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Barbora Votoupalová Vydání: MŠ 6/2021 Ročník: 2021

Předškolní vzdělávání je v České republice povinné pro pětileté děti. Jak ale postupovat v situaci, kdy dítě povinné k předškolní docházce nemá spádovou mateřskou školu, do které by mohlo nastoupit? Odpověď nejen na tuto otázku najdete v tomto člá...

Povinné očkování jako podmínka přijetí dítěte do mateřské školy

Datum: Autor/autoři: Barbara Kubátová Vydání: MŠ 6/2021 Ročník: 2021

Veřejný ochránce práv se v uplynulých letech zabýval přibližně dvěma desítkami podnětů, které se týkaly povinnosti očkování jako podmínky přístupu k předškolnímu vzdělávání. Své závěry z těchto kauz ochránce shrnul v letos publikovaném sborníku st...

Zevnitř ven, ne naopak

Datum: Autor/autoři: Mgr. Marie Gottfriedová Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

S přicházející chladnější částí roku o sobě znovu silněji dává vědět koronavir. Na některých lidech v mém okolí vidím obavy, nejistotu a určitou udolanost z toho, že už to všechno trvá příliš dlouho. Postoj k očkování, k epidemiologickým opatřením...

Negativní dopady pandemie na studijní výsledky žáků a jak je napravit

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Straková, Ph.D. Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

V posledních měsících se hodně mluví o tom, že uzávěry škol během pandemie zvýšily nerovnosti mezi žáky s příznivým a méně příznivým rodinným zázemím. Ministerstvo školství chce zmírnit negativní dopady na znevýhodněné žáky prostřednictvím doučová...

Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji III ve školním roce 2021/2022

Datum: Vydání: ŠJ 4/2021 Ročník: 2021

Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji III ve školním roce 2021/2022

Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Splavcová , Hana Havlínová Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Má být dítě připravené na školu, nebo škola na každé dítě? Z mateřských škol bývá často slyšet, že nástup do základní školy je pro děti velmi tvrdý a musí se na něj dobře připravit. Základní škola naopak operuje argumentem, že program mateřské ško...

Sociální pedagog může být užitečnou součástí školního poradenského pracoviště

Datum: Autor/autoři: Bc. Roman Petrenko , Jakub Hladík Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Cílem tohoto článku je upozornit ředitele a další klíčové pracovníky ve školství na připravovanou legislativní změnu – zařazení pozice sociálního pedagoga do zákona o pedagogických pracovnících. Společně s rozšiřováním metodické podpory pro so...

Jak na výuku na dálku u předškolních dětí?

Datum: Autor/autoři: Tereza Valkounová Vydání: MŠ 6/2020 Ročník: 2020

Dle novely školského zákona platí povinnost zajistit povinné předškolní vzdělávání i v čase nařízeného uzavření školy nebo karantény, a to na dálku. Asociace lesních mateřských škol proto připravila doporučení, která mohou být východiskem pro příp...

Podpora předškolního vzdělávání

Jedna z implementačních karet Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ se věnuje podpoře předškolního vzdělávání v letech 2021–2023. Mezi klíčové aktivity této sekce patří zvýšení účasti na předškolním vzdělávání, úprava obsahu ...

Slovo úvodem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 7-8/2020 Ročník: 2020

Projekt "Zdravé děti - šťastní rodiče" aneb jak na obezitu u dětí

Datum: Autor/autoři: Miriam Návratová , Jitka Knápková Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

Ve světě přibývá dětí s nadváhou a obezitou. Bohužel ani Česká republika není výjimkou. Jde o celospolečenský problém, který je nutno řešit, neboť s sebou přináší další zdravotní rizika. V současné době nabývá rozměrů epidemie a rozhodující měrou ...

Cesty ke kvalitní přípravě učitelů - co, proč a jak měnit?

Datum: Autor/autoři: Vladimíra Spilková Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

V návaznosti na reflexi současného stavu přípravy budoucích učitelů a jejích rezerv (uveřejněnou v minulém čísle) naznačím alespoň ve zkratce základní principy potřebných změn. Podle mého názoru by mělo jít o změnu komplexní a do značné míry radik...

Je učitelství ohroženou profesí? A je příprava budoucích učitelů v krizi?

Datum: Autor/autoři: Vladimíra Spilková Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Na obě otázky uvedené v titulku odpovídám ano a vysvětlím, proč považuji současný stav za alarmující. Zatímco ve vyspělých zemích je v posledních desetiletích kvalita učitelů v centru pozornosti vzdělávací politiky a vytváření příznivých podmínek ...

Škola jako místo setkávání

Datum: Vydání: ŠD 2/2020 Ročník: 2020

Vážení ředitelé škol, učitelé, výchovní poradci, metodici prevence, školní psychologové, poradenští psychologové, (školní) speciální pedagogové a další odborníci, jimž současné školství není lhostejné!

Sankce nefungují, cestou je multidisciplinární podpora a včasná intervence

Datum: Autor/autoři: Klára Šimáčková Laurenčíková Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Návrh zákona o přídavku na bydlení z dílny ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), který má sjednotit poskytování finanční podpory státu v oblasti bydlení do jediné dávky, takzvaného přídavku na bydlení, a současně zrušit stávající dávky, ted...

Utajené slučování přímo řízených organizací ministerstva školství

Datum: Autor/autoři: Stanislav Štech Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Reorganizace ministerstev, natož jejich přímo řízených organizací je pro veřejnost obvykle málo zajímavá. Jsou však případy, kdy taková interní změna může mít závažné důsledky.

Jak vznikal a k čemu bude dokument Hlavní směry vzdělávací politiky do roku 2030+

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

7. listopadu 2019 proběhla konference k představení textu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Dokument bude sloužit jako základní podkladový materiál pro tvorbu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Samotný text je dostupn...

Vyjádření k Podkladové studii k revizi RVP PV

Datum: Autor/autoři: PhDr. Eva Svobodová Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Výbor Společnosti pro předškolní výchovu oslovil své členy, aby se vyjádřili ke zveřejněné Podkladové studii k revizi RVP PV. Tento článek je reakcí na toto oslovení a zabývá se studií od strany 19. Navazuje na článek uveřejněný ve Speciálu pro ma...

K učitelství vede více cest, jen je nevyužíváme

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Stojíme v historicky největší krizi zájmu o povolání učitele. Ministerstvo školství od ředitelů škol zjistilo, že jim ve školách chybí 11 000 kvalifikovaných učitelů. Je pravděpodobné, že ani slibované zvýšení mzdy o 10 % zásadně situaci nezmění. ...

Děti do tří let - nutnost nebo výzva?

Datum: Autor/autoři: Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

Otázka zařazování dvouletých dětí do mateřských škol ještě doznívá v uších mnohých, neboť byla velmi hlasitě diskutována. Tento článek nemá za cíl ji oživovat1). Spíše je nasnadě zamyslet se nad současnou situací, jak rodin, tak společnosti, a zvá...

Vyjádření k Podkladové studii k revizi RVP PV: 1. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Eva Svobodová Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Výbor Společnosti pro předškolní výchovu oslovil své členy, aby se vyjádřili ke zveřejněné „Podkladové studii pro revizi Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ (RVP PV). Tento článek je reakcí na toto oslovení a zabývá se studi...

Povinný předškolní rok nesplnil očekávání, podpora musí být komplexnější a dlouhodobá

Datum: Autor/autoři: Kateřina Lánská Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

Od zavedení povinného předškolního ročníku uběhl jeden rok. Jaké jsou jeho dopady a podařilo se přivést do mateřských škol všechny předškolní děti?

Negativní dopady opatření na podporu účasti v nematuritním studiu

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Straková, Ph.D. Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Od konce minulého století se značně snížil podíl studujících v nematuritních oborech. Podíl mladých lidí, kteří opouštějí střední vzdělání s maturitním vysvědčením, se víceméně zdvojnásobil, spolu s tím se během poslední dekády ztrojnásobil podíl ...

Úvod

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 7-8/2018 Ročník: 2018

Škola jako místo setkávání... pestrost je obohacující

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavla Petrů-Kicková Vydání: MŠ 3/2018 Ročník: 2018

Společné vzdělávání, kterému se ještě před tím, než vstoupila v platnost vyhláška 2016/27 č. Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, říkalo integrace, probíhalo v mateřských školách přirozenými pokusy o začlen...

Zaklínadlo RVP? aneb Když se RVP vezmou jako příležitost, jak učit smysluplně

Datum: Autor/autoři: Petra Prošková Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

O zkratce RVP se hovoří každou chvíli. Rámcové vzdělávací programy ve vlnách - podle toho, jak se právě chystá jejich aktualizace - vyvolávají diskusi, otázky a emoce a často také obavy, co se zase přihodí, co z novinek bude vyplývat pro učitele, ...

Císař je nahý, ať žije císař!

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

CZVV (do češtiny přeloženo "Cermat") se povedl parádní zásek: Chyba ve vyhodnocovacím klíči v přijímacích zkouškách z češtiny na osmiletá gymnázia by se objevit neměla, nicméně i mistr tesař se někdy utne. Budiž. Díky ní jsme se ale dozvěděli o je...

Hledali jsme (a našli) české inovátory ve vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

Působíte ve školství a sháníte lék na jarní depresi? Možná jsme vám ho nalezli. Již pět let hledáme každoročně prostřednictvím ceny za inovace ve vzdělávání Eduína příklady těch, kteří to nevzdali a snaží se posouvat český svět vzdělávání kupředu....

Vyjádření ředitelek a ředitelů mateřských škol k problematice umisťování dvouletých dětí do MŠ

Datum: Autor/autoři: Bc. Petra Škrdlíková Vydání: MŠ 2/2018 Ročník: 2018

Dovolujeme si jako profesionálové, kteří mají po praktické stránce největší zkušenosti s procesem vzdělávání dětí v mateřských školách, vyjádřit svoje postoje k nyní velmi diskutovanému tématu nárokovosti míst pro dvouleté děti v mateřské škole. T...

Dvouletí do školky - spíše ne

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: MŠ 2/2018 Ročník: 2018

Je možné, že diskuse o povinnosti státu (obcí) vytvářet v roce 2020 místa ve školkách pro všechny dvouleté děti budou za nějaký čas bezpředmětné, protože tato část zákona bude zrušena. Nicméně vzhledem k tomu, že už dnes údajně navštěvuje mateřsko...

Sonda do každodenní pedagogické reality

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavla Petrů-Kicková Vydání: MŠ 2/2018 Ročník: 2018

Co trápí mateřské školy jako instituce, je známé. Přeplněné třídy, nízké platy, vysoká zodpovědnost, přebujelá administrativa, nejednoznačná legislativa, nedostatek kvalifikovaných a kvalitních předškolních pedagogů. Jednotliví pedagogové se ale p...

Umíme ovlivnit legislativu

Datum: Autor/autoři: Radek Sárközi Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Pedagogové všech směrů, spojte se

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Tomáš Bouda Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Volby přinesly nebývalou frekvenci témat o vzdělávání v médiích. Nyní je po volbách, boj o mocenské pozice střídá starost o programy, zájem o vzdělávání slábne (známé "odvolávám, co jsem slíbil"?). Ještěže máme polemiky doprovázející vznik Pedagog...

Pedagogická komora pohledem "kamenných" asociací

Datum: Autor/autoři: Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s. Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Spolek Pedagogická komora vešel ve známost především tím, že se výrazným způsobem zasadil o "pohřbení" kariérního řádu, a tím i novely zákona o pedagogických pracovnících. Zda to nebylo vítězství Pyrrhovo, ukáže čas. Sama sebe představuje Pedagogi...

Aktuální problémy předškolního vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavla Petrů-Kicková Vydání: MŠ 5/2017 Ročník: 2017

Povinné předškolní vzdělávání pětiletých dětí, individuální vzdělávání v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání, čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, vzdělávání dětí mladších 3 let a nedostatek předškolních pedagogů, to jsou...

Absolventům učitelství chybí pedagogická praxe. Nyní by se to mohlo změnit

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Vydání: 12/2017 Ročník: 2017

Mezi odborníky na vzdělávání panuje již dlouho shoda na tom, že kvalita škol je určována kvalitou samotných učitelů. Ačkoli například mnozí politici tuto rovnici přejali, v praxi se kvalitu učitelů daří podporovat jen do určité míry. Nové požadavk...

Revize RVP, 2. část - Struktura

Datum: Autor/autoři: Ondřej Šteffl Ze seriálu: Revize RVP Vydání: 10/2017 Ročník: 2017

Revize RVP, 1. část

Datum: Autor/autoři: Ondřej Šteffl Ze seriálu: Revize RVP Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

1. část

Hurá !!!

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

Jak na Modrou velrybu

Datum: Autor/autoři: Kamil Kopecký Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

V uplynulých měsících se v médiích objevily zprávy, podle kterých do Česka pronikla sebevražedná hra známá pod názvem „Modrá velryba“. Přestože většinu senzačních informací, které se k ní vážou, můžeme označit za tzv. hoax, s fenoménem se prostřed...

Novela školského zákona pro zvýšení spravedlivosti vzdělávacího systému nestačí

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Straková, Ph.D. Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

O spravedlivém přístupu ke vzdělávání se v České republice dosud mluvilo hlavně v souvislosti s víceletými gymnázii a se vzděláváním romských dětí. U víceletých gymnázií bývá zmiňována hlavně skutečnost, že v rozporu s původním záměrem neslouží po...

P-KAP: Zaostřeno na podporu spolupráce škol a firem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 3/2017 Ročník: 2017

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů se stala jedním z klíčových témat krajského akčního plánování. Střední školy, které se připravují na zpracování svého prvního školního akčního plánu, dostávají možnost vyzkoušet ...

Patří, nebo nepatří tělesný kontakt do školy?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Jakkoli se právě proběhnuvší soudní proces s učitelkou Vandou Fabiánovou z Tršic na Olomoucku, která údajně měla zneužívat svěřené chlapce na škole v přírodě, nedotýká jádra věci, protože zřejmě zkoumá především důvodnost výpovědi, jde nepochybně ...

Jak inovovat svůj ŠVP podle požadavků aktuálního RVP pro předškolní vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Lucie Štěpánková Vydání: MŠ 2/2017 Ročník: 2017

Již téměř 10 let pracují mateřské školy povinně podle vlastního školního vzdělávacího programu (dále ŠVP). Za tu dobu jej minimálně 2x v tříletém cyklu inovovaly a upravovaly. Nyní před nimi leží nová výzva - přizpůsobit jeho obsah požadavkům aktu...

Změny školního řádu mateřské školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: MŠ 2/2017 Ročník: 2017

Cílem článku je upozornit na změny školního řádu mateřské školy, které jsou vyvolány změnou právních předpisů účinnou od 1. 1. 2017 nebo 1. 9. 20171 nebo úpravou Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen "RVP PV").

Kritéria pro přijímání do první třídy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Veronika Bazalová Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Na veřejnou ochránkyni práv se obracejí rodiče s obavou, že se jejich předškolák nedostane na zvolenou základní školu. Ředitel či ředitelka školy totiž stanovili určitá kritéria pro přijetí a rodiče se ptají, zda je takové rozlišování mezi předško...

Má smysl zavést zápisový lístek i pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky do základních škol?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Vědomě začínám otázkou, na kterou mnohé hned napadá jednoznačná odpověď, a to „ano“. Předpokládám, že při této odpovědi mnozí vycházejí nejen ze zkušeností, které jsou se zápisovým lístkem v praxi, ale i z právní úpravy zápisového lístku pro střed...

Administrativa ve školách

Datum: Autor/autoři: Věra Nejedlá Vydání: SS 1/2017 Ročník: 2017

Nárůst administrativy v posledních letech trápí všechna odvětví, školství nevyjímaje. Výkaznictví a administrativa, stále rostoucí byrokracie jsou velkou bolestí současného školství. Zvětšující se objem administrativy představuje zátěž nejen pro v...

Reforma (ne)financování regionálního školství

Datum: Autor/autoři: Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. , Jana Porvichová Vydání: SS 1/2017 Ročník: 2017

Reforma financování ve školství je ožehavým tématem již mnoho let. Všichni zainteresovaní se asi shodnou na tom, že množství financí ve školství je mizerné. Neshodnou se ale na způsobech, jak situaci řešit. Není totiž asi překvapením, že vedení šk...

Reakce MŠMT na připomínky ředitelů středních škol

Datum: Autor/autoři: Jarmila Balážová Vydání: SS 1/2017 Ročník: 2017

Požádali jsme MŠMT o reakci na připomínky, které nám do redakce zasílají ředitelé středních škol. Nejčastěji se vyjadřují k průběhu maturitní zkoušky, k přijímacím zkouškám, financování (a s tím souvisejícímu pedagogickému i nepedagogickému zázemí...

Několik systémových i praktických poznámek k Informaci a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání, 2. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

V první části komentáře k Doporučení k domácímu vzdělávání jsem se věnovala především tomu, jaké informace a pro koho by měly mít školy připraveny. Šlo tedy o organizační zajištění domácího vzdělávání ze strany škol. V této části se nejdříve budu ...

Domácí vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: 12/2016 Ročník: 2016

Domácí vzdělávání (dále též „DV“) zůstává nadále zvláštní formou vzdělávání, a jinak to ve školském systému, kde je povinná školní docházka, snad ani nejde. Nicméně za dvacet let existence v ČR se již etablovalo a počty zájemců trvale mírně narůst...

Několik systémových i praktických poznámek k Informaci a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání, 1. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Vydání: 12/2016 Ročník: 2016

Od roku 2005 český právní řád přiznává možnost realizovat základní vzdělávání na 1. stupni formou individuálního vzdělávání, kdy dítě jednoduše řečeno nedochází do školy a je vzděláváno mimo školu (dále jen „domácí vzdělávání“). Od letošního roku ...

Důvody k pomalu rodícímu se optimismu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Daniel Štěpán Vydání: ŠJ 6/2016 Ročník: 2016

Stalo se trendem současnosti stěžovat si na práci politiků, státních úředníků a předem budovat negativní, obranné postoje ke všemu, co nám je nařízeno „z hůry“. Z pozice místopředsedy Asociace zřizovatelů školních jídelen (AZŠJ), která spolupracuj...

Networking vyučujících středních a vysokých škol na půdě Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze

Datum: Autor/autoři: Leona Vyvialová Vydání: SS 6/2016 Ročník: 2016

Setkávání vyučujících středních a vysokých škol, společné sdílení problémů a řešení, příklady dobré praxe a nové pohledy na témata, která nejsou pro studenty a někdy ani vyučující jednoduše uchopitelná. To jsou znaky seminářů a letních škol, které...

Centrum pro talentovanou mládež od letošního roku nabízí programy nejen pro studenty, ale i pro učitele

Datum: Autor/autoři: Martina Ježková Vydání: SS 6/2016 Ročník: 2016

Centru pro talentovanou mládež (CTM), jehož základním cílem je podporovat akademicky nadané žáky a studenty ze střední Evropy formou online vzdělávání a tím jim pomoci v úspěšné přípravě na vstup na prestižní univerzity nejen doma, ale i v zahrani...

Nastupuje nová generace politiků?

Datum: Autor/autoři: Adéla Pospíchalová Vydání: SS 6/2016 Ročník: 2016

Jsou v Česku mladí lidé, kteří mají chuť stát se politiky? Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, se rozhodl, že je zkusí najít a dát jim prostor, aby ukázali, jak přemýšlejí, jaké mají nápady a jak si představují po...

Co a jak s dětmi od 2 do 3 let v mateřské škole?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Pavla Petrů-Kicková Vydání: MŠ 5/2016 Ročník: 2016

Mateřská škola je instituce. A každá instituce musí, aby mohla fungovat, mít nějaký řád. Mateřská škola je instituce určená pro předškolní vzdělávání dětí. Podle v současnosti platné legislativy (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...

Nová závěrečná zkouška se modernizuje

Datum: Autor/autoři: PhDr. Zoja Franklová Vydání: SŠ 5/2016 Ročník: 2016

Už podruhé letos úspěšně proběhly jednotné závěrečné zkoušky v učebních oborech. Novinkou tohoto roku byla možnost vykonat písemku na počítači. Uspořádat tuto e-zkoušku je pro školy jednodušší, ušetří se velké množství papíru a navíc je hodnocení ...

Reakce MŠMT

Datum: Autor/autoři: Jarmila Balážová Vydání: 9/2016 Ročník: 2016

Prohlášení unie školských asociací ČR - CZESHA

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jiří Nekuda Vydání: 9/2016 Ročník: 2016

Unie školských asociací ČR – CZESHA se na svém mimořádném zasedání dne 27. 6. 2016 v Praze zabývala dvěma body.

Otevřený dopis ministryni Valachové

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Vydání: 9/2016 Ročník: 2016

Jeden z našich autorů - Václav Trojan - napsal ministryni školství otevřený dopis, ve kterém se věnuje aktuálním problémům ředitelů škol a školských zařízení. Jistě znáte jeho názory ze stránek tohoto časopisu, především z rubriky Ředitel školy - ...

Společné vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Ing. Mgr. Andrea Šimáková Vydání: ŠD 4/2016 Ročník: 2016

Na školská zařízení pro zájmové vzdělávání v právní formě, kterou připouští § 8 (příspěvková organizace, školská právnická osoba atd.) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ...

Nejlepší studentská firma je z ostravského gymnázia

Datum: Autor/autoři: Silvie Marhoulová Vydání: SŠ 4/2016 Ročník: 2016

Letos se konal již 21. ročník soutěže JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU, který pořádala nezisková mezinárodní organizace JA Czech, spoluvyhlašovatelem bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěž pro studenty středních škol, doprovázená veletr...

Studentům výuka podle principů otevřeného vzdělávání nevadí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michal Kaderka Vydání: SŠ 4/2016 Ročník: 2016

Výuka založená na otevřeném vzdělávání přenáší těžiště práce studentů na doma a je náročnější na uživatelské zkušenosti ICT. Vedle toho se učitel mimo běžnou agendu potýká i s úpravami a doplňováním všech svých podkladů, aby se nemusel stydět za j...

CLIL a moderní výuka odborných cizích jazyků

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Kunčarová Vydání: SŠ 4/2016 Ročník: 2016

Aby měli žáci větší radost a užitek z učení se cizím jazykům, je potřeba získat ředitele škol pro propojování obsahu předmětů a učitele pro vzdělávání se v cizích jazycích. V současné cizojazyčné výuce je role učitele nenahraditelná. Žáky k učení ...

Na česko-německé školní výměny bez obav

Datum: Autor/autoři: Thomas Rudner Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Již více než 25 let se daří rozvíjet vztahy mezi mládežnickými organizacemi v Česku a Německu a současně již 19 let pracují Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a v Řezně na dalším rozšiřování výměn mládeže mezi oběma so...

Učitelé si medaile zaslouží. Jejich role je pro společnost klíčová

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Každý pedagog má za sebou svůj vlastní příběh, který zanechá ve školství určitou stopu. Tu největší, nejen na českém území, zanechal Jan Amos Komenský - pedagog, filozof a spisovatel, který definoval zásady moderní pedagogiky a také učitelské prof...

Středoškoláci navrhují koncepční přístup k podpoře zdravého stravování na školách

Datum: Autor/autoři: Lenka Štěpánová Vydání: SŠ 3/2016 Ročník: 2016

Stravování na školách se stalo ožehavým tématem primárně s příchodem vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z května minulého roku. Ministerstvo se snaží reagovat na vzrůstající procento dětí s nadváhou a řešit tak problém, který je...

"Vitamínová" vyhláška obezitu dětí nevyřeší

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jiří Nekuda Vydání: SŠ 3/2016 Ročník: 2016

Jako ředitel velké školy provozuji dvě školní jídelny, dvě školní výdejny a tři školní bufety. Stravovací návyky žáků sleduji dlouhodobě a pro všechny zastánce vyhlášky, která „nařizuje“, co se smí a nesmí v bufetech prodávat, mám jednu smutnou zp...

Přijímáme do učení zdravotně handicapovaného žáka

Datum: Autor/autoři: PhDr. Romana Jezberová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2016 Ročník: 2016

Ve školním roce 2015/2016 se odehrály významné legislativní změny týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které mají vliv i na vzdělávání handicapovaných žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem (v učebních obo...

Modifikace přijímacího řízení na střední školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2016 Ročník: 2016

Žáci s tzv. speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení. Střední školy už jsou zvyklé, že takové úpravy nastávají u maturitních zkoušek, mnohé zvažují uzpůsobení průběhu výuky, ale na přijímací řízení se pře...

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a podpůrná opatření

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: SŠ 3/2016 Ročník: 2016

Cílem článku je vyčlenit problematiku poskytování podpůrných opatření, která mají podobu úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami v souvislosti s novelou vyhlášky o organizaci přijímacího řízení.

Zápisy dětí do základních škol

Datum: Autor/autoři: Ing. Václav Jelen Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

K letošním zápisům dětí k plnění povinné školní docházky v základních školách se dostavilo celkem 152 335 zapisovaných, což je o 2 235 (1,5 %) zapisovaných více než loni, o 40 551 (36,3 %) více než v roce 2007 a nejvíce za celé období samostatné Č...

Kontrola zápisů do 1. ročníku základního vzdělávání v roce 2016

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Česká školní inspekce v minulosti opakovaně upozorňovala na nejednotnost praxe při realizaci zápisů do 1. ročníku základního vzdělávání. Zatímco v některých školách býval zápis organizován jako motivační, posuzování dovedností bývalo pouze orienta...

Primární prevence v Praze

Datum: Autor/autoři: Ing. Mgr. Irena Ropková Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

Jsem přesvědčená, že hlavní město Praha má k dispozici dostatek nástrojů, kterými lze předcházet rizikovým jevům včetně šikany na školách. V případě kauzy Střední průmyslové školy Na Třebešíně v Praze 10 se jednoznačně jednalo o pochybení jednotli...

Mohli na Třebešíně zvládnout komunikaci s médii lépe?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michal Kaderka Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

Šikana učitelky a její smrt. Dvě události, které spolu nemusejí mít nic společného, média však mezi ně vložila souvislost. Pokud by se některá z událostí stala v mezičase prezidentových bonmotů, kdy obvykle není v ČR o čem psát, tak by si obě udál...

Šikana učitele - pohled psychologa

Datum: Autor/autoři: PhDr. David Čáp Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

Poslední měsíc se přímo rozhořela vášnivá debata nad tématem ubližování vyučujícím ze strany žáků a studentů. Debata je bohužel tak vášnivá, až téměř postrádá věcnou rovinu a víceméně se stáčí pouze k otázce koho odvolat, vyloučit, zavřít. A takov...

Současný systém vzdělávání z pohledu zaměstnavatelů a návrhy na jeho zlepšování

Datum: Autor/autoři: Ing. Miloš Rathouský Vydání: SŠ 2/2016 Ročník: 2016

Zaměstnavatelé vnímají vzdělávání jako významný zdroj rozvoje společnosti. Na všech úrovních vzdělání podporují větší spolupráci škol a firem, propagaci témat technického a přírodovědného vzdělávání a postupné zlepšování kvality vzdělávacího systé...

Dopad sociálního znevýhodnění na edukační proces dítěte v předškolním věku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michaela Fialová Vydání: MŠ 2/2016 Ročník: 2016

Sociální znevýhodnění není porucha ani onemocnění, které by se u dítěte projevilo fyzickými symptomy nebo nějakou dysfunkcí organismu. Je tedy velmi těžce měřitelné a projevuje se širokou škálou různých příznaků, které mají charakter psychický, so...

Děti od dvou let v mateřské škole - specifické potřeby

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Splavcová Vydání: MŠ 1/2016 Ročník: 2016

K hlavním principům Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání patří akceptace přirozených vývojových specifik, rozvoj a vzdělávání každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a potřeby. Celé předškolní období (0-6 let) j...

Novinky didaktického systému Comenia Script 2015/2016

Datum: Autor/autoři: MgA. Radana Lencová, Ph.D. Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Již pět let se na českých školách vyučuje psací písmo Comenia Script®. V letech 2010-2012 bylo písmo Comenia Script® ověřováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v projektu dvouletého pokusného ověřování a v roce 2012 na základě velm...

Vzdělávací tipy - výsledky ceny Eduína 2015

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

EDUin vyhlásil výsledky třetího ročníku ceny o nejlepší inovace ve vzdělávání Eduína. Cenou chceme vyzdvihnout konkrétní příklady projektů, které posouvají české vzdělávání kupředu a zavádějí pozitivní změny v našem školství.

Jak dál ve výchovném poradenství

Datum: Autor/autoři: RNDr. Stanislav Adamec Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Nedávno jsem se zúčastnil za Asociaci výchovných poradců (AVP) diskuzního „kulatého stolu“ společností SKAV a EDUin, který byl věnován problematice tělesných trestů na školách. K danému tématu jsem se vyjadřoval především z pozice výchovného porad...

Cílená pomoc MŠMT a NIDV

Datum: Autor/autoři: Mgr. Alena Faberová Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Máte ve škole dítě/žáka - cizince? Hledáte metodické materiály pro výuku, kontakty na instituce a úřady, které se touto problematikou zabývají? Nejste si jisti legislativou nebo potřebujete poradit s financováním? Obraťte se na Národní institut pr...

Mládež a sociální sítě

Datum: Autor/autoři: Daniel Dočekal Vydání: SŠ 1/2016 Ročník: 2016

Zeptáte-li se v šesté třídě, kdo nemá Facebook, zvedne se pouze pár rukou. Výjimky se sice najdou, a záleží i na velikosti třídy, ale většinou jde o tři až šest dětí, které facebookový účet nemají. O nějaký ten rok později je už běžné, že účet maj...

Program certifikace středních škol v oblasti výuky cizích jazyků

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Kunčarová Vydání: SŠ 1/2016 Ročník: 2016

Lepší jazykové kompetence znamenají lepší možnosti komunikace, vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Setkávání lidí z celého světa je dnes každodenní realitou. Mnoho škol a učitelů věnuje velké úsilí, aby naplnili nadřazený cíl současné cizojazyčn...

Musí vykonávat spisovou službu i mateřská škola?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Schwaller Vydání: MŠ 6/2015 Ročník: 2015

Tato otázka zní nejčastěji v dotazech, ať už písemných, telefonických, či na různých školeních. Tuto otázku poslouchají, kromě jiných, také pracovníci veřejných archivů, konkrétně ti, kteří mají na starost výkon spisové služby a předarchivní péče....

Rubriky